Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

31.12.2014
środa

GMO Box Office – Grudzień

31 grudnia 2014, środa,

Top 3 wydarzenia miesiąca

1. Jest porozumienie między państwami członkowskimi UE i Parlamentem Europejskim w sprawie GMO. Kraje członkowskie będą miały większą swobodę we wprowadzaniu zakazu upraw GMO na swoim terytorium niż dotychczas KLIK.

2. Uniwersytet Arkansas wprowadza na rynek nową odmianę soi w technologii RoundupReady (odporność na herbicyd glifosat). W marcu 2015 wygasa patent na technologie RoundupReady, którego właścicielem jest firma Monsanto. W związku z tym, iż firma wycofuje swe produkty oparte o tę technologię, Monsanto za darmo przekazała materiał rozmnożeniowy jednostkom publicznym. Przedstawiciele uczelni zaznaczają, że ich odmiana w technologii RoundupReady pozwoli rolnikom, którzy nie chcą płacić za nasiona najnowszej generacji RoundupReady2, na korzystanie z tej technologii KLIK.

3. Opinia jednego z najwybitniejszych polskich genetyków – prof. Piotra Węgleńskiego nt. przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o roślinach genetycznie modyfikowanych: „Znowelizowana pod koniec listopada ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (GMO) to świadectwo niewiarygodnego braku kompetencji naszych posłów.” KLIK.

Doniesienia naukowe/Publikacje/Raporty:

1. Uprawa kukurydzy z genem Cry1Ac nie wpływa negatywnie na populacje niedocelowych roślinożernych, pasożytniczych i drapieżnych stawonogów KLIK.

2. Rośliny z genami odporności na szkodniki Cry1Ac, Cry2Ab i Cry1F nie wpływają negatywnie na organizm niedocelowego owada drapieżnego Zelus renardii KLIK.

3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w uzyskiwaniu roślin o ulepszonych właściwościach odżywczych lub technologicznych KLIK.

4. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikowała raport z warsztatów naukowych pt.: „Ocena bezpieczeństwa roślin GM uzyskanych z wykorzystaniem interferencji RNA (RNAi)” KLIK.

5. Czy społeczeństwo kiedykolwiek zaakceptuje genetycznie modyfikowane rośliny? KLIK.

6. Ograniczenia obecnych ram prawnych Unii Europejskiej w odniesieniu do GMO: ryzyko obecności nieautoryzowanych GMO w importowanych produktach KLIK.

Polska

1. Uprawy GMO będą w Polsce blokowane KLIK. Wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk zapewniła w piątek, że uprawy kolejnych roślin GMO dopuszczanych przez Komisję Europejską będą w Polsce blokowane tak jak do tej pory, czyli za pomocą rozporządzeń Rady Ministrów. To się nazywa merytoryczne podejście do tematu. Jeszcze nawet nie wiadomo jakie rośliny zostaną dopuszczone do uprawy, ale już wiemy, że ministerstwo rolnictwa zakaże ich uprawy.

2. Po przyjęciu pod koniec listopada nowelizacji ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych padało wiele fałszywych oskarżeń, iż poprawiony projekt spowoduje „wpuszczenie do upraw GMO do Polski tylnymi drzwiami”. Głos w sprawie zajęło ministerstwo środowiska:
„Przyjęta pod koniec listopada przez Sejm ustawa zmieniająca ustawę o organizmach genetycznie zmodyfikowanych ma de facto jeden cel, czyli wprowadzenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Unii Europejskiej regulującej kwestie związane z mikroorganizmami genetycznie modyfikowanymi, a w szczególności z ich zamkniętym użyciem”
KLIK.

3. Senat za nowymi regulacjami dot. bezpieczeństwa GMO w laboratoriach KLIK. Za nowelizacją ustawy o GMO głosowało 58 senatorów; 29 było przeciwko, jeden senator wstrzymał się od głosu.

