Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

28.02.2018
środa

GMO Box Office – Luty

28 lutego 2018, środa,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. Włoscy naukowcy opublikowali metaanalizę nt. skutków uprawy kukurydzy GM z okresu 21 lat (od 1996 do 2016 roku). Analiza 76 badań naukowych jednoznacznie wskazała, że kukurydza GM przewyższa swoje konwencjonalne odpowiedniki. Plony kukurydzy GM są wyższe o 5 do 24%. Kukurydza GM zawiera prawie 29% mniej toksycznych mykotoksyn, 30% mniej fumonizyn i 36% mniej trychotecenów. Substancje wytwarzane przez pleśnie są szkodliwe dla człowieka. Dodatkowo modyfikowane uprawy przyczyniają się do zmniejszenia użycia toksycznych dla ludzi środków owadobójczych, grzybobójczych i bakteriobójczych na roślinach KLIK.

2. Sejm przyjął nowelizację ustawy z 22 czerwca 2001 roku o organizmach genetycznie zmodyfikowanych KLIK.

3. Australia. Firma Nufarm uzyskała zgodę na komercjalizację i sprzedaż genetycznie modyfikowanych odmian rzepaku GM o zmienionej zawartości kwasów tłuszczowych. Rośliny GM zostały wzbogacone o możliwość produkcji kwasów Omega-3, które wytwarzane są przez ryby. Uprawa 1 ha rzepaku GM zapewni taką samą ilość kwasów Omega-3 co 10 ton odłowionych ryb morskich KLIK.

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. Wpływ uprawy kukurydzy Bt (MON810) na populacje nicieni w czterech lokalizacjach w Europie (Słowacja, Dania, Szwecja) KLIK. Nie stwierdzono negatywnego wpływu uprawy kukurydzy MON810 na nicienie.

2. Nowe technologie hodowli w ulepszaniu zbóż KLIK.

3. Edytowanie genomów w biotechnologii rolniczej KLIK.

4. Modyfikacja genetycznie kukurydzy – ulepszanie właściwości odżywczych ziarna KLIK.

5. Wpływ karmienia drapieżnych owadów Chrysopa pallens sztucznym pokarmem zawierającym białka Bt na przeżywalność i reprodukcję KLIK.

6. Inżynieria genetyczna a rośliny ogrodnicze KLIK.

7. Biofortyfikacja roślin użytkowych za pomocą hodowli, technik agronomicznych czy transgenezy przyczyniają się do poprawy losu milionów ludzi na świecie KLIK.

Polska

1. Moda na pasze bez GMO to strzał do własnej bramki KLIK. „Jest dużo chwytów marketingowych – obecnie mamy modę na przechodzenie na mleko bez paszy GMO. Moim zdaniem, sami mleczarze sami strzelili sobie gola, gdyż jak wszyscy wiedzą w mleku nie ma GMO – powiedział serwisowi portalspożywczy.pl Tadeusz Proczek, prezes OSM w Grodzisku Mazowieckim”

2. Ministerstwo Rolnictwa prowadzi wielokierunkowe działania, które mają zmniejszyć deficyt krajowego białka w żywieniu zwierząt – zapewniła w środę wiceminister rolnictwa Ewa Lech. Z końcem roku mija termin stosowania soi GMO w paszach; resort na razie nie widzi możliwości jej zastąpienia KLIK.

3. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że rozpoczęły się konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810. Zmiana rozporządzenia wynika z potrzeby dokonania aktualizacji w roku 2018 wykazu odmian zakazanych do stosowania w Polsce poprzez dokonanie zgodności z wykazem odmian kukurydzy MON 810 znajdujących się w 36. pełnym wydaniu Wspólnego katalogu KLIK. Ministerstwo informuje również, że zakończone zostały prace nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazu obrotu materiałem siewnym odmian kukurydzy MON 810.

Europa

1. Wielka Brytania:

– Naukowcy z ośrodka Rothamsted Research złożyli wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanego lnicznika siewnego. Zmodyfikowane rośliny syntetyzują w komórkach kwasy tłuszczowe Omega-3: EHA i DHA, charakterystyczne dla ryb i owoców morza KLIK;

– Przedstawicielka Szkockiej Partii Narodowej i członkini parlamentu – Gail Ross uważa, że Szkocja powinna mieć prawo do decydowania o pwrowadzeniu zakazu uprawy GMO na swoim terenie po sformalizowaniu Brexitu KLIK.

2. Unia Europejska. arlament Europejski przygotował projekt rezolucji w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7) KLIK. Parlament Europejski wzywa Komisję do zawieszenia wszelkich decyzji wykonawczych dotyczących wniosków o zezwolenie odnoszących się do organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Świat

1. Raport stanu biotechnologii rolniczej w Bangladeszu.

2. Argentyna. Organizacje rolnicze podpisały porozumienie z przedstawicielami firm nasiennych ws. zgody na uiszczanie opłat licencyjnych za wysiewanie ziaren roślin GM z plonów uzyskanych w poprzednim roku KLIK. Obowiązujące prawo możliwa rolnikom wysiewanie bez uiszczania opłat licencyjnych nasion uzyskanych z plonów. Firmy nasienne – głównie Monsanto – odpowiedziało na to wstrzymaniem procesu wprowadzania najnowszych odmian GM na rynek. Rolnicy zawarli porozumienie, by mieć dostęp do najnowszych technologii.

3. Bangladesz:

– Naukowcy z instytutu BBRI (Bangladesh Rice Research Institute) kończą prace nad opracowaniem komercyjnych odmian genetycznie modyfikowanego Złotego ryżu o zwiększonej zawartości pro-witaminy A. Umożliwi to wprowadzenie odmian na rynek w niedługiej przyszłości KLIK;

– W ramach inicjatywy Feed the Future Biotechnology Potato Partnership opracowywane są genetycznie modyfikowane ziemniaki odporne na zarazę ziemniaka. Projekt ma wsparcie rządu KLIK.

4. Indie. Władze stanu Andhra Pradesh ostrzegają rolników przed kupowaniem nielegalnych odmian genetycznie modyfikowanej bawełny Bt odpornej na herbicydy KLIK.

5. Kanada. Władze zezwoliły na wprowadzenie na rynek genetycznie modyfikowanych niebrązowiejących jabłek odmiany Fuji KLIK.

6. Kenia. Coraz bliżej komercyjnej uprawy genetycznie modyfikowanego manioku odpornego na choroby. W kraju trwają zaawansowane testy polowe KLIK.

