Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

6.10.2017
piątek

Milion rolników indyjskich pożąda GMO

6 października 2017, piątek,

Indie są jednym z krajów, w których wprowadzenie do uprawy genetycznie modyfikowanych roślin okazało się największym sukcesem. W 2002 roku zezwolono na uprawę genetycznie modyfikowanej bawełny Bt – odpornej na szkodniki. Zdecydowano się na ten krok, ponieważ rolnicy byli w dramatycznej sytuacji. Agrofagi (szkodniki) wyrządzały coraz większe straty w uprawach. Nie działały masowo nadużywane środki ochrony roślin, na które szkodniki się uodporniły. W owym czasie w uprawie bawełny stosowano ok. 40 proc. wszystkich pestycydów stosowanych w rolnictwie indyjskim!
Czytaj całość »

3.10.2017
wtorek

Pierwsze w Polsce referendum ws. GMO zakończyło się porażką organizatorów

3 października 2017, wtorek,

W gminie Świdwin odbyło się pierwsze w Polsce referendum w sprawie zakazu uprawy i hodowli GMO. Mieszkańcy odpowiadali na pytanie: „Czy zgadzasz się, by GMO było uprawiane lub hodowane w naszej gminie?”. Inicjatorami akcji byli członkowie organizacji anty-GMO Koalicja Polska Wolna od GMO, którzy zamieszkują na terenie gminy Świdwin.
Czytaj całość »

1.10.2017
niedziela

GMO Box Office – Wrzesień

1 października 2017, niedziela,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. 20 września odbyła się premiera książki dziennikarza naukowego Marcina Rotkiewicza (POLITYKA) pt.: „W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki” KLIK. O książce na portalu POLITYKA.PL pisze/opowiada sam autor KLIK. W dalszej części wpisu odniesienia do recenzji, artykułów wywiadów i spotkań z autorem, związanych z publikacją książki.

2. Naukowcom z Hiszpanii udało się uzyskać modyfikowaną pszenicę o zmniejszonej ilości gliadyn aż o 90%. Gliadyny są składnikiem glutenu i odpowiadają za alergiczną reakcję organizmu na ten składnik. Nowa odmiana pszenicy może być szansą dla osób z nietolerancją glutenu KLIK.

3. Zgodnie z oczekiwaniami amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła do użycia pierwszą terapię genową modyfikująca układ odpornościowy chorego KLIK. „Nowa terapia w leczeniu białaczki polega na tym, że od chorego pobierane są miliony limfocytów T komórek odpornościowych, które są „żołnierzami” układu immunologicznego. Następnie w laboratorium komórki te są modyfikowane genetyczne przy użyciu unieszkodliwionego wirusa HIV. Patogen ten przemyca do komórek limfocytów T fragment DNA, dzięki któremu mogą one bardziej aktywnie zwalczać komórki nowotworowe. Potem limfocyty są wstrzykiwane do organizmu chorego.”

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. Status prawny organizmów uzyskanych z wykorzystaniem najnowszych technik inżynierii genetycznej – CRISPR/Cas9 w Unii Europejskiej KLIK.

2. Zastosowanie techniki CRISPR/Cas9 w ulepszaniu roślin ogrodniczych KLIK.

3. Edytowanie genomów a bezpieczeństwo żywieniowe świata KLIK.

4. Konsolidacje firm i zmiany technologiczne na globalnym rynku nasiennym KLIK.

5. Ocena bezpieczeństwa soi GM (DAS-444Ø6-6) na podstawie 90-cio dniowych badań toksykologicznych na szczurach KLIK. Nie stwierdzono negatywnego wpływu karmienia soją GM na parametry zdrowotne zwierząt doświadczalnych.

6. Analiza bioróżnorodności dla oceny ryzyka genetycznie modyfikowanych ziemniaków KLIK. Podczas dwuletnich badań w Holandii i Irlandii nie stwierdzono negatywnego wpływu uprawy ziemniaków GM na strukturę stawonogów na polu.

7. Ocena wpływu karmienia zwierząt gospodarskich paszami GM – badania finansowane ze środków UE KLIK. Nie stwierdza się reakcji alergicznych u zwierząt. Nie stwierdza się negatywnego wpływu na parametry zdrowotne zwierząt. Rośliny GM z cechą odporności na szkodniki zawierają mniej rakotwórczych fumonizyn (mykotoksyny).

8. Przegląd badań odnośnie wpływu stosowania pasz GM w żywieniu zwierząt gospodarskich KLIK. W wyniku analizy literatury naukowej brak dowodów, które wskazywałyby na negatywny wpływ roślin GM na zdrowie zwierząt.

Polska

1. Producenci i hodowcy drobiu obawiają się nowelizacji ustawy paszowej. Nowe przepisy mogą zmusić ich do ograniczenia produkcji KLIK. „Rewolucja może nadejść z początkiem 2019 roku, kiedy w życie wejdzie nowelizacja ustawy paszowej, zakazująca stosowania karm z dodatkami modyfikowanymi genetycznie. Ponieważ soja bez GMO jest znacznie droższa, dla rolników będzie oznaczać to wzrost kosztów i konieczność ograniczenia produkcji. Konsumenci odczują z kolei wzrost cen mięsa drobiowego i jaj.”

2. Spomlek dopłaca za mleko NON GMO KLIK. „Jak informuje mleczarnia Spomlek, jej dostawcy otrzymają dodatkowo 10 groszy do każdego litra mleka za przystąpienie do programu żywienia krów paszami NON GMO.”

3. Pierwszy w Polsce certyfikat non GMO wg. standardu VLOG KLIK. „Certyfikat VLOG dotyczy produktów pochodzenia zwierzęcego: jajek, mleka, mięsa. Ma również zastosowanie dla zbóż, warzyw i owoców. Jego posiadanie oznacza, że z procesu produkcyjnego firmy wyeliminowano wszystkie składniki, które mogą zawierać GMO.”

4. W najbliższą niedzielę mieszkańcy gminy Świdwin (Zachodniopomorskie) zdecydują w referendum, czy zgadzają się na uprawę lub hodowlę tam GMO. Jak podkreśla pełnomocnik inicjatora referendum, to pierwsze takie referendum w Polsce KLIK. Inicjatorami referendum są aktywiści Koalicja Polska Wolna od GMO, dla których matecznikiem jest ów region.

5. „Polska powinna być całkowicie wolna od GMO” – taki przekaz popłynął z ust ministra środowiska i innych uczestników konferencji „Żywność darem dla życia i zdrowia – w świetle zagrożeń od GMO”. Impreza odbyła się 9 września 2017 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie KLIK. „(…) o. Tadeusz Rydzyk podzielił się historią, którą usłyszał od jednego z misjonarzy. Znajomy zakonnik powiedział mu, że gdy był na misji w Boliwii, to kobiety nie chciały dawać przesyłanego z innego kraju mleka modyfikowanego genetycznie nawet świniom. Rzekomo dlatego, że sprawia ono, iż zwierzęta nie mają młodych.”

