Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

30.11.2015
poniedziałek

GMO Box Office – Listopad

30 listopada 2015, poniedziałek,

Top 3 wydarzenia miesiąca

1. Roczna dziewczynka Layla Richards została wyleczona z białaczki dzięki eksperymentalnej terapii genowej. To pierwszy na świecie przypadek, w którym zastosowano skrojoną na miarę potrzeb terapię immunologiczną wymierzoną w raka. Layla otrzymała 1 ml eksperymentalnego leku z genetycznie modyfikowanymi limfocytami T, zwanymi Ucart19. (…) choroba całkowicie się wycofała. Po miesiącach spędzonych w szpitalu dziewczynka jest wolna od raka KLIK PL.

2. Historyczna decyzja amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) – po trwającym 20 lat procesie oceny ryzyka genetycznie modyfikowanego łososia wydano pozwolenie na jego produkcję, sprzedaż i konsumpcję. To pierwsze genetycznie modyfikowane zwierze, które będzie można kupić na amerykańskim rynku. Genetycznie modyfikowana ryba nosi nazwę AquAdvantage i została uzyskana w laboratoriach niewielkiej firmy biotechnologicznej AquaBounty KLIK PL. Więcej informacji w dziale Świat –> USA.

3. Według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie jest prawdopodobne, by glifosat – herbicyd stosowany w uprawie roślin GM (ale także konwencjonalnych) – powodował raka KLIK PL. EFSA podkreśla, że przeprowadziła wnikliwą analizę, uwzględniając najnowsze badania i dane, a także ustalenia IARC (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem przy WHO).

Doniesienia naukowe/Publikacje/Raporty:

1. Nastawienie konsumentów w Indiach do ryżu GM: czy każde GMO jest takie samo? KLIK.

2. Identyfikacja odmian GM do uprawy w Unii Europejskiej metodą Delphi KLIK.

3. Roślin GM nowej generacji: nowe cechy, gatunki, firmy i technologie dla sprostania globalnym wyzwaniom KLIK.

4. Kwestia własności w obrębie patentów na geny i genomy roślinne KLIK.

5. Panel ekspertów GMO Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował raport z monitoringu oddziaływania na środowisko upraw genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON810 w roku 2013. Nie stwierdzono żadnego negatywnego oddziaływania upraw kukurydzy MON810 na środowisko naturalne oraz zdrowie zwierząt i ludzi. Podobne wnioski zawierały raporty za rok 2009, 2010, 2011 i 2012 KLIK.

6. Zapotrzebowanie na żywność GM o zmienionych właściwościach leczniczych KLIK.

7. Zmiany regulacji prawnych w UE i ich wpływ na możliwość patentowania roślin GM KLIK.

8. Bawełna Bt a zatrudnienie kobiet w sektorze rolniczym w Pakistanie KLIK.

9. Biotechnologia w ulepszaniu Jatrofy KLIK.

10. Bezsensowna kategoria „GMO”. Problem z klasyfikacją najnowszych technik hodowli ukazuje jak nielogiczna jest kategoryzacja organizmów jako GMO oparta na procesie uzyskiwania roślin KLIK.

11. Globalne ekonomiczne, środowiskowe i zdrowotne efekty wprowadzenia do uprawy roślin GM KLIK. Uprawa bawełny Bt skutkowała zmniejszeniem o miliony liczby przypadków zatruć pestycydami. Niekorzystny wpływ uprawy rzepaku zmniejszył się o 53% dzięki odmianom GM.

Polska

1. Tematem modyfikowania genomu ludzkiego zajął się Zespół ds. Bioetycznych Episkopatu Polski KLIK PL. „… do pewnych plusów można zaliczyć sytuacje w której inżynieria genetyczna pozwala usunąć pewne choroby natury genetycznej bez naruszania integralności człowieka i jego życia. Z drugiej zaś strony niebezpieczne jest wykorzystywanie genetyki do uzyskania jakiś konkretnych cech człowieka na zamówienie np. kolor oczu czy innych cech fizycznych bądź intelektualnych. Abp Hoser podkreślił, że człowiek nie może być „organizmem genetycznie modyfikowanym”.

2. „… cała dyskusja wokół tego tematu [GMO] opiera się na wierze a nie na faktach – zaznacza Piotr Kulikowski.” – szef Indykpolu o GMO w kontekście negocjacji umowy TTIP KLIK PL.