7. USA:

– Naukowcy z Iowa State University dowodzą, że niektóre grupy anty-GMO są potajemnie wsparane finansowo przez Rosję, w celu wywarcia negatywnego wpływu na sektor rolniczy w USA KLIK;

– grupa studentów Uniwersytetu Minnesota zwraca się z apelem o deregulację procesu autoryzacji nowych rośłin GM przeznaczonych na cele przemysłowe – produkcji paliw czy tekstyliów KLIK.

Inne

1. Ginkgo Bioworks – czy ta amerykańska firma sprawi, ze pokochasz GMO? KLIK.

2. Wideo: Oto w jaki sposób uprawa bawełny Bt przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa, wody oraz pestycydów KLIK.

3. 15 przykładów roślin GM opracowywanych obecnie w krajach Ameryki Łacińskiej KLIK.

4. Wideo: Czy organizmy GM są nienaturalne? KLIK.

31.01.2018
środa

GMO Box Office – Styczeń

31 stycznia 2018, środa,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. Pasze GMO będzie można stosować jeszcze przez 5 lat KLIK. Pasze z udziałem GMO miały być wycofane z żywienia zwierząt 12 sierpnia 2008 r. następnie 1 stycznia 2017 r. oraz 1 stycznia 2019 r. Według projektu ustawy termin wejścia w życie zakazu stosowania w żywieniu zwierząt pasz z udziałem GMO zostaje przedłużony o 5 lat i będzie obowiązywał od 1 stycznia 2024 r. – informuje Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej.

2. Australijsko-nowozelandzka agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności (FSANZ) zezwoliła na sprzedaż i wykorzystanie w produkcji żywności genetycznie modyfikowanego Złotego ryżu KLIK.

3. Rzecznik generalny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydał formalną opinię, w której stwierdził, że takie techniki modyfikacji genetycznych jak CRISPR-Cas9 niekoniecznie podlegają pod dyrektywę Unii Europejskiej regulującą produkty GMO. W skład Trybunału wchodzi 11 rzeczników generalnych. Ich opinie nie są wiążące, jednak często wyroki Trybunału pokrywają się z nimi KLIK. Naukowcy z Europy z zadowoleniem przywitali opinię rzecznika. Chcieliby używać technik pozwalających na wprowadzanie do genomu niewielkich precyzyjnych zmian, jednak nie są pewni, czy tak zmodyfikowane organizmy mogłyby trafić na rynek.

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. Bawełna Bt (odporna na szkodniki) nie powoduje negatywnego oddziaływania na organizmy niedocelowe z gatunku Haptoncus luteolus i Adelphocoris suturalis KLIK.

2. Bezpieczeństwo żywności i pasz uzyskiwanych z genetycznie modyfikowanych roślin KLIK.

3. Genetycznie modyfikowana kukurydza typu „stack” (zawierająca 6 różnych genów białek Bt) nie wpływa negatywnie na niedocelowe owady drapieżne z gatunku Rhopalosiphum padi i Tetranychus urticae KLIK.

4. Różnorodność owadów a uprawa kukurydzy Bt i stosowanie insektycydów KLIK.

5. Genetycznie modyfikowane rośliny odporne na herbicydy a chwasty odporne na herbicydy w USA KLIK.

Polska

1. Spomlek od stycznia produkuje sery z mleka pochodzącego od krów żywionych paszami niemodyfikowanymi genetycznie. – Ideą wprowadzenia programu NON GMO u naszych dostawców było dostosowanie się do wymogów rynku nie tylko polskiego, ale również europejskiego – komentuje Edward Bajko, prezes Spółdzielczej Mleczarni Spomlek KLIK.

2. Projekt noweli ustawy o GMO wróci do prac w komisjach KLIK. Po pierwszym czytaniu w Sejmie, projekt skierowano do komisji rolnictwa i środowiska.

Europa

1. Międzynarodowa grupa ekspertów biotechnologów i prawników – w tym szef Komitetu Biotechnologii PAN prof. Tomasz Twardowski – w czasopiśmie „Nature Biotechnology” proponuje zmiany unijnej dyrektywy dotyczącej roślin genetycznie zmodyfikowanych. Eksperci, jeśli chodzi o uprawę roślin GM, proponują wprowadzenie zasady opt-in zamiast dotychczasowej opt-out. Ich zdaniem takie zmiany w przepisach w pewnym stopniu odpolityczniłyby w UE proces dopuszczania roślin GM do użytku KLIK.

2. Francuska firma Limagrain – czwarta największa firma nasienna na świecie – poważnie rozważa przeniesienie swoich centrów badawczych poza Francję. Jest to spowodowane regularnymi atakami aktywistów anty-GMO na poletka doświadczalne. W jednym z ostatnich ataków aktywiści zniszczyli 37 ha pól testowych pszenicy KLIK. Najciekawszy jest fakt, że firma od dawna nie prowadzi na terenie Francji doświadczeń z wykorzystaniem roślin GMO. Mimo to jest obiektem regularnych aktów wandalizmu.

3. Niemcy. Nowa koalicja rządowa nie wróży niczego dobrego dla GMO. Zapowiedzi ogólnokrajowego zakazu uprawy GMO czy zakazu stosowania glifosatu oznaczają, że głos pseudonauki zdominuje te kwestie w przyszłym rządzie KLIK.

4. Chorwacja. Parlamentarzyści zgłaszają poprawki do ustawy ws. GMO, domagając się wprowadzenia ogólnokrajowego zakazu uprawy roślin GM KLIK.

Świat

1. Australia. Ponad 1000 rolników, wysiewało na obszarze ok. 452 tys. hektarów genetycznie modyfikowaną bawełnę Bt, która w 95% stanowiła odmianę Bollgard3 firmy Monsanto KLIK. Odmiana Bollgard3 była wprowadzona do sprzedaży w zeszłym sezonie.

2. Czy Argentyna i Brazylia zaklysyfikują organizmy uzyskiwane nowymi technikami hodowli, np. CRISPR jako GMO? KLIK.

3. Brazylia. Firma Monsanto planuje w latach 2019 – 2020 przeprowadzić testy polowe genetycznie modyfikowanej soi INTACTA2 XTEND (z cechą odporności na herbicyd Dicamba). Jeśłi testy zakończą się pomyśłnie, komercjalizacja przewidywana jest w kolejnym roku KLIK. Monsanto uzyskało już 2016 roku pozwolenie na sprzedaż nasion nowej odmiany soi, jednak jak na razie nie wprowadza ich na rynek.