4. Badania nad GMO będą mogły prowadzić jedynie zakłady inżynierii genetycznej. Za spowodowanie zagrożenia dla środowiska podczas prowadzenia takich testów będzie groziło nawet 8 lat więzienia KLIK. Zgodę będą mogli uzyskać jedynie ci, którzy mają pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, zapewnią właściwe środki bezpieczeństwa, pomieszczenia i sprzęt oraz wykażą, że są w stanie właściwie zagospodarować odpady.

5. W Skierniewicach powstanie Centrum Biotechnologii Ogrodniczej KLIK. „Biotechnologia jest ważnym narzędziem w ogrodnictwie, wspiera utrzymywanie zasobów genowych, jest podstawą nowoczesnej hodowli i ochrony roślin, pozwala na analizę żywności przechowywanej oraz ocenę i wytwarzanie tzw. zdrowej żywności.”

Europa

1. Wielka Brytania. Zmienia się nastawienie opinii społecznej do GMO. W 2002 r 43% badanych obawiało się roślin GM. W 2011 już tylko 27%, do tego 34% uważało, że korzyści znacznie przewyższają zagrożenia KLIK.

2. Unia Europejska:

– Wbrew pozorom, osiągnięte porozumienie ułatwiające państwom UE wprowadzanie zakazów upraw roślin GM na swoim terytorium, najprawdopodobniej będzie również skutkować zakończeniem wieloletniego impasu w procesie autoryzacji kolejnych roślin GM KLIK;

– Pan Vytenis Andriukaitis, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, z zadowoleniem przyjął informację o zawartym porozumieniu między państwami członkowskimi a Europarlamentem ws. zmian zasad wprowadzania zakazów uprawy roślin GM KLIK;

– Na wniosek Komisji Europejskiej eksperci Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przeanalizowali uzasadnienie Bułgarii, które miało popierać wprowadzone moratorium na uprawę kukurydzy MON810. Panel ds. GMO (EFSA) stwierdza, iż Bułgaria nie przedstawiła żadnych nowych danych naukowych, które by podważały wcześniejszą opinię EFSA nt. bezpieczeństwa kukurydzy MON810. Oznacza to tylko tyle, że wprowadzone przez Bułgarię moratorium jest nieuzasadnione naukowo KLIK.

3. Niemcy:

– Himalaje są ojczyzną wielu roślin, które przystosowały się do panującego tam klimatu. Wykazują większą tolerancją na suszę i zimno. Zespół niemiecko-hinduskich badaczy stara się wykorzystać geny odporności na suszę, do uzyskania ulepszonych roślin użytkowych KLIK;

– Trwające rozmowy między UE a USA o powołaniu strefy wolnego handlu, najprawdopodobniej będą skutkować porzuceniem planów Rządu do wprowadzenia wymogu znakowania żywności (głównie chodzi o mięso), do produkcji którego wykorzystywano pasze GMO KLIK. Takie są informacje zawarte w tajnym raporcie parlamentarnej grupy eksperckiej, który wyciekł do mediów.

Świat

1. Indie:

„Nie ma żadnych dowodów naukowych na to, że rośliny GM zagrażają środowisku czy zdrowiu człowieka” – to oficjalne stanowisko Rządu wyrażane przez ministra środowiska, pana Prakasha Javadekara KLIK;

– Opublikowano książkę pt.: „Rośliny GM: postrzeganie a rzeczywistość”. Autorami książki jest dwójka naukowców z ponad 40-to letnim doświadczeniem z roślinami GM i ochroną roślin. Celem książki jest rozwianie mitów związanych z wykorzystaniem GMO w rolnictwem KLIK.

