Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

31.10.2015
sobota

GMO Box Office – Październik

31 października 2015, sobota,

Top 3 wydarzenia miesiąca

1. 19 państw i regionów unijnych chce zastosowania klauzuli opt-out wobec uprawiania na ich terytorium genetycznie zmodyfikowanych roślin, dopuszczonych do wykorzystania w UE – poinformował rzecznik Komisji Europejskiej ds. bezpieczeństwa żywności Enrico Brivio KLIK PL.

2. Parlament Europejski odrzucił projekt unijnych przepisów, które dawałyby władzom państw UE więcej swobody w ograniczaniu bądź zakazywaniu na swoim terytorium sprzedaży i stosowania genetycznie modyfikowanej żywności i paszy KLIK PL.

3. Komisja ds. środowiska Parlamentu Europejskiego opowiedziała się przeciw przepisom, które dawałyby władzom krajów unijnych prawo ograniczania bądź zakazywania sprzedaży i stosowania na swym terytorium żywności i paszy genetycznie modyfikowanej (GMO) (…) Również rządy państw unijnych sprzeciwiają się proponowanym przez Komisję Europejską przepisom. KLIK PL.

Doniesienia naukowe/Publikacje/Raporty:

1. Glifosat (stosowany w uprawach GMO) jednym z najmniej toksycznych środków dla pszczół. Ciekawostka – perytroidy, stosowane w rolnictwie ekologicznym, w trójce najbardziej zabójczych KLIK. To wyniki analizy toksyczności 42 pestycydów powszechnie stosowanych w rolnictwie.

2. Genetycznie modyfikowane rośliny w 10-cio pokoleniowym badaniu skarmiania przepiórek japońskich – ocena parametrów produkcyjnych i zdrowotnych KLIK. Nie stwierdzono negatywnego wpływu soi GM lub kukurydzy GM na zdrowie przepiórek. Badania realizowane przez polskich naukowców.

3. Zmiany wpływu upraw głównych roślin użytkowych w USA na środowisko KLIK. Dzięki uprawie kukurydzy GM i bawełny GM negatywny wpływ na lokalny ekosytem zmniejszył się o 50%. W uprawie soi negatywny wpływ wzrósł trzykrotnie z powodu rozszerzenia zasięgu szkodników upraw, co przełożyło się na wzrost zużycia insektycydów (co nie ma związku z GMO).

4. Nastawienie do roślin GM i żywności GM w Chinach KLIK.

5. Procedury oceny bezpieczeństwa żywności GM w krajach rozwijających się KLIK.

6. Rynek nasion roślin transgenicznych – trendy i rozwój rynku do 2020 roku KLIK. Szacuje się, że w roku 2020 wartość rynku nasion GM wyniesie 35,2 mld. dol.

Polska

1. Bez GMO nie uda się wyżywić 10 miliardów ludzi na świecie – to wniosek dyskusji pt. „Jeść, by żyć. Jak wykarmić ludzkość”, którą zorganizowała firma Bayer Polska i tygodnik „Newsweek”, w której udział wzięli wybitni polscy naukowcy i dziennikarze KLIK PL. „Prof. Marek Konarzewski wyraził opinię, że prace naukowców nie będą miały sensu, jeżeli nie znajdą zastosowania poza laboratorium. – Chodzi tu przede wszystkim o podjęcie szeregu decyzji politycznych i ekonomicznych.”

2. W 2017 roku w Polsce ma wejść w życie zakaz stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych. Nowy rząd powinien doprowadzić do jego zablokowania lub przesunięcia w czasie. Wejście w życie tej regulacji w obecnym stanem prawa europejskiego po pierwsze ograniczyłoby konkurencyjność polskich producentów wobec innych państw UE, a po drugie naraziło Polskę na postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu – alarmuje ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego KLIK PL.

Europa

1. Unia Europejska:

– Europejska Koalicja Ignorancji ws. uprawy roślin GM – tekst o anty-naukowym podejściu państw członkowskich do GMO KLIK;

– Firma Syngenta wycofała aplikacje o dopuszczenie do uprawy kukurydzy GM (MIR604) oraz kukurydzy GM typu stack (Bt11xMIR604xGA21). Jak tłumaczą przedstawiciele szwajcarskiego koncernu, nie widzą ekonomicznego uzasadnienia dla kontynuowania przedłużających się procedur KLIK.

