Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

31.03.2017
piątek

GMO Box Office – Marzec

31 marca 2017, piątek,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. W Unii Europejskiej utrzymuje się silny opór wobec genetycznie modyfikowanych roślin. Przedstawiciele państw Wspólnoty nie osiągnęli wymaganej większości w sprawie autoryzacji trzech nowych odmian kukurydzy GMO KLIK.

2. Bangladesz. Władze zezwoliły na wprowadzenie do obrotu kolejnych dwóch odmian bakłażana Bt (odporny na szkodniki) KLIK. Obecnie już 6 000 rolników uprawia genetycznie modyfikowane bakłażany (dostępne 4 odmiany). Pierwsze uprawy bakłażana rozpoczęły się w 2014 roku.

3. Mimo wieszczonego przez media kresu glifosatu i zbierania głosów w całej Europie by zablokować jego stosowanie, glifosat ma się dobrze. Europejska Agencja Chemiczna uznała właśnie, że substancja ta nie zwiększa ryzyka zachorowania na raka KLIK.

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. Historia autoryzacji pierwszej kukurydzy BT (odpornej na szkodniki) KLIK.

2. Wpływ genetycznie modyfikowanej kukurydzy na łańcuchy troficzne stawonogów KLIK.

3. Biotechnologia – regulacje a handel KLIK.

4. Panel naukowy GMO Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował opinię nt. soi DAS-68416-4 KLIK. W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka eksperci stwierdzają, że odmiana GM jest tak samo bezpieczna jak jej konwencjonalny odpowiednik.

5. Panel naukowy GMO Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował opinię nt. soi DAS-68416-4 KLIK. W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka eksperci stwierdzają, że odmiana GM jest tak samo bezpieczna jak jej konwencjonalny odpowiednik.

6. Genetycznie modyfikowane „złote banany”: zwiększona produkcja pro-witaminy A w owocach KLIK.

7. Ocena genetycznie modyfikowanej soi o zwiększonej tolerancji na suszę w warunkach polowych KLIK.

8. Konsumpcja pyłku pochodzącego z kukurydzy Bt nie wpływa negatywnie na biedronkę z gatunku Propylea japonica KLIK.

Polska

1. Spółdzielnia Spomlek wdraża program odchodzenia od pasz zawierających GMO KLIK. „Planujemy przejść ze skupu mleka produkowanego w oparciu o pasze tradycyjne na skup mleka wytwarzanego bez użycia pasz z roślin modyfikowanych genetycznie – mówi Edward Bajko, prezes SM Spomlek.”

2. „Mówiąc o żywieniu krów bez GMO warto zadać sobie kilka pytań. Jeśli będę żywić krowy roślinami genetycznie modyfikowanymi to czy moje zwierzę będzie chore? Jeżeli by tak było to w Polsce nie powinno być już żadnych krów mlecznych. Przecież od 25 lat żywimy je soją genetycznie modyfikowaną. Ona nie jest niezdrowa dla krów, powiedzmy to sobie szczerze” – wypowiedź prof. Zygmunta Macieja Kowalskiego (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) KLIK.

3. Posłowie chcą uporządkować modę na znakowania żywności informacją „wolne od GMO”. W Sejmie jest już projekt stosownej ustawy, który ma ukrócić dowolne stosowanie przez przedsiębiorców takich etykiet. Za podanie nieprawdziwych informacji będą grozić kary KLIK.

Europa

1. Wielka Brytania:

– Księżniczka Anna popiera uprawy roślin GM twierdząc, ze wykazują wiele zalet KLIK;

– Aktywiści są wściekli na otwartą i przychylną politykę rządu wobec uprawy roślin GM przez rolników brytyjskich KLIK.

2. Rosja cierpi z powodu niedoborów śruty sojowej na rynku. To skutek obniżonej produkcji jak również trudności z importem z zagranicy – władze wprowadziły zakaz importu soi GM KLIK.

