Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

31.03.2015
wtorek

GMO Box Office – Marzec

31 marca 2015, wtorek,

Top 3 wydarzenia miesiąca

1. Rada UE przyjęła zmiany w przepisach dot. upraw GMO w Unii Europejskiej. Wejdą w życie z końcem marca. Kończy to pięcioletni proces zmian tych przepisów KLIK PL. Nowe zasady dadzą państwom członkowskim wybór: będą mogły zdecydować, czy chcą, aby genetycznie modyfikowane rośliny były uprawiane na ich terytorium, czy nie – oświadczył cytowany w poniedziałkowym komunikacie minister rolnictwa sprawującej prezydencję Łotwy Janis Duklavs.

2. Trzy agencje rządowe zajmujące się oceną ryzyka żywności GM, niezależnie od siebie wydały opinię o bezpieczeństwie genetycznie modyfikowanych jabłek Arctic Apples. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków FDA, Kanadyjska Inspekcja ds. Żywności (CFIA) oraz Health Canada zgodnie stwierdziły, iż jabłka Arctic Apples są tak samo bezpieczne i odżywcze jak ich konwencjonalne odpowiedniki.

3. „Koegzystencja upraw GMO z non-GMO jest możliwa” – to wniosek z trzyletnich badań realizowanych w ramach międzynarodowego konsorcjum PRICE. Badania finansowano ze środków Unii Europejskiej. Uczestniczyli w nich naukowcy z Niemiec, Hiszpanii, Czech, Holandii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Szwajcarii i Rumunii KLIK

Doniesienia naukowe/Publikacje/Raporty:

1. Skutki upraw roślin GM – lata 1996-2013:
a) zmniejszenie zużycia pestycydów łącznie o ok. 553 mln kg,
b) redukcja negatywnego oddziaływania na środowisko o 19,1%,
c) znacząca redukcja emisji gazów cieplarnianych. W samym roku 2013 to równowartość emisji CO2 przez 12,4 mln samochodów.
Takie są wnioski płynące z kolejnego raportu specjalistów od ekonomiki rolnictwa z PG Economics KLIK.

2. Genetycznie modyfikowane rośliny – ujawniona prawda KLIK. „To co było podejrzewane od lat okazało się być prawdą – genetycznie modyfikowane rośliny przynoszą wymierne korzyści dla środowiska i rolników. Z meta-analizy wyników badań opublikowanych w recenzowanych czasopismach, jak i z doniesień nie publikowanych jasno wynika, że uprawa roślin GM skutkuje zmniejszeniem zużycia pestycydów, zwiększeniem plonów jak i wzrostem dochodów rolników.”

3. Genetycznie modyfikowane rośliny odporne na stresy biotyczne – przegląd KLIK.

4. Przewidywana ocena skutków ekonomicznych i środowiskowych uprawy genetycznie modyfikowanych zbóż i roślin oleistych w Wielkiej Brytanii KLIK. „Adopcja obecnie dostępnych roślin GM przez brytyjskich rolników przyniesie wymierne korzyści rolnikom, konsumentom, całemu łańcuchowi żywnościowemu oraz środowisku. Bez roślin GM, konkurencyjność rolnictwa brytyjskiego w skali świata będzie malała.”

5. Genetycznie modyfikowane organizmy a Bio Art – aspekty związane z wykorzystaniem GMO w różnego rodzaju pokazach, wystawach KLIK.

Polska

1. Polska opinia publiczna boi się GMO. To wynika z tego, że była źle informowana. Wszelkie badania naukowe zarówno polskie, jak i zagraniczne, nie wykazują żadnych szkodliwości roślin GMO. – powiedział TVP Info Adam Tański, były minister rolnictwa na konferencji „Unia Europejska. Wspólnota problemów czy szans?” KLIK PL.

2. Umowa TTIP zagrożeniem dla polskiego rolnictwa? W USA produkują taniej i korzystają z GMO. „Daje to olbrzymią przewagę rolnikom amerykańskim. Do tego dochodzi inna, bardziej wydajna, bo oparta o GMO technologia upraw” – powiedział portalowi tvp.info Marek Zagórski, prezes Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej KLIK PL.

3. Zdaniem kandydata PSL na prezydenta RP Adama Jarubasa negocjowana umowa o wolnym handlu między USA a Europą (TTIP), niesie wiele zagrożeń, m.in. możliwość napływu żywności modyfikowanej genetycznie. KLIK PL.

4. 30 marca 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludzi oraz środowiska w kontekście prac laboratoryjnych z wykorzystaniem organizmów i mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO i GMM). Ustawa wykonuje dyrektywę PE i Rady 2009/41/WE regulującą zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych. Doprecyzowuje też obowiązujące w Polsce przepisy, które budziły wątpliwości interpretacyjne KLIK PL.

