Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

31.05.2017
środa

GMO Box Office – Maj

31 maja 2017, środa,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. W kilku krajach Unii Europejskiej oraz USA zidentyfikowano liczne odmiany nieautoryzowanych, genetycznie modyfikowanych petunii o charakterystycznym pomarańczowym kolorze KLIK. Przypadkowo odkryte petunie GM są oferowane w sprzedaży w wielu krajach najprawdopodobniej od co najmniej kilkunastu lat – obecnie odmiany te są wycofywane ze sklepów.

2. Organizacja ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) opublikowała doroczny raport na temat statusu upraw roślin genetycznie modyfikowanych na świecie. To już 21. opracowanie, w którym przedstawiane są aktualne dane o uprawie roślin GM KLIK.

3. Amerykańskie Stowarzyszenie Weterynaryjne (AVMA) wydało opinię nt. bezpieczeństwa organizmów GM i żywności z niej pozyskiwanej. AVMA dołącza do długiej listy organizacji naukowych i eksperckich, które popierają konsensus ws. bezpieczeństwa GMO KLIK.

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. Edytowanie genomów roślin za pomocą CRISPR i TALEN KLIK.

2. Podprzewlekłe badania toksyczności ryżu gm o wysokiej zawartości lizyny KLIK. Karmienie doświadczalnych zwierząt ryżem GM nie powodowało negatywnych skutków zdrowotnych.

3. Nowe technologie w agrobiotechnologii – raport panelu doradców naukowych Komisji Europejskiej KLIK.

4. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował raport nt. monitoringu upraw kukurydzy MON810 w roku 2015 KLIK.

5. Osiągnięcia na polu wykorzystania biomasy roślin GM w produkcji biopaliw KLIK.

Polska

1. Resort środowiska jest zdecydowanym przeciwnikiem upraw GMO w Polsce; stanowisko rządu w tej sprawie jest jednoznaczne – mówi PAP wiceszef MŚ Andrzej Szweda-Lewandowski KLIK.

2. Ministerstwo rolnictwa bierze się za produkty genetycznie modyfikowane. Już niebawem producenci niemający w swoich uprawach i hodowlach GMO będą mogli się tym chwalić na opakowaniach. Resort właśnie pracuje nad oznaczeniem „wolne od GMO” KLIK.

3. GMO niczym wiatraki: 3 km strefy ochronnej. Totalna zapora czy jednak furtka KLIK.

4. Temat produkcji mleka bez użycia pasz genetycznie modyfikowanych nabiera coraz większego znaczenia. Do projektu przystępują kolejni gracze branży mleczarskiej, a producenci muszą się dostosować KLIK.

5. Hochland przechodzi na pasze bez GMO KLIK.

6. GMO w żywności nie ma? Każdego roku do badań pod kątem obecności GMO pobiera się około 600 próbek żywności. Mniej niż jedna na sto daje wynik pozytywny KLIK.

7. Nie dla GMO w gminie Świdwin w Zachodniopomorskiem. Grupa mieszkańców zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie uprawy roślin genetycznie modyfikowanych. Liczy, że w gminie uda się wprowadzić zakaz uprawy GMO KLIK.

Europa

1. Unia Europejska:

– Czas by kraje Unii wyzbyły się hipokryzji w kontekście GMO KLIK;

– Komisja Europejska musi dokonać głębszej refleksji ws. przyszłości organizmów otrzymywanych za pomocą tzw. nowych technik hodowli KLIK.

– Parlament Europejski w Strasburgu przeciwstawił się planom Komisji Europejskiej, aby umożliwić import i sprzedaż nowej, transgenicznej kukurydzy i nowej, genetycznie zmodyfikowanej odmiany bawełny do krajów UE KLIK.2. Serbia. Najprawdopodobniej zmniejszone będą restrykcje związane z wykorzystaniem GMO w gospodarce i umożliwiony zostanie obrót i dystrybucja. Serbia stara się o akcesję do WTO, w związku z czym nie może ograniczać handlu produktami GM KLIK.

3. Wielka Brytania. Naukowcy z The Sainsbury Laboratory otrzymali pozwolenie od agencji rządowej Defra na przeprowadzenie testów polowych genetycznie modyfikowanego ziemniaka KLIK.

