Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

31.01.2015
sobota

GMO Box Office – Styczeń

31 stycznia 2015, sobota,

Top 3 wydarzenia miesiąca

1. Łatwiej będzie zakazać upraw GMO. Europarlament poparł nowe regulacje. Dają one władzom krajowym większą elastyczność w sprawie upraw roślin genetycznie modyfikowanych KLIK. Za przepisami głosowało 480 europosłów, przeciw było 159, a 58 wstrzymało się od głosu.

2. Organizacja ISAAA opublikowała dane z upraw GMO w roku 2014. Rok 2014 był już 19 rokiem upraw GMO. Rośliny GM uprawiano łącznie na powierzchni 181,5 mln ha. W porównaniu do roku 2013 areał wzrósł o 6,3 mln ha KLIK. Uprawa GMO w latach 1996-2013 doprowadziła do zwiększenia produkcji roślinnej odpowiadającej wartości 133 mld $, co miało niebagatelny wpływ na zmniejszenie presji, na wzrost cen żywności. Dzięki uprawie GMO zużycie pestycydów zmniejszyło się o ok. 500 mln kg w latach 1996-2013 (to mniej więcej ilość, jaką rolnictwo Unii Europejskiej zużywa w dwa lata). W samym roku 2013 zmniejszyła się emisja gazów cieplarnianych o 28 mld kg CO2.

3. Zmiany w Ustawie o GMO – naukowcy zaniepokojeni. W związku z przyjętą przez Sejm nowelizacją Ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych przyjęte zostały dwa stanowiska: Komitetu Biotechnologii PAN oraz Prezydium PAN KLIK PL.
„Uchwalenie przez Sejm tej ostatniej nowelizacji grozi zahamowaniem rozwoju aplikacyjnej inżynierii genetycznej w Polsce. (…) Restrykcyjność ustawy spowoduje zahamowanie badań i wdrożeń w zakresie nowoczesnych biotechnologii. (…) 40 lat stosowania inżynierii genetycznej przyniosło wiele nowych leków oraz innych produktów i nigdy, w żadnym miejscu na świecie, nie wyrządziło jakichkolwiek szkód człowiekowi lub środowisku.

Doniesienia naukowe/Publikacje/Raporty:

1. Globalna wartość sektora agrobiotechnologii rolniczej osiągnęła w roku 2013 kwotę 26,4 mld. $, a w roku 2014 – 27,8 mld. $. Szacuje się, że w roku 2019 wartość sektora wyniesie 46,8 mld. $ KLIK.

2. Status i potencjał rynkowy roślin GM o zmienionych właściwościach odżywczych KLIK.

3. Komercjalizacja ryżu GM i potencjalny wpływ na światową gospodarkę KLIK.

4. Niedoinformowane i dezinformowane społeczeństwa a rynek GMO KLIK.

5. Światowe trendy w biotechnologii rolniczej KLIK.

6. Bawełna Bt, zużycie pestycydów i wpływ na środowisko w Pakistanie KLIK. „Rolnicy uprawiający bawełnę Bt uzyskują wyższe plony, zużywają mniej pestycydów powodując mniejsze szkody dla środowiska”.

7. Doświadczenia polowe transgenicznych roślin w Europie: porównanie sytuacji w Niemczech i Szwajcarii KLIK.

8. Genetycznie modyfikowane organizmy i polityka innowacyjności kluczowymi narzędziami w walce z głodem KLIK.

Polska

1. Rolnicy: Przepisy o GMO są kuriozalne. Państwo zakazuje w Polsce upraw roślin genetycznie modyfikowanych, ale pozwala sprowadzać je z zagranicy. To nieuczciwe, albo GMO jest szkodliwe, albo nie KLIK PL.

2. Polska jest i nadal chce być krajem wolnym od GMO – poinformował resort środowiska, odnosząc się do przyjętych przez Parlament Europejski przepisów ułatwiających krajom UE wprowadzanie zakazu upraw roślin genetycznie modyfikowanych KLIK.