Europa

1. Raport USDA nt. stanu biotechnologii rolniczej w Niemczech KLIK.

2. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa wydał pozytywną opinię naukową nt. bezpieczeństwa stosowania w żywieniu biomasy uzyskiwanej z genetycznie modyfikowanych, inaktywowanych bakterii E. Coli (PT73) KLIK. Szczepy zostały opracowane przez francuską firmę Ajinomoto Eurolysine SAS. Bakterie GM wytwarzają zwiększone ilości treoniny i docelowo mają być stosowane jako suplement paszy dla krów, świń czy łososi.

3. Ostatnie przetasowania polityczne w Europie oraz skręt polityków ku populistycznym argumentom stawia pod znakiem zapytania przyszłość autoryzacji kolejnych odmian GM na rynek europejski. Coraz częściej państwa skłonne są oddawać głosy przeciw autoryzacji KLIK.

Świat

1. Pięciu ministrów państw Ameryki Południowej (Argentyny, Brazylii, Chile, Urugwaju i Paragwaju) wzywa Unię Europejską oraz Chiny do zaprzestania nieuzasadnionego opóźniania procesu autoryzacji nowych roślin GM. Ministrowie uzasadniają, że opóźnienia skutkują asynchroniczną autoryzacją odmian, co niekorzystnie wpływa na międzynarodowy handel produktami rolnymi KLIK.

2. Ghana. Narodowe Stowarzyszenie Nasienne z zadowoleniem przyjmują plany władz na dopuszczenie do uprawy genetycznie modyfikowanych roślin GM. W opinii stowarzyszenia rośliny GM korzystnie wpłyną na losy krajowego rolnictwa KLIK.

3. Indie:

– Rolnicy uprawiają ogromne ilości nielegalnych (nieautoryzowanych) odmian bawełny Bt – chodzi o odmiany z odpornością na glifosat, które nie są dopuszczone do uprawy. Na czarnym rynku odmiany te kosztują ok. 1300 rupii za worek, podczas gdy autoryzowane odmiany bawełny (odpornej na szkodniki) kosztują ok. 450 rupii KLIK. Jak widać rolnicy muszą dostrzegać duże korzyści w uprawie odmian GM skoro podejmują ryzyko zakupu na czarnym rynku nasion roślin niewiadomego pochodzenia;

– W kraju trwa zacięta walka przeciwników GMO w celu storpedowania procesu autoryzacji genetycznie modyfikowanej gorczycy DMH-11. Głos zabrali naukowcy z Wydziału Nauk Rolniczych Narodowej Akademii Nauk, którzy jednoznacznie wskazują, że argumenty aktywistów anty-GMO są bezpodstawne, popierając jednocześnie autoryzację nowej odmiany gorczycy KLIK.

4. Japonia. Ziemniak Innate (zmniejszony efekt brązowienia) został dopuszczony do sprzedaży w Japonii KLIK. Firma JR Simplot – właściciel odmiany – stara się o autoryzację w kolejnych państwach, m.in.: Meksyku, Korei Pd., Chinach, Tajwanie, Malezji i Singapurze.

5. Kenia:

– Krajowa agencja ds. biobezpieczeństwa (NBA) zezwoliła na przeprowadzenie eksperymentalnych upraw genetycznie modyfikowanych bananów odpornych na groźną chorobę bakteryjną KLIK. Podobne zezwolenie agencja udzieliła na testy bawełny GM KLIK;

– W kraju trwają testy polowe genetycznie modyfikowanej kukurydzy. Wyniki wskazują, że odmiany GM są o ok. 40% bardziej produktywne od konwencjonalnych odmian KLIK;

– Być może już niedługo rolnicy będą mogli uprawiać modyfikowaną kukurydzę odporną na szkodniki. Grupa czołowych naukowców wystosowała list skierowany do władz, w którym apelują o zezwolenie na komercyjną uprawę kukurydzy GM KLIK.

6. Uganda. Z sukcesem zakończył się kolejny rok testów polowych genetycznie modyfikowanego manioku odpornego na wirusa CBSD KLIK.

7. USA:

– Genetycznie „edytowany” lnicznik siewny uzyskany z wykorzystaniem techniki CRIPR może być uprawiany jak konwencjonalne rośliny, taką decyzję podjął Departament rolnictwa twierdząc, iż zgodnie z obowiązującym prawem genetycznie „edytowane” organizmy nie muszą podlegać regulacjom takim jak konwencjonalne GMO KLIK;

– Genetyczna modyfikacja owada Tantnisia krzyżowiaczka może być jedyną szansą w walce z tym szkodnikiem upraw roślin warzywnych. Brytyjska firma Oxitec prowadzi wstępne testy z modyfikowanymi szkodnikami KLIK;

– Naukowcy z renomowanego Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) opracowali strategię wykorzystania CRISPR – techniki edytowania genomów, do wpływania na jakościowe cechy roślin użytkowych takich jak wygląd czy plon KLIK;

– Oregon. Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok, który uniemożliwia wejście w życie zakazu uprawy roślin GM na terenie stanu, który został wprowadzony przez władze w 2013 roku KLIK.

– Firma Syngenta zawarła ugodę z sporze sądowym z 22 tys. rolników stanu Minesota, którzy domagali się od firmy 400 mln dolarów rekompensaty za straty jakie spowodować miała decyzja firmy o sprzedaży nasion nowej odmiany kukurydzy GM, która nie była jeszcze autoryzowana na rynku chińskim, na który kierowany jest eksport z USA KLIK;

– Naukowcy odkryli sposób, jak pozbyć się pospolitego szkodnika z upraw roślin kapustowatych za pomocą modyfikacji genetycznej. Jednak farmerzy zajmujący się produkcją ekologiczną są oburzeni KLIK.

8. Kambodża. Rząd dementuje pogłoski o tym, że w kraju prowadzone są nielegalne uprawy roślin GM KLIK.

9. Namibia. W kraju rozpoczęły się prace nad powstaniem narodowego laboratorium do testowania organizmów GM. Realizacja inwestycji związana jest z wymogiem ustawy o biobezpieczeństwie KLIK.

10. Australia. Niesprawiedliwe prawo ograniczające możliwość uprawy roślin GM katastrofą dla sektora rolniczego KLIK.

Inne

1. 40 lat temu rekombinowana insulina także wzbudzała ogromne kontrowersje KLIK.

2. Zaskakujący wynik sondażu wśród mieszkańców USA. 37% respondentów uważa, że tylko genetycznie modyfikowane organizmy zawierają geny, podczas gdy konwencjonalne organizmy ich nie zawierają KLIK.