Świat

1. Australia:

– Agencja ds. Technologii Genetycznych (OGTR) wydała zezwolenie na przeprowadzenie doświadczeń polowych pszenicy GM o zmienionym składzie odżywczym, zmienionym składzie kwasów tłuszczowych oraz zwiększonej tolerancji na suszę i agrofagi KLIK.

2. Ghana. Rada ds. Nauki i Badań Przemysłowych poinformowała o nie kontynuowaniu doświadczeń polowych bawełny GM odpornej na szkodniki z powodu wycofania przez firmę Monsanto funduszy wspierających ten projekt KLIK.

3. Indie:

– Niedługo pojawią się trzy nowe odmiany bawełny GM – PAU-1, RS 2013 i F-1861 – opracowane przez lokalne firmy KLIK. Indyjską Radę ds. Badań nad Bawełną

– Firma Monsanto zadecydowała, że nie wprowadzi na rynek najnowszej odmiany bawełny GM – Bollgard 3 oraz kilku innych roślin GM. Decyzja została podjęta w wyniku działań władz Indii, które znacząco ograniczyły czerpanie zysków z opłat licencyjnych odmian GM KLIK;

– Rządowy Komitet ds. Oceny Produktów Biotechnologicznych (GEAC) zapowiedział, iż wyda zezwolenie na komercyjne uprawy genetycznie modyfikowanej gorczycy KLIK.

– Władze stanu Maharashtra unieważniły 17-tu firmom nasiennym pozwolenie na sprzedaż genetycznie modyfikowanych odmian GM KLIK.

4. Izrael. Narodowy Komitet ds. Roślin Transgenicznych wydał decyzję, iż nowe odmiany roślin uzyskane za pomocą tzw. edytowania genomów, nie muszą podlegać dodatkowym regulacjom prawnym KLIK.

5. Kanada:

– Izba Reprezentantów kanadyjskiego parlamentu odrzuciła propozycję ustawy wprowadzającej wymóg znakowania żywności GM (216 vs 67) KLIK;

– W tym roku nie rozpoczną się komercyjne uprawy genetycznie modyfikowanych ziemniaków Innate KLIK.

6. Kenia. Naukowcy przygotowują się do testów polowych dwóch genetycznie modyfikowanych odmian bawełny Bt opracowanych przez lokalne instytuty badawcze KLIK.

7. Tanzania. Firma Monasnto planuje otworzyć lokalne centrum badawcze, w którym będą wytwarzane nasiona roślin GM KLIK.

8. USA:

– Poziom produkcji lucerny GM w Stanach Zjednoczonych KLIK.

– Na uniwersytecie w San Diego zakończyły się pierwsze zewnętrzne doświadczenia genetycznie modyfikowanych alg KLIK.

– Senat przyznał 3 mln. dolarów Agencji ds. Żywności i Leków na programy edukacyjne poświęcone biotechnologii rolniczej KLIK.

– Firma S&W Seed zawarła porozumienie z Generic Genetics w celu opracowania nowych odmian lucerny z wykorzystaniem biotechnologii KLIK;

– Rozpoczęły się testy polowe genetycznie modyfikowanej życicy GM. Odmiana trawy została opracowana przez naukowców z Nowej Zelandii KLIK.

Inne

1. Wideo – ludzie boją się GMO jednocześnie nie mają pojęcia czym to GMO jest KLIK.

2. „Rośliny Niezgody” – autorstwa Włodzimierza Erlicha. Proza z GMO w tle KLIK.

3. Barack Obama wypowiada się w kwestii roślin GM KLIK. „Podejście jakie stosowałem podczas prezydentury w kwestii organizmów GM – postanowiłem, że to nauka będzie kształtować moją opinię w tej sprawie.”

4. Czy jest powód, by obawiać się GMO? Audycja w radiowej Trójce „Za a nawet przeciw” KLIK.

5. Genetycznie modyfikowana gorczyca DMH-11 niedługo pojawi się w uprawie, w Indiach – 10 faktów nt. tej rośliny KLIK.

6. Jakie regulacje prawne odnoszą się do organizmów GM … w USA KLIK.

7. Sylwetka: Mary-Dell Chilton: 78-letnia „matka” genetycznej modyfikacji roślin KLIK.

8. Genetycznie modyfikowana soja będzie bardziej produktywna w przyszłych warunkach klimatycznych KLIK.

9. Dajmy wybór rolnikom afrykańskim – film o genetycznie modyfikowanej wspiędze odpornej na szkodniki KLIK.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop
css.php