– Stowarzyszenie europejskich organizacji rolniczych – Copa i Cogeca przyjęły z zadowoleniem zdecydowane odrzucenie przez Parlament Europejski propozycji Komisji, na mocy której to państwa członkowskie mają decydować o dopuszczeniu lub nie stosowania genetycznie modyfikowanej żywności i pasz na swoim terytorium KLIK PL;

– Nowe podejście Europy do GMO KLIK;

– Jaka będzie przyszłość nowych technologii w Unii Europejskiej? Komisja Europejska przygotowuje stanowisko ws. wykorzystania najnowszych technik biologii molekularnej w ulepszaniu roślin użytkowych KLIK;

– Stowarzyszenia branży nasiennej opublikowały raport nt. ekonomicznych skutków wejścia w życie propozycji KE umożliwiającej państwom członkowskim wprowadzania zakazu importu pasz i żywności GM KLIK;

– Narodowe zakazy upraw GMO stanowią zagrożenie dla rolnictwa europejskiego KLIK.

2. Wielka Brytania:

– Inspektorzy ministerstwa rolnictwa poinformowali o odkryciu nielegalnych upraw rzepaku GM. Niewielkie ilości nasion nieautoryzowanego rzepaku GM były wymieszane z konwencjonalnymi nasionami zakupionymi we Francji. Wykryte rośliny zostały zniszczone KLIK;

– Naukowcy z ośrodka John Innese Centre pracują nad genetycznie modyfikowanymi pomidorami – do genomu rośliny dodano geny kodujące resweratrol i genisteinę, związki znane ze swych pro-zdrowotnych właściwości KLIK.

2. Rumunia. Władze poinformowały, że nie zamierzają korzystać z klauzuli opt-out pozwalającej zakazać uprawy roślin GM KLIK.

3. Szwajcaria:

– Jabłonie GMO odporne na zarazę ogniową. Ruszą badania w Szwajcarii KLIK PL;

– Naukowcy opracowali genetycznie modyfikowany maniok ze zwiększoną zawartością witaminy B6. Ulepszony maniok mógłby pomóc milionom ludzi zamieszkujących Afrykę, którzy cierpią na schorzenia powodowane niedoborem wit. B6 KLIK.

4. Irlandia:

– Władze kraju postanowiły zakazać uprawy roślin GM na swym terytorium. Naukowcy zastanawiają się czy nie zaszkodzi to trwającym, zaawansowanym pracom nad ziemniakiem odpornym na zarazę prowadzonym w publicznych jednostkach KLIK;

– Niewielka firma startupowa Aranex Biotech opracowała modyfikowane, hypoalergiczne orzeszki ziemne KLIK.

5. Departament rolnictwa (USA) opublikował raport stanu biotechnologii rolniczej w Portugalii.

Świat

1. Argentyna:

– Ministerstwo rolnictwa wydało zgodę na uprawę genetycznie modyfikowanej soi HB4 z cechą zwiększonej tolerancji na suszę (w testach daje do 14% wyższy plon). Soję opracowano w firmie Arcadia Biosciensec KLIK;

– Oprócz soi, władze zezwoliły także na uprawę genetycznie modyfikowanego ziemniaka odpornego na wirus PVY KLIK.

2. Australia. W Sądzie Najwyższym trwa kolejny spór sądowy pomiędzy rolnikiem organicznym a jego sąsiadem uprawiającym rzepak GMO. Pomimo, iż to wyczerpuje sądową część sporu, to obie strony są pewne, że nie zakończy się on wraz z wydaniem wyroku KLIK.

