Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

31.05.2017
środa

GMO Box Office – Maj

31 maja 2017, środa,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. W kilku krajach Unii Europejskiej oraz USA zidentyfikowano liczne odmiany nieautoryzowanych, genetycznie modyfikowanych petunii o charakterystycznym pomarańczowym kolorze KLIK. Przypadkowo odkryte petunie GM są oferowane w sprzedaży w wielu krajach najprawdopodobniej od co najmniej kilkunastu lat – obecnie odmiany te są wycofywane ze sklepów.

2. Organizacja ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) opublikowała doroczny raport na temat statusu upraw roślin genetycznie modyfikowanych na świecie. To już 21. opracowanie, w którym przedstawiane są aktualne dane o uprawie roślin GM KLIK.

3. Amerykańskie Stowarzyszenie Weterynaryjne (AVMA) wydało opinię nt. bezpieczeństwa organizmów GM i żywności z niej pozyskiwanej. AVMA dołącza do długiej listy organizacji naukowych i eksperckich, które popierają konsensus ws. bezpieczeństwa GMO KLIK.

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. Edytowanie genomów roślin za pomocą CRISPR i TALEN KLIK.

2. Podprzewlekłe badania toksyczności ryżu gm o wysokiej zawartości lizyny KLIK. Karmienie doświadczalnych zwierząt ryżem GM nie powodowało negatywnych skutków zdrowotnych.

3. Nowe technologie w agrobiotechnologii – raport panelu doradców naukowych Komisji Europejskiej KLIK.

4. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował raport nt. monitoringu upraw kukurydzy MON810 w roku 2015 KLIK.

5. Osiągnięcia na polu wykorzystania biomasy roślin GM w produkcji biopaliw KLIK.

Polska

1. Resort środowiska jest zdecydowanym przeciwnikiem upraw GMO w Polsce; stanowisko rządu w tej sprawie jest jednoznaczne – mówi PAP wiceszef MŚ Andrzej Szweda-Lewandowski KLIK.

2. Ministerstwo rolnictwa bierze się za produkty genetycznie modyfikowane. Już niebawem producenci niemający w swoich uprawach i hodowlach GMO będą mogli się tym chwalić na opakowaniach. Resort właśnie pracuje nad oznaczeniem „wolne od GMO” KLIK.

3. GMO niczym wiatraki: 3 km strefy ochronnej. Totalna zapora czy jednak furtka KLIK.

4. Temat produkcji mleka bez użycia pasz genetycznie modyfikowanych nabiera coraz większego znaczenia. Do projektu przystępują kolejni gracze branży mleczarskiej, a producenci muszą się dostosować KLIK.

5. Hochland przechodzi na pasze bez GMO KLIK.

6. GMO w żywności nie ma? Każdego roku do badań pod kątem obecności GMO pobiera się około 600 próbek żywności. Mniej niż jedna na sto daje wynik pozytywny KLIK.

7. Nie dla GMO w gminie Świdwin w Zachodniopomorskiem. Grupa mieszkańców zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie uprawy roślin genetycznie modyfikowanych. Liczy, że w gminie uda się wprowadzić zakaz uprawy GMO KLIK.

Europa

1. Unia Europejska:

– Czas by kraje Unii wyzbyły się hipokryzji w kontekście GMO KLIK;

– Komisja Europejska musi dokonać głębszej refleksji ws. przyszłości organizmów otrzymywanych za pomocą tzw. nowych technik hodowli KLIK.

– Parlament Europejski w Strasburgu przeciwstawił się planom Komisji Europejskiej, aby umożliwić import i sprzedaż nowej, transgenicznej kukurydzy i nowej, genetycznie zmodyfikowanej odmiany bawełny do krajów UE KLIK.2. Serbia. Najprawdopodobniej zmniejszone będą restrykcje związane z wykorzystaniem GMO w gospodarce i umożliwiony zostanie obrót i dystrybucja. Serbia stara się o akcesję do WTO, w związku z czym nie może ograniczać handlu produktami GM KLIK.

3. Wielka Brytania. Naukowcy z The Sainsbury Laboratory otrzymali pozwolenie od agencji rządowej Defra na przeprowadzenie testów polowych genetycznie modyfikowanego ziemniaka KLIK.

Świat

1. Australia:

– Agencja ds. Technologii Genetycznych (OGTR) wydała zezwolenie na przeprowadzenie doświadczeń polowych pszenicy GM o zmienionym składzie odżywczym, zmienionym składzie kwasów tłuszczowych oraz zwiększonej tolerancji na suszę i agrofagi KLIK.

2. Ghana. Rada ds. Nauki i Badań Przemysłowych poinformowała o nie kontynuowaniu doświadczeń polowych bawełny GM odpornej na szkodniki z powodu wycofania przez firmę Monsanto funduszy wspierających ten projekt KLIK.

3. Indie:

– Niedługo pojawią się trzy nowe odmiany bawełny GM – PAU-1, RS 2013 i F-1861 – opracowane przez lokalne firmy KLIK. Indyjską Radę ds. Badań nad Bawełną

– Firma Monsanto zadecydowała, że nie wprowadzi na rynek najnowszej odmiany bawełny GM – Bollgard 3 oraz kilku innych roślin GM. Decyzja została podjęta w wyniku działań władz Indii, które znacząco ograniczyły czerpanie zysków z opłat licencyjnych odmian GM KLIK;

– Rządowy Komitet ds. Oceny Produktów Biotechnologicznych (GEAC) zapowiedział, iż wyda zezwolenie na komercyjne uprawy genetycznie modyfikowanej gorczycy KLIK.

– Władze stanu Maharashtra unieważniły 17-tu firmom nasiennym pozwolenie na sprzedaż genetycznie modyfikowanych odmian GM KLIK.

4. Izrael. Narodowy Komitet ds. Roślin Transgenicznych wydał decyzję, iż nowe odmiany roślin uzyskane za pomocą tzw. edytowania genomów, nie muszą podlegać dodatkowym regulacjom prawnym KLIK.

5. Kanada:

– Izba Reprezentantów kanadyjskiego parlamentu odrzuciła propozycję ustawy wprowadzającej wymóg znakowania żywności GM (216 vs 67) KLIK;

– W tym roku nie rozpoczną się komercyjne uprawy genetycznie modyfikowanych ziemniaków Innate KLIK.

6. Kenia. Naukowcy przygotowują się do testów polowych dwóch genetycznie modyfikowanych odmian bawełny Bt opracowanych przez lokalne instytuty badawcze KLIK.

7. Tanzania. Firma Monasnto planuje otworzyć lokalne centrum badawcze, w którym będą wytwarzane nasiona roślin GM KLIK.

8. USA:

– Poziom produkcji lucerny GM w Stanach Zjednoczonych KLIK.