Europa

1. Unia Europejska:

– Czy nowe regulacje prawne dające państwom członkowskim Unii Europejskiej większe możliwości w zakazywaniu upraw GMO na swoim terytorium (np. z przyczyn politycznych), nie stanowią naruszenia obowiązków UE/państw wynikających z członkostwa w WTO? KLIK. Wygląda na to, że nowe regulacje nie są zgodne z zasadami WTO. Głównie dotyczy to kwestii ograniczania stosowania technologii z innych przyczyn niż naukowe;

– Firma DuPont oczekuje, że po zmianie zasad wprowadzania zakazu upraw roślin GM, Komisja Europejska w końcu dopuści do uprawy kukurydzę GM – 1507 KLIK. Proces autoryzacji kukurydzy 1507 trwa już 14 lat.

2. Niemcy. Ministrowie – rolnictwa i środowiska spierają się o zakaz upraw GMO. Pierwszy domaga się zakazu, ale pozostawiając decyzję regionom, minister środowiska natomiast domaga się wprowadzenia zakazu obejmującego cały teren kraju KLIK.

3. Portugalia. Parlament debatuje o propozycji wprowadzenia zakazu uprawy GMO. Projekt ustawy zgłosiła partia Zielonych KLIK.

4. Serbia. Główny doradca Premiera poinformował, że Rząd nie zezwoli na uprawę roślin GM KLIK.

5. Wielka Brytania:

– Naukowcy z Sainsbury Laboratory przygotowują się do rozpoczęcia doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanego ziemniaka typu „stack” (wiele modyfikacji). Do genomu rośliny wprowadzono trzy geny zwiększające odporność na zarazę ziemniaka, kolejne dwa geny odpowiadają za odporność na nicienie oraz trzy geny zmniejszające efekt brązowienia i zmniejszające ilość toksycznego akrylamidu powstającego w wyniku obróbki cieplnej bulw KLIK.

– Brytyjska Rada Ochrony Roślin poinformowała o rozpoczęciu działania serwisu internetowego nt. Roślin GM – to rozbudowana baza najważniejszych danych o roślinach genetycznie modyfikowanych KLIK.

Świat

1. Australia:

– Minister rolnictwa Zachodniej Australii – Ken Baston, wspiera szersze wykorzystanie roślin GM w rolnictwie. W szczególności podoba mu się projekt realizowany w ośrodku CSIRO, w którym naukowcy opracowali genetycznie modyfikowany rzepak wzbogacony o kwasy Omega-3 KLIK;

– Prywatna firma uzyskała genetycznie modyfikowane odmiany traw pastewnych o zwiększonej strawności o ok. 15% KLIK.

2. Boliwia. Rząd poinformował, że nie planuje w najbliższym czasie wprowadzać kolejnych roślin GM do uprawy KLIK.

3. Brazylia. Agencja ds. Biobezpieczeństwa (CTNBio) zezwoliła na sprzedaż i uprawę genetycznie modyfikowanej kukurydzy typu „stack” – Roundup Ready 2/LibertyLink (Monsanto) KLIK.

4. Filipiny:

– Firma Monsanto poinformowała o planie wprowadzenia na rynek 4 nowych, wysoko-plonujących kukurydz GM z odpornością na szkodniki KLIK;

– Ministerstwo rolnictwa podkreśla swoje pełne poparcie dla wykorzystania i rozwoju biotechnologii rolniczej KLIK.

5. Indie:

– Monsanto India poinformowała o pomyślnym zakończeniu fazy doświadczeń polowych kukurydzy Bt (odporna na szkodniki). W dalszych krokach, wyniki będą przekazane odpowiednim organom państwowym – to część procedury dopuszczenia nowych GMO do uprawy KLIK;

– Minister środowiska i leśnictwa poinformował Parlament, iż wydał pozwolenie na prowadzenie doświadczeń polowych 20 genetycznie modyfikowanych roślin (m.in. gorczycy, bawełny, kukurydzy, ryżu, pomidorów, ziemniaków, papai i innych) KLIK.

6. Kenia. Ambitny plan władz, którego celem jest stworzenie krajowego centrum produkcji tekstyliów (Textile City) może okazać się wielką porażką – wszystko z powodu obowiązującego zakazu importu produktów GM (w tym bawełny). Inwestorzy poinformowali, że nie będą inwestować w rozwój doliny tekstylnej jeśli zakaz importu bawełny GM będzie obowiązywać KLIK.

7. Kuba i genetycznie modyfikowane rośliny KLIK.

8. Tanzania. Ministerstwo Nauki i Technologii poinformowało o zakończeniu prac nad ustawą, która umożliwi prowadzenie badań nad genetycznie modyfikowanymi roślinami KLIK.

