Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

30.11.2014
niedziela

GMO Box Office – Listopad

30 listopada 2014, niedziela,

Top 3 wydarzenia miesiąca

1. Uprawa rośliny GM prowadzi do zmniejszenia zużycia pestycydów średnio o 37 proc. i zwiększenia plonów o 22 proc. Pomimo wyższej ceny nasion odmian GM rolnicy byli w stanie zwiększyć swoje przychody średnio o 68 proc. To wniosek z analizy 147 oryginalnych doniesień naukowych na ten temat z okresu ostatnich 20 lat KLIK. Wyniki zostały opublikowane w renomowanym czasopiśmie „PLoS ONE”, a badania sfinansowano z funduszy Niemieckiego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej.

2. W USA decydowano o losach GMO. Mieszkańcy stanów Kolorado i Oregon odrzucili w referendum ustawy wprowadzające wymóg znakowania żywności zawierającej GMO. Natomiast mieszkańcy okręgu Maui (Hawaje) poparli propozycję wprowadzenia na terenie okręgu moratorium na uprawę genetycznie modyfikowanych roślin KLIK. Komentarze w tej sprawie w dalszej części wpisu.

3. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych KLIK. Ustawa wprowadza do polskiego prawa dyrektywę PE i Rady 2009/41/WE, regulującą zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych. Nowe regulacje zaostrzają zamknięte wykorzystanie GMO w laboratoriach. Naukowcy sprzeciwiali się tego typu zmianom, uważając, że odbije się to negatywnie na rozwoju badań.

Doniesienia naukowe/Publikacje/Raporty:

1. Znaczenie biotechnologii w zrównoważonym rolnictwie XXI wieku: komercjalizacja bawełny Bt Bollgard II w Burkina Faso KLIK. Analiza pierwszych trzech lat (2009-2011) uprawy bawełny Bt: plony wzrosły średnio o 22 proc., spadło zużycie insektycydów o ok. 70 proc., co skutkowało zmniejszeniem liczby incydentów zatrucia chemicznymi środkami ochrony roślin; zysk rolników zwiększył się o ok. 65 dol. z ha.

2. Dziewięćdziesięciodniowe badanie toksykologiczne ryżu zawierającego toksynę Cry1Abna na szczurach rasy Sprague–Dawley KLIK. Nie stwierdzono negatywnego wpływu odmiany GM na parametry zdrowotne zwierząt laboratoryjnych.

3. Plonowanie i efektywność ekonomiczna upraw genetycznie modyfikowanej bawełny na świecie: przegląd i metaanaliza KLIK. Analiza 53 publikacji naukowych wskazuje, że tak duża popularność bawełny Bt wiąże się ze zwiększeniem plonów i wzrostem dochodów z uprawy odmian GM (szczególnie w krajach rozwijających się).

4. Biotechnologia rolnicza w Afryce KLIK.

5. Owady GM – zastosowanie w walce z chorobami. Raport Komitetu Nauki i Technologii Izby Gmin w Parlamencie brytyjskim KLIK.

6. Biotechnologia zwierzęca – technologia, rynek i firmy KLIK.

7. Najnowszy numer czasopisma „CSA News” poświęcony został tematowi przewodniemu: „Jak wyżywić świat w 2015 r.” KLIK. Autorami tekstów są członkowie Amerykańskiego Stowarzyszenia Rolniczego, Amerykańskiego Towarzystwa Gleboznawstwa i Amerykańskiego Towarzystwa Ulepszania Zbóż.

Polska

1. GMO jak Monty Python KLIK. „W tym roku, po kolejnej konferencji na temat GMO, zacząłem odczuwać narastającą frustrację i znużenie ich rytualizacją, a przede wszystkim wierzyć w sens jakiejkolwiek racjonalnej debaty”. Nic dodać, nic ująć.

2. „Nie wszystkie państwa członkowskie i nie wszyscy obywatele Unii Europejskiej, także w Polsce, są przekonani do żywności genetycznie modyfikowanych. Dlatego dobrze się stało, że po latach sporów zmierzamy w końcu w kierunku kompromisu, który zakłada, że każdy kraj będzie miał możliwość ograniczenia lub zakazu upraw roślin genetycznie modyfikowanych na swoim terytorium” – powiedział poseł Adam Szejnfeld, komentując wynik głosowania w Komisji ds. Środowiska, Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego w sprawie zaproponowanych przez Komisję Europejską nowych regulacji upraw GMO KLIK.