3. Przyszłość GMO nadchodzi – rośliny o zwiększonej wydajności przyswajania azotu mogą okazać się prawdziwym przełomem KLIK.

4. Po premierze książki „W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki”:

– Wywiad z autorem na portalu Onet.pl: „Wszystko, co jemy – poza dziczyzną czy runem leśnym – zostało zmodyfikowane genetycznie przez człowieka.” KLIK;

– Wywiad w Gazeta.pl: „Rośliny GMO mogą zmniejszyć głód w Afryce, ale zamożna Europa prowadzi przeciw nim krucjatę” KLIK;

– Wywiad dla portalu NOIZZ.pl: „”Genetyczne mutanty” z GMO, szczepionki i gluten. Fakty i wiedza nie mają szans z bredniami” KLIK;

– Tekst Edwina Bendyka na portalu POLITYKA.PL: „Zapowiedź książki „W królestwie Monszatana” wywołała falę internetowego oburzenia przeciwko autorowi i wydawnictwu.” KLIK;

– Planowane są spotkania z autorem – 17 października w Warszawie oraz 26 października w Krakowie;

– Recenzja w portalu NaukawPolsce.pap.pl: „Czytelnik dostaje do rąk świetną pozycję na temat GMO, dogłębnie i cierpliwie omawiającą mity narosłe wokół modyfikacji genetycznych roślin i stanowiącą dobry punkt wyjścia do własnych dociekań.” KLIK;

– Recenzja na blogu Węglowy Szowinista „“W królestwie Monszatana” z czystym sumieniem polecam każdemu. Na przeciwników GMO wręcz nalegam by ją przeczytali. Jednocześnie wniosek z niemal trzystu stron tekstu spisanego przez Marcina Rotkiewicza jest taki, że nieprzekonanych i tak nic nie przekona… Oby nie było to prawdą, bo ta książka to najlepsze, najbardziej kompleksowe rozprawienie się z mitami krążącymi wokół GMO jakie widziałem.” KLIK.

5. 28 września odbył się finał polskiego etapu konkursu popularyzacyjnego biotechnologię wśród młodzieży w wieku 13-18 lat pt. Ambasadorzy WBT (w ramach cyklu WorldBiotechTour). Zwyciężczynią polskiego etapu została Maria Rutkowska, która w finale wystąpiła z prezentacją pt. „GMO: nie taki diabeł straszny jak go malują”. W ramach nagrody Maria pojedzie na międzynarodowy finał konkursu do Tokio KLIK.

6. Korzyści z uprawy bakłażana Bt w Bangladeszu KLIK.

7. Czy już za chwilę, dzięki zastosowaniu najnowszych technik inżynierii genetycznej będziemy mogli projektować dzieci i wejdziemy w erę eugeniki XXI wieku? Analiza faktów wskazuje, że scenariusz ten jest po prostu mało realny KLIK.

8. Jak anty-GMO aktywiści blokują humanitarną biofortyfikację w Afryce i Azji KLIK.

9. 9 nieuprawnionych argumentów przeciwników GMO KLIK.

20.09.2017
środa

Wydarzenie roku

20 września 2017, środa,

To jest dzień, na który czekałem od dawna. Dziś premierę ma książka „W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki” wydawnictwa Czarne. Autorem książki jest jeden z najlepszych dziennikarzy naukowych w naszym kraju – redaktor Marcin Rotkiewicz z tygodnika POLITYKA.
Czytaj całość »

31.08.2017
czwartek

GMO Box Office – Sierpień

31 sierpnia 2017, czwartek,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. 20 września premierę będzie miała książka Marcina Rotkiewicza – dziennikarza naukowego tygodnika POLITYKA, pt.: „W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki” KLIK. „Czy genetycznie zmodyfikowane rośliny, szczepionki i gluten faktycznie są takie straszne, jak je malują ekoaktywiści, politycy i celebryci? I czy firmy zajmujące się produkcją GMO – z niesławnym Monsanto na czele – naprawdę zagrażają współczesnemu rolnictwu? (…) To książka dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak powstają pseudonaukowe teorie i czy naprawdę jest się czego bać.”

2. Łosoś GMO już w sprzedaży. Po ćwierć wieku od narodzin. Na razie w Kanadzie. KLIK. Firma AquaBounty Technologies poinformowała niedawno, że właśnie wprowadziła kilka ton swojego łososia na rynek kanadyjski. Kanada stała się więc pierwszym krajem, w którym można kupić genetycznie modyfikowanego łososia.

3. Health Canada autoryzowała trzy odmiany ziemniaka GM amerykańskiej firmy JR Simplot. Oznacza to, że ziemniaki mogą być importowane, uprawiane i sprzedawane na terenie całego kraju. Odmiany GM wykazują zwiększoną odporność na zarazę ziemniaka KLIK.

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. Panel naukowy GMO – EFSA opublikował opinię dotyczącą ws. autoryzacji genetycznie modyfikowanej odmiany kukurydzy typu stack – MON 87427 × MON 89034 × NK603 przeznaczonej do produkcji żywności i pasz KLIK. W podsumowaniu eksperci stwierdzają, że odmiana ta jest tak samo bezpieczna jak jej konwencjonalny odpowiednik i nie stanowi dodatkowego ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska.

2. Panel naukowy GMO – EFSA opublikował opinię dotyczącą ws. autoryzacji genetycznie modyfikowanej odmiany kukurydzy typu stack – MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 przeznaczonej do produkcji żywności i pasz KLIK. W podsumowaniu eksperci stwierdzają, że odmiana ta jest tak samo bezpieczna jak jej konwencjonalny odpowiednik i nie stanowi dodatkowego ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska.

Polska

1. Prime Food debiutuje bez GMO KLIK. Pomorski przetwórca wieprzowiny podąża ścieżką wytyczoną przez niektórych producentów z branży drobiarskiej. Prime Food jeszcze w sierpniu pojawi się w Netto ze świeżym mięsem wieprzowym, wyprodukowanym bez użycia antybiotyków i pasz z modyfikacjami genetycznymi.

Europa

1. Rosja. Rosyjska walka z GMO niszczy wewnętrzny biznes mięsny KLIK. W 2016 r. na terenie Federacji Rosyjskiej wprowadzono ustawę zakazującą upraw GMO, a od 1 lipca 2017 r. w kraju wysokie grzywny za użycie niedozwolonych produktów żywnościowych i pasz zawierających GMO. Straty w rosyjskim przemyśle mięsnym szacuje się obecnie na prawie 160 mln USD.

2. Wielka Brytania. Minister ds. rolnictwa Szkocji w oficjalnym piśmie zarządzał od rządu w Londynie udzielenia zezwolenia na wprowadzenie zakazu upraw roślin GM po Brexicie. Władze w Londynie wielokrotnie zaznaczały, że wraz z zakończeniem procedury Brexitu zezwolą rolnikom na uprawy roślin GM KLIK.