4. Burkina Faso:

– Kraj zaczyna dotkliwie odczuwać skutki decyzji władz z 2015 roku o rezygnacji z uprawy genetycznie modyfikowanej bawełny odpornej na szkodniki (Bt). Burkina Faso straciła w 2017 roku pozycję lidera w produkcji bawełny w Afryce. Po kilkunastu latach Mali zajmuje pierwsze miejsce. Sytuacji nie uratował fakt, iż areał upraw zwiększył się rok do roku o 100 tys. hektarów (z 600 tys. do 700 tys.). Plony bawełny z hektara są najniższe od 22 lat. Władze tłumaczą, że to efekt niekorzystnej pogody, jednak rolnicy tego nie potwierdzają wskazując, że straty wynikają z nasilonej presji szkodników. Burkina Faso było krajem Afryki sub-sacharyjskiej w którym spadły plony, podczas gdy w pozostałych produkcja wzrosła ok. 5% KLIK;

– Pomimo kontrowersji związanych z uprawą bawełny Bt, w kraju trwają intensywne badania i testy genetycznie modyfikowanej wspięgi Bt (odporna na szkodniki) oraz modyfikowanych komarów, w celu walki z malarią KLIK.

5. Egipt. Naukowcy z Narodowego Centrum Badawczego uzyskali genetycznie modyfikowaną pszenicę, która wysiewana wraz z opracowanymi mikrooorganizmami GM powoduje znaczący wzrost plonów w uprawie pszenicy w rejonach pustynnych. Rezultaty prac nie mogą być jednak skomercjalizowane, ponieważ parlament opóźnia przyjęcie ustaw regulujących te kwestie KLIK.

6. Indie:

– Rzad zwrócił do Komitetu ds. Technologii Genetycznych (GEAC), do ponownego rozpatrzenia wniosek o pozwolenie na wprowadzenie do uprawy genetycznie modyfikowanej gorczycy GM. GEAC już 11 maja 2017 roku pozytywnie zaopiniował wniosek. Z uwagi na protesty organizacji anty-GMO rząd celowo opóźnia proces komercjalizacji gorczycy GM KLIK;

– Federacja firm sektora nasiennego (FSII) w oficjalnym piśmie do władz stanu Maharasztra protestuje przeciwko obwinianiu firm nasiennych i odmian genetycznie modyfikowanej bawełny Bt za spadek plonów w ostatnim sezonie KLIK. Jak przekonują przedstawiciele sektora spadki plonów bawełny Bt – jeśłi w ogóle miały miejsce – mogły być spowodowane wieloma czynnikami.

7. Kanada. Firma Okanagan Speciality Fruits uzyskała zgodę dwóch agencji bezpieczeństwa żywności – Health Canada i Inspekcji ds. żywności (CFIA) na sprzedaż genetycznie modyfikowanych jabłek odmiany Fuji KLIK. Jabłka zmodyfikowano by nie brązowiały po przekrojeniu.

8. Nigeria. Urzędnicy państwowi informują, że władze są na finiszu zakończenia procesu komercjalizacji dwóch roślin genetycznie modyfikowanych z cechą odporności na szkodniki (gen Bt): wspięgi Bt i bawełny Bt. Najprawdopodobniej jeszcze w roku 2018 rośliny te trafią na pola rolników KLIK.

9. Nowa Zelandia. Aktywiści z grupy GE Free NZ kwestionują decyzję Agencji ds. bezpieczeństwa żywności ws. zezwolenia na sprzedaż genetycznie modyfikowanego Złotego ryżu i domagają się ponownej oceny KLIK.

10. Raport stanu biotechnologii rolniczej w Senegalu, Kanadzie.

11. Rwanda. Urząd ds. środowiska przedstawił projekt ustawy regulującej kwestię wykorzystania roślin GM w badaniach oraz ich komercjalizację KLIK.

12. USA:

– Agencja ds. Żywności i Leków autoryzowała genetycznie modyfikowany ryż Huahui-1 opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Rolniczego Huazhong (Chiny). Ryż GM przeznaczony jest do konsumpcji przez człowieka i zwierzęta. Modyfikowany ryż zawiera cechę odporności na szkodniki KLIK;

– Grupa naukowców poinformowała, że udało im się uzyskać genetycznie „edytowane” krowy, którym nie rosną rogi. Pozwoliłoby to na bardziej humanitarną hodowlę, cielęta nie musiałyby przechodzić bolesnego zabiegu dekornizacji – usuwania rogów KLIK.

Inne

1. Czy możliwe jest stworzenie superczłowieka? Wywiad z genetykiem KLIK. Nawet gdybyśmy potrafili tak modyfikować geny, by noworodki były idealne, to nadal nie umielibyśmy ograniczyć ludzkiej woli. Co z tego, że ktoś miałby końskie zdrowie, jeśli żyłby w szkodliwy dla siebie sposób – mówi w wywiadzie Ewa Bartnik, profesor nauk biologicznych, genetyk z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW i Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.

2. Upiór straszący w naszych czasach. Czy słusznie budzi lęk? Czy modyfikowane genetycznie rośliny stanowią jakieś zagrożenie dla ludzi? Marcin Rotkiewicz, autor „W królestwie Monszatana”, renomowany dziennikarz naukowy, twierdzi, że jest wręcz przeciwnie: GMO ludziom nie szkodzi, a wręcz może pomóc KLIK.

3. Transmisja wideo ze spotkania z Marcinem Rotkiewiczem, autorem książki „W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki.” KLIK.

4. Wywiad z Scottem Hamiltonem Kennedy, reżyserem filmu Food Evolution KLIK..

5. Nadchodzi koniec GMO? Czy nowe techniki jak CRISPR wyprą konwencjonalne techniki inżynierii genetycznej? KLIK.

6. Techniki edytowania genomu mogą odmienić debatę nt. GMO KLIK.

31.12.2017
niedziela

GMO Box Office – Grudzień

31 grudnia 2017, niedziela,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. Australijscy naukowcy wraz z kolegami z Afryki opracowali genetycznie modyfikowane odmiany wspięgi wężowatej z cechą odporności na szkodniki. Testy polowe wykazały wysoką skuteczność wprowadzonych cech, a plony były średnio o ok. 25% wyższe. Rośliny opracowano w ramach publicznego finansowania wraz ze wsparciem międzynarodowych fundacji. Jeśli państwa afrykańskie zdecydują się na komercjalizację, to wspięga GM będzie przekazywana rolnikom bez dodatkowych opłat KLIK.

