Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

30.06.2015
wtorek

GMO Box Office – Czerwiec

30 czerwca 2015, wtorek,

Top 3 wydarzenia miesiąca

1. W ekologicznej encyklice „Laudato si” (Pochwalony bądź) papież Franciszek porusza temat roślin genetycznie modyfikowanych: „Mimo że nie mamy ostatecznych dowodów na temat szkód, jakie mogłyby spowodować u ludzi zboża transgeniczne, a w niektórych regionach ich użycie spowodowało rozwój gospodarczy, który przyczynił się do rozwiązania istniejących problemów, to istnieją poważne trudności, których nie można umniejszać” KLIK PL.

2. Pan Vytenis Andriukaitis – Komisarz ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności w rozmowie o podziałach w kwestii GMO na łonie Unii Europejskiej KLIK. „Opinia naukowców jest jednoznaczna – żywność GM jest bezpieczna, bez wątpienia.”

3. Kolejny (były) prominentny członek Greenpeace dostrzega jak błędna jest postawa aktywistów wobec uprawy roślin GM. Pan Stephen Tindale (były szef Greenpeace UK) stwierdził, że walka z GMO jest „moralnie nie do zaakceptowania” KLIK. Oskarżył obecne władze Greenpeace o prowadzenie nieuzasadnionej i szkodliwej walki z pożyteczną technologią. Jak stwierdził, organizacja Greenpeace przedkłada ideologię nad potrzeby ludzkości

Doniesienia naukowe/Publikacje/Raporty:

1. Genetycznie modyfikowany ryż odporny na szkodniki – zużycie pestycydów a zdrowie rolników KLIK. Uprawa ryżu GM skutkuje spadkiem o 2/3 zużycia insektycydów, co przekłada się na znaczący spadek zatruć pestycydami wśród rolników. W przeprowadzonym badaniu, wśród rolników uprawiających GMO nie odnotowano zatruć, podczas gdy 8% rolników uprawiających konwencjonalne odmiany zatruło się środkami ochrony roślin.

2. Ocena ryzyka genetycznie modyfikowanej kukurydzy odpornej na szkodnika z rodzaju Diabrotica – wpływ uprawy na nadziemne stawonogi KLIK. Trzyletnie doświadczenia polowe nie wykazały negatywnego wpływu uprawy kukurydzy MON88017 na stawonogi, w porównaniu do uprawy konwencjonalnego odpowiednika.

3. Ocena ekologicznych i ewolucyjnych konsekwencji stosowania genetycznie modyfikowanych ryb o przyśpieszonym wzroście KLIK.

4. Panel naukowy GMO Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował raport oceny bezpieczeństwa soi MON 87708 × MON 89788 KLIK. „soja MON 87708 × MON 89788, jest tak samo bezpieczna jak jej konwencjonalny odpowiednik”

5. Trendy w autoryzacji nowych odmian roślin GM (1992-2014) KLIK.

6. Czynniki wpływające na powody adopcji roślin genetycznie modyfikowanych w Afryce KLIK.

7. Rośliny transgeniczne a ryzyko produkcji i agrobioróżnorodność KLIK.

8. Wartość rynku nasion GM w roku 2014 osiągnęła wartość 17,84 mld. $. Szacuje się, że w roku 2020 wartość osiągnie 35,2 mld. $ KLIK.

Polska

1. Hodowcy drobiu za przedłużeniem możliwości stosowania GMO w paszach. Z końcem 2016 roku skończy się możliwość stosowania pasz zawierających organizmy modyfikowane genetycznie. Zakaz ten może mieć katastrofalny wpływ na branżę drobiarską. Najprawdopodobniej doprowadzi do wzrostu cen pasz, a w konsekwencji ciężki do przewidzenia wzrost kosztów produkcji. W związku z dużymi wahaniami cen na rynku drobiarskim może to doprowadzić do załamania całej branży. Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj jest zdania, że należy znowelizować ustawę, tak, aby całkowicie znieść zakaz stosowania pasz zawierających GMO KLIK PL.

Europa

1. Unia Europejska. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności publikuje nowe, bardziej restrykcyjne wytyczne dla zasad odnawiania autoryzacji GMO na rynek europejski – firmy będą musiały dostarczyć większą liczbę danych i wyników badań KLIK.

2. Francja. Firma Monsanto wyraziła zdziwienie postawą ministra środowiska, który skierował do sklepów ogrodniczych prośbę by rozważyły wycofanie ze sprzedaży herbicydu Roundup, zawierającego substancje aktywną – glifosat KLIK.

3. Wielka Brytania. Projekt naukowy, którego celem jest opracowanie genetycznie modyfikowanego ziemniaka o zmienionych właściwościach odżywczych, tańszego w uprawie i sprzyjającego środowisku otrzymał finansowanie z rządowej agencji BBSRC KLIK.

4. Rosja. Wicepremier – Arkadij Dworkowicz podczas forum ekonomicznego poinformował, że jego kraj nie będzie wykorzystywać GMO w produkcji rolniczej KLIK.

5. Turcja:

– Sąd Najwyższy unieważnił własną decyzję z grudnia 2013 r. kiedy to zakazał importu ziarna genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON810 KLIK;

– Stowarzyszenie hodowców oraz producentów mięsa drobiowego (Besd-Bir) złożyło wniosek o autoryzację 38 nowych roślin GM na rynek turecki (9 soi, 15 kukurydzy, 4 rzepaku i 10 bawełny) KLIK. Nowe GMO mają być wykorzystywane do produkcji pasz.