Świat

1. Australia. Rada ds. Biotechnologii Rolniczej opublikowała przewodnik poswięcony rośłinom genetycznie modyfikowanym pt.: Biotechnologia rolnicza i rośliny GM KLIK.

2. Indie. Rząd nie będzie spieszyć się z zezwoleniem na komercjalizację genetycznie modyfikowanej gorczycy GM KLIK.

3. Kenia:

– Narodowa Agencja ds. Biobezpieczeństwa poinformowała, że utrzymała pozwolenie na wykonanie testów polowych genetycznie modyfikowanej kukurydzy i bawełny, które mają rozpocząć się w październiku KLIK;

– Nowo wybrany rząd wydaje się sprzyjać wykorzystaniu GMO w rolnictwie KLIK.

4. Mozambik. W kraju zakończyły się pierwsze eksperymentalne uprawy kukurydzy GM prowadzone przez jedna z krajowych stacji doświadczalnych. W uprawie testowano 14 odmian, z odpornością na szkodniki oraz o zwiększonej tolerancji na suszę KLIK.

5. Nigeria. Grupa aktywistów stowarzyszona w organizacji Civil Society Organisations domaga się powstrzymania doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanego manioku KLIK.

6. Pakistan:

– Grupa naukowców uzyskała genetycznie modyfikowaną pszenicę, która wymaga mniejszych ilości nawozów na bazie fosforu KLIK;

– Rząd przeznacza dodatkowe fundusze na wspieranie rozwoju technik biotechnologicznych dla rozwoju nowych odmian roślin GM KLIK.

7. Turcja. Rada ds. Biotechnologii wydała pozwolenie na import do kraju trzech kolejnych odmian roślin GM, które wykorzystywane będą do produkcji pasz KLIK.

8. Uganda. Czy z powodu zamieszania politycznego opóźni się wdrażanie prawa umożliwiającego prowadzenie doświadczeń polowych na roślinach GM? KLIK.

9. USA:

– Pierwsze pięć ton genetycznie modyfikowanego łososia AquAdvantage trafiło do sprzedaży w Kanadzie. W USA firma pomimo zezwolenia na komercjalizację, na razie nie może wprowadzić łososia na rynek z powodu niejasnych przepisów związanych ze znakowaniem żywności GM KLIK;

– Przemysł cukrowniczy rozpocznie jesienią szeroko zakrojoną akcję informacyjną nt. korzyści wynikających z uprawy genetycznie modyfikowanych buraków cukrowych KLIK;

– Firma Forage Genetics rozpoczyna testy genetycznie modyfikowanej koniczyny o ulepszonych parametrach strawnościowych dla bydła KLIK;

– Członkowie partii demokratycznej wzywają departament rolnictwa do zakończenia prac legislacyjnych odnośnie wdrożenia zasad znakowania żywności GM KLIK.

Inne

1. We wrześniu (21-24) w ramach Europejskiego Kongresu Sceptyków odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony GMO, na którym wystąpi z wykładem m.in. Mark Lynas. Zachęcam do udziału KLIK.

2. Niemożliwie bezmięsny burger wybawieniem dla środowiska? KLIK.

3. Jesteśmy świadkami rewolucji w naukach przyrodniczych, a jej nazwa to CRISPR KLIK.

4. Czym są organizmy genetycznie modyfikowane. Filn na kanale Science IRL KLIK.

5. 10 wyjątkowych GMO o których powinieneś wiedzieć KLIK.

31.07.2017
poniedziałek

GMO Box Office – Lipiec

31 lipca 2017, poniedziałek,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. Japońscy naukowcy uzyskali błękitne chryzantemy dzięki genetycznej modyfikacji komórek roślinnych KLIK.

2. Sąd Najwyższy Indii zadecydował o wprowadzeniu moratorium na komercjalizację genetycznie modyfikowanej gorczycy GM do czasu wydania wyroku w sprawie sporu jaki toczy się w tej instytucji – organizacje ekologistyczne domagają się wprowadzenia całkowitego zakazu uprawy tej rośliny KLIK.

3. Agencja ds. Fitosanitarnych departamentu rolnictwa (APHIS) opublikowała ocenę ryzyka dla uwolnienia do środowiska genetycznie modyfikowanych owadów Tantnisia krzyżowiaczka. Eksperci APHIS stwierdzili brak dowodów na to by uwalnianie modyfikowanego owada stanowiło zagrożenie dla środowiska KLIK.

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. Raport stanu biotechnologii rolniczej we Francji.

2. Ocena wydajności uprawy bawełny Bollgard 3 (odporna na szkodniki) na postawie analizy wyników z 5 letnich upraw doświadczalnych w Australii KLIK.

3. Korzyści z uprawy roślin GM w Kolumbii KLIK.

4. Czas na nowe regulacje prawne odnośnie wykorzystania roślin GM w UE? KLIK Analiza dyrektywy 2001/18/EC.

5. Inżynieria genetyczna i edytowanie genomów w hodowli zwierząt i zastosowaniach biomedycznych KLIK.

6. Wpływ uprawy bawełny Bt na koszty, dochody i produktywność – Pakistan KLIK.

7. Koniec GMO? Edytowanie genomów, gene drive i inne nowe technologie w hodowli roślin KLIK.

8. Inżynieria genetyczna roślin ogrodniczych a strasy biotyczne i abiotyczne oraz ulepszanie składu odżywczego KLIK.

9. Wpływ uprawy dwóch odmian bawełny Bt na pszczołę miodną KLIK.

10. 15 lat uprawy bawełny Bt w Chinach: wyniki z kwestionariuszy pozyskanych od rolników KLIK.

11. Wpływ wieloletnich upraw ryżu Bt na kondycję gleby KLIK. Trwające 8 lat doświadczenia nie wskazują na istnienie negatywnych efektów uprawy ryżu Bt.

Polska

1. Zakaz stosowania pasz GMO odbije się na cenach mięsa i jaj? KLIK. „Wprowadzenie zakazu stosowania pasz GMO doprowadziłoby do wzrostu cen drobiu i jaj o ok. 11 proc., trzody chlewnej o ok. 5 proc.,”

Europa

1. Unia Europejska:

– Po przeprowadzeniu badań KE zatwierdziła do użytku i jako paszę 4 nowe odmiany kukurydzy, 2 nowe odmiany bawełny oraz odnowiła zezwolenie dla jednej odmiany kukurydzy. Wszystkie zatwierdzone odmiany to rośliny GMO KLIK.

2. „Irlandia powinna być wolna od GMO” – takie słowa wypowiedział minister rolnictwa KLIK.