– Na uniwersytecie w San Diego zakończyły się pierwsze zewnętrzne doświadczenia genetycznie modyfikowanych alg KLIK.

– Senat przyznał 3 mln. dolarów Agencji ds. Żywności i Leków na programy edukacyjne poświęcone biotechnologii rolniczej KLIK.

– Firma S&W Seed zawarła porozumienie z Generic Genetics w celu opracowania nowych odmian lucerny z wykorzystaniem biotechnologii KLIK;

– Rozpoczęły się testy polowe genetycznie modyfikowanej życicy GM. Odmiana trawy została opracowana przez naukowców z Nowej Zelandii KLIK.

Inne

1. Wideo – ludzie boją się GMO jednocześnie nie mają pojęcia czym to GMO jest KLIK.

2. „Rośliny Niezgody” – autorstwa Włodzimierza Erlicha. Proza z GMO w tle KLIK.

3. Barack Obama wypowiada się w kwestii roślin GM KLIK. „Podejście jakie stosowałem podczas prezydentury w kwestii organizmów GM – postanowiłem, że to nauka będzie kształtować moją opinię w tej sprawie.”

4. Czy jest powód, by obawiać się GMO? Audycja w radiowej Trójce „Za a nawet przeciw” KLIK.

5. Genetycznie modyfikowana gorczyca DMH-11 niedługo pojawi się w uprawie, w Indiach – 10 faktów nt. tej rośliny KLIK.

6. Jakie regulacje prawne odnoszą się do organizmów GM … w USA KLIK.

7. Sylwetka: Mary-Dell Chilton: 78-letnia „matka” genetycznej modyfikacji roślin KLIK.

8. Genetycznie modyfikowana soja będzie bardziej produktywna w przyszłych warunkach klimatycznych KLIK.

9. Dajmy wybór rolnikom afrykańskim – film o genetycznie modyfikowanej wspiędze odpornej na szkodniki KLIK.

30.04.2017
niedziela

GMO Box Office – Kwiecień

30 kwietnia 2017, niedziela,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. Prowadzenie przez rolnika upraw z wykorzystaniem GMO będzie wymagało utworzenia specjalnej strefy. Uprawy GMO będą kontrolowane, a prowadzenie produkcji roślinnej z zawartością GMO bez zezwolenia będzie karane – zakłada rządowy projekt ustawy, na którym pracowały komisje sejmowe KLIK.

2. Japonia. Naukowcy opracowali genetycznie modyfikowany ryż, który kwitnie na żądanie – po wykonaniu oprysku fungicydem roślina zaczyna kwitnąć KLIK.

3. Włochy. Centrum badawcze firmy Monsanto we Włoszech (miasto Olmeneta) stało się obiektem ataku terrorystów-aktywistów anty-GMO. Nieznani sprawcy obrzucili budynki ośrodka badawczego koktajlami Mołotowa, wzniecając poważny pożar. Szczęśliwie nikt nie ucierpiał KLIK. Ekstremistom nie przeszkadzał fakt, iż w zaatakowanym ośrodku nie są prowadzone jakiekolwiek prace z roślinami GM.

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. Genetycznie modyfikowane banany odporne na nicienie oraz bakterie Xanthomonas campestris KLIK.

2. Panel naukowy GMO Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował opinię nt. soi FG72 × A5547-127 KLIK. W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka eksperci stwierdzają, że odmiana GM jest tak samo bezpieczna jak jej konwencjonalny odpowiednik.

3. Potencjał inżynierii genetycznej dla uzyskiwania GMO o korzystnych właściwościach nie jest wykorzystywany z powodu nieuzasadnionych regulacji prawnych KLIK.

4. Modyfikacja typu „stack” (modyfikacja zawierająca więcej niż jeden gen) w kukurydzy DAS-Ø15Ø7-1 w mniejszym stopniu wpływa na skład odżywczy w porównaniu do konwencjonalnych technik hodowli KLIK.

5. Sektor publiczny a innowacje w agrobiotechnologii, w Chinach: sukcesy i wyzwania KLIK.

6. Sprawozdanie roczne Sieci Naukowej ds. Oceny Ryzyka GMO przy Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności KLIK.

Polska

1. PiS zgadza się na uprawy GMO w Polsce, procedowana jest ustawa w tej sprawie; PSL jest za Polską wolną w 100 proc. od GMO, będziemy bronić dobrej, zdrowej żywności – powiedział w środę prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz KLIK.

2. Podlaska Izba Rolnicza przeciw GMO KLIK.

3. GMO stanowi duże niebezpieczeństwo; niczego nie wiemy o jego skutkach, w związku z tym trudno jest przejść nad czymś do porządku dziennego, co zostało wprowadzone bez gruntownych badań – powiedział lider Kukiz’15 Paweł Kukiz KLIK.

4. Zarząd i Rada Nadzorcza Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu na swoim ostatnim posiedzeniu podjęli decyzję o wprowadzeniu programu produkcji mleka przy użyciu pasz niezawierających GMO KLIK.

Europa

1. Unia Europejska. Komitet ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego – ComEnvi zaapelował do Komisji Europejskiej, by wycofała się z planów zezwolenia na wprowadzenie na rynek (do importu i przerobu) kukurydzy GMO odpornej na szkodniki KLIK.

2. Rosja. Raport stanu biotechnologii rolniczej KLIK.

Świat

1. Chiny. Szykuje się rewolucja na rynku nasiennym w związku z przejęciem przez giganta chemicznego ChemChina, szwajcarskiego koncernu Syngenta. Czy już niedługo chińscy rolnicy zaczną uprawiać nowe odmiany roślin GM? KLIK.

2. Bangladesz. Uprawa genetycznie modyfikowanego bakłażana Bt odpornego na szkodniki przyczynia się do wzrostu dochodów rolników oraz redukuje zużycie pestycydów KLIK.

3. Brazylia. Najnowsze dane mówią o tym, że 93,4% areału uprawy soi, kukurydzy i bawełny stanowią odmiany GM KLIK.

4. Indide. Po nieudanych doświadczeniach z uprawą konwencjonalnych odmian bawełny, rolnicy wracaja do uprawy odmian GM KLIK.

5. Kuba. Władze zapowiadają rozpoczęcie upraw kukurydzy GM jeszcze w tym roku. Odmiany GM mają pomóc w zwiększeniu wydajności produkcji kukurydzy KLIK.

6. Malawi. Rezultaty doświadczeń polowych z roślinami GM – banany, wspięga i bawełna KLIK.

7. Nigeria. „Biotechnologia może zapewnić samowystarczalność żywieniową” – prof. Benjamin Ubi, prezydent Nigeryjskiego Towarzystwa Biotechnologicznego KLIK.