2. Prezydent Ugandy – Yoweri Museveni – poinformował, że nie podpisze niedawno przyjętej przez parlament ustawy regulującej m.in. kwestię wykorzystania organizmów GM w rolnictwie. Dotychczasowy brak takich regulacji uniemożliwiał komercjalizację GMO w kraju. Decyzja prezydenta oznacza, że nadal nie można będzie wprowadzać do uprawy żadnych roślin GM KLIK.

3. Chińscy naukowcy donoszą na łamach czasopisma Nature o opracowaniu nowej metody transformacji roślin, która może być przełomem. Badacze modyfikują rośliny z wykorzystaniem magnesów i nanocząsteczek, a rolę wektora DNA pełni pyłek rośliny. Chińczycy twierdzą, ze metoda jest wysoce wydajna i znacznie łatwiejsza oraz mniej czasochłonne metody, które polegają m.in. na prowadzeniu długotrwałych kultur tkankowych w celu regeneracji roślin GM KLIK.

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. Uzyskiwanie drzewek owocowych z pomocą nowych technik hodowli: techniczne i prawne wyzwania KLIK.

2. Bezpieczeństwo żywności i pasz uzyskiwanych z genetycznie modyfikowanych roślin KLIK.

3. Badanie toksyczności chronicznej soi GM (GTS40-3-2) na szczurach laboratoryjnych KLIK.

Polska

1. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowuje przepisy umożliwiające oznakowanie produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych KLIK. Resort pracuje nad przepisami umożliwiającymi oznakowanie produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych, jako „wolne od GMO”.

2. Jeżeli nie GMO, to co? „Straty z tytułu żerowania omacnicy szacuje się na 1 mln ton kukurydzy rocznie i to są wymierne straty ekonomiczne nie mówiąc o zdrowotności. Znacznie poważniejszy jest jednak ich wpływ na pogorszenie się jakości plonu zielonki, kiszonki, CCM i ziarna na skutek szybszego opanowywania uszkodzonych roślin przez sprawców chorób” KLIK. „W niektórych krajach Europy można zastosować bezpieczną i prostą biotechnologię, która przynosi bardzo dobre efekty ekonomiczne, zdrowotne, środowiskowe, ale u nas ta metoda ze względów politycznych jest zabroniona.”

Europa

1. Raport Departamentu rolnictwa USA nt. stanu biotechnologii rolniczej w Hiszpanii, Serbii, Wielkiej Brytanii, Bośni i Hercegowinie i Ukrainie.

2. Wielka Brytania. Michael Gove – minister środowiska, zapowiedział że po wyjściu z Unii Europejskiej rząd utrzyma zakaz upraw roślin GM na terenie kraju KLIK.

3. Szwajcaria. Władze zidentyfikowały obecność genetycznie modyfikowanego rzepaku (mniej niż 0,5%) w dostępnych w sprzedaży karmach dla ptaków. Zidentyfikowane odmiany są dopuszczone na rynek UE KLIK.

4. Niemcy. Naukowcy z Instytutu Maxa Plancka zmodyfikowali bakterie E. Coli w efekcie czego produkują funkcjonalny roślinny enzym RuBisCo – kluczowy enzym w przebiegu procesu fotosyntezy. Dzięki zmodyfikowanym bateriom wytwarzającym RuBisCo łatwiejsza będzie praca nad udoskonaleniem właściwości enzymu, co w przyszłości mogłoby być wykorzystane dla zwiększenia efektywności fotosyntezy w komórkach roślinnych KLIK.

5. Unia Europejska autoryzowała sześć nowych roślin GM: 4 odmiany soi, 1 rzepaku i 1 kukurydzy. Dopuszczone na rynek odmiany mogą być wykorzystywane do produkcji pasz i/lub żywności KLIK.

Świat

1. Raport Departamentu rolnictwa USA nt. stanu biotechnologii rolniczej w Angoli, Kolumbii, Kostaryce, Australii, RPA, Mozambiku, Maroko, Indiach, Birmie, Tajwanie, Tajlandii, Dominikanie, Wenezueli, Tunezji, Japonii, Peru, państwach basenu Morza Karaibskiego, Hong Kongu, Indonezji, Jordanie, Gwatemali, Nikaragui i Egipcie.

2. Argentyna. Naukowcy z firmy Kheiron Biotech pracują nad genetycznie modyfikowanymi końmi sportowymi o zwiększonej szybkości czy mocy. Eksperymenty wykonywane są z wykorzystaniem techniki edytowania genomów – CRISPR KLIK. Uzyskane konie mogą w przyszłości odmienić losy rywalizacji sportowej w jeździectwie.

3. Australia:

– Przegłosowana w parlamencie stanu Australia Południowa z końcem listopada ustawa o wydłużeniu zakazu uprawy roślin GM do końca 2025 roku rozzłościła przedstawicieli organizacji rolniczych KLIK;

– Testy wykonywane przez firmę Nuseed (Australia) wykazały, że olej uzyskiwany z genetycznie modyfikowanego rzepaku GM o zwiększonej zawartości kwasów omega-3 jest wartościowym składnikiem pożywienia stosowanego do karmienia hodowlanych łososi KLIK.

4. Korea Południowa. Władze autoryzowały trzy nowe odmiany kukurydzy GM oraz jedną soi GM, które będą mogły być importowane do kraju w celu produkcji pasz i/lub żywności KLIK.

5. Nigeria. Naukowcy informują o sukcesach testów polowych genetycznie modyfikowanej kukurydzy odpornej na szkodniki i o zwiększonej tolerancji na suszę. Kukurydza opracowana została w ramach międzynarodowego projektu WEMA (Water Efficient Maize for Africa) KLIK.

6. USA:

– Jak GMO zmieniło uprawy buraków cukrowych. O swych doświadczeniach opowiada rolnik – Luke Adams: „Wiele technologii ułatwia nam gospodarowanie, ale żadna nie pomogła tak bardzo jak odmiany GM odporne na herbicydy. Stosujemy mniej herbicydów, zużywamy mniej wody oraz mniej paliwa. Gleba jest lepszej jakości. W efekcie odnotowujemy znaczący wzrost w plonach. Wcześniej zbieraliśmy 25-30 ton z akra, obecnie niemal 45.” KLIK;

– Naukowcom z prestiżowej uczelni MIT udało się opracować metodę wytwarzania biologicznych czujników w technologii druku przestrzennego – sensor według ich koncepcji ma formę elastycznego tatuażu nanoszonego na powierzchnię skóry, który zmienia kolor pod wpływem konkretnych bodźców. Biotusz wykorzystany w procesie druku 3D jest oparty o matrycę hydrożelową, wzbogaconą o materiał biologiczny w postaci genetycznie modyfikowanych bakterie różnych szczepów, selektywnie wrażliwych na substancje chemiczne. KLIK.;

– CRISPR wyleczy stwardnienie zanikowe boczne? KLIK. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley w celu walki z tą chorobą postanowili sięgnąć po metodę CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), która swoją nazwę bierze od grupy enzymów broniących bakterie przed bakteriofagami czy wirusami.