3. Bangladesz. W listopadzie rozpoczną się doświadczenia polowe Złotego ryżu – wzbogaconego o prekursor witaminy A KLIK.

4. Chiny:

– Doradcy polityczni najwyższego szczebla obradowali ws. wykorzystania genetycznie modyfikowanych organizmów w gospodarce KLIK;

– Chiński rząd ponawia poparcie dla badań i wykorzystania produktów genetycznie modyfikowanych KLIK;

– Przedstawiciele Monsanto oczekują, że władze Chin do końca roku zezwolą na sprzedaż kilku nowych odmian GM KLIK.

5. Etiopia. Władze zleciły rewizję regulacji prawnych dotyczących roślin GM, w celu ułatwienia wprowadzenia bawełny GM do uprawy KLIK.

6. Indie:

– W stanie Maharashtra wznowione będą doświadczenia polowe genetycznie modyfikowanych roślin KLIK;

– Firma Monsanto pozywa 8 lokalnych firm nasiennych za nie uiszczanie opłat licencyjnych korzystania z opatentowanej technologii Bollgard Bt KLIK.

7. Kanada. Firma DowAgrosciences zarejestrowała odmiany kukurydzy i soi GM w technologii Enlist (odporne na glifosat i 2,4-D) KLIK.

8. Tanzania. Wiosną 2016 roku rozpoczną się doświadczenia polowe kukurydzy GM odpornej na szkodniki i o zwiększonej tolerancji na suszę KLIK. Kukurydza opracowania została w ramach międzynarodowego konsorcjum WEMA.

9. USA:

– Firma Monsanto, w kolaboracji z niemieckim BASF, opracowała genetycznie modyfikowaną kukurydzę, której kolba jest o 12% większa w porównaniu do konwencjonalnych odmian KLIK;

– Inspekcja ds. Fitosanitarnych Departamentu Rolnictwa (APHIS) wydała pozwolenie na komercjalizację kukurydzy MON 87411 (opracowana przez Monsanto) KLIK;

– Francuska firma nasienna Vilmorin i niemiecki KWS podpisały umowę licencyjną z firmą Syngenta na udostępnienie odmian genetycznie modyfikowanej kukurydzy. Europejskie firmy będą sprzedawać nasiona w Ameryce Pn. KLIK;

– Czy czeka nas przełom w ksenotransplantacji? Badaczom z Uniwersytetu Harvarda udało się (za jednym razem) zedytować łącznie ponad 62 geny retrowirusów PERV obecnych w komórkach świńskich, które są jedną z przeszkód w stosowaniu organów odzwierzęcych do przeszczepów dla człowieka KLIK PL;

– W Senackiej Komisji ds. rolnictwa, żywienia i leśnictwa odbyło się czytanie projektu ustawy wprowadzającej zakaz znakowania żywności GM przez poszczególne stany KLIK.

10. Zimbabwe. Parlamentarny Komitet ds. Edukacji, Nauki i Rozwoju Technologicznego naciska na rząd ws. zniesienia zakazu stosowania GMO w produkcji żywności KLIK.

11. Departament rolnictwa (USA) opublikował raport stanu biotechnologii rolniczej w Hong Kongu, Nigerii i Bangladeszu.

Poczynania przeciwników GMO

1. Śledztwo dziennikarzy The New York Times wykazało, że główny naukowiec – ekspert ruchów anty-GMO w USA – pan Charles Benbrook od lat jest opłacanym konsultantem firm sektora produkcji żywności ekologicznej (w samym roku 2013 otrzymał 130 tys. dol.). Posada pana Benbrooka na stanowym uniwersytecie również jest opłacana przez branżę „eko”, tak samo jak wszystkie jego „badania” naukowe. Pan Benbrook proponował również wykonanie na zlecenie „badań”, które miałyby krytyczny wydźwięk nt. uprawy roślin GM oraz ich bezpieczeństwa – za przygotowanie takiej pracy dla australijskich aktywistów zażyczył sobie jedyne 100 tys. dol. KLIK PL.