8. Senegal. Prezydent Macky Sall popiera wykorzystanie GMO w rolnictwie KLIK.

9. USA:

– Firma nasienna S&W Seed Company wprowadza do sprzedaży nową odmianę lucerny z technologią odporności na herbicyd glifosat KLIK;

– Władze okręgu Harris (Huston) w Teksasie rozważają przeprowadzenie doświadczeń z uwalnianiem do środowiska komarów GM celem ograniczenia populacji komarów odpowiadających za rozprzestrzenianie wirusa Zika KLIK.

– Czy genetycznie modyfikowane wirusy pomogą w walce z zielenieniem cytrusów – chorobą bakteryjną, która dziesiątkuje plantacje cytrusów na Florydzie KLIK;

– Agencja fitosanitarna Departamentu rolnictwa (APHIS) opublikowała ocenę oddziaływania na środowisko uwalniania genetycznie modyfikowanych ciem z gatunku Tantniś krzyżowiaczek. Eksperymenty miałyby być przeprowadzone przez naukowców z Cornell University KLIK.

10. Wietnam. Na początku przyszłego roku do uprawy trafią kolejne odmiany genetycznie modyfikowanej kukurydzy KLIK.

Inne

1. Najpopularniejszą metodę transformacji (modyfikacji) genetycznej roślin wynalazła… natura, a nie szaleni naukowcy w białych kitlach KLIK.

2. Czy GMO naprawdę jest tak szkodliwe, jak się mówi? KLIK.

3. Żywić bez GMO? Możliwe, trudniejsze i droższe KLIK.

4. Rośliny a prawa autorskie: Czy GMO można ściągnąć z sieci? KLIK.

5. Inżynieria genetyczna stanowi bezpieczny sposób na poprawę wartości odżywczych głównych roślin uprawnych KLIK. Tekst noblisty Wernera Arbera oraz przewodniczącego Papieskiej Akademii Nauk.

6. Jaka jest dopuszczalna zawartość GMO w paszach non-GMO? KLIK. Dopuszczalna zawartość GMO w paszach non-GMO jest regulowana specjalnym rozporządzeniem. Jednak co dokładnie określa wartość 0,9%?

7. Rozwój techniki CRISPR w kierunku edytowania wielu genów jednocześnie- metoda CREATE oraz CombiGEM KLIK.

8. Pajęczy jedwab z roślin GM? Naukowcy opracowali sposób wytwarzania pajęczego jedwabiu w roślinach KLIK.

9. W jaki sposób tworzone są niebrązowiejące jabłka Arctic Apples KLIK.

10. Świecące drzewa, rezygnacja z kolonoskopii i inne cuda biologii syntetycznej KLIK.

31.03.2017
piątek

GMO Box Office – Marzec

31 marca 2017, piątek,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. W Unii Europejskiej utrzymuje się silny opór wobec genetycznie modyfikowanych roślin. Przedstawiciele państw Wspólnoty nie osiągnęli wymaganej większości w sprawie autoryzacji trzech nowych odmian kukurydzy GMO KLIK.

2. Bangladesz. Władze zezwoliły na wprowadzenie do obrotu kolejnych dwóch odmian bakłażana Bt (odporny na szkodniki) KLIK. Obecnie już 6 000 rolników uprawia genetycznie modyfikowane bakłażany (dostępne 4 odmiany). Pierwsze uprawy bakłażana rozpoczęły się w 2014 roku.

3. Mimo wieszczonego przez media kresu glifosatu i zbierania głosów w całej Europie by zablokować jego stosowanie, glifosat ma się dobrze. Europejska Agencja Chemiczna uznała właśnie, że substancja ta nie zwiększa ryzyka zachorowania na raka KLIK.

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. Historia autoryzacji pierwszej kukurydzy BT (odpornej na szkodniki) KLIK.

2. Wpływ genetycznie modyfikowanej kukurydzy na łańcuchy troficzne stawonogów KLIK.

3. Biotechnologia – regulacje a handel KLIK.

4. Panel naukowy GMO Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował opinię nt. soi DAS-68416-4 KLIK. W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka eksperci stwierdzają, że odmiana GM jest tak samo bezpieczna jak jej konwencjonalny odpowiednik.

5. Panel naukowy GMO Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował opinię nt. soi DAS-68416-4 KLIK. W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka eksperci stwierdzają, że odmiana GM jest tak samo bezpieczna jak jej konwencjonalny odpowiednik.

6. Genetycznie modyfikowane „złote banany”: zwiększona produkcja pro-witaminy A w owocach KLIK.

7. Ocena genetycznie modyfikowanej soi o zwiększonej tolerancji na suszę w warunkach polowych KLIK.

8. Konsumpcja pyłku pochodzącego z kukurydzy Bt nie wpływa negatywnie na biedronkę z gatunku Propylea japonica KLIK.

Polska

1. Spółdzielnia Spomlek wdraża program odchodzenia od pasz zawierających GMO KLIK. „Planujemy przejść ze skupu mleka produkowanego w oparciu o pasze tradycyjne na skup mleka wytwarzanego bez użycia pasz z roślin modyfikowanych genetycznie – mówi Edward Bajko, prezes SM Spomlek.”

2. „Mówiąc o żywieniu krów bez GMO warto zadać sobie kilka pytań. Jeśli będę żywić krowy roślinami genetycznie modyfikowanymi to czy moje zwierzę będzie chore? Jeżeli by tak było to w Polsce nie powinno być już żadnych krów mlecznych. Przecież od 25 lat żywimy je soją genetycznie modyfikowaną. Ona nie jest niezdrowa dla krów, powiedzmy to sobie szczerze” – wypowiedź prof. Zygmunta Macieja Kowalskiego (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) KLIK.

3. Posłowie chcą uporządkować modę na znakowania żywności informacją „wolne od GMO”. W Sejmie jest już projekt stosownej ustawy, który ma ukrócić dowolne stosowanie przez przedsiębiorców takich etykiet. Za podanie nieprawdziwych informacji będą grozić kary KLIK.

Europa

1. Wielka Brytania:

– Księżniczka Anna popiera uprawy roślin GM twierdząc, ze wykazują wiele zalet KLIK;

– Aktywiści są wściekli na otwartą i przychylną politykę rządu wobec uprawy roślin GM przez rolników brytyjskich KLIK.

2. Rosja cierpi z powodu niedoborów śruty sojowej na rynku. To skutek obniżonej produkcji jak również trudności z importem z zagranicy – władze wprowadziły zakaz importu soi GM KLIK.

3. Szwajcaria. Parlament popiera wydłużenie zakazu uprawy roślin GM do 2021 roku KLIK.

Świat

1. Australia:

– Wyniki wyborów w stanie Zachodnia Australia budzą niepokój rolników co do przyszłości upraw genetycznie modyfikowanych roślin KLIK;

– kończą się doświadczenia polowe najnowszej generacji bawełny GM Bollgard III (Monsanto) KLIK.

