Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

31.12.2015
czwartek

GMO Box Office – Grudzień

31 grudnia 2015, czwartek,

Top 3 wydarzenia miesiąca

1. W Waszyngtonie odbyła się konferencja zorganizowana przez amerykańskie Narodowe Akademie Nauk, brytyjską Akademię Królewską oraz Chińską Akademię Nauk. Przez trzy dni obradowała tam rzesza badaczy: biologów, lekarzy, filozofów, chemików i prawników. Rozmawiano o możliwości wykorzystania techniki redagowania genomów (CRISPR) w celu modyfikacji komórek ludzkich KLIK PL. „… badacze uznali, że nie powinniśmy blokować badań na komórkach somatycznych oraz na zarodkach, które nigdy nie staną się ludźmi, ale zmiany w embrionach, które mogą potem być na przykład użyte do zapłodnienia in vitro, obecnie powinny być zakazane”.

2. Naukowcy z John Innese Centre z sukcesem zmodyfikowali genom jęczmienia wykorzystując technikę CRISPR-Cas9. W ten sposób dowiedli, że CRISPR może być pomocnym narzędziem w ulepszaniu roślin zbożowych KLIK.

3. Agencja ds. Żywności i Leków zezwoliła na produkcję leku pozyskiwanego genetycznie modyfikowanych kur. Lek nazywa się Kanuma i będzie wykorzystywany w terapii rzadkiej choroby deficytu lizosomalnej kwaśnej lipazy (LAL-D) KLIK PL. Lek pozyskiwany od transgenicznych kur daje nadzieję dla chorych, ponieważ dotychczas nie dysponowaliśmy żadnymi produktami leczniczymi do traktowania schorzenia.

Doniesienia naukowe/Publikacje/Raporty:

1. Transgeniczny łosoś: nauka, polityka i wadliwe regulacje KLIK.

Polska

Europa

1. Unia Europejska:

– Naukowcy rozczarowani opóźnieniami Komisji Europejskiej w zajęciu stanowiska nt. klasyfikacji organizmów uzyskanych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik modyfikowania genomów (np. CRISPR). Badacze obawiają się, że tego typu organizmy będą klasyfikowane jako GMO, co w praktyce uniemożliwi efektywne korzystanie z możliwości najnowszych technik inżynierii genetycznej – tak jak miało to miejsce z organizmami transgenicznymi KLIK;

– Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC) i Komisja Europejska uruchomiły „JRC GMO-Amplicons” – bazę danych zawierającą ponad 240 tys. sekwencji DNA występujących w organizmach GM KLIK. Baza ma pomóc w weryfikacji obecności GMO w żywności, paszach czy środowisku;

– KE zaakceptowała dwie odmiany kukurydzy GMO do importu: spożycia oraz użycia w paszach. Autoryzowano odmianę firmy Monsanto – MON87427 oraz NK603xT25 KLIK PL.

2. Grecja. Do konsultacji społecznych przekazano projekt rozporządzenia wprowadzający zakaz upraw roślin GM KLIK.

3. Niemcy. Federalne Biuro Praw Konsumenta i Bezpieczeństwa Żywności (BVL) opublikowało stanowisko ws. klasyfikacji najnowszych technik inżynierii genetycznej (np.: CRISPR). Eksperci BVL uważają, że organizmy ulepszane za pomocą nowych technik nie powinny być klasyfikowane jako GMO KLIK.

4. Wielka Brytania:

– Zakrojony na szeroką skalę projekt „Ryż C4” wchodzi w trzecią fazę KLIK;

– Komitet ds. Technologii i Nauki Izby Lordów popiera wykonywanie doświadczeń środowiskowych na genetycznie modyfikowanych owadach KLIK;

– W Szkocji odbyła się publiczna debata nt. planów Rządu wprowadzenia w życie zakazu upraw roślin GM KLIK.

Świat

1. Australia:

– Agencja ds. bezpieczeństwa żywności (FSANZ) przygotowuje opinię ws. klasyfikacji najnowszych technik redagowania genomów KLIK;

– Jeśli Australia chce rozwijać swoją pozycję na rynku rolnym musi docenić rośliny GM KLIK.