3. Puste rejestry upraw GMO. Główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa ma prowadzić elektroniczny rejestr upraw odmian genetycznie modyfikowanych. A osoba, która posadzi genetycznie zmodyfikowaną roślinę bez rejestracji, narazi się na karę pieniężną do 20 tys. zł. Przewiduje to projekt nowelizacji ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, który przygotowało Ministerstwo Środowiska KLIK.

4. Sejm uchwalił ostatecznie ustawę o GMO KLIK. Uchwalona na zakończonym 16 stycznia br. posiedzeniu Sejmu nowelizacja ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw zostanie przekazana Prezydentowi do podpisu.

Europa

1. Wielka Brytania:

– Genetycznie modyfikowane rośliny GM wzbogacone o kwasy Omega-3 z powodzeniem mogą być wykorzystane w żywieniu ryb hodowlanych – potwierdzają rezultaty badań naukowych. Obecnie, do karmienia ryb, wykorzystuje się tłuszcze pozyskiwane od innych ryb, np. łowionych w morzach. Kwasy Omega-3 pozyskiwane z roślin GM mogłyby służyć jako substytut, co powinno mieć pozytywny skutek dla zachowania bioróżnorodności środowisk morskich KLIK;

– Tradycyjnie na początku roku odbyła się konferencja rolnicza Oxford Farming Conference. Pojawiają się na niej politycy najwyższego szczebla i wybitni naukowcy, którzy rozmawiają o przyszłości rolnictwa w Wielkiej Brytanii. Padło wiele ważnych wypowiedzi nt. roli roślin GM:
Prof. Lord Krebs (zoolog i naukowy doradca Rzędu) stwierdził, że rolnictwo oparte o GMO jest znacznie bardziej przyjazne środowisku niż rolnictwo ekologiczne. Stwierdził, że rolnictwo ekologiczne wcale nie jest korzystne dla środowiska z uwagi na jego znacznie mniejszą produktywność (wymaga większej powierzchni). Zaznaczył, że uprawa roślin GM promuje systemy bezorkowe, które ograniczają erozję gleby, wykorzystanie wody oraz emisję gazów cieplarnianych KLIK.
Minister środowiska – Elizabeth Truss, w mocnym wystąpieniu poparła wykorzystanie roślin GM w rolnictwie: „Warto spojrzeć co stało się w USA – rośliny są uprawiane w sposób bardziej korzystny dla środowiska, zużywają mniej wody oraz pestycydów (…) chciałabym abyśmy mieli możliwość korzystania z tej technologii” KLIK.

– Rząd Szkocji sprzeciwia się polityce Rządu Wlk. Brytanii polegającej na propagowaniu upraw roślin GM. Władze Szkocji dążą do bycia krajm „wolnym od GMO” KLIK.

– Rząd Walii pod naciskami aby zająć stanowisko ws. przyszłości wykorzystania roślin GM na swym terenie KLIK;

2. Reakcje po przyjętych przez Europarlament zmianach ułatwiających wprowadzanie zakazów uprawy GMO:

– Przedstawiciele firm agrobiotechnologicznych zrzeszeni w grupie EuropaBIO sprzeciwiają się przyjętym przez Europarlament regulacjom – opublikowali oficjalne stanowisko: „Państwa członkowskie zyskały prawo do zakazywania bezpiecznej technologii, która została zaakceptowana na szczeblu Wspólnoty. Zakazy będą mogły być wprowadzane z powodu pozanaukowych.” KLIK;

– Pan Andriejus Stančikas – przewodniczący Izby ds. Rolnictwa Litwy twierdzi, że decyzja Europarlamentu nie byla do końca przemyślana: „rośliny GM są bardziej odporne i tańsze w uprawie, co może doprowadzić do wyparcie tradycyjnych odmian z uprawy” KLIK;

– Minister środowiska – pani Carole Dieschbourg (Luksemburg) skrytykowała przyjęte regulacje i poinformowała, że Luksemburg nadal będzie zakazywać upraw roślin GM na swym terytorium KLIK;