3. Za odrzuceniem nowelizacji ustawy o GMO głosował PiS KLIK. Jeszcze przed głosowaniem Dariusz Bąk z PiS przekonywał, że „mamy do czynienia ze zmianą ustawy autorstwa rządu i koalicji PO-PSL, który wprowadza destrukcję w prawie o GMO w Polsce. Ten projekt ułatwia w Polsce uwolnienie do środowiska GMO. Mamy do czynienia z sytuacją, w której ułatwia się przestępcom skażenie środowiska naturalnego w Polsce przez GMO„. Naukowcy pracujący z GMO zostali oficjalnie nazwani przestępcami?

Europa

1. Niemcy. Firma nasienna KWS (piąty największy producent nasion na świecie) poinformowała o otwarciu w USA centrum badań biotechnologicznych KLIK. To kolejna niemiecka firma nasienna, która z uwagi na klimat polityczny panujący wokół biotechnologii rolniczej swe centra badawcze otwiera za Atlantykiem (wcześniej uczyniły to Bayer i BASF).

2. Unia Europejska:

– Państwa członkowskie powinny mieć możliwość zakazu upraw roślin genetycznie modyfikowanych na swoim terytorium. Tak uważają europosłowie z Komisji ds. środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa żywności Parlamentu Europejskiego, którzy przyjęli projekt przepisów w tej sprawie KLIK.

– Niemcy naciskają na Komisję Europejską, by jak najszybciej przyjęła nowelizację dyrektywy, dającej państwom członkowskim większe prawa do zakazywania uprawy konkretnych roślin GM KLIK. Niemcom zależy, by nowe regulacje weszły w życie przed rozpoczęciem siewu nasion.

– „Polowanie” organizacji anty-GMO na prof. Anne Glover (główny doradca naukowy przewodniczącego KE) należy uznać za zwycięskie? Pani Glover wielokrotnie stawała w obronie wykorzystania roślin GM w rolnictwie, co powodowało duże niezadowolenie szeregu wpływowych organizacji „ekologicznych”. Nowy szef Komisji Europejskiej zlikwidował to stanowisko w cichy, ale zgrabny sposób. Zlikwidowano Biuro Doradców (w którym było stanowisko głównego doradcy naukowego) i zastąpiono je nowym organem – Centrum Strategii Politycznych (które stanowiska doradcy naukowego nie zawiera) KLIK. Zaniepokojenie decyzją pana Junckera wyrażają naukowcy KLIK.

– Komisja Europejska kolejny raz nie podjęła decyzji o autoryzacji 8 nowych roślin GM przeznaczonych do produkcji pasz i żywności. To odsuwa termin wydania decyzji na nieokreśloną przyszłość w związku z powołaniem nowej Komisji KLIK. „Na papierze Komisja Europejska zobowiązała się do prowadzenia procedur w przejrzysty sposób oparty na wiedzy naukowej. W praktyce proces autoryzacji jest upolityczniony” – mówi Floyd Gaibler z Amerykańskiej Rady Producentów Zbóż.

– W liście otwartym do naukowców zrzeszonych w grupie o nazwie Testbiotech (anty-GMO), koordynator projektu GRACE (finansowane ze środków UE badania bezpieczeństwa roślin GM) odpiera oskarżenia o manipulację wynikami opublikowanymi w „Archives of Toxicology” i publikuje szczegółową odpowiedź na zarzuty KLIK.

– Koordynatorzy projektu GRACE zapraszają do debaty nt. najnowszej publikacji zrealizowanej w ramach tego projektu. Komentarze będą publikowane w czasopiśmie „Archives of Toxicology”, począwszy od stycznia 2015 roku KLIK.

– Pan Richard More O’Ferrall (frakcja Zielonych w europarlamencie) wzywa komisję Europejska do zaniechania procesu autoryzacji nowych roślin GM KLIK.