2. Boliwia. Według danych zawartych w raporcie Stowarzyszenia Producentów Roślin Oleistych i Pszenicy, uprawa genetycznie modyfikowanej kukurydzy przyniosła by dodatkowy zysk gospodarce kraju rzędu 150 tys. dolarów KLIK.

3. Ghana. Być może w przyszłym roku rolnicy rozpoczną komercyjne uprawy wspięgi GM z genem odporności na szkodniki (Bt). W kraju zakończyły się z sukcesem testy polowe, które są częścią procesu autoryzacji odmian GM na rynek KLIK.

4. Kanada:

– „Genetycznie modyfikowane organizmy autoryzowane przez agencje rządowe są bezpieczne dla zdrowia człowieka” – taką opinię wyraził Minister rolnictwa KLIK;

– uprawa genetycznie modyfikowanego ziemniaka Innate w celach komercyjnych rozpocznie się najprawdopodobniej w 2017 roku KLIK.

5. Japonia. Narodowa Akademia Rolnicza planuje przeprowadzenie doświadczeń polowych z kilkoma gatunkami genetycznie modyfikowanych roślin, m.in. burakiem cukrowym odpornym na herbicydy KLIK.

6. Kenia. Ministerstwo rolnictwa poinformowało, iż nie zezwoli na przeprowadzenie doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanej kukurydzy KLIK.

7. Korea Płd. Nowe wymagania dotyczące znakowania produktów GM KLIK.

8. Mozambik. W kraju rozpoczęły się doświadczenia polowe kukurydzy GM o zwiększonej tolerancji na suszę KLIK.

9. Tanzania. W kraju trwają doświadczenia polowe kukurydzy o zwiększonej tolerancji na suszę. To pierwszy tego typu test w historii tego kraju KLIK.

10. Uganda. Zasadzono pierwsze banany GM odporne na groźną chorobę bakteryjną powodowaną przez Xanthomonas campestris KLIK. Na razie są to tylko doświadczenia polowe, oby jak najszybciej odmiany trafiły do rolników.

11. USA:

– Trzy odmiany ziemniaka o zwiększonej odporności na zarazę zostały autoryzowane przez FDA oraz EPA. Dzięki temu firma JR Simplot będzie mogła już na wiosnę sprzedawać sadzeniaki rolnikom KLIK;

– Osoby o konserwatywnych poglądach w mniejszym stopniu obawiają się żywności GM KLIK;

– W cyklu konferencji, przedstawiciele firmy Bayer zachęcają rolników do zabierania publicznie głosu ws. uprawy roślin GM KLIK;

– Naukowcy University of Arizona opracowali genetycznie modyfikowaną kukurydzę, która hamuje produkcję toksycznych aflatoksyn w komórkach patogennych grzybów KLIK.

12. Zjednoczone Emiratu Arabskie – raport nt. stanu biotechnologii rolniczej KLIK.

Inne

1. 11 państw afrykańskich prowadzi zaawansowane doświadczenia polowe genetycznie modyfikowanych roślin, które już niedługo mogą trafić na pola rolników KLIK.

2. Możliwości, jakie otwiera edytowanie genów KLIK.

3. Infografika. Jak działają genetycznie modyfikowane rośliny typu Bt – odporne na szkodniki KLIK.

4. Genetycznie modyfikowane rośliny przeciw malarii. Naukowcom udało się opracować genetycznie modyfikowaną Artemisia annua o dwukrotnie zwiększonej zawartości artemizyny KLIK.

5. Genetycznie modyfikowane rośliny i regulacje prawne w Unii Europejskiej KLIK.

28.02.2017
wtorek

GMO Box Office – Luty

28 lutego 2017, wtorek,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. Mlekpol, krajowy gigant z ponad 3 mld zł rocznych obrotów, producent m.in. Łaciatego, oraz Spomlek, znany m.in. z serów Serenada zapowiedzieli, iż rezygnują w produkcji z produktów mlecznych pochodzących od krów karmionych paszami GM KLIK.

2. Instytut Rothamsted Reserach otrzymał pozwolenie na przeprowadzenie doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanej super-pszenicy KLIK.

3. W Afryce przyspieszają prace nad wdrożeniem do uprawy genetycznie modyfikowanej wspięgi odpornej na szkodnika KLIK.

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. 90-cio dniowe badania toksykologiczne transgenicznej kukurydzy GmTMT KLIK. Badania wykonane na szczurach wykazały, że transgeniczna kukurydza jest tak samo bezpieczna jak konwencjonalny odpowiednik.

2. Globalny rynek produktów GM osiągnie do roku 2021 wolumen 130 mln ton rocznie (obecnie to 112 mln ton) KLIK.

3. Ocena bezpieczeństwa ryżu Bt i innych roślin z modyfikacją Bt z wykorzystaniem pająków jako modelowego zwierzęcia niedocelowego – przegląd KLIK.

4. Nie tylko „nauka”: czynniki wpływające na kształtowanie postawy kobiet wobec GMO w Australii KLIK.

5. Genetycznie modyfikowana żywność – świadomość, nastawienie i opinie konsumentów z Polski i Wielkiej Brytanii KLIK.

Polska

1. „…dobrowolna decyzja producentów mleka o przejściu na pasze bez GMO nie wstrząśnie rynkiem. Wstrząsem byłoby całkowite przestawienie się na takie pasze producentów trzody chlewnej i drobiu, bo ich zapotrzebowanie jest znacznie większe.(…)” KLIK.

2. Polscy producenci drobiu i trzody nie poradzą sobie bez importowej paszy GMO? KLIK. „Ostatnia zmiana dokonana w ustawie o paszach zakłada, że tylko do końca 2018 r. będzie można wykorzystywać śrutę z soi GMO. ─ Ustawodawcy chcą , by ten surowiec zastąpiły produkowane w kraju rośliny strączkowe. To nie jest możliwe – ocenia Adam Tański, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.”

3. Polscy giganci branży spożywczej rezygnują z GMO. To zła wiadomość. Naukowiec z PAN obala mity KLIK.

Europa

1. Unia Europejska:

– Komisja ujawniła plan reformy zasad głosowania w trakcie zatwierdzania kontrowersyjnych produktów jak GMO czy pestycydów. Dotychczasowy sposób procedowania był wielokrotnie krytykowany przez państwa członkowskie za niedemokratyczny charakter, bowiem nieuzyskanie w głosowaniu kwalifikowanej większość powodowało, że o autoryzacji ostatecznie i arbitralnie decydowała Komisja KLIK;

– Unia Europejska utknęła w miejscu w kwestii podjęcia decyzji czy i jakie regulacje prawne mają dotyczyć dopuszczania na rynek organizmów ulepszonych z użyciem najnowszych technik inżynierii genetycznej (m.in. CRISPR) KLIK;

– Unia Europejska może w przyszłości blokować import produktów rolnych z Wielkiej Brytanii, jeśli ta po Brexicie zdecyduje się na ich uprawę KLIK.