3. Szwajcaria. Parlament popiera wydłużenie zakazu uprawy roślin GM do 2021 roku KLIK.

Świat

1. Australia:

– Wyniki wyborów w stanie Zachodnia Australia budzą niepokój rolników co do przyszłości upraw genetycznie modyfikowanych roślin KLIK;

– kończą się doświadczenia polowe najnowszej generacji bawełny GM Bollgard III (Monsanto) KLIK.

2. Boliwia. Według danych zawartych w raporcie Stowarzyszenia Producentów Roślin Oleistych i Pszenicy, uprawa genetycznie modyfikowanej kukurydzy przyniosła by dodatkowy zysk gospodarce kraju rzędu 150 tys. dolarów KLIK.

3. Ghana. Być może w przyszłym roku rolnicy rozpoczną komercyjne uprawy wspięgi GM z genem odporności na szkodniki (Bt). W kraju zakończyły się z sukcesem testy polowe, które są częścią procesu autoryzacji odmian GM na rynek KLIK.

4. Kanada:

– „Genetycznie modyfikowane organizmy autoryzowane przez agencje rządowe są bezpieczne dla zdrowia człowieka” – taką opinię wyraził Minister rolnictwa KLIK;

– uprawa genetycznie modyfikowanego ziemniaka Innate w celach komercyjnych rozpocznie się najprawdopodobniej w 2017 roku KLIK.

5. Japonia. Narodowa Akademia Rolnicza planuje przeprowadzenie doświadczeń polowych z kilkoma gatunkami genetycznie modyfikowanych roślin, m.in. burakiem cukrowym odpornym na herbicydy KLIK.

6. Kenia. Ministerstwo rolnictwa poinformowało, iż nie zezwoli na przeprowadzenie doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanej kukurydzy KLIK.

7. Korea Płd. Nowe wymagania dotyczące znakowania produktów GM KLIK.

8. Mozambik. W kraju rozpoczęły się doświadczenia polowe kukurydzy GM o zwiększonej tolerancji na suszę KLIK.

9. Tanzania. W kraju trwają doświadczenia polowe kukurydzy o zwiększonej tolerancji na suszę. To pierwszy tego typu test w historii tego kraju KLIK.

10. Uganda. Zasadzono pierwsze banany GM odporne na groźną chorobę bakteryjną powodowaną przez Xanthomonas campestris KLIK. Na razie są to tylko doświadczenia polowe, oby jak najszybciej odmiany trafiły do rolników.

11. USA:

– Trzy odmiany ziemniaka o zwiększonej odporności na zarazę zostały autoryzowane przez FDA oraz EPA. Dzięki temu firma JR Simplot będzie mogła już na wiosnę sprzedawać sadzeniaki rolnikom KLIK;

– Osoby o konserwatywnych poglądach w mniejszym stopniu obawiają się żywności GM KLIK;

– W cyklu konferencji, przedstawiciele firmy Bayer zachęcają rolników do zabierania publicznie głosu ws. uprawy roślin GM KLIK;

– Naukowcy University of Arizona opracowali genetycznie modyfikowaną kukurydzę, która hamuje produkcję toksycznych aflatoksyn w komórkach patogennych grzybów KLIK.

12. Zjednoczone Emiratu Arabskie – raport nt. stanu biotechnologii rolniczej KLIK.

Inne

1. 11 państw afrykańskich prowadzi zaawansowane doświadczenia polowe genetycznie modyfikowanych roślin, które już niedługo mogą trafić na pola rolników KLIK.

2. Możliwości, jakie otwiera edytowanie genów KLIK.

3. Infografika. Jak działają genetycznie modyfikowane rośliny typu Bt – odporne na szkodniki KLIK.

4. Genetycznie modyfikowane rośliny przeciw malarii. Naukowcom udało się opracować genetycznie modyfikowaną Artemisia annua o dwukrotnie zwiększonej zawartości artemizyny KLIK.

5. Genetycznie modyfikowane rośliny i regulacje prawne w Unii Europejskiej KLIK.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop
css.php