Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

29.02.2016
poniedziałek

GMO Box Office – Luty

29 lutego 2016, poniedziałek,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. Historyczna decyzja – dopuszczono do genetycznej modyfikacji zarodków KLIK PL. „Zespół z Instytutu Francisa Cricka jako pierwszy dostał zgodę na wprowadzanie genetycznych zmian do zarodków powstałych po zapłodnieniu in vitro”.

2. Władze Zimbabwe nie zniosą zakazu importu kukurydzy GM pomimo tego, że w tym roku prawie 3 mln. osób zagrożonych jest głodem i niedoborem żywności KLIK. Lepszy głód niż GMO.

3. W stanowisku z 16 lutego 2016 r. na temat sposobów radzenia sobie z szerzącym się wirusem Zika Światowa Organizacja Zdrowia poparła wykorzystanie „nowych sposobów walki” z epidemią, włączając w to genetycznie modyfikowane komary KLIK PL.

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. Regulacje Unii Europejskiej znacząco utrudniają wprowadzenie na rynek drzew GM KLIK.

2. Porównanie wartości odżywczych i analiza proteomu transgenicznego ryżu Xa21 z konwencjonalnym odpowiednikiem KLIK. Nie stwierdzono różnic w składzie odżywczym. Nie wykryto nowych toksyn czy alergenów.

3. Rozwój nowego rodzaju transgenicznej bawełny w celu ochrony upraw przed szkodnikiem Helicoverpa armigera
KLIK.

4. Według raportu Fundacji na rzecz Technologii i Innowacji (ITIF) ograniczenia w wykorzystaniu roślin GM w biednych krajach Afryki to strata dla ich gospodarek kwoty ok. 1,5 biliona dol. do roku 2050 KLIK.

Polska

1. Organizacje z branży drobiarskiej zaapelowały do ministra rolnictwa o uchylenie w ustawie o paszach zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych, który ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 r. KLIK PL. „… zakaz stosowania śruty sojowej w żywieniu zwierząt „pogrążyłby cały sektor produkcji zwierzęcej, szczególnie drobiarski, wymuszając olbrzymi import mięsa drobiowego, jaj i mleka. Dodatni bilans w obrocie produktami zwierzęcymi zostałby odwrócony, a Polska z eksportera stałaby się ich importerem.” Pismo do ministra rolnictwa podpisali przedstawiciele ośmiu branżowych organizacji.

2. Z końcem 2016 roku wejdzie w życie zakaz stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt gospodarskich. Zdaniem dr. Tadeusza Blicharskiego, dyrektora biura POLSUS, zakaz stosowania pasz pochodzących z roślin GMO, będzie oznaczał dla wielu rolników zakończenie produkcji KLIK PL.

Europa

1. Unia Europejska:

– Komisja Europejska zrezygnuje z prób zakazania importu pasz GMO? KLIK PL. Propozycja KE z kwietnia 2015 r. spotkała się w zeszłym roku ze zmasowaną krytyką niektórych państw UE, organizacji ekologicznych (…). Również producenci i handlowcy ostrzegali przed zakłóceniami funkcjonowania wspólnego rynku. Do protestów dołączyli najwięksi partnerzy handlowi Unii: USA, Kanada, Argentyna oraz Brazylia;

– Na stronach Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC) pojawiły się zgłoszenia 5 wniosków o zamierzone uwolnienie do środowiska eksperymentalnych roślin GM. Uwolnienia mają być wykonywane na terenie Szwecji (3) i Wielkiej Brytanii (2) KLIK;

– Czy genetycznie edytowane rośliny to GMO? Oczekiwana decyzja KE w tej kwestii zadecyduje o losach nowych technik ulepszania roślin użytkowych KLIK;

– Firma BASF zapowiada reorganizację działalności w obszarze biotechnologii rolniczej. Polegać to będzie głównie na ograniczeniu badań, zamykaniu niektórych centrów badawczych oraz redukcji personelu o 350 osób (z obecnych 700 osób) KLIK.

2. Rumunia. Naukowcy z ośrodka doświadczalnego Bistrita planują przeprowadzenie badań polowych genetycznie modyfikowanych śliw odpornych na szarkę KLIK.

Świat

1. Australijscy plantatorzy bawełny jako pierwsi będą mieli okazję uprawiać najnowszą generację bawełny GM w technologii Bollgard 3 stworzoną przez firmę Monsanto KLIK.

2. Bangladesz:

– Ministerstwo rolnictwa planuje wprowadzić na rynek trzy nowe odmiany bakłażana Bt (odporny na szkodniki) KLIK;

– Po zakończonych sukcesem doświadczeniach polowych ziemniaka GM odpornego na zarazę ziemniaka, naukowcy oczekują szybkiej autoryzacji modyfikowanych odmian KLIK;

– W ostatnich latach Bangladesz stał się regionalnym liderem w rozwoju i akceptacji roślin GM. Z końcem roku 2013 do upraw trafił bakłażan GM odporny na szkodniki. Trwają zaawansowane prace nad Złotym ryżem, ryżem o zwiększonej tolerancji na zasolenie, ziemniakiem odpornym na zarazę ziemniaka oraz bawełną Bt KLIK.

3. Burkina Faso. Firmy zajmujące się przetwórstwem bawełny odrzucają włókna uzyskiwane z genetycznie modyfikowanych odmian odpornych na szkodniki z uwagi na niezadowalającą jakość produktu KLIK.