3. „… będziemy dążyć w tej kadencji Sejmu do wprowadzenia przepisów zobowiązujących producentów do znakowania żywności wolnej od GMO i wskazywania, czy produkty odzwierzęce pochodzą od zwierząt karmionych zmodyfikowanymi genetycznie paszami. Prace te będą się toczyć dwutorowo, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, poseł PiS z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi” KLIK PL.

4. „Szef komisji rolnictwa przeciwko GMO. Przewodniczący [Jarosław Sachajko – Kukiz’15] odniósł się do tematu GMO. – W mojej ocenie nie ma potrzeby wprowadzania żywności genetycznie modyfikowanej na nasz rynek. Radzimy sobie z tym, co mamy i nie trzeba wprowadzać nie do końca zbadanych produktów – podkreślił” KLIK PL.

5. Blady strach padł na pszczelarzy z całego regionu. Powodem, dla którego ci z niepokojem patrzą w przyszłość ma być stosowanie przez miejscowych rolników nasion, które rzekomo mają być zmodyfikowane genetycznie (…) Nie ma możliwości, aby w uprawach rolnicy na Pomorzu stosowali nasiona genetycznie modyfikowane – tłumaczy Iwona Chromiak, z biura Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Dwa gatunki, o które Pan pyta tj. rzepak oraz gryka nie są dopuszczone w Unii Europejskiej do uprawy, a to oznacza, że w obrocie nie ma nasion genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do uprawy. Ponadto, na całym świecie nie ma gryki zmodyfikowanej genetycznie. KLIK PL.

Europa

1. Unia Europejska:

– Komisja Europejska potwierdziła, że 19 państw członkowskich, które zadeklarowało zakaz uprawy GMO na swym terytorium będą wykluczone z dystrybucji nasion GMO. Wytwórcy mieli jeden miesiąc na odpowiedź tj. do 5 listopada br., ale nie zgłosiły sprzeciwu KLIK PL;

– EuropaBIO – organizacja zrzeszająca firmy sektora agrobiotechnologicznego, wzywa Komisję Europejską do zniesienia wymogu wykonywania 90-cio dniowych badań toksykologicznych GMO na zwierzętach KLIK.

2. Departament rolnictwa USA (USDA) opublikował raport nt. stanu biotechnologii rolniczej w Bułgarii.

3. Niemcy. Federalna Agencja ds. Ochrony Przyrody opublikowała raport ws. statusu prawnego roślin użytkowych ulepszanych z zastosowaniem tzw. nowych technik hodowli (NBT) w tym najnowocześniejszych technik inżynierii genetycznej (np. CRISPR). Wg. autora raportu, rośliny uzyskane w wyniku stosowania NBT powinny być klasyfikowane jako GMO KLIK.

4. Szwecja. Szwedzka Rada ds. Rolnictwa opublikowała opinię w której pisze, iż organizmy ulepszane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik inżynierii genetycznej (np. CRISPR) nie podlegają klasyfikacji jako GMO w rozumieniu regulacji UE KLIK.

5. Turcja. Narodowa Rada ds. Bio-bezpieczeństwa wydała pozwolenie na import 8 nowych GMO KLIK.

6. Wielka Brytania:

– Czy niedawna zmiana regulacji prawnych UE umożliwi w końcu uprawę roślin GM w Anglii (która jest pro-GMO)? KLIK;

– Wiodące organizacje rolnicze opublikowały skierowany do rządu raport, w którym ostrzegają, że skomplikowane, długotrwałe i przede wszystkim upolitycznione regulacje prawne odnoszące się do autoryzacji roślin GM stanowią poważne zagrożenie dla funkcjonowania branży rolniczej i spożywczej KLIK,

– Podczas konferencji Narodowej Unii Rolniczej delegaci zgodnie przyznali, że rośliny GM są ogromną szansą rolnictwa i powinno się szerzej promować korzyści wynikające z uprawy GMO KLIK;

– Szkocja. Liderzy partii opozycyjnych mocno krytykują władze za wprowadzenie zakazu upraw roślin GM KLIK.

Świat

1. Arabia Saudyjska. Naukowcy z Uniwersytetu Króla Abdullaha wykorzystują najnowsze techniki inżynierii genetycznej (CRISPR) do uodparniania roślin na wirusy KLIK.

2. Australia. Władze Stanu Zachodnia Australia przygotowują zmiany w prawie, które zniosą ustawę umożliwiająca zakazywanie uprawy roślin GM KLIK.