2. Norwegia. Norweska Rada Biotechnologiczna debatuje nad hodowlą łososi modyfikowanych genetycznie. Ryby GMO miałyby zachować czystość gatunku dzikich łososi. Jednak podstawowe pytanie brzmi: czy ludzie będą je jeść? KLIK.

3. Szkocja. Pani Premier rządu szkockiego zapowiada utrzymanie obecnej polityki w kwestii uprawy roślin GM – nadal rząd jest przeciwny KLIK.

4. Wielka Brytania. Naukowcy z The Sainsbury Laboratory wystąpili do ministerstwa rolnictwa o zgodę na przeprowadzenie doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanego ziemniaka odpornego na zarazę KLIK.

Świat

1. Raport Departamentu rolnictwa USA ws. stanu biotechnologii rolniczej w Pakistanie.

2. Australia:

– Uniwersytet w Queensland wystąpił o zgodę na przeprowadzenie doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanego sorgo o zmienionych właściwościach odżywczych KLIK;

– W ciągu kilku miesięcy rozpoczną się doświadczenia polowe genetycznie modyfikowanych bananów Cavendish, odpornych na groźną chorobę wirusową KLIK;

– Hodowcy bydła liczą na wprowadzenie do uprawy genetycznie modyfikowanych odmian traw pastewnych KLIK.

3. Chile. Czy trwająca od siedmiu lat susza zmusi władze do zmiany podejścia do wykorzystania roślin GM w rolnictwie? KLIK.

4. Ghana. Dr Afriyie Akoto – minister ds. rolnictwa i wyżywienia zapowiedział, że Rząd będzie wspierać nowoczesne technologie w rolnictwie KLIK.

5. Nowa Zelandia. Naukowcy opracowali genetycznie modyfikowaną trawę pastewną, o zwiększonej produktywności do 50%. Badacze planują wykonać szereg doświadczeń polowych w … USA – z powodu restrykcyjnych przepisów obowiązujących w ich kraju KLIK.

6. USA:

– Utrzymanie diety „wolnej od GMO” oznacza wzrost wydatków na żywność w rodzinie o ok. 3000 rocznie KLIK;

– Agencja ds. Żywności i Leków zamierza objąć procedura regulacyjną odmiany bezrogich krów otrzymanych z wykorzystaniem najnowszych narzędzi inżynierii genetycznej (CRISPR) KLIK To znacząco wydłuży wprowadzenie na rynek nowych ras, a być może nawet uniemożliwi.

Inne

1. „Regulacje prawne dotyczące biotechnologii powinny opierać się na faktach a nie przekonaniach” – Dr. Nina Fedoroff KLIK.

2. Naukowy konsensus ws. bezpieczeństwa GMO jest jednoznaczny i zdecydowany KLIK.

3. „Moralne obrzydzenie kontra naukowa racjonalność czyli wojna o GMO” – wykład Marcina Rotkiewicza (POLITYKA) i dr. Sławomira Sowy (IHAR-PIB) KLIK.

4. 10 najbardziej znanych/nieznanych przykładów GMO KLIK.

5. Pierwszy półsyntetyczny organizm na Ziemi. Szansa czy… zagrożenie dla ludzkości? KLIK. „Uczeni stworzyli pierwszy na świecie organizm, który ma po części sztuczne DNA. To może być początek zupełnie nowej formy życia”.

6. 5 sposobów w jaki GMO pomagają środowisku KLIK.

7. Opóźnia się procedura przejęcia firmy Monsanto przez firmę Bayer KLIK. Zarówno USA jak i UE żądają przedstawienia większej ilości szczegółów ws. przejęcia.

8. Naturalne populacje kasztanowców amerykańskich są zagrożone rozprzestrzeniającym się wirusem – inżynieria genetyczna przychodzi z pomocą KLIK.

9. 8 najpopularniejszych mitów nt. GMO KLIK.

10. Dzięki inżynierii genetycznej produkcja dżinsów będzie tania jak nigdy wcześniej KLIK.

31.01.2017
wtorek

GMO Box Office – Styczeń

31 stycznia 2017, wtorek,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. W 2018 roku ma być gotowa do użytku szczepionka dająca 100-procentową ochronę przed groźnym wirusem KLIK. „Szczepionka rVSV-ZEBOV wykorzystuje genetycznie zmodyfikowane wirusy produkujące białka charakterystyczne dla wirusa Ebola. Dzięki temu układ odpornościowy uczy się je rozpoznawać i zwalczać. Preparat opracowali naukowcy z Narodowego Laboratorium Mikrobiologicznego w Kanadzie.”

2. „Pierwszy zarodek świni zawierający ludzkie komórki uzyskali specjaliści Salk Institute w Kalifornii (USA) (…) Amerykańscy specjaliści wstrzyknęli do zarodka świni „szczyptę” ludzkich komórek macierzystych, które wbudowały się do rozwijającego się organizmu świni i zaczęły się w nim rozmnażać KLIK. Naukowcy z Instytutu Salka twierdzą, że chimery świni i człowieka pozwolą lepiej poznać mechanizmy ewolucyjne oraz rozwój ludzkiego zarodka. Mają oni nadzieję, że w przyszłości będzie można je wykorzystać do testowania leków, zanim jeszcze rozpoczną się badania kliniczne. Być może będzie można je użyć jako inkubatorów ludzkich narządów, które będzie można przeszczepiać chorym.”

3. Kajmany. Pierwsze doświadczenia z uwalnianiem genetycznie modyfikowanych komarów zakończyły się powodzeniem. Uwolnienie w okresie wakacyjnym ok. 8 milionów komarów spowodowało spadek populacji tego owada w okolicach West Bay o ok. 88% KLIK. Komary GM są obiecującą technologią walki z takimi chorobami jak denga, malaria czy Zika.

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. Panel naukowy GMO Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował opinię nt. kukurydzy 1507 KLIK. W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka eksperci stwierdzają, że odmiana GM jest tak samo bezpieczna jak jej konwencjonalny odpowiednik.

2. Genetycznie modyfikowane rośliny – opóźnienia w procesie autoryzacji a międzynarodowy handel KLIK.

3. Wyzwania i szanse biotechnologii w ulepszania właściwości odżywczych roślin użytkowych KLIK.

4. Socjo-ekonomiczne skutki uprawy bawełny Bt w Burkina Faso KLIK.

5. GMO w Rosji: badania naukowe; społeczeństwo i prawo KLIK.

6. Czy uprawa ryżu Bt (odporny na szkodniki) ma negatywny wpływ na niedocelowe stawonogi – meta-analiza KLIK.

7. „Złoty ryż” – monografia Flamandzkiego Instytutu Biotechnologiacznego (VIB) nt. ryżu GM o zwiększonej zawartości beta-karotenu KLIK.