2. Australia. Kolejna odsłona ciągnącego się od 2010 roku sporu pomiędzy sąsiadami. Pan Marsh – rolnik ekologiczny, pozywa swego sąsiada – pana Baxtera – uprawiającego rzepak GM i żąda odszkodowania za rzekome straty wynikające z zanieczyszczenia jego pola rzepakiem GM. Pan Marsh nie pogodził się z wyrokiem Sądu Najwyższego, który nie podzielił jego argumentów i zasądził pokrycie kosztów procesowych – odwołał się do sądu apelacyjnego, ws. zasądzonych kosztów, którą przegrał. Teraz sprawa trafić ma do apelacyjnego Sądu Najwyższego KLIK. W całej sprawie najbardziej szkoda pana Baxtera, który od kilku lat wiele czasu musi poświęcać toczącym się sporom sądowym.

3. Przyczyny otyłości w Polsce zostały zdiagnozowane – to wina GMO – wg. prof. Jana Szyszko (PiS).  „Dlaczego stosuje się genetycznie modyfikowane nasiona jako pasze w produkcji zwierzęcej? Nie robi się tego dlatego, że są tańsze, bo tak nie jest, ale dlatego, że dają lepszy przyrost masy ciała. (…) To jest powód, dlaczego stosuje się GMO. Skoro jedzenie żywności modyfikowanej genetycznie wpływa na szybsze zwiększenie biomasy drobiu czy trzody chlewnej, to można sobie wyobrazić, że tak samo wpływa to na człowieka. Co to oznacza? Otyłość. W Polsce możemy powoli mówić o pladze otyłości.” KLIK PL. Ja tylko dodam, że w Polsce praktycznie nie ma żywności genetycznie modyfikowanej w sklepach, więc teorie pana Szyszko nie mają pokrycia w faktach.

4. Kenia. Rolnicy z organizacji The Kenya Small Scale Farmers Forum, przegrali sprawę w Sądzie Najwyższym, podczas której domagali się zablokowania decyzji władz o zniesieniu zakazu upraw roślin GM KLIK.

5. Indie. Rolnicy w Pn. Indiach mierzą się z nagłym wzrostem populacji meszek, które są szkodnikami w uprawie bawełny – to skutkuje poważnymi stratami w plonie. Aktywiści anty-GMO (z Vandaną Shivą na czele) wykorzystują ten fakt do całkowicie błędnego obwiniania technologii GM (bawełna Bt). Fakt jest taki, że nie ma to żadnego związku z GMO KLIK.

Inne

1. Opinie naukowców/ekspertów:

„Nie należy się bać GMO. (…) Nie ma dowodów na szkodliwość GMO dla ludzi. Prace nad modyfikacjami genetycznymi zaczęły się w 1974-1975. Przez 40 lat od tego czasu można już powiedzieć, jaki takie organizmy mają wpływ na ludzi i środowisko, więc argument często wysuwany przez przeciwników jest nieuzasadniony” – prof. Piotr Węgleński, jeden z najwybitniejszych polskich genetyków, szef Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego i b. rektor tej uczelni KLIK PL.

2. Nobla za odkrycie CRISPR jednak nie było – może za wcześnie, a może należy poczekać aż ustalimy w końcu, komu on się właściwie należy. Ojców sukcesu zaczyna przybywać. PArtykuł o historii odkrywania mechanizmu CRISPR oraz o tym, komu należy się (lub nie) palma pierwszeństwa za to odkrycie. No i o walce o prawa do patentu na CRISPR/Cas9 KLIK.

3. Infografika – czy wiesz gdzie uprawia się GMO? KLIK.

4. Każdy może wziąć udział w udział w eksperymencie naukowym z kukurydza GM! Blog Biofortified zaprasza do udziału w projekcie, którego celem jest weryfikacja twierdzeń przeciwników GMO, że wiewiórki nie chcą jeść kukurydzy GMO (oczywiście preferują organiczną) KLIK.

5. Stosowanie technik edytowania genomów (np. CRISPR) może pomóc w ominięciu regulacji prawnych odnoszących się do tworzenie roślin GM KLIK.

6. „GMO sapiens – nauka w projektowaniu człowieka” – książka traktująca o możliwościach modyfikowania człowieka KLIK.

7. Nie ufajcie aktywistom anty-GMO – koszty wprowadzenia znakowania żywności GM będą ogromne KLIK.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop
css.php