– Węgierski minister rolnictwa – Sándor Fazekas cieszy się z przyjętych przez Europarlament zmian i zapowiada, że jego kraj będzie się starać utworzyć sojusz państw członkowskich sprzeciwiających się roślinom GM, którego celem ma być doprowadzanie do stanu, w którym Unia Europejska stanie się „wolna od GMO” KLIK;

– Niemiecka minister środowiska – pani Barbara Hendricks oczekuje wprowadzenia na terenie kraju bezwarunkowego zakazu upraw roślin GM: „Prawo odnośnie GMO musi zostać zmienione w taki sposób, by kontrowersyjna inżynieria genetyczna roślin nie mogła być wykorzystywana pod żadnym pozorem (…) zielona inżynieria genetyczna okazała się być błędną drogą”. Pani Hendricks wtóruje minister rolnictwa, który znany jest jako zagorzały przeciwnik GMO i propagator rolnictwa organicznego KLIK;

– Hiszpania pomimo pewnych zastrzeżeń z zadowoleniem przyjęła nowe regulacje uważając, iż jest to „krok naprzód” na drodze do większej akceptacji roślin GM w rolnictwie KLIK;

– Brytyjska organizacja (Institute of Food Science & Technology) z zadowoleniem przyjęła decyzję Europarlamentu. Członkowie liczą na to, iż spowoduje ona szersze wykorzystanie roślin GM w rolnictwie brytyjskim KLIK.

3. Czechy i Słowacja będą nadal uprawiać GMO. Nasi południowi sąsiedzi uprawiają kukurydzą GM – MON810 (odporną na szkodniki). W Słowacji to 411 ha, w Czechach 1754 ha KLIK.

4. Unia Europejska. Stowarzyszenie firm sektora agrobiotechnologicznego – EuropaBIO domaga się od Komisji Europejskiej egzekwowania własnych procedur autoryzacji nowych GMO. Od końca roku 2013 KE nie zezwoliła na importowanie żadnego nowego GMO, pomimo tego, że 12 odmian przeszło pomyślnie cały proces autoryzacji i obecnie oczekują tylko na formalną decyzję KE KLIK.

5. Raport Departamentu rolnictwa (USDA) nt. stanu biotechnologii rolniczej w Wielkiej Brytanii KLIK.

6. Rosja. Rządowa komisja ds. Legislacji przygotowała projekt ustawy wprowadzającej całkowity zakaz uprawy i hodowli roślin GM KLIK.

7. Litwa. Z sondażu, przeprowadzonego przez spółkę Vilmorus wynika, że 67 proc. mieszkańców nie zgadza się, aby na Litwie były hodowane transgeniczne rośliny jadalne czy też inne genetycznie zmodyfikowane organizmy(GMO) KLIK PL.

8. Raport USDA (Departament rolnictwa USA) nt. stanu biotechnologii rolniczej w Unii Europejskiej KLIK. „W latach 90-tych państwa europejskie były liderami w opracowywaniu roślin genetycznie modyfikowanych. Jednak pod naporem aktywistów anty-GMO, kraje Wspólnoty wprowadziły skomplikowane i restrykcyjne regulacje, które ograniczyły badania, rozwój i komercjalizację roślin GM. Z powodu powtarzających się akcji niszczenia doświadczeń polowych roślin GM przez aktywistów, programy naukowe są najczęściej ograniczone do zamkniętych pomieszczeń i laboratoriów. W ostaniach latach kilka prywatnych firm opuściło Unię by wykonywać badania w innych państwach (np. do USA), gdzie ich prace nie są zagrożone aktami wandalizmu.”

Świat

1. Raport Departamentu rolnictwa (USDA) nt. stanu biotechnologii rolniczej w Chinach KLIK.

2. Chiny:

– Władze odnowiły certyfikaty bezpieczeństwa dla kilku odmian roślin GM (ryż i kukurydza), co umożliwi kontynuację prac nad nimi a w dłuższej perspektywie ich komercjalizację KLIK;

– Firma Origin Agritech Limited poinformowała, że uzyskała odnowienie Certyfikatu Biobezpieczeństwa dla eksperymentalnej odmiany kukurydzy z fitazą. Dzięki uzyskaniu Certyfikatu firma będzie mogła kontynuować badania KLIK.