3. Burkina Faso. Według organizacji CropLife uprawa bawełny Bt przyniosła gospodarce ogromne korzyści. Tylko w roku 2014 dodatkowy zysk dla sektora produkcji bawełny wyniósł 100 mln. dol. – dzięki uprawie odmian GM KLIK.

4. Ghana. Sąd Najwyższy odrzucił skargę organizacji Food Sovereignty Ghana, która domagała się zablokowania trwającego procesu komercjalizacji genetycznie modyfikowanego ryżu i wspięgi KLIK.

5. Indie. Władze stanu Telangana zapowiadają, że wydadzą zgodę na przeprowadzenie szeregu doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanego roślin KLIK.

6. Japonia. Znany dziennikarz i jeszcze do niedawna zaciekły przeciwnik GMO, pan Masami Kojima wydał książkę pt.: „Wielkie niezrozumienie roślin GM”. Autor książki, powołując się na dane naukowe wykazuje, że uprawa roślin GM przynosi wymierne korzyści. Pan Kojima przeprasza jednocześnie, że dotychczas prowadził nieuczciwą walkę z GMO, która głównie oparta była na jego odczuciach i przekonaniach, a nie faktach KLIK.

7. Kenia. Narodowa Agencja Bezpieczeństwa rozpoczęła etap konsultacji społecznych w procedurze, której celem jest wydanie zgody na uprawę genetycznie modyfikowanych odmian bawełny KLIK.

8. Nowa Zelandia:

– Minister Środowiska stwierdził, że „władze utrzymają otwarte drzwi dla produktów GMO”. Jako „nierealistyczne” i „niefunkcjonalne” określił plany niektórych regionów, które planują stać się strefami wolnymi od GMO KLIK;

– Naukowcy z zadowoleniem przyjęli plany władz, które zapowiedziały, iż zajmą się uporządkowaniem prawa ws. klasyfikacji organizmów uzyskiwanych za pomocą najnowocześniejszych technik inżynierii genetycznej KLIK.

9. RPA jest 9 największym producentem GMO na świecie KLIK.

10. USA:

– Costco – największa sieć sprzedaży w hurcie detalicznym deklaruje, że w swej oferncie nie będzie oferować genetycznie modyfikowanego łososia AquAdvantage KLIK;

– Komary GMO pokonają malarię? Badacze kierowani przez Anthony’ego Jamesa z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine postanowili stworzyć genetycznie zmodyfikowanego komara, który wytwarzałby przeciwciała wymierzone w pierwotniaka KLIK PL;

– Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) szczegółowo odpowiada na petycję organizacji anty-GMO: Centre for Food Safety, która w petycji domaga się wprowadzenia wymogu znakowania żywności GM. FDA stwierdza, że wymóg znakowania żywności GM nie ma uzasadnienia. „Autorzy petycji nie wskazali dowodów na to, że żywność uzyskana z roślin GM różni się w znaczący sposób różni się od konwencjonalnych produktów lub by żywność GM niosła ze sobą dodatkowe ryzyko dla zdrowia w porównaniu do tradycyjnych technik hodowli.” KLIK;

– Stale rośnie liczba odmian roślin GM typu „stack”, czyli z więcej niż jednym rodzajem modyfikacji. W uprawie kukurydzy 77% roślin GM to tzw. stacki, w bawełnie – 79% KLIK;

– Naukowcy z Uniwersytetu na Florydzie uzyskali genetycznie modyfikowane drzewka cytrusowe odporne na groźną chorobę – zielenienie cytrusów. Minie jednak kilka lat zanim pierwsze odmiany trafią do uprawy KLIK;

– Firma Dow oczekuje, że w roku 2016 pojawią się w sprzedaży pierwsze nasiona roślin GM w technologii Enlist Duo (odporne na dwa rodzaje herbicydów) KLIK;

– Potrzebna jest pilna reforma regulacji prawnych dotyczących wykorzystania GMO w celu wzmocnienia rozwoju agrobiotechnologii KLIK.

11. Wietnam. Mija pierwszy rok upraw kukurydzy GM – rolnicy są zadowoleni z efektów KLIK.

12. Departament rolnictwa USA (USDA) opublikował raport nt. stanu biotechnologii rolniczej w Kolumbii.

Poczynania przeciwników GMO

1. Jak można było się spodziewać, decyzja FDA ws. dopuszczenia na rynek łososia AquAdvantage nie spodobała się aktywistom. Grupa anty-GMO – Centre for Food Safety zapowiedziała złożenie pozwu przeciw FDA, w którym domagać się będzie unieważnienia decyzji KLIK.