Inne

1. Żeberka kurze i piwo bez GMO czyli współczesne fobie i marketing KLIK. Czyli o „tradycyjnym” piwie „wolnym od GMO”.

2. Wyznania ekoaktywisty nawróconego na naukę KLIK. Rozmowa z Markiem Lynasem, brytyjskim ekoaktywistą, publicystą i autorem książek popularnonaukowych, o walce z GMO, globalnym ociepleniu i przejściu na stronę nauki. W tygodniku POLITYKA.

3. Recenzja książki „W królestwie Monszatana” na portalu Wirtualna Polska KLIK. „Choć współczesna nauka jest triumfem ludzkiego umysłu, jej zdobycze często wywołują w nas strach. Rotkiewicz rozkłada na czynniki pierwsze największe z naszych lęków.”

4. Jak inżynieria genetyczna przyczyniła się do rozwoju farmakologii – artykuł Marcina Rotkiewicza w tygodniku POLITYKA KLIK. Dzięki biotechnologii powstaje ponad 20 proc. używanych obecnie leków. I mnóstwo produktów spożywczych.

5. Czy żywność GMO jest bezpieczna? Żywności, która powstała z organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) na polskim rynku praktycznie nie ma. Mimo to producenci chętnie deklarują na opakowaniach produktów, że są one wolne od GMO, a konsumenci, kierowani strachem, chętniej po nie sięgają. Czy słusznie? KLIK. GMObiektywnie gościnnie na blogu Damiana Parola.

6. Aktywiści w Wielkiej Brytanii świętują sukces 20 lat kampanii anty-GMO KLIK.

7. Sprzeciw wobec GMO jest nie tylko anty-naukowy ale także niemoralny KLIK.

8. Oto w jaki sposób grupy anty-GMO starają się powstrzymać rozwój i sprzedaż przyjaznego środowisku łososia GM – AquaBounty KLIK.

9. Genetyczne modyfikacje człowieka. Między fantastyką a nauką. Wykład Prof. Paweła Golika KLIK.

10. Wywiad z Josiah Zayner w The Guardian. Josiah Zayner, znany YouTuber zajmujący się tematami nauki, biohaker i były pracownik NASA, postanowił na własną rękę zmodyfikować swój genom z pomocą najnowocześniejszej i najskuteczniejszej obecnie na świecie metodzie edycji DNA w organizmach żywych o nazwie CRISPR-Cas9. Młody naukowiec wziął trochę DNA zawierającego enzym Cas9 oraz przewodnik RNA (gRNA) nakierowany na pierwszy ekson genu miostatyny. Przygotował zastrzyk i po prostu wbił igłę w ramię. Cały ten eksperyment transmitował na żywo na serwisach społecznościowych KLIK.

11. W genomie drożdży zaszyfrowano utwór Ludwika van Beethovena „dla Elizy”. Mimo że majstrowano przy ważnych genach, drożdże z „muzycznym” DNA były zdolne do życia KLIK.

12. 20 lat sukcesu upraw roślin GM KLIK.

30.11.2017
czwartek

GMO Box Office – Listopad

30 listopada 2017, czwartek,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. Naukowcy osiągnęli przełom w genetycznym ulepszaniu roślin. Udało im się wyhodować orzech ziemny, który tłumi rozwój pleśni na swojej powierzchni. Międzynarodowy zespół naukowców ze Stanów Zjednoczonych i Indii dokonał przełomu. Odkrycie może zmienić warunki bezpieczeństwa żywności i paszy. Rakotwórcze aflatoksyny mogą okazać się złym wspomnieniem KLIK.

2. Naukowcy z Hong Kongu uzyskali pomidora o zmienionych właściwościach odżywczych – zwiększonej ilości korzystnych substancji, np. antyoksydantów. Modyfikowany pomidor zawiera prowitaminy A – 169%; likopenu – 111%; skwalenu – 210%; fitosteroli – 94%; witaminy E – 494% więcej w stosunku do konwencjonalnego pomidora KLIK.

3. Naukowcy z Hiszpania uzyskali modyfikowaną pszenicę o zmniejszonej zawartości glutenu KLIK.

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. 16 lat uprawy kukurydzy Bt (odpornej na szkodniki) w Hiszpanii. Dlaczego szkodniki nie uodporniły się na białko Bt? KLIK.

2. Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk opracował ekspertyzę „Biogospodarka, biotechnologia i nowe techniki inżynierii genetycznej” KLIK.

3. Opinie respondentów nt. edytowania genomów i zastosowań KLIK.

4. CRISPR w hodowli zwierząt gospodarskich KLIK.

5. Panel naukowy GMO – EFSA opublikował opinię ws. autoryzacji genetycznie modyfikowanej odmiany kukurydzy typu stack – 1507 × 59122 × MON810 × NK603 przeznaczonej do produkcji żywności i pasz KLIK. W podsumowaniu eksperci stwierdzają, że odmiana ta jest tak samo bezpieczna jak jej konwencjonalny odpowiednik i nie stanowi dodatkowego ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska.

6. Edytowanie genomów a hodowla zwierząt KLIK.

Polska

1. Zwrotu „ojczyzny wolnej” i odpowiedzi na pytanie, komu służą posłowie, domagali się w środę uczestnicy sejmowej komisji do spraw rolnictwa. Podczas obrad na temat upraw genetycznie modyfikowanych (GMO) grupa osób zaintonowała religijną pieśń „Boże, coś Polskę”. Jedna z kobiet oświadczyła również, że jest Matką Boską. KLIK.

Europa

1. Raport Departamentu rolnictwa USA nt. stanu biotechnologii rolniczej w Rumunii, Bułgarii, Portugalii i Polsce.

2. Prof. Gary Brester (ekonomika rolnictwa) wskazuje na korelację pomiędzy zakazem stosowania GMO w Europie, a niekorzystną różnicą pomiędzy produktywnością uprawy kukurydzy czy soi pomiędzy USA, a Europą KLIK.