Polska

1. Ministerstwo rolnictwa przedstawiło projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 KLIK.

2. Wiceszef MR: Umowa CETA nie zmieni naszego podejścia do GMO KLIK.

Europa

1. Unia Europejska:

– Areał upraw roślin GM w Europie w 2016 r. wyniósł 136 tys. ha. W UE uprawiana jest jedynie kukurydza z modyfikacja a MON810 (odporność na szkodnika omacnicę prosowiankę). Najwięcej kukurydzy GM uprawiają rolnicy w Hiszpanii – 129 tys. ha KLIK. W pozostałych krajach rolników skutecznie zniechęca się do uprawy kukurydzy GM poprzez wprowadzanie zakazów lub piętrzenie wymagań formalnych;

– W głosowaniu z dnia 27 stycznie przedstawiciele państw członkowskich nie poparli propozycji Komisji Europejskiej w sprawie dopuszczenia do uprawy w UE dwóch nowych odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 1507 koncernu DuPont Pioneer i kukurydzy Bt11 koncernu Syngenta oraz przedłużenia pozwolenia na uprawę jedynej transgenicznej rośliny uprawianej na terenie UE – kukurydzy MON810 KLIK.

– Państwa członkowskie UE unikają podjęcia decyzji ws, propozycji Komisji Europejskiej, która chciałaby umożliwić państwom wprowadzanie zakazu nie tylko upraw roślin GM ale także importu pasz czy sprzedaży żywności GM. Co ciekawe, tej propozycji nie popierają kraje z obozu anty-GMO KLIK.

2. Raport Departamentu Rolnictwa USA (USDA) nt. stanu biotechnologii rolniczej w Polsce.

Świat

1. Bangladesz. Naukowcy z Narodowego Instytutu Rolniczego (BARI) wystąpili do władz o pozwolenie na komercjalizację genetycznie modyfikowanego ziemniaka odpornego na zarazę ziemniaka KLIK.

2. Burkina Faso. Uprawa genetycznie modyfikowanej bawełny spowodowała spadek zużycia pestycydów o ok. 70% KLIK.

3. Ghana. Narodowa Agnecja ds. Biobezpieczeństwa (NBA) opracowała dokument zawierający wytyczne dla zasad i sposobu wprowadzania na krajowy rynek nowych GMO. Dokument ten jest kolejnym krokiem przybliżającym do rozpoczęcia w kraju upraw roślin GM KLIK.

4. Indie. Brytyjska firma Oxitec i hinduska GBIT nawiązały współpracę, której celem ma być przeprowadzenie doświadczeń z uwalnianiem do środowiska genetycznie modyfikowanych komarów KLIK.

5. Izrael. Naukowcy stworzyli genetycznie modyfikowane bakterie metabolizujące tworzywa PET, powszechnie wykorzystywane do produkcji opakowań. Bakterie GM mogłyby przyczynić się do zredukowania problemu zaśmiecenia środowiska naturalnego tworzywami PET KLIK.

6. Japonia. Władze opracowują rozszerzoną listę produktów zawierających GMO, które powinny podlegać znakowaniu KLIK.

7. Kenia. Kenijska Agencja ds. Badań Rolniczych (Kalro) uważa, że niedawna decyzja ministra ds. zdrowia o zablokowaniu prowadzenia doświadczeń polowych roślin GM spowoduje odpływ milionów dolarów w postaci funduszy na badania naukowe, które są przeznaczane przez kraje Zachodu KLIK.

8. Nigeria. Przedstawiciele Narodowej Agencji ds. Rozwoju Biotechnologii zapewniają, że obecnie w kraju nie ma w sprzedaży żywności GM KLIK. W Nigerii trwają natomiast doświadczenia polowe czterech roślin: kukurydzy odpornej na szkodniki (Bt); wspięgi odpornej na szkodniki (Bt); sorgo o zwiększonej wydajności przyswajania azotu i ryż o zwiększonej tolerancji na suszę.

9. Raport Departamentu Rolnictwa USA (USDA) nt. stanu biotechnologii rolniczej w Argentynie, Chinach, Etiopii, Jordanii, Kenii, Meksyku, Panamie i Wenezueli.

10. USA:

– Dwie dziewczynki wyleczone z białaczki. „Zadziałało przełomowe leczenie” KLIK. „Naukowcy na łamach „Science Translational Medicine” opisują nowatorską procedurę polegającą na leczeniu białaczki zmodyfikowanymi genetycznie komórkami układu odpornościowego.”

– Najważniejsze GMO-wydarzenia 2016 roku KLIK;

– Naukowcy informują o sukcesie badań na ludziach z wykorzystaniem genetycznie modyfikowanych pasożytów wywołujących malarię. Z genomu pasożytów usunięto trzy geny przez co nie powodują one malarii. W przyszłości mogą być wykorzystywane jako szczepionka KLIK;

– Inspekcja ds. fitosanitarnych departamentu rolnictwa (APHIS) zapowiada deregulację genetycznie modyfikowanej mietlicy rozłogowej odpornej na herbicyd glifosat. Mietlica GM jest wysiewana na trawnikach KLIK;

– W lutym do pierwszych sklepów trafią genetycznie modyfikowane, niebrązowiejące jabłka Arctic Apples KLIK.

Z obozu przeciwników GMO

1. –

Inne

1. Genetycznie modyfikowana papaja na Hawajach. Historia sukcesu zastosowania technologii oraz zagrożeń jakie przynoszą działania aktywistów anty-GMO KLIK.

2. „Nie ma czegoś takiego jak żywność niezmodyfikowana genetycznie!” – wywiad z profesorem Janem Szopą-Skórkowskim KLIK.

3. GMO: kozioł ofiarny amerykańskiego sektora spożywczego KLIK.

4. Rola roślin GM w rozwoju gospodarczym świata KLIK.

5. „To złe zarządzanie szkodzi, a nie GMO”. Wywiad z farmerem z Argentyny KLIK PL. „To znaczy, że według ciebie, rolnika, dodatkowe opłaty za korzystanie z ziaren są wskazane? – Tak, dlaczego nie, przecież to czyjaś praca, którą należy wynagrodzić.”

6. Historia roślin transgenicznych: zaczęło się od narośli KLIK PL. „Do opracowania technologii generowania roślin modyfikowanych genetycznie (tzw. GMO) doprowadziły naukowców całkiem przypadkiem… badania bulwowatych narośli, jakie występują np. na drzewach.”