2. USA:

– Kolejny krok w kierunku komercjalizacji najnowszych odmian soi i bawełny odpornych na herbicydy glufosynat i dicamba. Departament rolnictwa opublikował ostateczną decyzję środowiskową dla technologii Roundup Ready 2 Xtend i Bollgard II XtendFlex (Monsanto), wskazując jednocześnie, że powinny one zostać całkowicie deregulowane KLIK;

Conkesta – to nazwa nowej odmiany soi opracowanej przez koncern DowAgroscience. Nowa odmiana posiada dwa białka Bt, co zwiększa jej odporność na szkodniki KLIK;

– Władze okręgu Jackson zawiesiły wejście w życie zakazu upraw roślin GM w związku z toczącym się sporem sądowym. Rolnicy uprawiający rzepak GM domagają się od władz rekompensat (4,2 mln $) KLIK;

– W jakim celu miasto Los Angeles chce zakazać uprawy roślin GM? Na terenie miasta nie uprawia się roślin GM, co więcej nikt nie ma takich planów. O co chodzi? To symboliczny akt kilku radnych, którzy w ten sposób chcą zademonstrować swój sprzeciw wobec GMO i zapewne podnieść swoje notowania u wyborców KLIK;

– Hawaje. Departament rolnictwa okręgu Kauai zapowiedział powołanie specjalnego panelu, który ma zająć się przeglądem aktualnych doniesień naukowych o skutkach stosowania pestycydów w uprawie roślin GM. Na ten cel władze przekazały 100 tys. $ KLIK;

– Walka z GMO może negatywnie wpłynąć na łańcuch handlu żywnością KLIK;

– Znakowanie żywności GM:
Amerykański Kongres jest sceptycznie nastawiony do pomysłu wprowadzenia wymogu znakowania żywności GM KLIK.
W stanie Oregon doszło do ponownego liczenia głosów oddanych w referendum nt. znakowania żywności GM (zwolennicy znakowania przegrali tylko 800 głosami). Do sądu okręgowego wpłynął pozew zwolenników znakowania, którzy domagali się unieważnienia ponownego liczenia głosów. Według nich w nieuzasadniony sposób unieważniono 4600 głosów. Sąd odrzucił jednak ich argumenty i nakazał kontynuowanie liczenia KLIK.
Ponowne liczenie głosów potwierdziło porażkę zwolenników znakowania żywności GM. Różnica głosów wyniosła 834 KLIK. Inicjatorzy kampanii znakowania zaakceptowali wyniki. Jak zaznaczają, jest to porażka jednej z inicjatyw, ale nie porażka całej idei i ruchu, który będzie nadal dążyć do etykietowania żywności GM.
Rolnicy sprzeciwiający się wprowadzeniu wymogu znakowania żywności GM czują się prześladowani i szykanowani. Po publicznych wypowiedziach w mediach, otrzymywali nienawistne maile oraz byli atakowani na portalach społecznościowych KLIK.
Wprowadzenie wymogu znakowania żywności GM spowoduje nie tylko wzrost cen żywności ale będzie wprowadzać konsumentów w błąd – opinia w Nature Biotechnology KLIK.

3. Filipiny. Rośliny GM będą ratunkiem dla rolnictwa i to pomimo sprzeciwu Greenpeace KLIK. W kraju uprawia się ok. 800 tys. ha kukurydzy GM. Jej uprawa skutkowała zwiększeniem produkcji oraz wzrostem dochodów rolników głównie dzięki znacznej redukcji zużycia środków ochrony roślin. W skali globalnej, kraj stał się samowystarczalny w produkcji kukurydzy. Zmasowane ataki przeciw upowszechnianiu roślin GM prowadzi organizacja Greenpeace, z zagranicznym finansowaniem. „Organizacja ta walczy nie tyle z biotechnologią rolniczą, ile z planami rządu do zapewnienia krajowi samowystarczalności, a w efekcie uniknięcia importowania żywności”

4. Raport USDA nt. stanu biotechnologii rolniczej w Japonii KLIK.

5. Kenia. Kontrowersje związane z GMO są natury politycznej, a nie naukowej KLIK.

6. Uganda. Naukowcy opracowali szereg roślin GM (kukurydza, banany, maniok, etc.). W roku 2016 mogliby udostępnić materiał nasienny rolnikom, niestety na przeszkodzie stoi brak brak prawna, które regulowałoby kwestię uprawy roślin GM KLIK.

