Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

1.10.2017
niedziela

GMO Box Office – Wrzesień

1 października 2017, niedziela,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. 20 września odbyła się premiera książki dziennikarza naukowego Marcina Rotkiewicza (POLITYKA) pt.: „W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki” KLIK. O książce na portalu POLITYKA.PL pisze/opowiada sam autor KLIK. W dalszej części wpisu odniesienia do recenzji, artykułów wywiadów i spotkań z autorem, związanych z publikacją książki.

2. Naukowcom z Hiszpanii udało się uzyskać modyfikowaną pszenicę o zmniejszonej ilości gliadyn aż o 90%. Gliadyny są składnikiem glutenu i odpowiadają za alergiczną reakcję organizmu na ten składnik. Nowa odmiana pszenicy może być szansą dla osób z nietolerancją glutenu KLIK.

3. Zgodnie z oczekiwaniami amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła do użycia pierwszą terapię genową modyfikująca układ odpornościowy chorego KLIK. „Nowa terapia w leczeniu białaczki polega na tym, że od chorego pobierane są miliony limfocytów T komórek odpornościowych, które są „żołnierzami” układu immunologicznego. Następnie w laboratorium komórki te są modyfikowane genetyczne przy użyciu unieszkodliwionego wirusa HIV. Patogen ten przemyca do komórek limfocytów T fragment DNA, dzięki któremu mogą one bardziej aktywnie zwalczać komórki nowotworowe. Potem limfocyty są wstrzykiwane do organizmu chorego.”

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. Status prawny organizmów uzyskanych z wykorzystaniem najnowszych technik inżynierii genetycznej – CRISPR/Cas9 w Unii Europejskiej KLIK.

2. Zastosowanie techniki CRISPR/Cas9 w ulepszaniu roślin ogrodniczych KLIK.

3. Edytowanie genomów a bezpieczeństwo żywieniowe świata KLIK.

4. Konsolidacje firm i zmiany technologiczne na globalnym rynku nasiennym KLIK.

5. Ocena bezpieczeństwa soi GM (DAS-444Ø6-6) na podstawie 90-cio dniowych badań toksykologicznych na szczurach KLIK. Nie stwierdzono negatywnego wpływu karmienia soją GM na parametry zdrowotne zwierząt doświadczalnych.

6. Analiza bioróżnorodności dla oceny ryzyka genetycznie modyfikowanych ziemniaków KLIK. Podczas dwuletnich badań w Holandii i Irlandii nie stwierdzono negatywnego wpływu uprawy ziemniaków GM na strukturę stawonogów na polu.

7. Ocena wpływu karmienia zwierząt gospodarskich paszami GM – badania finansowane ze środków UE KLIK. Nie stwierdza się reakcji alergicznych u zwierząt. Nie stwierdza się negatywnego wpływu na parametry zdrowotne zwierząt. Rośliny GM z cechą odporności na szkodniki zawierają mniej rakotwórczych fumonizyn (mykotoksyny).

8. Przegląd badań odnośnie wpływu stosowania pasz GM w żywieniu zwierząt gospodarskich KLIK. W wyniku analizy literatury naukowej brak dowodów, które wskazywałyby na negatywny wpływ roślin GM na zdrowie zwierząt.

Polska

1. Producenci i hodowcy drobiu obawiają się nowelizacji ustawy paszowej. Nowe przepisy mogą zmusić ich do ograniczenia produkcji KLIK. „Rewolucja może nadejść z początkiem 2019 roku, kiedy w życie wejdzie nowelizacja ustawy paszowej, zakazująca stosowania karm z dodatkami modyfikowanymi genetycznie. Ponieważ soja bez GMO jest znacznie droższa, dla rolników będzie oznaczać to wzrost kosztów i konieczność ograniczenia produkcji. Konsumenci odczują z kolei wzrost cen mięsa drobiowego i jaj.”

2. Spomlek dopłaca za mleko NON GMO KLIK. „Jak informuje mleczarnia Spomlek, jej dostawcy otrzymają dodatkowo 10 groszy do każdego litra mleka za przystąpienie do programu żywienia krów paszami NON GMO.”

3. Pierwszy w Polsce certyfikat non GMO wg. standardu VLOG KLIK. „Certyfikat VLOG dotyczy produktów pochodzenia zwierzęcego: jajek, mleka, mięsa. Ma również zastosowanie dla zbóż, warzyw i owoców. Jego posiadanie oznacza, że z procesu produkcyjnego firmy wyeliminowano wszystkie składniki, które mogą zawierać GMO.”

4. W najbliższą niedzielę mieszkańcy gminy Świdwin (Zachodniopomorskie) zdecydują w referendum, czy zgadzają się na uprawę lub hodowlę tam GMO. Jak podkreśla pełnomocnik inicjatora referendum, to pierwsze takie referendum w Polsce KLIK. Inicjatorami referendum są aktywiści Koalicja Polska Wolna od GMO, dla których matecznikiem jest ów region.