2. Brazylia. Firmy przetwórstwa soi renegocjują umowy licencyjne z firmą Monsanto KLIK.

3. Chiny stawiają na genetycznie modyfikowane rośliny i klonowanie zwierząt KLIK.

4. Filipiny:

– Sąd Najwyższy wprowadził czasowy zakaz importu, sprzedaży, uprawy i prowadzenia doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanych roślin KLIK. Decyzja sądu wywołała duże kontrowersje, ponieważ jest sprzeczna z opiniami środowisk naukowych. Skargę do sądu złożyła organizacja Greenpeace;

– Mark Lynas komentuje decyzję Sądu Najwyższego: „Czarny dzień dla nauki” KLIK;

– Organizacje rolnicze zapowiedziały zorganizowanie kampanii na rzecz zniesienia zakazu prowadzenia doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanego bakłażana Bt KLIK;

– Władze zapowiedziały, że będą odwoływać się od wyroku Sądu Najwyższego, ponieważ wprowadzenie zakazu importu GMO może mieć katastrofalne skutki dla branży spożywczej. Filipiny importują rocznie ponad 2 mln ton śruty sojowej GMO KLIK.

5. Indie:

– Firma nasienna Mahyco (spółka córka Monsanto) wypowiedziała umowę licencyjną firmie Nuziveedu Seeds na wykorzystanie technologii Bollgard II dla bawełny. Firma Nuziveedu od dawna unika płacenia opłat licencyjnych KLIK;

– Naukowcy hinduscy wybiorą się do Indonezji by ocenić przydatność dla rolnictwa Indii genetycznie modyfikowanych odmian trzciny cukrowej o zwiększonej tolerancji na suszę KLIK.

6. Nigeria. Agencja ds. Biobezpieczeństwa (NBMA) zezwoliła na doświadczenia polowe ryżu GM o zwiększonej efektywności przyswajania wody i azotu KLIK.

7. Nowa Zelandia. Zmieniło się nastawienie Nowozelandczyków do GMO – na początku lat dwutysięcznych większość społeczeństwa była nastawiona negatywnie – obecnie prawie 80% popiera GMO KLIK.

8. USA:

– Szef firmy CrystalSugar – największego przetwórcy buraków cukrowych w USA – krytykuje organizacje zwalczające GMO KLIK;

– Gigant branży agrochemicznej – DowAgrosciences i firma biotechnologiczna Arcadia BioSciences podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest opracowanie genetycznie modyfikowanych odmian kukurydzy KLIK;

– Niemiecka firma nasienna KWS podpisała porozumienie z Monsanto ws. opracowania nowych odmian buraków cukrowych GM odpornych na trzy rodzaje herbicydów. Pierwsze odmiany komercyjne mogłyby być dostępne za ok. 8-10 lat KLIK;

– Działalność aktywistów anty-GMO zagraża branży cukrowej – tak uważają plantatorzy buraków cukrowych KLIK;

– Agencja ds. fitosanitarnych Departamentu Rolnictwa zezwoliła na komercjalizację genetycznie modyfikowanej kukurydzy odpornej na glifosat i glufosynat (Syngenta) KLIK;

– Agencja ds. fitosanitarnych Departamentu Rolnictwa zapowiada deregulację genetycznie modyfikowanej kukurydzy o zwiększonej produktywności (Monsanto) KLIK;

– Okręg Jackson. Doszło do sądowej ugody pomiędzy władzami okręgu a rolnikami uprawiającymi lucernę GM. Ci drudzy domagali się unieważnienia decyzji władz o wprowadzeniu zakazu uprawy GMO, która uniemożliwiła im wysiew lucerny GMO. W ramach ugody podjęto decyzję, że rolnicy będą mogli nadal uprawiać lucernę GM ale tylko przez najbliższe 8 lat KLIK.

9. Raport Departamentu Rolnictwa USA (USDA) nt. stanu biotechnologii rolniczej w Argentynie, Chinach i Egipcie.

10. Wenezuela. Władze wprowadziły zakaz importu, badania, , dystrybucji i uprawy GMO KLIK.

Poczynania przeciwników GMO

1. Przeciwnicy GMO radykalizują się. W Meksyku przeprowadzono atak bombowy na członków organizacji „Sojuszu pro-GMO” („Alianza Pro Transgénicos”). Organizacja, której celem jest promocja upraw GMO zrzesza przedstawicieli sektora rolnego ale także ekspertów i naukowców. Do aktu terroru przyznali się aktywiści z grupy anty-GMO – „Por la Anarquía” KLIK PL.

2. Australia. Greenpeace kaja się przed australijskimi władzami, bo te mają wątpliwości czy organizacji tej powinny nadal przysługiwać ulgi podatkowe od darowizn. Dlaczego? Aktywiści Greenpeace, w 2011 r. dokonali aktu wandalizmu w ośrodku doświadczalnym CSIRO. Zniszczyli finansowane ze środków publicznych badania naukowe genetycznie modyfikowanej pszenicy. Dwójka aktywistów została skazana prawomocnym wyrokiem i nałożono na nich grzywny, które zapłaciła firma Greenpeace (zapewne po cześć ze składek darczyńców) KLIK.