3. Wielka Brytania:

– Starcie nauki z pseudonauką w Parlamencie brytyjskim. Przed Komitetem Nauki i Rozwoju Izby Gmin odbyło się przesłuchanie ws. roślin genetycznie modyfikowanych. Na pytania parlamentarzystów odpowiadali: prof. Ottoline Leyser (Royal Society), prof. Sir David Baulcombe (University of Cambridge), Dr Doug Parr (szef naukowy Greenpeace UK), Liz O’Neill (dyrektor GM Freeze) KLIK. Rzecz raczej dla cierpliwych, aczkolwiek rzadko zdarza się oglądać starcia wybitnych naukowców z pseudoekspertami najwyższego szczebla organizacji anty-GMO.

W drugim terminie (19.11.) Komitet Nauki i Rozwoju wysłuchiwał opinii kolejnych ekspertów. Wystąpili prof. Paul Nightingale, prof. Andy Stirling, prof. Joyce Tait, Sir Roland Jackson, prof. Sir Mark Walport KLIK.

4. Turcja. Minister Rolnictwa i Żywienia nałożył na producentów i eksporterów wymóg certyfikacji enzymów i mikroorganizmów. Certyfikaty mają zaświadczać, że dany produkt został wyprodukowany bez użycia GMO KLIK.

5. Rosja. Parlament rosyjski przyjął projekt ustawy zaostrzający przepisy związane ze znakowaniem żywności GM KLIK.

6. „Bułgaria nie popiera sprzedaży i dopuszczania na rynek nowych roślin GM oraz ich uprawy”. To słowa ministra spraw zagranicznych pana Daniela Mitova KLIK.

7. Belgia. GMO znów w centrum uwagi po tym, jak naukowcy z instytutu VIB złożyli wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie doświadczeń polowych kukurydzy GM KLIK.

8. Szwajcaria. Naukowcy z Instytutu Badań Rolniczych chcą przeprowadzić doświadczenia polowe genetycznie modyfikowanych ziemniaków odpornych na zarazę ziemniaka. W tym celu złożyli wniosek do Ministerstwa środowiska KLIK.

Świat

1. Australia:

– Areał upraw rzepaku GM w roku 2014 wyniósł 349 tys. ha i był większy w stosunku do 2013 r. o 126 tys. ha. Odmiany GM stanowią 14 proc. całkowitego areału upraw rzepaku KLIK.

– Naukowcy z ośrodka CSIRO prowadzą w trzech państwach afrykańskich (Nigeria, Burkina Faso i Ghana) doświadczenia polowe genetycznie modyfikowanego grochu odpornego na szkodniki. Plan zakłada przekazanie nowych odmian grochu GM rolnikom w 2017 r. KLIK.

– Firma Bayer wystąpiła do władz o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie doświadczeń polowych bawełny GM odpornej na szkodniki i herbicyd. Firma planuje przeprowadzić testy w latach 2015-2012 w 20 lokalizacjach na terenie całego kraju KLIK.

2. USA:

– Departament rolnictwa USA zezwolił na komercjalizację i uprawę genetycznie modyfikowanego ziemniaka, który zmniejsza ilość rakotwórczego akrylamidu powstającego podczas obróbki cieplnej KLIK. O ziemniaku Innate pisałem rok temu – KLIK. A czym się różni ziemniak Innate od konwencjonalnego, przeczytać można TU.

– Sieć McDonalds zapowiedziała, że nie będzie sprzedawać w swych lokalach frytek z ziemniaków Innate tylko dlatego, że to GMO KLIK. Lepiej zajadać się neurotoksyną i potencjalnym kancerogenem, niż zjeść ziemniaka GM.

– W laboratoriach Applied Biotechnology Institute opracowano genetycznie modyfikowaną kukurydzę z antygenami wirusa zapalenia wątroby typu B. Kiełki kukurydzy są przerabiane na tabletki, będące jednocześnie szczepionkami przeciw WZW B. Tanie, łatwo transportowalne, bez lodówek, bez igieł, bez strzykawek KLIK.