Świat

1. Australia:

– Naukowcy z Queensland university opracowali genetycznie modyfikowane banany odporne na chorobę panamską. Odporność bananów GM potwierdzono w trzyletnich doświadczeniach polowych. Banany GM mogą okazać się ratunkiem dla branży producentów bananów, którzy ponoszą coraz większe starty z powodu ataków chorobotwórczych bakterii KLIK;

– Biuro ds. Technologii Genetycznych (OGTR) jest w trakcie rozpatrywania wniosku o dopuszczenie do uprawy genetycznie modyfikowanego rzepaku o zwiększonej zawartości kwasów omega-3 KLIK. Modyfikowany rzepak opracowano w firmie nasiennej Nuseed i ośrodku naukowym CSIRO;

– Biuro OGTR informuje o otrzymaniu wniosku o pozwolenie na przeprowadzenie testów polowych genetycznie modyfikowanej trawy bawolej (Stenotaphrum secundatum) o zmienionym fenotypie (formy karłowate) oraz odpornością na herbicydy KLIK. Testy miałyby być wykonane między kwietniem 2018, a 2019 roku na poletku o powierzchni max. 200 m2;

– Rolnicy walczą prawo do uprawy roślin GM. Ponad 60 różnych produktów GMO jest importowanych do kraju, podczas gdy rolnicy mogą uprawiać tylko jedną odmianę – rzepak GM KLIK;

– Biuro OGTR opublikowało raport z badania nastawienia opinii publicznej do technologii genetycznych KLIK;

– Parlament stanu Południowa Australia wydłużył zakaz upraw roślin GM do roku 2025 KLIK.

2. Raport stanu biotechnologii rolniczej w Singapurze i Filipinach.

3. Ekwador. Nowelizacja ustawy nasiennej, która zliberalizowała prawo, umożliwiając prowadzenie doświadczeń naukowych z roślinami transgenicznymi spowodowała protesty aktywistów, którzy zapowiadają kolejne protesty na dużą skalę. Dotychczas prawo zabraniało jakiegokolwiek wykorzystania roślin GM na terenie Ekwadoru, również do celów naukowych KLIK.

4. Filipiny:

– Branża tekstylna wiąże duże nadzieje z wprowadzeniem do uprawy genetycznie modyfikowanych odmian bawełny GM. W opinii przedstawiciela sektora, uprawa bawełny GM pozwoli odbudować krajową produkcję, która jest mało efektywna z powodu ataku szkodników KLIK;

– Australijscy naukowcy planują przeprowadzić doświadczenia polowe genetycznie modyfikowanych bananów odpornych na choroby. Banany GM opracowano na uniwersytecie Qeensland. Doświadczenia mają być przeprowadzone w rejonie Mindanao KLIK.

5. Indie:

– Organizacje rolnicze informują, że rolnicy uprawiają nielegalne odmiany genetycznie modyfikowanej soi odpornej na herbicyd glifosat KLIK. Na terenie Indii nie można uprawiać żadnej odmiany soi GM;

– Władze stanu Gujarat informują o aresztowaniu dwóch rolników oraz dystrybutora nasion oskarżonych o handel i uprawę nielegalnych odmian soi GM odpornej na herbicydy. W ramach akcji skonfiskowano ok. 1200 kg ziarna nieautoryzowanej soi GM KLIK.

6. Kenia. Branża włókiennicza i sektor rolniczy z niecierpliwością oczekują komercjalizacji uprawy genetycznie modyfikowanej bawełny Bt (odporność na szkodniki) KLIK.

7. Nigeria. Władze zadecydowały o odesłaniu do Argentyny transportów genetycznie modyfikowanej soi wartej 10 milionów dolarów, po wykryciu nieautoryzowanych odmian KLIK.

8. Uganda:

– W kraju trwają testy polowe genetycznie modyfikowanego manioku uzyskanego z użyciem technik edytowania genomu – CRISPR. Ulepszone odmiany charakteryzują się odpornością na choroby wirusowe – największe zagrożenie w uprawie tego gatunku. Pierwsze wyniki są bardzo obiecujące – rośliny wykazują dużą odporność na wirusy KLIK. Genetycznie edytowany maniok został opracowany przez naukowców z Centrum Donalda Danforda (Donald Danforth Plant Science Centre).

9. USA:

– Naukowcy z Ohaio informują o pozytywnych wynikach doświadczeń „złotego ziemniaka” o zwiększonej zawartości prowitaminy A i witaminy E w bulwach. Testy wykazały, że niewielka porcja przygotowanych ziemniaków zapewnia 42% zapotrzebowania na witaminę A oraz 34% na witaminę E wśród dzieci, co mogłoby przyczynić się do redukcji poziomu niedożywiania w najbardziej potrzebujących regionach świata KLIK;

– Departament obrony zwiększa finansowanie projektów mających na celu wykorzystanie roślin GM do celów wywiadowczych KLIK.

10. Afrykańskie Stowarzyszenie Branży Nasiennej popiera wykorzystanie GMO w rolnictwie KLIK.

Inne

1. Czy inżynieria genetyczna może ocalić zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt na wyspach archipelagu Galapagos? KLIK.

2. Po premierze książki Marcina Rotkiewicza: „W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki”:

– recenzja Damaiana Parola: „Królestwo Monszatana” to jedna z najlepszych książek popularnonaukowych jakie przeczytałem i na pewno najlepsza książka o GMO na polskim rynku” KLIK;

– recenzja Michała Gębka na kulturalnemedia.pl: „W królestwie Monszatana to bardzo zręcznie i ciekawie napisana książka, która w niezwykle przejrzysty i wyważony sposób może przybliżyć kilka zagmatwanych, niejasnych pojęć i zjawisk.” KLIK;

– Rozmowa z Marcinem Rotkiewiczem w audycji popularnonaukowej „Homo Science”: część pierwsza – KLIK, część druga – KLIK;

– Nagranie ze spotkania z Marcinem Rotkiewiczem wokół książki „W królestwie monszatana”. Cykl spotkań Reportaż na Tajnych Kompletach KLIK;

– Rozmowa w audycji „Salon – Piąteczek (Wojciech Orliński)” KLIK;

– Wywiad dla Gazeta Krakowska: „WIELKI STRACH przed żywnością modyfikowaną, czyli fakty i mity o GMO” KLIK.

3. Seria wykładów poświęconych GMO z Europejskiego Congresu Sceptyków we Wrocławiu:

– Mark Lynas: „Why anti-GMO activists are the new climate deniers” KLIK;

– Marcin Rotkiewicz: „Rational thinking vs. moral disgust: Why the discussion about GMOs is so hard and the scientific evidence is unable to convince the public” KLIK;

– Tomas Moravec: „How Rational are the Fears of GMOs?” KLIK.