3. Japonia. Organizacje anty-GMO wypowiedziały wojnę łososiom GM domagając się wprowadzenia zakazu sprzedaży łososi GM na terenie Japonii KLIK.

Inne

1. Opinie naukowców/ekspertów:

– „Bogaci Europejczycy sprzeciwiają się uprawie roślin GM ponieważ mają wystarczająca ilość pożywienia. Ich propaganda anty-GMO szkodzi natomiast rejonom świata, które maja problem z wyżywieniem.” – Sir Richard John Roberts (laureat Nagrody Nobla) KLIK.

2. Temat wykorzystania technologii redagowania genomu – CRISPR, budzi wiele zainteresowania jak i kontrowersji:

– CRISPR – metoda edytowania/redagowania/modyfikowania genomów – naukowym przełomem 2015 roku wg. Science KLIK;

– Renomowane MIT Technology Review ocenia, że w 2015 r., w naukach biomedycznych przełomem okazały się nowe technologie modyfikowana genomów KLIK;

– Magazyn The Wired również uważa, że CRISPR to zdecydowanie najważniejsze co działo się w 2015 r. w obszarze nauk biomedycznych KLIK;

– Naukowcy z John Innes Centre informują o zakończonych sukcesem doświadczenia modyfikowania zbóż użytkowych za pomocą CRISPR/Cas9 KLIK;

– Czasopismo Nature umieściło wśród 10 najważniejszych postaci 2015 roku pana Junjiu Huanga – osobę, która wzbudziła w mijającym roku chyba najwięcej kontrowersji. Pan Haung jako pierwszy wykorzystał CRISPR do modyfikacji genomu zarodków ludzkich KLIK;

– 10 sposobów, w jakie CRISPR może przyczynić się do zmniejszenia głodu na świecie KLIK;

– Naukowcy debatują, czy wolno edytować ludzki genom KLIK PL. CRISPR/Cas to nowa technika, która daje możliwość poprawiania ludzkiego genomu. Jeśli rozwiążemy problemy techniczne związane z bezpieczeństwem tej metody, staniemy przed wyzwaniem znacznie większym. Łatwo sobie wyobrazić, że redagowanie genomu może być wykorzystane nie do leczenia chorób dziedzicznych, ale na przykład do ulepszania ludzi, do tworzenia „dzieci na zamówienie”;

– Temat modyfikowania ludzkich komórek embrionalnych budzi nieprzerwanie wiele kontrowersji. Tymczasem pojawiają się pomysły na to jak ulepszyć proces modyfikowania genomów za pomocą CRISPR, np.: poprzez modyfikację spermatogoniów – dzięki temu skutecznie omija się problemy związane z nieefektywnym modyfikowaniem zarodków KLIK;

– Edytowanie genomów pozwala na wprowadzenie znacznie mniejszych ilości zmian w genomie w porównaniu do konwencjonalnych technik inżynierii genetycznej. Czy ten fakt wpłynie na decyzje legislatorów i opinię publiczną? KLIK.

3. Etyka a genetycznie modyfikowane komary KLIK.

4. „Rewolucja GMO” – to tytuł najnowszej książki belgijskich naukowców z Flamandzkiego Instytutu Biotechnologii (VIB) KLIK.

5. Aby wyżywić świat potrzeba globalnej rewolucji KLIK.

6. Przeciwnicy GMO powinni wyciągnąć lekcję z katastrofalnej spuścizny ery łysenkizmu w Związku Radzieckim KLIK.

7. Szkodliwa dla środowiska walka z łososiem GM. Walka organizacji „ekologicznych” z łososiem GM jest świetnym przykładem na to jak ideologiczne nastawienie prowadzi do irracjonalnych i wewnętrznie sprzecznych stanowisk KLIK. Łosoś AquAdvantage jest przykładem na przyjazną środowisku hodowlę ryb.

8. Żaden test laboratoryjny nie jest w stanie wykazać różnicy pomiędzy cukrem pochodzącym z buraków GM, a cukrem pochodzącym z buraków konwencjonalnych. Nie ma czegoś takiego jak cukier GMO KLIK.

9. Wywiad Erickiem Ray – szefem Arcadia Biosciences, bardzo prężną firmą biotechnologiczną realizującą obecnie ponad 50 niezależnych projektów KLIK.

Wszystkiego najlepszego w nowym roku!

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop
css.php