3. Ghana. Od roku 2013 trwają doświadczenia polowe ryżu GM o zwiększonej tolerancji na suszę, zasolenie oraz zwiększonej efektywności przyswajania azotu z gleby KLIK.

4. Indie:

– Podczas 102 kongresu Indyjskiej Nauki, naukowcy wezwali władze do zniesienia ograniczeń prawnych, w celu umożliwienia jak najszerszego wykorzystania roślin GM w rolnictwie KLIK;

„Samobójstwa rolników w Indiach nie mają nic wspólnego z uprawą bawełny Bt” KLIK;

– Rozwiejmy mit samobójstw rolników w Indiach z powodu uprawy bawełny Bt (GMO) – to kłamstwo KLIK;

– Władze stanu Maharashtra zezwoliły na prowadzenie doświadczeń polowych 5 nowych odmian GMO KLIK.

5. Malawi. Naukowcy starają się o zgodę na kontynuowanie doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanej, odpornej na szkodniki wspięgi KLIK.

6. Malezja. Narodowa Rada ds. Biobezpieczeństwa rozważa prośbę Malezyjśkiej Rady Producentów Kauczuku ws. wydania pozwolenia na przeprowadzenie doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanych kauczukowców KLIK.

7. Pakistan. Trwają doświadczenia genetycznie modyfikowanej bawełny odpornej na wirusa CLCV, powodującego znaczne straty w plonie KLIK.

8. USA:

– Bezpieczniejsze GMO KLIK PL „Amerykańscy naukowcy chcą zwiększyć bezpieczeństwo stosowania genetycznych modyfikacji wykorzystując metody biologii syntetycznej (…) Dwa zespoły specjalistów – z Harvardu i Yale – tak zmodyfikowały DNA bakterii, że do ich wzrostu niezbędne stały się syntetyczne aminokwasy. Dlatego nie są w stanie przeżyć poza laboratorium, gdyby się z niego w jakiś sposób wydostały”;

– Nowa odmiana genetycznie modyfikowanej kostrzewy odpornej na glifosat została dopuszczona do uprawy przez Departament rolnictwa KLIK. Odmiana trawnikowa została opracowana przez firmę Scotts Miracle-Gro. Roślina ta wzbudzała pewne kontrowersje ponieważ dzięki wykorzystaniu specyficznych technik modyfikacji nie podlega regulacjom prawnym;

– Opracowane przez firmę Monsanto genetycznie modyfikowane odmiany soi i bawełny odporne na glifosat i dicamba zostały dopuszczone do uprawy przez Departament rolnictwa KLIK. Informację z zadowoleniem przyjęło Narodowe Stowarzyszenie Plantatorów Kukurydzy KLIK;

– Opóźnia się start doświadczeń na ludziach, którzy mieli spożywać ulepszone odmiany bananów GM. Banany są uprawiane w Australii i pojawił się problem z ich przewozem do USA, tak by zachowały odpowiednią jakość KLIK;

– Dzięki uprawie genetycznie modyfikowanych buraków cukrowych odpornych na herbicyd (HT) rolnicy stanu Idaho uzyskali łącznie ok. 22 mln $ dodatkowego zysku licząc od roku 2008. To opinia firmy Snake River Sugar Co., która stowarzysza plantatorów buraków cukrowych KLIK. Według obliczeń Snake River Sugar Co. dzięki uprawie odmian GM wydatki rolników na herbicydy zmalały z 66$/akr do 11$/akr, a koszty ich aplikacji spadły z 42$/akr do 21$/akr. Koszty pracowników fizycznych spadły z 60$/akr do 0$/akr. Pomimo wzrostu cen nasion (z 44$/akr do $143/akr) zysk netto rolników wzrósł średnio o ok. 122$ z akra;