7. Czy rok 2016 był dobrym rokiem dla biotechnologii rolniczej? KLIK.

8. Odpowiedź na trzy największe „internetowe” zastrzeżenia pod adresem roślin GM KLIK.

9. Europa, USA a GMO – dlaczego tak się różnimy? KLIK.

19.01.2017
czwartek

Wiosną rozpoczną się testy superpszenicy

19 stycznia 2017, czwartek,

Ludzkość stoi przed ogromnym wyzwaniem zapewnienia sobie odpowiedniej ilości i jakości żywności, i to w całkiem nieodległej przyszłości. Szacunki Światowej Organizacji ds. Rolnictwa przy ONZ (FAO) mówią, że produkcja żywności powinna wzrosnąć do 2050 roku co najmniej o 70 proc. Wielu ekspertów twierdzi, że są to optymistyczne założenia i że żywności będziemy potrzebować znacznie więcej.
Czytaj całość »

31.12.2016
sobota

GMO Box Office – Grudzień

31 grudnia 2016, sobota,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. Naukowcy z uniwersytetu waszyngtońskirgo opracowali genetycznie modyfikowane odmiany traw, które usuwają z gleby i neutralizują toksyczny heksogen (RDX) wykorzystywany powszechnie do produkcji materiałów wybuchowych ale niestety powodujący skażenia gleby i wód gruntowych np. na terenach baz wojskowych KLIK.

2. Agencja ds. Żywności i Leków stwierdziła, że genetycznie modyfikowany ananas o różowym kolorze miąższu jest bezpieczny dla zdrowia konsumentów KLIK. Decyzja ta otwiera drogę do komercjalizacji ananasa GM opracowanego przez firmę Del Monte Fresh Produce.

3. Sąd Unii Europejskiej oddalił skargę trzech organizacji anty-GMO (TestBioTech, ENSSE, Sambucus eV) ws. oddalenia przez Komisję Europejską wniosku wspomnianych grup o rewizję decyzji KE o autoryzacji genetycznie modyfikowanej soi GM (MON 87701 x MON 89788). Sąd UE uznał wszystkie argumenty strony skarżącej jako niezasadne. Organizacje anty-GMO nie przedstawiły dowodów na to, że: istnieją znaczące różnice pomiędzy autoryzowaną soją GM a jej konwencjonalnym odpowiednikiem; ocena bezpieczeństwa soi GM wykonana została niewłaściwie; niewłaściwie wykonano analizę potencjalnego oddziaływania alergicznego KLIK.

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. Poziom upraw genetycznie modyfikowanej lucerny, buraka cukrowego i rzepaku w USA – raport Departamentu Rolnictwa (USDA) KLIK.

2. Genetyczne edytowanie genomów w Unii Europejskiej: być albo nie być – GMO KLIK.

3. Genetycznie modyfikowane banany jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego KLIK.

4. Konflikt interesów a publikacje nt. wydajności i efektywności roślin GM typu Bt KLIK.

5. Wytwarzanie rekombinowanych białek w roślinach KLIK.

6. Historie z laboratorium i historie z pola: agrobiotechnologia roślin KLIK.

7. Panel naukowy GMO Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował opinię nt. kukurydzy DAS-40278-9 KLIK. W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka Eksperci stwierdzają, że odmiana GM jest tak samo bezpieczna jak jej konwencjonalny odpowiednik.

8. Panel naukowy GMO Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował opinię nt. soi DAS-81419-2 KLIK. W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka Eksperci stwierdzają, że soja GM jest tak samo bezpieczna jak jej konwencjonalny odpowiednik.

9. Sposoby wykorzystania inżynierii genetycznej w celu zwiększenia zawartości kwasów tłuszczowych w roślinach oleistych KLIK.

Polska

1. Do 1 stycznia 2019 r. będzie można karmić zwierzęta paszami zawierającymi genetycznie zmodyfikowane organizmy – zakłada nowelizacja ustawy o paszach, którą podpisał prezydent Andrzej Duda KLIK.

2. W nowej podstawie programowej przedstawionej przez MEN brak jest tematu GMO. „To nie jest dobrze, że ci uczniowie, którzy nie będą mieli już kontaktu z biologią, nie dowiedzą się, co to są organizmy genetycznie zmodyfikowane, a one są przedmiotem debaty społecznej. Przecież chodzi o to, aby uczniowie orientowali się, co się dzieje dookoła, żeby móc zająć świadome stanowisko.” – komentuje prof. Krzysztof Spalik, Przewodniczący Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN.

3. Myślę, że stosowane od kilku lat mechanizmy, które zabezpieczają Polskę przed wysiewem roślin GMO, są skuteczne – oceniał podczas ostatniego przedświątecznego posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł Jan Krzysztof Ardanowski KLIK. Ministerstwo rolnictwa informowało o prowadzonych co roku kontrolach, informując również o tym, że na 22,5 tys. przeprowadzonych kontroli nigdzie nie wykryto przypadku uprawy GMO w Polsce.

4. Rząd będzie mógł wprowadzić zakaz obrotu materiałem siewnym genetycznie modyfikowanym, zakłada nowela ustawy o nasiennictwie, którą podpisał prezydent Andrzej Duda KLIK. Rząd na wydanie takiego rozporządzenia ma 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Europa

1. Unia Europejska:

– Komisja Europejska ponownie zaproponowała państwom członkowskim przy przyjęły regulecje prawne umożliwiające poszczególnym krajom wprowadzenie zakazów stosowania konkretnych GMO nie tylko w uprawie ale także jako pasze lub do produkcji żywności KLIK. W 2015 roku państwa jednogłośnie odrzuciły taką propozycję ze strony KE.

– Komisja Europejska Decyzją Wykonawczą UE/2050/2016 zaakceptowała na terenie Unii dystrybucję i sprzedaż detaliczną zmodyfikowanego genetycznie goździka Dianthus Caryophyllus L. linii SHD-27531-4 KLIK.

2. Raport Departamentu Rolnictwa USA (USDA) nt. stanu biotechnologii rolniczej w Unii Europejskiej, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Portugalii, Serbii, Węgrzech.

3. Niemcy. Rząd przyjął wstępny projekt ustawy, która wprowadzi na terenie kraju zakaz upraw roślin GM. Przepisy miałyby wejść w życie od wiosny 2017 roku KLIK. Przyjęcie ustawy w żaden sposób nie wpływa na sytuację upraw roślin GM w Niemczech, ponieważ uprawy takie nie są prowadzone KLIK.

4. Ukraina. Władze planują zwiększyć ilość kontroli pod kątem obecności GMO w ziarnie przede wszystkim soi. Na Ukrainie ni jest dopuszczona do uprawy żadna odmiana GM, ale szacuje się, że min. 30% uprawy soi to GMO KLIK.