9. Uganda. Plantacje bananów w Ugandzie są zagrożone z powodu bakteriozy powodowanej przez drobnoustroje z rodzaju Xanthomonas (BBW). Naukowcom udało się opracować odporne na bakterie, genetycznie modyfikowane banany. Niestety nie mogą one trafić do rolników, ponieważ władze nie opracowały dotychczas regulacji prawnych, które umożliwiałyby uprawę bananów GM KLIK.

10. USA:

– W Waszyngtonie wojna o GMO KLIK PL. Kongres USA, wspierany przez lobby przemysłu spożywczego, chce wprowadzić zakaz obowiązkowego etykietowania żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) na terenie całego kraju;

– Wino po którym nie będziesz mieć kaca. Naukowcy opracowali nową, bardziej wydajną metodę modyfikacji drożdży wykorzystywanych w produkcji wina. Jak twierdzą, mogą dzięki temu uzyskiwać wino o polepszonych właściwościach pro-zdrowotnych (zwiększenie ilości resweratrolu) ale także spowodują, że po wypiciu nadmiernej ilości wina, złagodzone będą efekty syndromu dnia następnego KLIK;

– Spółka Intrexon poinformowała o przejęciu firmy Okanagan Speciality Fruits, właściciela genetycznie modyfikowanych jabłek Arctic Apples KLIK;

– Eksperci Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) stwierdzili, iż genetycznie modyfikowany ziemniak Innate, jest tak samo bezpieczny i odżywczy jak konwencjonalne odpowiedniki KLIK;

– Badania konsumentów przeprowadzone przez socioekonomistę z Iowa State University wykazały, że są oni chętni do kupowania produktów ziemniaczanych uzyskanych z genetycznie modyfikowanych ziemniaków. Ziemniaki GM zostały tak zmodyfikowane, by produkty z nich uzyskiwane zawierały mniejsze ilości toksycznego akrylamidu – za tego typu produkty konsumenci byli skłonni dodatkowo zapłacić KLIK;

– Firma Monsanto spodziewa się, że areał upraw bawełny GM w najnowszej technologii Xtend Flex (odporna na glifosat i dicamba) wyniesie w roku 2015 500 tys. akrów KLIK;

– Monsanto zawarło ugodę sądową z przedstawicielami plantatorów pszenicy, którzy domagali się odszkodowań po kontrowersjach związanych z wykryciem w Oregonie genetycznie modyfikowanych odmian pszenicy. W ramach ugody Monsanto zobowiązało się do przekazania po 50 tys. $ siedmiu uczelniom rolniczym, na wsparcie ich działalności KLIK.

11. Wietnam. Zezwolono na sprzedaż nasion trzech odmian genetycznie modyfikowanej kukurydzy wytwarzanych przez szwajcarski koncern Syngenta (NK66 BT, NK66 GT i NK66 BT/GT). Władze liczą, że uprawa kukurydzy GM przyczyni się do zmniejszenia zależności od importu tego gatunku KLIK.

12. Raport Departamentu rolnictwa USA nt. stanu biotechnologii rolniczej w Nigerii KLIK.

Poczynania przeciwników GMO

1. Członkinie brazylijskiej organizacji Landless Workers’ Movement (MST) uzbrojone w pałki i noże włamały się do siedziby celulozowej firmy w San Paulo i zniszczyły miliony sadzonek genetycznie modyfikowanych eukaliptusów oraz infrastrukturę KLIK. Dlaczego? Według nich, rośliny zawierały „kancerogenne pestycydy” w swym genomie. Na portalu YouTube można obejrzeć nagranie z akcji MST KLIK.

2. Dziennikarze The Independent ujawniają – Ugandyjski oddział znanej organizacji charytatywnej ActionAid straszy rolników rzekomymi negatywnymi skutkami spożywania żywności GM. Sytuacja wydaje się na tyle skandaliczna, że darczyńcy nie są informowani, że przekazując pieniądze ActionAid, wspierają jednocześnie antynaukową kampanię w Afryce wymierzoną przeciw GMO. KLIK.

3. Indie. Organizacja rolników ekologicznych – Mumbai Organic Farmer’s Bazaar, zorganizowała marsz protestacyjny przeciw GMO i firmie Monsanto. W marszu udział wzięło ok. 30 osób KLIK.

4. Wielka Brytania. Rolnicy organiczni obawiają się wejścia w życie zmiany prawa UE, które daje większą elastyczność państwom członkowskim w zakazywaniu upraw roślin GM, jak twierdzą to ułatwi wprowadzanie nowych GMO do upraw, co niemal na pewno zakończy się katastrofą KLIK.

Inne

1. Opinie naukowców/ekspertów:

– „Rośliny GM mają potencjał do zainicjowania drugiej zielonej rewolucji” – słowa wybitnego agronoma hinduskiego, pana M Mahadevappa KLIK.