– Asynchroniczna autoryzacja GMO w różnych krajach powoduje zaburzenia w handlu ziarnem, a w efekcie znaczne straty finansowe – ostrzegają plantatorzy i firmy handlujące ziarnem KLIK;

– Znakowanie żywności GM:
W najnowszym badaniu opinii publicznej przeprowadzonym przez naukowców z Uniwersytetu Stanowego Oklahoma, prawie 84% konsumentów poparło pomysł wprowadzenia wymogu znakowania żywności zawierającej GMO. Ciekawostką jest fakt, że prawie taka sama liczba osób (80%) popiera pomysł wprowadzenia wymogu znakowania żywności zawierającej DNA KLIK. Komentujący wyniki prof. Ilya Somin twierdzi, że dane wskazują jednoznacznie, iż konsumenci są w kwestii GMO ignorantami (na co wskazuje wynik odpowiedzi w kwestii „znakowania DNA”).
Senator Dennis Kruse zaproponował projekt regulacji prawnych, wprowadzających wymóg znakowania żywności GM w stanie Iowa KLIK.
Sąd federalny rozpatruje kwestię unieważnienia regulacji prawnych stanu Vermont, który w 2014 r. wprowadził wymóg znakowania żywności zawierającej GMO KLIK.
Idaho – rolnicy podzieleni w kwestii znakowania żywności GM KLIK.

Poczynania przeciwników GMO

1. Około 30-40 osób protestowało 10 stycznia przed Pałacem Prezydenckim przeciwko GMO z hasłami „GMO sieje zło” KLIK.
Jeden z uczestników znalazł usprawiedliwienie niskiej frekwencji, to m.in. wina aktywnie działającej „Agentury M.” [Monsanto]. Inny uczestnik dodaje: „A może zintensyfikowano opryski chemiczne nad Polską by wzbudzić w ludziach marazm i otępienie… Trudno powiedzieć.”
Padają też propozycje na przyszłość, cel – zwiększanie uwagi ludzi: „zrobic halas syrenami. Jak tez tlukac plastikowymi butelkami o asfalt, lub lyzkami w puste garnki…”.
Udział pani Dody we wcześniejszych protestach chyba nie spełnił oczekiwań organizatorów, więc może: „… spróbować zaprosić Wardęgę z jego kreaturami (przebierańcami) i manifestować z nim poprzez happening. Jak wiadomo Wardęga ma ponad 130 milionów obejrzeń (…) To byłby na pewno medialny sukces. Poza tym Wardęga lubi te „klimaty” stworów, paskudztw (pająk-gigant), czy zombie pożerających ludzkie ciała.”

2. Organizatorzy protestu z dnia 10 stycznia postanowili powtórzyć protest w dniu 24 stycznia KLIK. Tym razem frekwencja znów nie dopisała, do tego protestujący mieli pecha ponieważ w tym samym momencie protest (w postaci spaceru) przed Pałacem Prezydenckim zorganizowali tzw. Frankowicze, którzy liczebnie (ok. 700 osób) znacznie przyćmili protest anty-GMO. Z tego powodu niezadowolenie wyrażali biorący udział w proteście przeciw GMO: „Jestem zawiedziona organizacja i w ogóle. Nie było w ogóle widać protestu GMO”.
Padają sugestie (graniczące z pewnością), że termin protestu Frankowiczów nie był przypadkowy: „[w telewizji] tylko o frankach … zastanawia mnie czy to nie było zorganizowane specjalnie ….aby przykryć nasz protest… (…) Co z tego jak miasto wydało pozwolenie na protest jak rezim go przykrył SPACEREM !!! „.
To zapewne dzieło „Agentury M”.

3. Rumunia. Organizacja Greenpeace alarmuje, iż w kraju prowadzone są nielegalne uprawy genetycznie modyfikowanej soi, na poparcie swych tez przedstawia wyniki analiz. Władze zaprzeczają doniesieniom Greenpeace KLIK. W 2006 roku areał upraw soi GM wynosił 137 tys. ha i stanowił 68 proc. areału upraw tego gatunku. Wraz z akcesją w struktury UE uprawa soi GM stała się niemożliwa. Skutkiem tego całkowity areał upraw soi zmalał w zaledwie dwa lata o 70 proc., a Rumunia stała się importerem soi.