3. Rumunia. Zespół rumuńskich i naukowców stworzył genetycznie modyfikowane drożdże, które służą do usuwania metali ciężkich ze środowiska KLIK.

4. Watykan. Kardynał Robert Sarah – prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – poinformował że przyjmowana przez wiernych hostia może być wyprodukowana z wykorzystaniem genetycznie modyfikowanych organizmów

Świat

1. Australia:

– Urząd ds. Technologii Genetycznych (OGTR) – wydał zgodę na doświadczenia polowe genetycznie modyfikowanego sorgo o zmienionej jakości odżywczej ziarna KLIK;

– Na plantacji rolnika w Południowej Australii wykryto obecność rzepaku GM. W stanie tym uprawa GMO jest zakazana. Obecność niewielkiej ilości rzepaku GM wynika najprawdopodobniej z wymieszania odmian non-GM z GMO w worku z nasionami KLIK;

– Australijskie Stowarzyszenie Roślin Oleistych twierdzi, że obowiązujący na terenie stanu Południowa Australia zakaz uprawy roślin GM szkodzi całemu sektorowi KLIK.

2. Bangladesz. Już około 6000 rolników uprawia bakłażana Bt (odporny na szkodniki). Bakłażan Bt został wprowadzony do uprawy w 2014 roku. Odmiany zostały opracowane w lokalnym instytucie badawczym BARI KLIK.

3. Chiny:

– Biotechnolodzy z firmy SinoGene poinformowali, jako pierwsi w kraju sklonowali psa. Long Long – tak nazywa się sklonowany pies KLIK;

– Firmy DuPont i Monsanto apelują do władz chińskich o stosowanie transparentnych i opartych o wiedzę zasad autoryzacji odmian GM na rynek. Niedawno władze zezwoliły na import dwóch nowych odmian roślin GM, jednocześnie nie autoryzując kolejnych czterech bez konkretnego powodu KLIK;

– Ministerstwo rolnictwa opublikowało listę autoryzowanych i dopuszczonych do importu odmian roślin GM KLIK.

4. Haiti. Aktywiści zaatakowali humanitarny projekt pomocy żywnościowej zorganizowanej przez meksykański ośrodek badawczy CIMMYT, który wysłał do kraju nękanego głodem 150 ton ziaren kukurydzy. Według aktywistów to skandaliczna akcja mająca na celu rozpowszechnienie w kraju upraw GMO, wyprodukowanych przez „zaufanych Clintona” – niektóre projekty humanitarne CIMMYT są wspierane przez fundacje Billa i Melindę Gates KLIK. W całej histo(e)rii rozpętanej przez aktywistów najciekawszy jest fakt, że przekazane Haiti nasiona kukurydzy nie są GMO.

5. Indie:

– Grupa 33 szanowanych ekonomistów zwróciła się do rządu z apelem ws. poparcia komercjalizacji genetycznie modyfikowanej odmiany gorczycy GK KLIK;

– „Uniemożliwianie rolnikom genetycznie modyfikowanego bakłażana Bt szkodzi interesom Indii” KLIK.

6. Japonia. Odbyło się drugie spotkanie pomiędzy przedstawicielami rządu a Urzędem ds. Konsumentów ws. oceny sposobu i zasad znakowania żywności zawierającej GMO KLIK.

7. Nowa Zelandia. Amerykańska firma JR Simplot wystąpiła o zgodą na import produktów uzyskanych z wykorzystaniem genetycznie modyfikowanych ziemniaków Innate KLIK.

8. Rosja. Rząd przyjął nowelizację regulacji odnoszących się do sposobu rejestrowania organizmów GM na terenie federacja KLIK.

9. Uganda:

– W parlamencie trwają prace nad popieraną przez rząd ustawą, która wprowadza regulacje prawne ws. wykorzystania roślin GM w rolnictwie. Minister rolnictwa zapytany o opór przed wykorzystaniem biotechnologii w rolnictwie odpowiedział: „sprzeciwianie się, jest jak mówienie ludziom by pozostawali biedni” KLIK;

– Być może już w 2021 roku rolnicy będą mogli uprawiać genetycznie modyfikowane „złote banany” – odmiana GM zawiera zwiększone ilości pro-witaminę A KLIK.

10. USA:

– Aktywiści anty-GMO naciskają na Departament rolnictwa by powstrzymał proces autoryzacji genetycznie modyfikowanych eukaliptusów o zwiększonej tolerancji na chłód KLIK;

– Departament rolnictwa opublikował aktualne dane o poziomie upraw roślin GM w USA KLIK;

– Firma nasienna Scotts Miracle-Gro Co. informuje o skutecznych działaniach mających na celu usunięcie samosiew genetycznie modyfikowanych traw, które wykryto na terenie okręgów Malheur i Jefferson KLIK.

Inne

1. Co to znaczy produkty bez GMO? Rozmowa z prof. Pawłem Golikiem w audycji Homo Science KLIK.

2. Uprawy roślin GM coraz większe KLIK.

3. Pośród obietnic – dane i fakty z uprawy roślin GM w 2016 roku KLIK.

4. 3 rośliny GM stworzone dla dobra ludzkości – Tęczowa papaja, Złoty Ryż i Cytrusy GM KLIK.

5. Millennialsi pokochali genetycznie modyfikowanego różowego ananasa? KLIK.

6. Nadchodzi CRISPR – jak edytowanie genomów zmieni naszą żywność KLIK.

7. Czy GMO ciągle straszy? Kierując społeczność na drogę rozsądku KLIK. Artykuł Prof. Piotra Węgleńskiego.

8. Dziesięć kłamstw na temat GMO KLIK.

9. Afera glifosatu. Podręcznikowy przykład dezinformacji KLIK.

10. Regulacje prawne nie nadążają za rozwojem technik tworzenia GMO KLIK.

30.06.2017
piątek

GMO Box Office – Czerwiec

30 czerwca 2017, piątek,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. Eksperci od ekonomiki rolnictwa – Graham Brookes i Peter Barfoot – opublikowali raport nt. korzyści z upraw GMO w okresie 1996-2015, podsumowujący 20 lat upraw roślin GM na świecie KLIK. W okresie 1996-2015; uprawa GMO skutkowała znaczącą redukcją niekorzystnego oddziaływania rolnictwa na środowisko – zmniejszenie zużycia pestycydów (łącznie o ok. 619 mln kg.), mniejsza emisja CO2, mniejsza presja na przekształcanie naturalnych ekosystemów na grunty rolne. Dzięki uprawie GMO zwiększyła się wydajność produkcji rolniczej jak również dochody rolników – przede wszystkim w krajach rozwijających się.