5. „Polska powinna być całkowicie wolna od GMO” – taki przekaz popłynął z ust ministra środowiska i innych uczestników konferencji „Żywność darem dla życia i zdrowia – w świetle zagrożeń od GMO”. Impreza odbyła się 9 września 2017 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie KLIK. „(…) o. Tadeusz Rydzyk podzielił się historią, którą usłyszał od jednego z misjonarzy. Znajomy zakonnik powiedział mu, że gdy był na misji w Boliwii, to kobiety nie chciały dawać przesyłanego z innego kraju mleka modyfikowanego genetycznie nawet świniom. Rzekomo dlatego, że sprawia ono, iż zwierzęta nie mają młodych.”

Europa

1. Raport USDA nt. stanu biotechnologii rolniczej w Niemczech KLIK.

2. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa wydał pozytywną opinię naukową nt. bezpieczeństwa stosowania w żywieniu biomasy uzyskiwanej z genetycznie modyfikowanych, inaktywowanych bakterii E. Coli (PT73) KLIK. Szczepy zostały opracowane przez francuską firmę Ajinomoto Eurolysine SAS. Bakterie GM wytwarzają zwiększone ilości treoniny i docelowo mają być stosowane jako suplement paszy dla krów, świń czy łososi.

3. Ostatnie przetasowania polityczne w Europie oraz skręt polityków ku populistycznym argumentom stawia pod znakiem zapytania przyszłość autoryzacji kolejnych odmian GM na rynek europejski. Coraz częściej państwa skłonne są oddawać głosy przeciw autoryzacji KLIK.

Świat

1. Pięciu ministrów państw Ameryki Południowej (Argentyny, Brazylii, Chile, Urugwaju i Paragwaju) wzywa Unię Europejską oraz Chiny do zaprzestania nieuzasadnionego opóźniania procesu autoryzacji nowych roślin GM. Ministrowie uzasadniają, że opóźnienia skutkują asynchroniczną autoryzacją odmian, co niekorzystnie wpływa na międzynarodowy handel produktami rolnymi KLIK.

2. Ghana. Narodowe Stowarzyszenie Nasienne z zadowoleniem przyjmują plany władz na dopuszczenie do uprawy genetycznie modyfikowanych roślin GM. W opinii stowarzyszenia rośliny GM korzystnie wpłyną na losy krajowego rolnictwa KLIK.

3. Indie:

– Rolnicy uprawiają ogromne ilości nielegalnych (nieautoryzowanych) odmian bawełny Bt – chodzi o odmiany z odpornością na glifosat, które nie są dopuszczone do uprawy. Na czarnym rynku odmiany te kosztują ok. 1300 rupii za worek, podczas gdy autoryzowane odmiany bawełny (odpornej na szkodniki) kosztują ok. 450 rupii KLIK. Jak widać rolnicy muszą dostrzegać duże korzyści w uprawie odmian GM skoro podejmują ryzyko zakupu na czarnym rynku nasion roślin niewiadomego pochodzenia;

– W kraju trwa zacięta walka przeciwników GMO w celu storpedowania procesu autoryzacji genetycznie modyfikowanej gorczycy DMH-11. Głos zabrali naukowcy z Wydziału Nauk Rolniczych Narodowej Akademii Nauk, którzy jednoznacznie wskazują, że argumenty aktywistów anty-GMO są bezpodstawne, popierając jednocześnie autoryzację nowej odmiany gorczycy KLIK.

4. Japonia. Ziemniak Innate (zmniejszony efekt brązowienia) został dopuszczony do sprzedaży w Japonii KLIK. Firma JR Simplot – właściciel odmiany – stara się o autoryzację w kolejnych państwach, m.in.: Meksyku, Korei Pd., Chinach, Tajwanie, Malezji i Singapurze.

5. Kenia:

– Krajowa agencja ds. biobezpieczeństwa (NBA) zezwoliła na przeprowadzenie eksperymentalnych upraw genetycznie modyfikowanych bananów odpornych na groźną chorobę bakteryjną KLIK. Podobne zezwolenie agencja udzieliła na testy bawełny GM KLIK;

– W kraju trwają testy polowe genetycznie modyfikowanej kukurydzy. Wyniki wskazują, że odmiany GM są o ok. 40% bardziej produktywne od konwencjonalnych odmian KLIK;

– Być może już niedługo rolnicy będą mogli uprawiać modyfikowaną kukurydzę odporną na szkodniki. Grupa czołowych naukowców wystosowała list skierowany do władz, w którym apelują o zezwolenie na komercyjną uprawę kukurydzy GM KLIK.

6. Uganda. Z sukcesem zakończył się kolejny rok testów polowych genetycznie modyfikowanego manioku odpornego na wirusa CBSD KLIK.

7. USA:

– Genetycznie „edytowany” lnicznik siewny uzyskany z wykorzystaniem techniki CRIPR może być uprawiany jak konwencjonalne rośliny, taką decyzję podjął Departament rolnictwa twierdząc, iż zgodnie z obowiązującym prawem genetycznie „edytowane” organizmy nie muszą podlegać regulacjom takim jak konwencjonalne GMO KLIK;

– Genetyczna modyfikacja owada Tantnisia krzyżowiaczka może być jedyną szansą w walce z tym szkodnikiem upraw roślin warzywnych. Brytyjska firma Oxitec prowadzi wstępne testy z modyfikowanymi szkodnikami KLIK;

– Naukowcy z renomowanego Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) opracowali strategię wykorzystania CRISPR – techniki edytowania genomów, do wpływania na jakościowe cechy roślin użytkowych takich jak wygląd czy plon KLIK;

– Oregon. Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok, który uniemożliwia wejście w życie zakazu uprawy roślin GM na terenie stanu, który został wprowadzony przez władze w 2013 roku KLIK.