7. Kostaryka. Legislatorzy rozważają opracowanie projektu ustawy, który wprowadziłby zakaz produkcji roślin GM na terenie kraju. To efekt nacisku grup ekologistów KLIK.

8. Chiny. Władze zezwoliły na import genetycznie modyfikowanej kukurydzy MIR162 z USA, którą blokowały od zeszłego roku z przyczyn politycznych, co powodowało zakłócenia w handlu ziarnem kukurydzy KLIK.

9. Meksyk. Agencja ds. Bezpieczeństwa Sanitarnego (Cofepris) zezwoliła na sprzedaż i konsumpcję 132 typów genetycznie modyfikowanych roślin KLIK.

10. Australia. Rolnicy stanu Zachodnia Australia podjęli decyzję o powołaniu stowarzyszenia, którego celem będzie walka o prawo do uprawy roślin GM. To odpowiedź na akcje organizacji „GM-free farmers”, która prowadzi aktywną kampanię, której celem jest wprowadzenia zakazu uprawy roślin GM. Rolnicy twierdzą, że akcja „GM-free farmers” dezinformuje społeczeństwo, ponieważ zdecydowana większość rolników z tego regionu popiera uprawę GMO KLIK.

11. Ghana. W kraju sukcesem zakończył się drugi rok z zaplanowanych na trzy lata doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanej wspięgi odpornej na szkodniki KLIK.

Poczynania przeciwników GMO

1. Po nowelizacji ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych przeciwnicy GM biją na alarm. „Koalicja PO-PSL wprowadza do Polski GMO tylnymi drzwiami!” Zarzut całkowicie bezpodstawny. Jednak jeśli państwo mi nie wierzą to zapraszam do przeczytania komentarza Greenpeace Polska w tej kwestii: „W toczącej się dyskusji na temat GMO w Polsce pojawia się dużo nieścisłości i pomieszanych wątków. Nowelizacja ustawy o GMO nie obala obowiązujących w Polsce zakazów upraw GMO (kukurydzy MON810 i ziemniaka Amflora – odmian dozwolonych pod uprawę w UE) – wciąż nie będzie można uprawiać GMO, ani nie wpłynie na wielkość sprzedaży i dostępność produktów GMO (lub z domieszką GMO) w sklepach.” KLIK.

2. W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych Koalicja Polska Wolna od GMO złożyła do marszałka senatu Bogdana Borusewicza interwencję z apelem o odrzucenie ustawy w całości KLIK.

3. Organizacja The Alliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA) domaga się zakończenia prowadzonych w USA doświadczeń spożywania bananów GM wzbogaconych o beta-karoten. Banany GM zostały uzyskane w ramach humanitarnego projektu, którego celem jest walka z niedoborem witaminy A w Afryce KLIK. Najpierw domagamy się prowadzenia doświadczeń by udowodnić „nieszkodliwość”, a gdy takie badania są wykonywane, to je torpedujemy i żądamy ich powstrzymania. Gdzie tu sens i logika?

4. „Nie bądź emo, nie żryj GMO” spot o takim tytule będzie promował ogólnopolską kampanię społeczną „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć” KLIK. Żenujące.

Inne

1. Opinie naukowców/ekspertów:

– „Straciliśmy 20 lat i nie możemy sobie pozwolić na utratę kolejnych 20-tu” – prof. Le Dinh Luong (Wietnamski Instytut Genetyki Rolniczej) KLIK;

– Michael Landa (dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia przy Agencji ds. Żywności i Leków – FDA): „Opierając się na analizach agencji, jesteśmy przekonani o tym, że dostępna obecnie na rynku żywność GM jest tak samo bezpieczna jak konwencjonalne odpowiedniki” KLIK;

– dr C.S. Prakash (Tuskegee University): „nie ma żadnych danych potwierdzajacych szkodliwości roślin GM” KLIK.