2. Brazylia. Rządowa agencja CTNBio zezwoliła na komercjalizacje i uprawę genetycznie modyfikowanej trzciny cukrowej odpornej na szkodniki. To pierwszy w historii przypadek autoryzowania odmiany GM tego gatunku w Brazylii KLIK. Wniosek o dopuszczenie do uprawy złożyła firma CTC Centro de Tecnologia Canavieira SA.

3. Japonia. W kraju rozpoczęto pierwsze uprawy doświadczalnego ryżu, którego genom zmieniono wykorzystując najnowszą technikę tzw. edytowania genów (CRISPR) KLIK. Naukowcy oczekują, że „edytowany” ryż będzie miał zwiększoną produktywność do 50%.

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. Edytowanie genomów u poliploidalnych roślin: pszenica, lnicznik, rzepak, ziemniak, bawełna, trzcina cukrowa i cytrusy KLIK.

2. Wykorzystanie CRISPR/Cas9 w ulepszaniu kukurydzy i soi KLIK.

3. Wpływ informacji nt. korzyści wynikających ze stosowania biotechnologii, na decyzje konsumentów na przykładzie ziemniaka GM KLIK.

4. Natura jako totem, a GMO jako współczesne tabu KLIK.

5. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował wytyczne nt. oceny alergenności żywności GM KLIK.

Polska

1. Zakaz stosowania pasz GMO uderzy w polski sektor mięsny. Analitycy Credit Agricole Bank Polska S.A. dokonali oceny wpływu ewentualnego wejścia zakazu w życie na produkcję zwierzęcą w Polsce KLIK. „… wzrost kosztów produkcji zostałby całkowicie przerzucony na konsumenta poprzez wzrost finalnej ceny. (…) wprowadzenie ustawy doprowadziłoby do wzrostu cen krajowego drobiu i jaj o ok. 11%, trzody chlewnej o 5% i żywca wołowego i mleka o niecałe 1%.”

2. Pasze bez GMO oznaczają wzrost cen drobiu KLIK. W ocenie Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, wprowadzenie zakazu stosowania pasz z GMO może spowodować wzrost cen drobiu na rynku krajowym, nawet o 30-40 procent.

3. Prezes Hochland apeluje o współpracę organizacji branżowych w sprawie GMO KLIK. „Aktualnie nie ma jeszcze jednego, obowiązującego standardu, określającego, co tak naprawdę oznacza deklaracja „bez GMO” lub podobne. Sądzę, że ta kwestia jest świetnym polem do popisu dla naszych organizacji branżowych: trzeba jak najszybciej ustalić wspólny standard i korzystać ze wspólnego sposobu oznakowania”.

4. W Sejmie dyskutowano nad rządowym projektem ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Dotyczy on potencjalnej możliwości prowadzenia kontrolowanych upraw GMO w Polsce. Rozmowy prowadzono w ramach specjalnie zwołanej podkomisji KLIK.

5. Mleczarnie zakazują GMO, dopłaca rolnik? KLIK. „Zdaniem rolników mleczarnie powinny wziąć pod uwagę zwiększone nakłady rolników z tytułu droższych pasz i podwyższyć ceny w skupach jeśli wprowadzają zakaz stosowania pasz z GMO. Jest to dobrowolna decyzja mleczarni, która ma prowadzić do zwiększenie dochodów, z racji reklamowania wytwarzanych produktów jak NON GMO. Dlaczego więc koszt tego przedsięwzięcia mają brać na siebie producenci?”

Europa

1. Unia Europejska:

– Grupa naukowców ze stowarzyszenia WGG (Wissenschaftlerkreis Grüne Gentechnik) wystosowała do przewodniczącego Komisji Europejskiej apel o uszanowanie zasad i prawa obowiązujących w Unii Europejskiej i nie opóźnianie dalszego procesu autoryzacji trzech nowych odmian kukurydzy GM do uprawy (obecnie wymagana tylko decyzja KE) KLIK.

2. Luksemburg. Parlament przyjął rezolucję, w której sprzeciwia się dopuszczaniu kolejnych roślin GM do uprawy na terenie Unii Europejskiej KLIK.

3. Rumunia. Do czasu wstąpienia do Unii Europejskiej rolnicy mogli uprawiać soję GM odporną na herbicydy. Wraz z wstąpieniem w struktury UE zaczął obowiązywać zakaz wysiewu soi GM. Skutkiem tego zmniejszyła się krajowa produkcja, zwiększył się import i zwiększyła się ilość stosowanych herbicydów w uprawie konwencjonalnej soi KLIK.

Świat

1. Australia. Do krajowej agencji ds. technologii genetycznych wpłynął wniosek o dopuszczenie do uprawy genetycznie modyfikowanego rzepaku o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych (zwiększona ilość kwasów omega-3) KLIK.

2. Chiny:

– Władze autoryzowały dwie nowe odmiany GM (import) – soja i kukurydza – oraz odnowiły pozwolenie na import dla kolejnych 14 KLIK;

– Naukowcy opracowali modyfikowany purpurowy ryż o zwiększonej zawartości antyoksydantów KLIK;

– Ciekawy sposób na ograniczenie problemu krzyżowania się odmian GM z dzikimi kuzynami i ograniczeniu zjawiska wykształcania odporności na herbicydy.
Naukowiec z Chin wykorzystał gen, który ogranicza efekt osypywania się nasion w dzikiej roślinie, która skrzyżuje się z odmianą GM, przez co spokrewniony chwast z dużo mniejszą efektywnością „rozsiewa” się KLIK.

3. Ghana. Prof Sarah Evanega Davidson (Cornell University) zachęca rolników do akceptacji upraw roślin GM KLIK.

4. Indie:

– Narodowa Akademia Nauk zabrała głos ws. debaty publicznej nt. dopuszczenia do uprawy gorczycy GM, o którą spór rozgorzał w kraju. Członkowie akademii popierają komercjalizację gorczycy GM wskazując, że jej uprawa przyczyni się do znacznego wzrostu produktywności i opłacalności upraw KLIK;

– Naukowcy z Narodowego Instytutu Genomiki Roślin opracowali genetycznie modyfikowany ryż, dzięki któremu można znacząco ograniczyć ilość stosowanych nawozów fosforowych KLIK.

5. Japonia. Naukowcy z uniwersytetu w Hiroszimie opracowali wysoce efektywny mechanizm kontroli wzrostu mikroorganizmów GM w środowisku naturalnym. Być może będzie to przełom możliwości stosowania mikroorganizmów GM w praktyce, które nie były wykorzystywane z powodu braku efektywnego mechanizmu usuwania ze środowiska naturalnego. Japońscy badacze zmodyfikowali metabolizm i sposób przyswajania fosforu przez bakterie E.Coli, w ten sposób, że nie mogą one korzystać z naturalnych jego źródeł (fosforanów), a jedynie z syntetycznie wytwarzanych fosforyn KLIK.