4. Europejska organizacja anty-GMO – Testbiotech, której członkami są m.in. naukowcy, nie skorzystała z zaproszenia do wzięcia udziału w publicznej debacie nt. wyników najnowszej publikacji z badań wpływu kukurydzy GM – MON810 na zdrowie szczurów, realizowanych w ramach projektu GRACE (Komisja Europejska). Zachowanie członków Testbiotech wydaje się o tyle dziwne, że bardzo krytykowali wspomnianą publikację naukową. Podważali wiarygodność pracy przedstawiając analizę wykonaną przez … anonimowego toksykologa KLIK. Członkowie Testbiotech zamiast debaty naukowej wybrali prowadzenie kampanii medialnej anty-GMO. Brylują w licznych studiach telewizyjnych dezawuując projekt GRACE i uzyskiwane wyniki badań realizowanych w ramach tego projektu.

5. 50 tys. osób protestowało w sobotę w Berlinie przy okazji targów rolno-żywnościowych Gruene Woche (Zielony Tydzień) przeciwko hodowli zwierząt na masową skalę, żywności genetycznie modyfikowanej oraz umowie o wolnym handlu z USA KLIK. Uczestnicy domagali się m.in. „… uczciwych zasad handlu żywnością (…)” i w związku z tą „uczciwością” w handlu powinniśmy zakazać GMO w rolnictwie?

Inne

1. Opinie naukowców/ekspertów:

– Yuan Longping – wybitny hodowca (można powiedzieć, ze to taki chiński Norman Borlaug), twierdzi: „GMO jest przyszłością rolnictwa” KLIK. Pan Longping jest postacią wyjątkową. Ma już 84 lata, ale nadal jest aktywny zawodowo. Obecnie pracuje nad genetycznie modyfikowanymi odmianami ryżu;

„Nie uważam GMO za jakiekolwiek zagrożenie i nie znam przykładów, gdzie żywność genetycznie modyfikowana komukolwiek zaszkodziła” – prof. Ewa Bartnik (Instytut Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet Warszawski) KLIK;

– prof. Don Lee (Departament rolnictwa i ogrodnictwa, Uniwersytet Nebraska): „Po wielu latach spożywania żywności GM nie ma żadnego udokumentowanego przypadku negatywnego oddziaływania tego typu żywności na zdrowie ludzi” KLIK;

– Prof. Nigel Brown – prezydent Towarzystwa Mikrobiologicznego (Wlk. Brytania): „Uprawy roślin GM pozwolą wyżywić zwiększającą się populację ludzką, wymagają mniejszej ilości pestycydów” KLIK;

– Prof. Sheldon (Ohio State’s College of Food, Agricultural, and Environmental Sciences) – „Rośliny GM odegrają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego światu” KLIK.

2. „Edytując” genomy roślin, firmy omijają restrykcyjne prawo KLIK. Firmy starają radzić sobie z restrykcyjnym prawem dotyczącym komercjalizacji roślin GM. Obchodzą prawo wykorzystując najnowocześniejsze techniki inżynierii genetycznej.

3. Łosoś z genami czawyczy, czyli pierwsza ryba GMO KLIK.

4. Genetycznie modyfikowane ziemniaki Innate (zdrowsze od tradycyjnych i ograniczające problem marnowania żywności) już niedługo pojawią się w amerykańskich sklepach – czy ktoś zechce je kupić? KLIK