Świat

1. Australia. Padł rekord areału zasiewu rzepaku GM – to 436 tys. ha w roku 2015 (350 tys. w roku 2014) KLIK.

2. Bangladesz. „Ci, którzy protestują przeciw uprawie genetycznie modyfikowanego bakłażana Bt są albo przebiegli albo ignorantami.” – pani minister rolnictwa Matia Chowdhury KLIK.

3. Chiny:

– Miliardy inwestowane przez rząd w rozwój biotechnologii zaczynają przynosić efekty – Chiny stają się liderami KLIK;

– Kukurydza uprawiana na cele przemysłowe może się pojawić na polach w ciągu 3-5 lat KLIK.

4. Indie:

– Centralny Instytut Badań nad Bawełną poinformował, że w będzie rozwijać własne odmiany bawełny Bt w oparciu o odkryty przez naukowców z uniwersytetu w Delhi gen Tg2E-13 KLIK;

– Władze stanu Maharashtra wstrzymały rozpoczęcie nowych doświadczeń polowych roślin GM, do czasu rozpatrzenia protestów aktywistów w tej sprawie KLIK;

– Sąd Najwyższy stanu Maharashtra oddalił skargę firm nasiennych, domagających się unieważnienia decyzji władz stanu, które wymusiły obniżkę cen nasion bawełny Bt o 100 rupii KLIK;

– Konfederacja organizacji pozarządowych na rzecz wsi hinduskiej (CNRI) popiera wykorzystanie roślin GM w rolnictwie KLIK.

5. Kanada. Przedstawiciele Monsanto Kanada zgodnie uważają, że już w roku 2016 genetycznie modyfikowane odmiany soi odpornej na glifosat i dicamba będą dostępne na rynku KLIK.

6. Pakistan. Senacka Komisja przyjęła projekt ustawy, która umożliwi handel nasionami roślin GM jak i ich komercjalizację KLIK.

7. Tanzania. Władze usunęły z prawa krajowego restrykcyjne przepisy, które uniemożliwiały jednostkom naukowym prowadzenie badań nad roślinami genetycznie modyfikowanymi KLIK.

8. USA:

– Władze archipelagu Florida Keys rozważają zastosowanie genetycznie modyfikowanych komarów do walki z groźna chorobą – dengą. To wzbudza wiele kontrowersji KLIK;

– Firma biotechnologiczna Arcadia Biosciences poinformowała o zawarciu współpracy z firma hodowlaną Phytola – lider rynku roślin oleistych, w celu opracowania odmian soi o zwiększonej zawartośli kwasów tłuszczowych KLIK;

– Oregon:
Wszedł w życie zakaz uprawy roślin GM na terenie okręgu Jackson KLIK.
Sąd federalny odrzucił pozew dwóch farm, które domagały się zniesienia zakazu upraw roślin GMO na terenie okręgu Jackson KLIK.

9. Wietnam. Firma Monsanto poinformowała, że zamierza wprowadzić na lokalny rynek kolejne cztery odmiany kukurydzy GM KLIK.

Poczynania przeciwników GMO

1. Koalicja organizacji anty GMO – „GMO-Free India” domaga się unieważnienia procesu autoryzacji genetycznie modyfikowanej gorczycy. Twierdzą, że doszło do szeregu naruszeń podczas prowadzenia doświadczeń polowych gorczycy GM, w związku z czym całą procedurę należy unieważnić KLIK.

2. Ukazała się nowa publikacja zespołu pana Seraliniego. Tym razem jego teza brzmi: „wszystkie dotychczas przeprowadzone testy toksykologiczne na zwierzętach należy uznać za niewiarygodne”. A w efekcie należy uznać dotychczas wykonane analizy w ramach procedur autoryzacji GMO czy pestycydów, a także i leków zapewne, za nieważne. Dlaczego? Z powodu obecności w karmach zwierząt (także kontrolnych) śladowych ilości pestycydów lub GMO. Najnowsza praca okazuje się być jednak kolejnym humbugiem KLIK.

Inne

1. Opinie naukowców/ekspertów:

– Prof. Ryszard Laskowski (ekolog – Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński): „Żadne badania nie wykazały, iż GMO jest groźne dla człowieka i środowiska.” KLIK PL.

2. Organizmy genetycznie modyfikowane w akwakulturze KLIK.

3. Czy sprzeciw wobec żywności GM jest irracjonalny? Debata naukowców w BBC KLIK.

4. Przekazywanie konsumentom danych naukowych nt. roślin GM czy globalnego ocieplenia nie przyczynia się do zmiany poglądów. Pomimo przedstawiania faktów naukowych nt. bezpieczeństwa GMO respondenci zwykle pozostają przy wyrobionych wcześniej przekonaniach. Takie są wnioski badań zrealizowanych przez naukowców z uniwersytetu na Florydzie KLIK.

5. Nie nazywajcie naszych roślin GMO KLIK. Firma Cibus opracowała odporny na herbicydy rzepak za pomocą najnowszych technik inżynierii genetycznej (tzw. edytowanie genomu). Przedstawiciele firmy uważają, że tego typu roślin nie powinno się traktować tak samo jak klasycznych GMO (rośliny zawierające geny obcych gatunków).

6. Żywność przyszłości: mięso z probówki, drukowane posiłki, rośliny GM, glony i soylent KLIK.

7. Uprawiać GMO czy nie? KLIK.

8. O tym jak ruch anty-GMO utrudnia wyżywienie ludzi w głodującej Afryce KLIK.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop
css.php