– Zespół badawczy SAB Biotherapeutics uzyskał genetycznie modyfikowane krowy produkujące ludzkie przeciwciała przeciw hantawirusowi. Czy metodę tę będzie można również wykorzystać do walki z innymi wirusami, np. ebolą? KLIK.

– Agencja sanitarna departamentu rolnictwa (APHIS) poinformowała o deregulacji genetycznie modyfikowanej lucerny HarvXtra, co oznacza, że nie stanowi ona zagrożenia oraz że może zostać skomercjalizowana KLIK. W lucernie HarvXtra zmniejszono zawartość ligniny, w wyniku czego uzyskuje się wyższe plony i produkt lepszej jakości.

– Naukowcy uzyskali genetycznie modyfikowane kasztanowce odporne na groźną chorobę. Planują uzyskać 10000 sadzonek, które posłużyć by miały do odtworzenia lasów kasztanowych. W tym celu prowadzą publiczną zbiórkę pieniędzy. Zachęcam do wspierania projektu KLIK.

– Duże zamieszanie w mediach wywołała publikacja informująca o wykryciu szkodnika – motyla z rodziny sówkowatych – który wykazuje odporność na jedną z modyfikacji genetycznych (białko Cry1F). W sprawie głos zabrał autor doniesienia naukowego, twierdząc, że odporny szkodnik nie stanowi zagrożenia dla plantatorów kukurydzy, ponieważ istnieje cały szereg modyfikacji typu Bt, na które wspomniany owad nie jest odporny KLIK.

– Sąd federalny unieważnił przez wprowadzone przez władze okręgu Hawaii prawo zakazujące uprawy roślin genetycznie modyfikowanych KLIK. W sierpniu ten sam sąd unieważnił podobne regulacje ustanowione przez władze okręgu Kaui.

– Dwójka farmerów z Oregonu pozwała do sądu okręg Jackson, domagając się zniesienia zakazu uprawy roślin GM i wypłaty 4,2 mln dol. zadośćuczynienia za straty wynikające z konieczności zniszczenia upraw rzepaku GM KLIK. Władze okręgu muszą liczyć się z tym, że kolejni rolnicy wstąpią na drogę sądową, domagając się odszkodowań.

– Monsanto zawarło ugodę z producentami pszenicy ws. wykrycia nieautoryzowanej pszenicy GM w 2013 r. na farmie w Oregonie. Łącznie firma zobowiązała się do wypłaty prawie 2,5 mln dol. zadośćuczynienia zarówno organizacjom rolniczym, jak i samym rolnikom KLIK.

– Znakowanie. Komentarze po referendach, w których mieszkańcy stanów Kolorado i Oregon odrzucili propozycje wprowadzenia wymogu znakowania żywności GM:
W Oregonie o zwycięstwie przeciwników znakowania żywności GM zadecydowało 800 głosów (taka jest różnica). Głosy zostaną ponownie przeliczone KLIK.
W Kolorado i Oregonie wygrała nauka KLIK.
Aktywistom anty-GMO nie udało się oszukać wyborców KLIK. Tekst Mischy Popoff, byłego rolnika organicznego i byłego inspektora Departamentu rolnictwa ds. rolnictwa organicznego.
Pomimo bardzo aktywniej kampanii zwolenników znakowania żywności GM, szczególnie w mediach społecznościowych i internecie, wyborcy zagłosowali przeciw. Czy zdecydowała o tym zmiana narracji przeciwników znakowania, którzy zamiast odpierać i tłumaczyć nieprawdziwe zarzuty pod adresem żywności GM, skupili się na przedstawianiu korzyści płynących z wykorzystania GMO KLIK.
Członkowie kampanii „Riht to know” (zwolennicy znakowania) zapowiadają, że pomimo kolejnych porażek nie ustaną w wysiłkach zmiany regulacji prawnych i planują doprowadzić do głosowania w kolejnych stanach KLIK.