2. O korzyściach z uprawy soi odpornej na herbicydy KLIK. Promowanie bezorkowych systemów uprawy = mniejsza erozja gleby, mniejsze zużycie wody, korzyści dla organizmów niedocelowych ryzosfery oraz mniejsze zużycie paliw kopalnych (redukcja emisji CO2 do atmosfery).

3. Mikroorganizmy a produkcja perfum. Genetycznie modyfikowane mikroorganizmy mogą zastąpić rośliny jako źródło substancji zapachowych, co więcej możemy dzięki nim przywrócić zapomniane zapachy wymarłych gatunków KLIK.

4. Człowiek to też GMO! Najnowsze doniesienia naukowe mówią o tym, iż w genomie człowieka znajduje się ok. 145 genów „skradzionych” innym gatunkom (poprzez Horyzontalny Transfer Genów). To kolejny dowód, że naturalna transformacja (modyfikacja) organizmów jest powszechnym zjawiskiem KLIK.

5. Wszystko czego chciałbyś się dowiedzieć o GMO, ale boisz się zapytać – wykład red. Marcina Rotkiewicza, dziennikarza naukowego tygodnika POLITYKA KLIK PL.

6. Przyszłość GMO – szklarnie w których Monsanto bawi się w Boga KLIK. Dziennikarze The Independent wybrali się do siedziby głównej Monsanto. Swe spostrzeżenia opisali w ciekawej relacji.

7. Duże kontrowersje wśród ekspertów wywołała decyzja Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) działająca w strukturach WHO. Podczas trawiącego tydzień posiedzenia, 17 ekspertów zmieniło klasyfikację 5 herbicydów. Najwięcej kontrowersji wzbudza decyzja IARC, który sklasyfikował herbicyd glifosat (używany w uprawie GMO, ale i konwencjonalnych roślin) jako „prawdopodobnie rakotwórczy” KLIK PL. Poniżej komentarze ws. decyzji IARC:
Niemiecka Federalna Agencja ds. Oceny Ryzyka (BfR): „Klasyfikacja glifosatu jako „potencjalnie rakotwórczy” opiera się na nie do końca zrozumiałych informacjach i najprawdopodobniej tylko na trzech publikacjach. Wnioski z tych prac nie znalazły potwierdzenia w badaniach realizowanych na dużych grupach badawczych (Agricultural Health Study). W niedawnym raporcie BfR, przeanalizowanych zostało ponad 30 doniesień naukowych i nie znaleziono powiązania pomiędzy glifosatem a powstawaniem nowotworów” KLIK.
Firma Monsanto: „To niepokojące – decyzja IARC stoi w sprzeczności ze stanowiskami agencji zajmującymi się oceną ryzyka pestycydów, które wielokrotnie stwierdzały, iż glifosat nie jest kancerogenny. Glifosat i herbicydy go zawierające należą do jednych z najlepiej przebadanych środków ochrony roślin znanych człowiekowi, z ponad 40-to letnia historią bezpiecznego stosowania. IARC swe wnioski opiera na bardzo ograniczonej ilości badań naukowych, które przeanalizowano podczas trwającego tydzień posiedzenia.” KLIK.
Amerykańskie Stowarzyszenie Plantatorów Kukurydzy, nie zgadza się z opinią IARC i wzywa do ponownego rozważenia tej kwestii KLIK. „Nowa klasyfikacja glifosatu ignoruje ponad 4 dekady badań bezpieczeństwa tego środka. Decyzja ta wznieca niepotrzebny strach i obawy w kwestii udokumentowanego bezpieczeństwa tego ważnego narzędzia rolniczego.”
Ocena IARC jest błędna w wielu punktach KLIK.

8. Wystąpienie prof. Pameli Ronald podczas konferencji TED – o tym jak inżynieria genetyczna pomaga walczyć z chorobami, pozwala na zmniejszenie zużycia pestycydów i zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego KLIK.

9. Dr Patrick Moore – współzałożyciel organizacji Greenpeace, obecnie były członek i wielki jej przeciwnik tłumaczy dlaczego uważa działania swoich kolegów, walczących z humanitarnym projektem Złotego Ryżu, za niemoralne i nielegalne KLIK.

10. Najlepiej opłacana kobieta w USA pracuje nad robotami – klonami ludzi oraz świniami z ludzkim DNA KLIK. Martine Rothblatt – szefowa biotechnologicznej firmy United Therapeutics pracuje wraz kontrowersyjnym Craigiem Venterem, nad świniami GM, których organy mogłyby posłużyć do ksenotransplantacji u ludzi KLIK.

11. Nie bójcie się genetycznie modyfikowanego ziemniaka – potrzebujemy go by nakarmić głodnych KLIK.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop
css.php