2. Peter Beyer, współtwórca Złotego ryżu (Golden Rice), wyjaśnia i omawia aktualną sytuację z tą rośliną KLIK.

3. Genetycznie zmodyfikowane mikroorganizmy służą człowiekowi KLIK. „Trudno sobie wyobrazić współczesną biotechnologię bez użycia mikroorganizmów. Zastosowanie bakterii zmodyfikowanych genetycznie zdecydowanie poszerzyło możliwości wykorzystania biotechnologii pod kątem wytwarzania trudnych do zsyntetyzowania produktów chemicznych.”

4. Czy syntetyczne pestycydy stosowane w uprawie GMO są bardziej szkodliwe od tych naturalnie występujących w roślinach? KLIK. „Człowiek spożywa dziennie ok 1,5 g naturalnych pestycydów roślinnych. To o ok. 10 000 razy więcej niż ilość spożywanych syntetycznych pestycydów.”

5. Podróż po świecie GMO – od sceptyka do zwolennika KLIK. „Duże kontrowersje społeczeństwa w temacie GMO wynikają w głównej mierze z niezrozumienia tematu. Moja opinia o GMO była skrzywiona przez pryzmat science-fiction i dorastania w hipisowskim mieście (…) Kiedy jednak poświęciłem trochę czasu na zrozumienie czym jest genetyczna modyfikacja roślin, wszystko stało się mniej straszne.”

6. Czy najnowocześniejsze techniki modyfikowania genomu uczynią GMO bardziej „naturalnymi” KLIK.

7. W listopadzie ukazała się praca, która wywołała spore poruszenie w obozie przeciwników roślin GM. Autorzy publikacji informują m.in. o fakcie uodpornienia się jednego ze szkodników na jeden rodzaj białka Bt stosowanego w genetycznie modyfikowanej kukurydzy. Na portalu entomologicznym Entomology Today, autorzy publikacji nieco studzą histeryczne obawy przeciwników upraw GMO wskazując, że nie jest to duży problem dla rolników uprawiających kukurydzę ponieważ wiemy jak sobie z nim radzić KLIK.

8. Przez fobię anty-GMO tracimy wszyscy – także konsumenci, np. poprzez pogarszanie wartości odżywczych żywności.
Dwójka producentów płatków śniadaniowych zapowiedziała rok temu, że w ich produkcji nie będzie korzystać z GMO. W efekcie płatki stały się mniej odżywcze – zniknęły witaminy A, D, B12 i B2. Witaminy są do żywności dodawane oddzielnie. Producenci tłumaczą się, że przestali dodawać witaminy z powodu nie spełniania przez nie „standardów non-GMO”. Wiele dodatków do żywności, w tym niektóre witaminy, jest produkowanych w genetycznie modyfikowanych mikroorganizmach. I właśnie z tego powodu producenci przestali je dodawać. Dzięki temu mamy mniej odżywcze płatki śniadaniowe, ale za to bez witamin produkowanych w GMO. Wszytsko po to by żyło nam się zdrowiej. Organizacje zwalczające GMO mogą ogłosić kolejny sukces KLIK.

Wszystkim czytelnikom bloga GMObiektywnie życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku!

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 2

Dodaj komentarz »
  1. Ludzie bardziej bojà sie zawładnięcia rynku żywności przez monopolistòw jak Monsanto (I słusznie), niż GMO (nie słusznie). Trzeba to dostrzec.

  2. Wszystkie dostępne na rynku warzywa, owoce, zboża i ich przetwory to GMO. No chyba tylko grzyby leśne, które np. dzisiaj kupiłem w sklepie (mrożone kurki) nie były modyfikowane genetycznie. Poza tym wszystko inne jest dziełem człowieka. Nic z tych produktów nie rośnie w warunkach naturalnych. Nawet maliny, jeżyny, borówki i żurawinę uprawia się tylko w odmianach zmodyfikowanych genetycznie, ponieważ są smaczniejsze, wydajniejsze, bardziej odporne na choroby i mają większe owoce. Tylko kretyni tego nie rozumieją, że wszystko co w sklepie i na rynku to GMO. Od bardzo dawna.

css.php