4. Tolerancja na stres suszy – stan osiągnięć w biotechnologii roślin KLIK.

5. W przedsprzedaży pojawiło się nowe wydanie rewelacyjnej książki „Tomorrow’s Table. Organic Farming, Genetics, and the Future of Food.”
Autorem jest prof. Pamela Ronald (biolog molekularny) oraz jej mąż Raoul Adamchak – rolnik organiczny KLIK.

6. Z powodu protestów „zielonych” rolnicy zmuszeni są stosować pestycydy zamiast uprawy roślin GM KLIK.

7. Glifosat:

– W Unii Europejskiej trwa bój o stosowanie popularnego środka do zwalczania chwastów. Substancją tą jest glifosat – najbardziej znany pod nazwą handlowa Roundup. Marcin Rotkiewicz z „Polityki” przekonuje, że gdyby nie sprawa GMO, nikt by o tym środku nie słyszał KLIK;

– 18 państw UE, w tym Polska za przedłużeniem o 5 lat stosowanie kontrowersyjnego środka. Państwa członkowskie UE zagłosowały za odnowieniem licencji na stosowanie glifosatu na terenie UE KLIK;

– Wyrwać chwasta. Wielka awantura, która wybuchła w Europie wokół pewnej substancji chemicznej, sporo mówi o wykorzystywaniu społecznych lęków do robienia mętnych interesów KLIK;

– Największe dotychczasowe badanie ws. wpływu stosowania glifosatu na pracowników zatrudnionych w rolnictwie wykazało brak związku stosowania tego środka z ryzykiem rozwoju chorób nowotworowych KLIK.

31.10.2017
wtorek

GMO Box Office – Październik

31 października 2017, wtorek,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. Ministerstwo rolnictwa chce po raz kolejny przesunąć zakaz stosowania w paszach dla zwierząt soi modyfikowanej genetycznie. Jak informuje TVP 1 ma to jednak być już ostatnia taka decyzja KLIK. „Dotychczas myślano że strączkowe, uprawa strączkowych zagwarantuje nam niezależność od soi GMO. Okazuje się, że nawet jakbyśmy całą Polskę obsiali strączkowymi to i tak nie możemy użyć tego, bo receptury nie pozwalają nam na to żeby efektywnie wykorzystać białko.”

2. 35 lat temu dopuszczono na rynek pierwszy produkt uzyskany z genetycznie modyfikowanych organizmów – rekombinowaną insulinę KLIK. Dzięki GMO insulina stała się bardziej dostępna i bezpieczna dla pacjentów.

2. Pierwsze w Polsce referendum ws. GMO zakończyło się porażką inicjatorów KLIK.

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. Złoty ryż – kluczowe informacje KLIK.

Polska

1. Hodowcy drobiu obawiają się ustawy paszowej. Bez GMO dojdzie do załamania produkcji? KLIK. Ustawa paszowa, która ma wejść w życie z początkiem 2019 roku, może spowodować duży wzrost kosztów po stronie hodowców drobiu. To z kolei przełoży się na wyższe ceny mięsa i jaj, które odczują polscy konsumenci. Nowa regulacja może się też odbić na eksporcie, ponieważ Polska jest w tej chwili największym w Europie producentem i eksporterem drobiu.

Europa

1. Niemcy. Co oznaczają dla przyszłości nauki w Niemczech wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych KLIK.

2. Holandia. Raport stanu biotechnologii rolniczej w Holandii KLIK.

3. Unia Europejska. Rolnicy z UE wyrazili obawy co do toczącego się procesu sądowego dotyczącego nowych technik hodowli roślin. Argumentują, że sprawa może się skończyć decyzją „polityczną”, a więc taką która nie uwzględnia argumentów naukowych i ekonomicznych KLIK.

4. Wielka Brytania:

– Naukowcy z The Sainsbury Laboratory informują o sukcesie pierwszego roku doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanych ziemniaków odpornych na zarazę ziemniaka KLIK;

– Szef Narodowej Unii Rolników, największej organizacji rolniczej w kraju ma nadzieję, że poza strukturami UE, decyzje zapadające w Wielkiej Brytanii dotyczące kwestii rolniczych np. GMO, będą oparte na wiedzy naukowej KLIK;

– Naukowcy z Oxfordu informują o realizacji jednego z kluczowych kamieni milowych w badaniach nad opracowaniem genetycznie modyfikowanego ryży C4. Dzięki skopiowaniu z kukurydzy genu GOLDEN2-LIKE, w komórkach ryżu zwiększyła się liczba mitochondriów i chloroplastów KLIK.

Świat

1. Australia. Rolnicy walczą o prawo do uprawy roślin GM, podczas gdy importerzy zarabiają na handlu produktami GM pochodzącymi z innych państw KLIK.

2. Bangladesz. Władze chcą spopularyzować wśród rolników uprawę genetycznie modyfikowanego bakłażana Bt (odporny na szkodniki). 2001 rolników otrzyma od państwa nasiona bakłażana Bt wraz z nawozami KLIK.

3. Chiny. Naukowcy uzyskali genetycznie edytowane świnie, o zmienionym sposobie regulacji temperatury ciała. Zwierzęta z edytowanymi genami sprawniej spalają tłuszcz dzięki czemu lepiej znoszą warunki chłodu oraz mają o ok. 24% mniej tkanki tłuszczowej w porównaniu do niemodyfikowanych świń KLIK.

4. Etiopia. Kraj zmierza ku komercjalizacji upraw genetycznie modyfikowanej bawełny Bt (odpornej na szkodniki) KLIK.

5. Indie:

– Rząd zamroził tymczasowo proces komercjalizacji gorczycy GM, z uwagi na sprzeciw organizacji pozarządowych KLIK. Rozczarowania nie kryją naukowcy publicznego instytutu badawczego, którzy opracowali odmianę;

– Wedle ustaleń organizacji Centrum Biotechnologii Południowej Azji (SABC), już prawie milion rolników uprawia nielegalne odmiany genetycznie modyfikowanej bawełny odpornej na herbicyd glifosat KLIK. Rolników nie odstrasza nawet znacznie wyższa cena jaką muszą zapłacić na czarnym rynku za nasiona nielegalnych odmian;

– Przedstawiciele firmy nasiennej Mahyco (firma córka koncerny Monsanto) już w 2008 roku informowali o przypadkach wysiewania nielegalnych odmian bawełny GM – władze ignorowały te zgłoszenia KLIK;

– Trzy spółki nasienne rozpoczęły spór z firma Monsanto żądając obniżenia opłat licencyjnych za korzystanie z technologii Bt – odporności bawełny na szkodniki KLIK;

– Władze stanu Andhra Pradesh zleciły kontrolę upraw bawełny Bt. Jak się szacuje aż 15% upraw bawełny to nielegalne odmiany bawełny odpornej na herbicydy KLIK;

– Firma Maharashtra Hybrid Seeds Company (Mahyco – spółka córka Monsanto) informuje o przeniesieniu swoich kluczowych operacji badawczych związanych z uzyskiwaniem roślin GM do innych państw: Wietmnamu, Tanzanii, i innych. Ta decyzja to skutek coraz mniej przyjaznych regulacji prawnych dotyczących komercjalizacji roślin GM w Indiach KLIK.