– Reakcje i komentarze po referendum, w którym mieszkańcy okręgu Maui (Hawaje) opowiedzieli się za wprowadzeniem moratorium na uprawę roślin GM:
Członkowie SHAKA Movement (inicjatorzy referendum) nie kryją szczęścia z osiągniętego sukcesu KLIK.
Monsanto w oficjalnym stanowisku wyraża rozczarowanie decyzją mieszkańców KLIK i zapowiada złożenie pozwu do sądu, w którym domagać się będzie zniesienia moratorium KLIK.
Po zapowiedziach koncernów agrobiotechnologicznych, przyszedł czas na działania. Monsanto, Dow, organizacja rolnicza Maui Farm Bureau, organizacje producenckie i osoby indywidualne złożyły do sądu federalnego pozew przeciw moratorium KLIK.
W związku ze złożonym pozwem sędzia federalny anulował wejście w życie moratorium na uprawę roślin GM, do czasu zakończenia sprawy KLIK.
Mieszkańcy wyspy Molokai mają najwięcej do stracenia, a ich głos był najmniej słyszany (na wyspie aż 63 proc. zagłosowała przeciw moratorium) KLIK. Na wyspie znajdują się centra badawcze firm nasiennych, które są największymi pracodawcami. Mieszkańcy Molokai boją się utraty pracy i obawiają się o los swych rodzin (na wyspie jest największe bezrobocie w regionie).
Jak uprawiać kukurydzę w Maui, by skończyć w więzieniu? KLIK. Po 5 listopada uprawa kukurydzy Bt (GMO) i papai Rainbow odpornej na wirusy (GMO) stała się nielegalna. Jeśli jednak uprzesz się, to musisz liczyć się z tym, że możesz wylądować w więzieniu na rok oraz zapłacisz 100 tys. dol. kary.

3. Botswana. Rządzący prowadzą intensywne prace nad przyjęciem regulacji prawnych odnośnie wykorzystania roślin GM w rolnictwie KLIK.

4. Wietnam:

– Ministerstwo Środowiska i Zasobów Naturalnych wydało pozwolenie na komercjalizację kolejnych dwóch odmian genetycznie modyfikowanej kukurydzy: NK603 i GA21 KLIK.

– Kilka komentarzy po historycznej decyzji z sierpnia, zezwalającej na uprawę genetycznie modyfikowanych odmian kukurydzy KLIK:
„Genetyczna modyfikacja organizmów jest jednym z największych osiągnięć ludzkości i Wietnam nie powinien przegapić tej szansy” – minister rolnictwa.
Pham Van Toan (Wietnamska Akademia Nauk Rolniczych): „Wykonane przez nas liczne badania wykazały, że kukurydza GM nie różni się od konwencjonalnej kukurydzy pod kątem wpływu na środowisko”.
Bui Manh Cuong (Narodowy Instytut Badań Kukurydzy): „To przełomowa decyzja dla naszego kraju”.
Nguyen Tri Ngoc (Departament produkcji ministerstwa rolnictwa): „Spodziewamy się znacznego przełomu w produkcji kukurydzy”.

5. Indie:

– Firma Bejo Sheetal Seeds Pvt Ltd. złożyła wniosek do władz 5 stanów o pozwolenie na przeprowadzenie doświadczeń polowych transgenicznego bakłażana KLIK.

– Minister środowiska wyjaśnia: „Nie obowiązuje żaden zakaz na prowadzenie doświadczeń polowych roślin GM, który obejmowałby cały kraj” KLIK.

– Pojawiają się pogłoski, że na teren stanu Bengal zachodni przemycane są nasiona bakłażana Bt z graniczącego ze stanem Bangladeszu. Władze starają się ustalić prawdziwość tych doniesień KLIK.

– Władze stanu Madhya Pradesh poinformowały, że nie zezwolą na przeprowadzenie doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanej gorczycy i ciecierzycy KLIK.

6. Kamerun. Coraz bliżej komercjalizacji pierwszych roślin GM. Firma Sodecoton prowadzi badania bawełny Bt i przewiduje, że w roku 2017 zacznie prowadzić sprzedaż nasion KLIK.

7. Ghana. Członkowie parlamentu odwiedzili doświadczalne poletka z genetycznie modyfikowanymi odmianami bawełny Bt KLIK.

8. Azerbejdżan. „Każdy, kto odpowiada za sprzedaż produktów zawierających GMO, powinien być osądzony i podlegać karze”. Taką opinię wyraziła pani Ayten Mustafayeva, posłanka i szefowa Instytutu Praw Człowieka KLIK.