4. Filipiny. Departament rolnictwa ostrzega przed zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego kraju, po tym jak Sąd Najwyższy wprowadził czasowy zakaz importu roślin GM (w tym soi i kukurydzy) KLIK. Filipiny importują 98% soi (głównie GM) z Argentyny, Brazylii czy USA.

5. Indie:

– W czterech lokalizacjach na terenie kraju prowadzone będą doświadczenia polowe z genetycznie modyfikowanymi jedwabnikami odpornymi na wirusa BmNPV KLIK. Badacze liczą, że dzięki modyfikowanym jedwabnikom uda się ograniczyć straty (ok. 30-40% rocznie) oraz pozytywnie wpłynie to na jakość uzyskiwanego produktu;

– Sąd Najwyższy zakazał firmie Nuziveedu Seeds sprzedaży nasion bawełny w technologii Bt oraz wypłacenia odszkodowania firmie nasiennej Mahyco za nielegalną sprzedaż materiału siewnego po wygaśnięciu umowy licencyjnej pomiędzy firmami KLIK;

– Hodowcy z Instytutu Badań nad Bawełną opracowali 21 odmian genetycznie modyfikowanej bawełny z genami Bt (odporne na szkodniki) KLIK.

6. Kenia. Narodowa Agencja ds. Biobezpieczeństwa (NBA) wydała zgodę na przeprowadzenie ograniczonej liczby doświadczeń polowych kukurydzy GM KLIK.

7. RPA. W obliczu kłopotów z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego władze złagodzą restrykcyjne regulacje dotyczące GMO tak by ułatwić ich import KLIK.

8. Tanzania. W kraju rozpoczęto doświadczenia polowe kukurydzy GM odpornej na szkodniki i o zwiększonej tolerancji na suszę KLIK.

8. USA:

– Aż 78% Amerykanów popiera wykorzystanie komarów GM do walki z szerząca się epidemią wirusa Zika. To wynik sondażu wykonanego na 964 respondentach KLIK;

– Na uniwersytecie stanowym Iowa prowadzone są doświadczenia z ochotnikami, którzy spożywają genetycznie modyfikowane banany zawierające prowitaminę A KLIK;

– Oregon. Izba reprezentantów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej wymóg znakowania łososi genetycznie modyfikowanych KLIK;

– Okręgowy sąd apelacyjny w okręgu Maui odrzucił wniosek firmy Monsanto o umorzenie postępowania ws. zażalenia na wyrok sądu federalnego, który unieważnił wprowadzony w 2014 roku zakaz uprawy GMO na terenie okręgu KLIK;

– Firma Monsanto poinformowała, że już w tym roku na rynku pojawią się w sprzedaży nasiona soi GM w technologii RoundupReady2 Xtend KLIK. Soja Xtend jest odporna na herbicydy: glifosat i decamba.

Poczynania przeciwników

1. Grupka studentów uniwersytetu stanowego Iowa zorganizowała protest, sprzeciwiając się prowadzonym na uczelni testom na ochotnikach, którzy w ramach badań spożywają banany GM o zwiększonej zawartości prowitaminy A KLIK.

2. Włochy. Po dwóch miesiącach pracę zakończyła komisja etyki zawodowej uniwersytetu w Neapolu, która rozpatrywała zarzuty ws. podejrzenia o fałszerstwa w badaniach wykonywanych w zespole prof. Infascelliego. Prof. Infascelli jest krytykiem GMO i w swych pracach starał się dowodzić niekorzystnych efektów spożywania GMO. Komisja etyczna ustaliła, że naukowcy fałszowali wyniki badań opublikowanych w co najmniej trzech pracach naukowych KLIK. Na 11 naukowców nałożono liczne kary: nagany w życiorysie; zakaz autonomii w publikowaniu wyników (wszystkie manuskrypty będą przed wysłaniem do redakcji nadzorowane przez kierownika Katedry/Wydziału); na dwójkę naukowców – najbardziej aktywnych w manipulowaniu danymi – nałożono zakaz publikacji z afiliacją uniwersytetu w Neapolu. Więcej szczegółów – KLIK PL.

Inne

1. Jak powstaje GMO. Film KLIK.

2. Ponad 1400 naukowców – specjalistów z biologii roślin podpisało petycję ws. poparcia wykorzystania roślin GM w rolnictwie KLIK.

3. Czy epidemia wirusa Zika i genetycznie modyfikowane komary zmienią nastawienie do GMO? KLIK.

4. Po latach doświadczeń nauykowych z roślinami GM brak jest dowodów na ich szkodliwość, jednak nadal nie spełniły one wszystkich pokładanych w nich nadziei KLIK.

5. Infografiki. Historia rozwoju technologii roślin GM w latach 1996-2012 KLIK.

6. Czym jest kontrakt z Monsanto? Rolnik z Iowa szczegółowo opisuje zasady współpracy z firmami nasiennymi sprzedającymi materiał siewny roślin GM KLIK.

7. Międzynarodowa grupa naukowców pracujących w ramach projektu HarvestPlus poinformowała o uzyskaniu ryżu GM o zwiększonej zawartości cynku i żelaza. Ulepszony ryż ma być pomocą w walce z niedoborem tych mikroelementów w diecie KLIK.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop
css.php