6. Kanada. W miejscowości Rollo Bay West na wyspie Księcia Edwarda wydano pozwolenie na budowę stacji do hodowli genetycznie modyfikowanego łososia AquaBounty. W specjalnie zaprojektowanych halach będzie można wyhodować ok. 250 ton łososia rocznie KLIK.

7. Kenia. Firma Imaginature Ltd wystąpiła o pozwolenie na przeprowadzenie doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanego łyszczca – rośliny ozdobnej KLIK.

8. Tanzania. W związku z coraz większymi problemami ze szkodnikami i chorobami w uprawie kukurydzy, bawełny czy manioku, rolnicy nalegają na władze by dopuściły do uprawy genetycznie modyfikowane odmiany tych roślin KLIK.

9. USA:

– Negatywny wpływ na środowisko uprawy bawełny jest stale ograniczany – to zasługa m.in. inżynierii genetycznej. „Kiedyś rolnicy wykonywali nawet 15 oprysków insektycydami w sezonie, dzięki uprawie bawełny Bt odpornej na szkodniki (GMO) obecnie pryskają tylko 2 razy” KLIK;

– Tytoń bez nikotyny – by pomóc rzucić nałóg palenia. Marihuana bez THC – by można było na szerszą skalę korzystać z zalet medycznej marihuany. Obie rośliny opracowano w laboratoriach firmy 22nd Century KLIK;

– W kierunku epigenetycznie modyfikowanej bawełny – naukowcy z Texasu pracują nad nowymi metodami ulepszania bawełny KLIK;

– Agencja ds. fitosanitarnych departamentu rolnictwa (APHIS) wydłużyła do 5 lipca okres konsultacji publicznych ws. dopuszczenia na rynek genetycznie modyfikowanego eukaliptusa o zwiększonej tolerancji na chłód KLIK;

– Syngenta – szwajcarski producent nasion GM zapłaci 218 mln dol. kary. Farmerzy z Kansas wygrali w sądzie KLIK. Ponad 7 tys. farmerów z Kansas żądało odszkodowania za poniesione straty w wyniku tego, że Syngenta przyśpieszyła wprowadzenie swoich ziaren GMO na rynek, jeszcze zanim zostały autoryzowane przez chińskie władze. W 2013 roku Chiny wstrzymały import po stwierdzeniu, że transporty kukurydzy zawierają nieautoryzowane ziarna, wywołało to spadki cen kukurydzy na rynkach.

10. Zambia. Hodowcy z największej stacji doświadczalnej w kraju CDT (Cotton Development Trust) są gotowi na przeprowadzenie doświadczeń polowych bawełny Bt (odporna na szkodniki), jednak problemem jest brak regulacji prawnych, które umożliwiłyby wykonanie testów KLIK.

Inne

1. Ciąg dalszy tematu nieautoryzowanych petunii GM obecnych na rynku europejskim. Wywiad z prof. Peterem Meyerem, który 30 lat temu opracował genetycznie modyfikowane petunie o charakterystycznej pomarańczowej barwie kwiatów KLIK.

2. Anty-szczepionkowcy, denialiści globalnego ocieplenia, przeciwnicy GMO – ten sam typ myślenia, działania, argumentacji, ignorowania nauki … KLIK.

3. Debata nt. GMO – rozmawiajmy o faktach KLIK.

4. „Historia dwóch roślin” KLIK. Opowieść o dwóch odmianach: grejfrucie Rio red oraz ziemniaku Innate. Pierwszy uzyskany poprzez zastosowanie mutagenezy, wywołującej tysiące mutacji w genomie, drugi uzyskany poprzez zastosowanie precyzyjnych technik inżynierii genetycznej. Pierwszy nie jest regulowany żadnymi przepisami prawa, drugi musi przejść skomplikowaną, kosztowną i długotrwałą procedurę dopuszczenia na rynek – tylko dlatego, że to GMO.

5. Zapomnijcie o GMO. Nadchodzi wielka wojna o organizmy genetycznie edytowane KLIK.

6. Dlaczego kocham GMO – opowieść weganina KLIK.

7. Kolonizacja kosmosu będzie wymagała wykorzystania organizmów GM KLIK.

8. Naturalna selekcja a GMO – natury nie interesuje los człowieka KLIK.

9. Naukowiec z Cornell University ocalił branżę producentów papai i zainicjował wojnę o GMO. Historia papai GM KLIK.

10. GMO vs inżynieria genetyczna vs edytowanie genomów vs biologia syntetyczna KLIK.

11. Genetycznie modyfikowana soja Plenish – ulepszona by poprawić Twoje zdrowie KLIK.

12. W USA premierę miał dokumentalny film Food Evolution poświęcony żywności genetycznie modyfikowanej. Recenzja Keitha Kloora w magazynie Slate KLIK.

13. Ponad 280 instytucji naukowych wspiera konsensus naukowy dotyczący bezpieczeństwa roślin GM KLIK.

31.05.2017
środa

GMO Box Office – Maj

31 maja 2017, środa,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. W kilku krajach Unii Europejskiej oraz USA zidentyfikowano liczne odmiany nieautoryzowanych, genetycznie modyfikowanych petunii o charakterystycznym pomarańczowym kolorze KLIK. Przypadkowo odkryte petunie GM są oferowane w sprzedaży w wielu krajach najprawdopodobniej od co najmniej kilkunastu lat – obecnie odmiany te są wycofywane ze sklepów.

2. Organizacja ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) opublikowała doroczny raport na temat statusu upraw roślin genetycznie modyfikowanych na świecie. To już 21. opracowanie, w którym przedstawiane są aktualne dane o uprawie roślin GM KLIK.

3. Amerykańskie Stowarzyszenie Weterynaryjne (AVMA) wydało opinię nt. bezpieczeństwa organizmów GM i żywności z niej pozyskiwanej. AVMA dołącza do długiej listy organizacji naukowych i eksperckich, które popierają konsensus ws. bezpieczeństwa GMO KLIK.

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. Edytowanie genomów roślin za pomocą CRISPR i TALEN KLIK.

2. Podprzewlekłe badania toksyczności ryżu gm o wysokiej zawartości lizyny KLIK. Karmienie doświadczalnych zwierząt ryżem GM nie powodowało negatywnych skutków zdrowotnych.

3. Nowe technologie w agrobiotechnologii – raport panelu doradców naukowych Komisji Europejskiej KLIK.

4. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował raport nt. monitoringu upraw kukurydzy MON810 w roku 2015 KLIK.

5. Osiągnięcia na polu wykorzystania biomasy roślin GM w produkcji biopaliw KLIK.

Polska

1. Resort środowiska jest zdecydowanym przeciwnikiem upraw GMO w Polsce; stanowisko rządu w tej sprawie jest jednoznaczne – mówi PAP wiceszef MŚ Andrzej Szweda-Lewandowski KLIK.