5. Powstanie film dokumentalny (Know GMO), w którym mają zostać zweryfikowane argumenty organizacji anty-GMO KLIK.

6. Wybrane komentarze nt. przyjętych przez Europarlament zmian zasad wprowadzania zakazów upraw roślin GM:
„Debatę można uznać za zakończoną – niech uprawa roślin GM rozwija się – są bezpieczniejsze, tańsze i bardziej ekologiczne” – Matt Ridley KLIK.
„Państwa członkowskie takie jak Wlk. Brytania, gdzie pro-naukowe podejście dominuje, będą mogły rozpocząć uprawę roślin GM, co dotychczas było niemożliwe z powodu blokowania procesu autoryzacji na szczeblu unijnym przez takie kraje jak Austria, Węgry czy Francja. Te państwa, z silnymi partiami Zielonych, będą mogły nadal zalewać pola fungicydami, insektycydami i innymi chemicznymi środkami podczas gdy Wlk. Brytania może uprawiać genetycznie ulepszone rośliny w uprawie których wykorzystuje się mniejsze ilości pestycydów dla ochrony przed szkodnikami i chorobami” – Mark Lynas KLIK.
– Szczęśliwy Nowy Rok dla roślin GM? – pyta pan Martin Livermore z Scientific Alliance KLIK.

7. Monsanto wznowiło prace nad genetycznie modyfikowaną pszenicą, czy jesteśmy na nią gotowi? KLIK.

8. Bill Gates odpowiada na zarzuty ze strony organizacji anty-GMO, krytykujące Fundację Billa i Melindy Gates za zaangażowanie w humanitarne projekty, w których wykorzystywane są rośliny GM (np. Złoty ryż) KLIK.

9. O GMO z prof. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt z SGGW. Audycja w Tok FM KLIK.

10. Podziękujmy genetycznie modyfikowanym organizmom za tanią żywność KLIK. „Uprawa GMO (większe plony przy niższych kosztach produkcji) pozwala utrzymać ceny żywności na niskim poziomie. Gdyby nie rośliny GM to ceny żywności byłyby znacznie wyższe nie tylko w USA ale na całym świecie.”

11. Konsensus naukowy ws. bezpieczeństwa żywności GM silniejszy niż w sprawie globalnego ocieplenia. Przytłaczająca większość środowiska naukowego uważa, że żywność GM jest bezpieczna – wyniki badań przeprowadzonych w środowisku naukowym KLIK. „Aż 88% z zapytanych naukowców twierdzi, że żywność GM jest bezpieczna dla zdrowia. 87% naukowców twierdzi, że do zjawiska globalnego ocieplenia przyczynia się działalność człowieka”.

12. W jaki sposób osoby wspierające rolnictwo organiczne stały się ruchem zwalczającym GMO – wykład p. Roba Saika – agronoma, doradcy rolniczego założyciela Agri-Trend KLIK. „Czy rolnictwo da radę wyżywić 9 miliardów ludzi? Właściwe pytanie powinno brzmieć, czy rolnictwu pozwoli się wyżywić 9 miliardów ludzi.” Według pana Saika światowy ruch anty-GMO zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu świata.

13. Najwyższy czas stanąć w obronie zielonej biotechnologii KLIK.

14. Genetycznie modyfikowane zwierzęta – wywiad z dr Alison Van Eenennaam KLIK.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 2

Dodaj komentarz »
  1. Czy chce, czy nie chce pewnego dnia będę musiał to świństwo jeść bo innego wyjścia nie ma.

  2. W kwietniu 2008 r. opublikowano raport nt. rolnictwa, zatytułowany „Międzynarodowa ocena wpływu nauk i technologii rolniczych na rozwój”. Opracowany przez 400 naukowców i sygnowany przez 58 rządów krajów całego świata, opublikowany na zlecenie Organizacji Narodów Zjednoczonych i Banku Światowego, jasno stwierdza on, że uprawy GMO nie stanowią rozwiązania w zwalczaniu głodu, biedy czy zmian klimatycznych.

    Udowodniono to wielokrotnie, że z łatwością wykarmimy świat, jeśli postawimy na lokalne, tradycyjne, proekologiczne rolnictwo. Natomiast jeżeli dopuścimy do dalszego rozprzestrzeniania upraw GMO, to bieda i głód będą się zwiększać, a jedynymi beneficjentami z wprowadzania GMO będą ponadnarodowe korporacje.

css.php