Świat

1. Argentyna:

– Władze zezwoliły na komercjalizacje i uprawę nowej odmian soi GM z modyfikacją (SYN-BTO11-1 x SYN-IR162-4 x MON-89034-3 x MON-00021-9) opracowaną przez firmę Syngenta KLIK;

– Według obliczeń organizacji ArenBIO uprawa roślin GM przyniosła argentyńskiej gospodarce ok. 126 mld dolarów zysku w latach 1996-2015 KLIK;

– Firmy nasienne i organizacje rolnicze coraz bliżej osiągnięcia porozumienia ws. sposobu i okresu obowiązywania opłat licencyjnych za korzystanie z materiału nasiennego rosłin GM KLIK.

2. Australia. Krajowa agencja ds. technologii genetycznych wydała pozwolenie na przeprowadzenie testów polowych ziemniaka GM odpornego na choroby KLIK.

3. Brazylia:

– Areał upraw roślin GM w sezonie 2016/2017 wyniesie ok. 53 mln hektarów KLIK;

– Władze planują zezwolić w 2017 r. na uprawę pierwszej odmiany genetycznie modyfikowanej trzciny cukrowej KLIK.

4. Chiny:

– Naukowcy uzyskali genetycznie modyfikowane kozy, których mleko jest hypoalergiczne – powoduje mniejszą ilość reakcji alergicznych KLIK;

– 1 maja 2017 na terenie prowincji Heilongjiang będzie wprowadzony zakaz upraw roślin GM KLIK.

5. Kuba. W 2017 moja rozpocząć się uprawy genetycznie modyfikowanej kukurydzy i soi KLIK.

6. Nigeria. Genetycznie modyfikowane odmiany wspięgi będą dostępne do uprawy najpóźniej w 2019 roku KLIK.

7. Nowa Zelandia. Naukowcy AgResearch opracowali genetycznie modyfikowaną pastewną trawę – życicę, która plonuje o 30% więcej i ma o 40% mniejsze zapotrzebowanie na wodę w porównaniu do konwencjonalnych odpowiedników KLIK.

8. Raport Departamentu Rolnictwa USA (USDA) nt. stanu biotechnologii rolniczej w Angoli, Australii, Bangladeszu, BrazyliiChile, Ekwadorze, GhanieGwatemali, Hondurasie, Indiach, Indonezji, JamajceKanadzie, Kazachstanie, Kolumbii, Kostaryce, Korei PołudniowejMaroko, Nigerii, Nikaragui, Nowej Zelandii, Peru, RPA, SalwadorzeSingapurze, Tajlandii, Tajwanie, Tanzanii, Tunezji. Wietnamie.

9. USA:

– Ciekawe rezultatu sondażu wykonanego wśród amerykańskich rolników: 78% uważa, że uprawa roślin GM ogranicza negatywne oddziaływanie na środowisko; 87% twierdzi, że uprawa GMO zmniejsza zużycie pestycydów; 78% uważa, że dzięki GMO uprawa jest bardziej zrównoważona; 69% twierdzi, że uzyskuje większe plony KLIK;

– Społeczeństwo nie ufa naukowcom w kwestii bezpieczeństwa GMO – takie wnioski wypływają z sondażu wykonanego przez PewResearch KLIK;

– Niewielka firma nasienna Stine Seed rozpoczęła pilotażowy program polegający na pozwoleniu ok. 200 rolnikom na bezpłatny wysiew nasion uzyskanych w kolejnych latach uprawy soi GM zakupionej od tej firmy KLIK;

– Inspekcja ds. fitosanitarnych (APHIS) opublikowała stanowisko nt. rezultatów dochodzenia ws. wykrycia samosiewów pszenicy GM na terenie stanu Waszyngton KLIK;

– Firma Cargill zapowiedziała rozpoczęcie prac nad opracowaniem sposobu wytwarzania pasz do karmienia łososi. Pasze miały by być pozyskiwane z genetycznie modyfikowanego rzepaku o zwiększonej zawartości kwasów Omega-3 KLIK;

– Departament Rolnictwa (USDA) w ramach programu BRAG przeznaczy ok. 4 mln dolarów na wsparcie badań dotyczących oceny bezpieczeństwa roślin GM KLIK;

– Wiele wskazuje na to, że administracja Prezydenta Donalda Trumpa będzie zmierzała do poluzowania regulacji prawnych odnośnie wykorzystania organizmów GM w rolnictwie KLIK;

– Chińska firma Origin Agritech rozpoczęła testy roślin GM w szklarniach. Na lato przyszłego roku planowane są doświadczenia polowe KLIK.

10. Wietnam. Departament rolnictwa planuje rozszerzyć areał pilotażowych upraw kukurydzy GM. Obecnie prowadzone uprawy wykazały jednoznacznie, że odmiany GM plonują wyżej i dają ziarno lepszej jakości w porównaniu do konwencjonalnych odmian KLIK.

Z obozu przeciwników GMO

1. USA. Ujawniono ciekawe fakty nt. wprowadzenia przez okręg Boulder zakazu upraw roślin GM. Członkowie lokalnych władz próbowali zablokować publikację raportu, który skazywał, że uprawa roślin GM przynosi korzyści rolnikom i środowisku KLIK.

Inne

1. Czy pokolenie tzw. milenialsów jest nastawione bardziej anty-GMO? KLIK.

2. Córka Normana Borlauga – Julie Borlaug, nazywa przeciwników biotechnologii rolniczej „anty-innowacyjnymi” KLIK.

3. Uruchomiono portal pt.: „Nauka stojąca za GMO”, to inicjatywa naukowców z Purdu University, która ma przybliżyć czytelnikom fakty związane z uprawą roślin GM KLIK.

4. Genetycznie modyfikowane krowy przyszłością medycyny KLIK.

5. W opozycji PiS zapowiadał wojnę przeciwko GMO. Gdy rządzi, już nie jest tak zdecydowany KLIK.

6. Food Evolution – film dokumentalny o mitach związanych z żywnością genetycznie modyfikowaną KLIK.

7. Chcesz uratować naszą planetę przed katastrofą ekologiczną? Przestań kupować żywność tzw. „ekologiczną” KLIK.

8. Infografika: potencjalne skutki wprowadzenia zakazu upraw roślin GM KLIK.

9. Genetycznie modyfikowane jabłka. Historia rozwoju firmy Okanagan Specialty Fruits KLIK.

13.12.2016
wtorek

PiS nie poszedł na wojnę z GMO

13 grudnia 2016, wtorek,

Niedawno obchodziliśmy rocznicę działania rządu premier Beaty Szydło. Partia rządząca znajduje się w bardzo komfortowej sytuacji. Samodzielna większość powoduje, że w sprawach kontrowersyjnych – a taka jest sprawa GMO – nie trzeba prowadzić trudnych konsultacji koalicyjnych i można swobodnie realizować swój program. Jak to wyglądało w mijającym roku?
Czytaj całość »

css.php