– Firma Syngenta zawarła ugodę z sporze sądowym z 22 tys. rolników stanu Minesota, którzy domagali się od firmy 400 mln dolarów rekompensaty za straty jakie spowodować miała decyzja firmy o sprzedaży nasion nowej odmiany kukurydzy GM, która nie była jeszcze autoryzowana na rynku chińskim, na który kierowany jest eksport z USA KLIK;

– Naukowcy odkryli sposób, jak pozbyć się pospolitego szkodnika z upraw roślin kapustowatych za pomocą modyfikacji genetycznej. Jednak farmerzy zajmujący się produkcją ekologiczną są oburzeni KLIK.

8. Kambodża. Rząd dementuje pogłoski o tym, że w kraju prowadzone są nielegalne uprawy roślin GM KLIK.

9. Namibia. W kraju rozpoczęły się prace nad powstaniem narodowego laboratorium do testowania organizmów GM. Realizacja inwestycji związana jest z wymogiem ustawy o biobezpieczeństwie KLIK.

10. Australia. Niesprawiedliwe prawo ograniczające możliwość uprawy roślin GM katastrofą dla sektora rolniczego KLIK.

Inne

1. 40 lat temu rekombinowana insulina także wzbudzała ogromne kontrowersje KLIK.

2. Zaskakujący wynik sondażu wśród mieszkańców USA. 37% respondentów uważa, że tylko genetycznie modyfikowane organizmy zawierają geny, podczas gdy konwencjonalne organizmy ich nie zawierają KLIK.

3. Przyszłość GMO nadchodzi – rośliny o zwiększonej wydajności przyswajania azotu mogą okazać się prawdziwym przełomem KLIK.

4. Po premierze książki „W królestwie Monszatana. GMO, gluten i szczepionki”:

– Wywiad z autorem na portalu Onet.pl: „Wszystko, co jemy – poza dziczyzną czy runem leśnym – zostało zmodyfikowane genetycznie przez człowieka.” KLIK;

– Wywiad w Gazeta.pl: „Rośliny GMO mogą zmniejszyć głód w Afryce, ale zamożna Europa prowadzi przeciw nim krucjatę” KLIK;

– Wywiad dla portalu NOIZZ.pl: „”Genetyczne mutanty” z GMO, szczepionki i gluten. Fakty i wiedza nie mają szans z bredniami” KLIK;

– Tekst Edwina Bendyka na portalu POLITYKA.PL: „Zapowiedź książki „W królestwie Monszatana” wywołała falę internetowego oburzenia przeciwko autorowi i wydawnictwu.” KLIK;

– Planowane są spotkania z autorem – 17 października w Warszawie oraz 26 października w Krakowie;

– Recenzja w portalu NaukawPolsce.pap.pl: „Czytelnik dostaje do rąk świetną pozycję na temat GMO, dogłębnie i cierpliwie omawiającą mity narosłe wokół modyfikacji genetycznych roślin i stanowiącą dobry punkt wyjścia do własnych dociekań.” KLIK;

– Recenzja na blogu Węglowy Szowinista „“W królestwie Monszatana” z czystym sumieniem polecam każdemu. Na przeciwników GMO wręcz nalegam by ją przeczytali. Jednocześnie wniosek z niemal trzystu stron tekstu spisanego przez Marcina Rotkiewicza jest taki, że nieprzekonanych i tak nic nie przekona… Oby nie było to prawdą, bo ta książka to najlepsze, najbardziej kompleksowe rozprawienie się z mitami krążącymi wokół GMO jakie widziałem.” KLIK.

5. 28 września odbył się finał polskiego etapu konkursu popularyzacyjnego biotechnologię wśród młodzieży w wieku 13-18 lat pt. Ambasadorzy WBT (w ramach cyklu WorldBiotechTour). Zwyciężczynią polskiego etapu została Maria Rutkowska, która w finale wystąpiła z prezentacją pt. „GMO: nie taki diabeł straszny jak go malują”. W ramach nagrody Maria pojedzie na międzynarodowy finał konkursu do Tokio KLIK.

6. Korzyści z uprawy bakłażana Bt w Bangladeszu KLIK.

7. Czy już za chwilę, dzięki zastosowaniu najnowszych technik inżynierii genetycznej będziemy mogli projektować dzieci i wejdziemy w erę eugeniki XXI wieku? Analiza faktów wskazuje, że scenariusz ten jest po prostu mało realny KLIK.

8. Jak anty-GMO aktywiści blokują humanitarną biofortyfikację w Afryce i Azji KLIK.

9. 9 nieuprawnionych argumentów przeciwników GMO KLIK.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop
css.php