6. Raport stanu biotechnologii rolniczej w Malezji KLIK.

7. Nigeria.

– Władze przygotowują się do rozpoczęcia w 2018 roku komercyjnej uprawy genetycznie modyfikowanej bawełny Bt i wspięgi Bt (obie rośliny z cechą odporności na szkodniki) KLIK;

– Po ośmiu latach badań i testów, krajowa agencja ds. oceny bezpieczeństwa roślin GM poinformowała, że genetycznie modyfikowana wspięga Bt jest bezpieczna dla zdrowia ludzi i środowiska. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla udzielenia pozwolenia na dopuszczenie wspięgi GM do uprawy KLIK.

8. Pakistan. Władze konsultują możliwość rozszerzenia wykorzystania GMO w rolnictwie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego kraju KLIK.

9. Uganda:

– Parlament uchwalił ustawę Narodowe Biobezpieczeństwo, która reguluje kwestie wykorzystania GMO w rolnictwie. Brak tego aktu prawnego uniemożliwiał komercjalizację roślin GM – np. bananów, którą promują władze kraju KLIK;

– Prezydent kraju wzywa państwa afrykańskie do akceptacji upraw roślin GM KLIK;

– Naukowcy informują, że w 2020 roku będą gotowe do uprawy odmiany genetycznie modyfikowanych ziemniaków odpornych na choroby KLIK.

10. USA:

– Firma Mann Packing usuwa z opakowań znaki „non-GMO”, bo uważa że nie jest to uczciwy system znakowania KLIK;

– Naukowcy z Rutgers University uzyskali kukurydzę GM o zmienionych właściwościach odżywczych. Ulepszona kukurydza może mieć pozytywny wpływ na miliony mieszkańców biednych państw. Dzięki wprowadzeniu do genomu kukurydzy genu z bakterii komórki roślinne zaczęły syntetyzować metioninę – jeden z ważniejszych aminokwasów KLIK;

– Podstawowe informacje o przyjętej przez prezydenta Obamę ustawie wprowadzającej wymóg znakowania żywności GM KLIK;

– Jabłka GM, które nie brązowieją trafiły na półki sklepowe KLIK;

– Naukowcy pracujący w startupie Taxa uzyskali genetycznie modyfikowany mech o zapachu paczuli, geraniolu czy linalolu KLIK.

Inne

1. Po premierze książki Marcina Rotkiewicza: „W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki”:

– Recenzja w „Na regale”: „Książka do przeczytania niemal przymusowo, powinni ją dawać w liceum do czytania na biologii.” KLIK;

– Recenzja na blogu „Cuddle up with a good book”: „Książka Marcina Rotkiewicza jest niezwykle ważnym głosem w debacie jaka powinna mieć miejsce na temat GMO. Dyskusji, która winna oparta być na merytorycznych argumentach, nie ideologii i emocjach. „W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki” jest solidną publikacją, przedstawiającą rzetelne, mające poparcie w źródłach fakty, obalająca mity, które przez lata narosły wokół GMO, szczepionek i glutenu. Bardzo ważna i potrzebna praca.” KLIK;

– Recenzja prof. Stanisława Czachorowskiego: „Królestwo monszatana” jest ciekawą opowieścią o zmaganiach postępu z ignorancją.” KLIK;

– Audycja Poczytani w TOK FM poświęcona książce KLIK;

– Nagranie spotkania autorskiego z Marcinem Rotkiewiczem w Krakowie KLIK.

2. Najwyższy czas pożegnać się z nieadekwatnymi regulacjami dotyczącymi wykorzystania roślin GM w rolnictwie KLIK.

3. Inżynieria genetyczna przynosi co najmniej dwa obiecujące narzędzia, które mogą pomóc w walce z malarią KLIK.

4. GMO może pełnić kluczową rolę w realizacji planów kolonizacji innych planet KLIK.

5. Bezpieczeństwo żywieniowe świata wymaga więcej od roślin GM KLIK.

13.10.2017
piątek

Olej z soi GMO może pomóc w walce z epidemią otyłości?

13 października 2017, piątek,

Spożywanie oleju sojowego uzyskiwanego z genetycznie modyfikowanej soi Plenish może prowadzić do obniżenia nadwagi – na takie zjawisko wskazują rezultaty badań, których wyniki opublikowano na początku października w czasopiśmie „Scientific Reports” [1].
Czytaj całość »

6.10.2017
piątek

Milion rolników indyjskich pożąda GMO

6 października 2017, piątek,

Indie są jednym z krajów, w których wprowadzenie do uprawy genetycznie modyfikowanych roślin okazało się największym sukcesem. W 2002 roku zezwolono na uprawę genetycznie modyfikowanej bawełny Bt – odpornej na szkodniki. Zdecydowano się na ten krok, ponieważ rolnicy byli w dramatycznej sytuacji. Agrofagi (szkodniki) wyrządzały coraz większe straty w uprawach. Nie działały masowo nadużywane środki ochrony roślin, na które szkodniki się uodporniły. W owym czasie w uprawie bawełny stosowano ok. 40 proc. wszystkich pestycydów stosowanych w rolnictwie indyjskim!
Czytaj całość »

3.10.2017
wtorek

Pierwsze w Polsce referendum ws. GMO zakończyło się porażką organizatorów

3 października 2017, wtorek,

W gminie Świdwin odbyło się pierwsze w Polsce referendum w sprawie zakazu uprawy i hodowli GMO. Mieszkańcy odpowiadali na pytanie: „Czy zgadzasz się, by GMO było uprawiane lub hodowane w naszej gminie?”. Inicjatorami akcji byli członkowie organizacji anty-GMO Koalicja Polska Wolna od GMO, którzy zamieszkują na terenie gminy Świdwin.
Czytaj całość »

css.php