2. Ministerstwo rolnictwa bierze się za produkty genetycznie modyfikowane. Już niebawem producenci niemający w swoich uprawach i hodowlach GMO będą mogli się tym chwalić na opakowaniach. Resort właśnie pracuje nad oznaczeniem „wolne od GMO” KLIK.

3. GMO niczym wiatraki: 3 km strefy ochronnej. Totalna zapora czy jednak furtka KLIK.

4. Temat produkcji mleka bez użycia pasz genetycznie modyfikowanych nabiera coraz większego znaczenia. Do projektu przystępują kolejni gracze branży mleczarskiej, a producenci muszą się dostosować KLIK.

5. Hochland przechodzi na pasze bez GMO KLIK.

6. GMO w żywności nie ma? Każdego roku do badań pod kątem obecności GMO pobiera się około 600 próbek żywności. Mniej niż jedna na sto daje wynik pozytywny KLIK.

7. Nie dla GMO w gminie Świdwin w Zachodniopomorskiem. Grupa mieszkańców zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie uprawy roślin genetycznie modyfikowanych. Liczy, że w gminie uda się wprowadzić zakaz uprawy GMO KLIK.

Europa

1. Unia Europejska:

– Czas by kraje Unii wyzbyły się hipokryzji w kontekście GMO KLIK;

– Komisja Europejska musi dokonać głębszej refleksji ws. przyszłości organizmów otrzymywanych za pomocą tzw. nowych technik hodowli KLIK.

– Parlament Europejski w Strasburgu przeciwstawił się planom Komisji Europejskiej, aby umożliwić import i sprzedaż nowej, transgenicznej kukurydzy i nowej, genetycznie zmodyfikowanej odmiany bawełny do krajów UE KLIK.2. Serbia. Najprawdopodobniej zmniejszone będą restrykcje związane z wykorzystaniem GMO w gospodarce i umożliwiony zostanie obrót i dystrybucja. Serbia stara się o akcesję do WTO, w związku z czym nie może ograniczać handlu produktami GM KLIK.

3. Wielka Brytania. Naukowcy z The Sainsbury Laboratory otrzymali pozwolenie od agencji rządowej Defra na przeprowadzenie testów polowych genetycznie modyfikowanego ziemniaka KLIK.

Świat

1. Australia:

– Agencja ds. Technologii Genetycznych (OGTR) wydała zezwolenie na przeprowadzenie doświadczeń polowych pszenicy GM o zmienionym składzie odżywczym, zmienionym składzie kwasów tłuszczowych oraz zwiększonej tolerancji na suszę i agrofagi KLIK.

2. Ghana. Rada ds. Nauki i Badań Przemysłowych poinformowała o nie kontynuowaniu doświadczeń polowych bawełny GM odpornej na szkodniki z powodu wycofania przez firmę Monsanto funduszy wspierających ten projekt KLIK.

3. Indie:

– Niedługo pojawią się trzy nowe odmiany bawełny GM – PAU-1, RS 2013 i F-1861 – opracowane przez lokalne firmy KLIK. Indyjską Radę ds. Badań nad Bawełną

– Firma Monsanto zadecydowała, że nie wprowadzi na rynek najnowszej odmiany bawełny GM – Bollgard 3 oraz kilku innych roślin GM. Decyzja została podjęta w wyniku działań władz Indii, które znacząco ograniczyły czerpanie zysków z opłat licencyjnych odmian GM KLIK;

– Rządowy Komitet ds. Oceny Produktów Biotechnologicznych (GEAC) zapowiedział, iż wyda zezwolenie na komercyjne uprawy genetycznie modyfikowanej gorczycy KLIK.

– Władze stanu Maharashtra unieważniły 17-tu firmom nasiennym pozwolenie na sprzedaż genetycznie modyfikowanych odmian GM KLIK.

4. Izrael. Narodowy Komitet ds. Roślin Transgenicznych wydał decyzję, iż nowe odmiany roślin uzyskane za pomocą tzw. edytowania genomów, nie muszą podlegać dodatkowym regulacjom prawnym KLIK.

5. Kanada:

– Izba Reprezentantów kanadyjskiego parlamentu odrzuciła propozycję ustawy wprowadzającej wymóg znakowania żywności GM (216 vs 67) KLIK;

– W tym roku nie rozpoczną się komercyjne uprawy genetycznie modyfikowanych ziemniaków Innate KLIK.

6. Kenia. Naukowcy przygotowują się do testów polowych dwóch genetycznie modyfikowanych odmian bawełny Bt opracowanych przez lokalne instytuty badawcze KLIK.

7. Tanzania. Firma Monasnto planuje otworzyć lokalne centrum badawcze, w którym będą wytwarzane nasiona roślin GM KLIK.

8. USA:

– Poziom produkcji lucerny GM w Stanach Zjednoczonych KLIK.

– Na uniwersytecie w San Diego zakończyły się pierwsze zewnętrzne doświadczenia genetycznie modyfikowanych alg KLIK.

– Senat przyznał 3 mln. dolarów Agencji ds. Żywności i Leków na programy edukacyjne poświęcone biotechnologii rolniczej KLIK.

– Firma S&W Seed zawarła porozumienie z Generic Genetics w celu opracowania nowych odmian lucerny z wykorzystaniem biotechnologii KLIK;

– Rozpoczęły się testy polowe genetycznie modyfikowanej życicy GM. Odmiana trawy została opracowana przez naukowców z Nowej Zelandii KLIK.

Inne

1. Wideo – ludzie boją się GMO jednocześnie nie mają pojęcia czym to GMO jest KLIK.

2. „Rośliny Niezgody” – autorstwa Włodzimierza Erlicha. Proza z GMO w tle KLIK.

3. Barack Obama wypowiada się w kwestii roślin GM KLIK. „Podejście jakie stosowałem podczas prezydentury w kwestii organizmów GM – postanowiłem, że to nauka będzie kształtować moją opinię w tej sprawie.”

4. Czy jest powód, by obawiać się GMO? Audycja w radiowej Trójce „Za a nawet przeciw” KLIK.

5. Genetycznie modyfikowana gorczyca DMH-11 niedługo pojawi się w uprawie, w Indiach – 10 faktów nt. tej rośliny KLIK.

6. Jakie regulacje prawne odnoszą się do organizmów GM … w USA KLIK.

7. Sylwetka: Mary-Dell Chilton: 78-letnia „matka” genetycznej modyfikacji roślin KLIK.

8. Genetycznie modyfikowana soja będzie bardziej produktywna w przyszłych warunkach klimatycznych KLIK.

9. Dajmy wybór rolnikom afrykańskim – film o genetycznie modyfikowanej wspiędze odpornej na szkodniki KLIK.

css.php