2. W zachodniej Francji podpalono ośrodek badawczy firmy Monsanto. Pożar wyrządził poważne szkody. W ośrodku prowadzono prace hodowlane nad nowymi odmianami kukurydzy (non-GMO) KLIK.

3. Organizacja Greenpeace opublikowała raport pt.: „20 lat niepowodzeń. Dlaczego rośliny GM nie spełniły oczekiwań” KLIK. Ten pseudo-ekspercki dokument można streścić w kilku słowach: rośliny GM nie dają wyższych plonów, w ich uprawie zużywa się znacznie więcej pestycydów, nasiona GM są droższe, a do tego same w sobie stanowią ogromne zagrożenie dla zdrowia i środowiska – jednym słowem katastrofa. Od 20-tu lat ten sam przekaz.

4. Znany krytyk uprawy roślin GMO Nassim N. Taleb (autor „Czarnego Łabędzia”) oprócz walki z GMO zaangażował się w ostatnim czasie w obronę homeopatii KLIK.

5. Indie. Koalicja organizacji anty-GMO: GM-Free India, złożyła na ręce ministra rolnictwa stanu Bengal Zachodni petycję, w której domagają się zakazu uprawy genetycznie modyfikowanej gorczycy, kóra być może już niedługo otrzyma krajowe pozwolenie na uprawę KLIK.

6. Filipiny. Kilka organizacji anty-GMO (m.in. Greenpeace, MASIPEG, Sibat) protestowało przeciw planom państw APEC i ASEAN dążących do integracji i synchronizacji regulacji prawnych odnośnie wykorzystania GMO w gospodarce. Aktywiści sugerujeą władzom Filipin by skupiły się na promocji rolnictwa … „ekologicznego” KLIK.

Inne

1. Opinie naukowców/ekspertów:

– „Zgodnie z najnowszą wiedzą nie ma żadnych danych naukowych, zweryfikowanych, potwierdzonych, które mówiłyby o zagrożeniu lub groźbie dla człowieka bądź dla środowiska wynikającej z GMO.” – prof. Tomasz Twardowski KLIK PL.

2. Film dokumentalny “Know GMO”, nakręcany w Afryce, stawia wyzwanie panikarskiej kampanii straszenia ludzi KLIK PL.

3. Amerykańskim naukowcom są niemal pewni – jabłko którym otruto Królewnę Śnieżkę, było genetycznie modyfikowane. Udało się także ustalić, że Wiedźma/Macocha była bardzo blisko powiązana z Monsanto – gdy była dwudziestolatką pracowała w tej firmie. Najprawdopodobniej właśnie w tym okresie – jeszcze przed opuszczeniem firmy – udało się jej wynieść trujące jabłko GM z laboratoriów KLIK.

4. „Genetycznie modyfikowane rośliny a rozwój rolnictwa” – nowa książka Matina Qaima – specjalisty od ekonomiki rolniczej z uniwersytetu w Getyndze KLIK.

5. W dniach 15-17 lutego 2016 roku odbędzie się w Rzymie sympozjum organizowane przez FAO poświęcone roli biotechnologii w zrównoważonej produkcji żywności KLIK.

6. Co się stanie gdy weganom zaserwujemy jako poczęstunek jabłka GM, które nie brązowieją po przekrojeniu? KLIK.

7. Infografika: Globalny rynek nasion GM KLIK.

8. Dział naukowy portalu Gazeta.pl opublikował ciekawy tekst np. tajemniczych bezkręgowców – Nieszporczaków. W opisie gatunku czytamy: „… kilka dni temu odkryli naukowcy, nasze DNA w blisko jednej piątej składa się z genów innych gatunków.” KLIK PL. Nieszporczaki są więc kolejnym dowodem na to, że nie tylko GMO zawierają „obce” geny, a proces ich przenoszenia między gatunkami jest bardziej powszechny niż nam się dotychczas wydawało.

9. Program TVP – Jak to działa? Bioinżynieria KLIK PL. O modyfikowaniu organizmów żywych.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 1

Dodaj komentarz »
  1. Bardzo ciekawe kompendium, dzięki.

css.php