9. Tajwan. Władze wprowadzają wymóg testowania produktów organicznych na obecność odmian GM KLIK.

10. Meksyk. Genetycznie modyfikowane odmiany kukurydzy odporne na szkodniki mogłyby znacznie podnieść plony i drastycznie zredukować zużycie insektycydów – to wnioski badań meksykańskich naukowców i ekspertów opublikowane w czasopiśmie „The Journal of Integrated Pest Management” KLIK. Pomimo tego, że Meksyk jest ojczyzną kukurydzy, to plony w tym kraju są mniejsze o ok. 38 proc. w porównaniu do średniej światowej. Z tego powodu Meksyk musi zaspokajać ok. 30 proc. zapotrzebowanie na ziarno kukurydzy poprzez import. Z uwagi na znaczną presję szkodników w kraju w uprawie kukurydzy zużywa się najwięcej pestycydów ze wszystkich państw Północnej Ameryki.

11. Chiny. Zakończyły się pierwsze doświadczenia polowe genetycznie modyfikowanej kukurydzy, którą opracowała firma DuPont KLIK. Doświadczenia polowe potrwają zapewne kilka kolejnych lat, zgodnie z wymaganiami prawa chińskiego.

12. Kenia. W obliczu zagrożenia produkcji kukurydzy eksperci naciskają na władze na zniesienie zakazu uprawy i importu odmian GM KLIK.

13. Japonia. Naukowcy z RIKEN Center for Sustainable Resource Science opracowali metodę na eliminację z ziemniaka groźnych toksyn z grupy glikoalkaloidów (głównie chodzi o solaninę). Uzyskano to poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych metod inżynierii genetycznej – techniki o nazwie TALENS KLIK. Zgodnie z obowiązującą literą prawa tego typu ziemniaki nie są klasyfikowane jako GMO.

Poczynania przeciwników GMO

1. Nassim Nicholas Taleb, naukowiec, statystyk, autor głośnych książek (m.in. „Czarny łabędź”) i zaciekły przeciwnik GMO postanowił zaatakować prof. Anne Glover, główną doradcę naukowego przewodniczącego Komisji Europejskiej, która wspiera wykorzystanie roślin GM w rolnictwie. Pan Taleb tak na Twitterze opisał prof. Glover: „Od zawsze było wielu niebezpiecznych imbecyli w nauce” KLIK. Słowa pana Taleba z entuzjazmem zostały przyjęte przez aktywistów anty-GMO, które z tej okazji sporządziły mem z cytatem oraz podobizną prof. Anne Glover KLIK.

2. W Łodzi odbył się miał się odbyć Marsz Miliona Masek KLIK. „Zadłużenie – wojny – GMO – kartele bankowe i farmaceutyczne – państwo policyjne – OSACZAJĄ NAS!”. „Zawiódł czynnik ludzki” i marsz się nie odbył.

3. Znany muzyk i piosenkarz Neil Percival Young od dawna walczy z GMO i korporacjami. W ostatnim czasie zapowiedział, że nie będzie sprzedawała na koncertach ani w internecie koszulek, które nie powstały z organicznej bawełny KLIK.

4. Greenpeace twierdzi, że „klasyczna hodowla roślin skuteczniejsza od GMO”. To wniosek z raportu pt. „Smart breeding: the next generation” KLIK. A sierp jest bardziej wydajny i efektywny od kombajnu. Papier jest cierpliwy.

5. Znani celebryci amerykańscy: Susan Sarandon, Daryl Hannah, Robert Kennedy Jr wraz z licznymi grupami NGOs napisali list otwarty skierowany do społeczeństwa brytyjskiego, w którym ostrzegają przed niebezpieczeństwami związanymi z uprawą i spożywaniem GMO. Wzywają również do buntu przeciw władzy, która planuje otworzyć kraj na rośliny GM w rolnictwie KLIK.

6. „Biedni powinni jeść mniej”, jeśli nie stać ich na żywność organiczną – taką opinię wyraziła pani Vivienne Westwood, projektantka mody, multimilionerka i zagorzała przeciwniczka GMO. Słowa te padły podczas wywiadu nt. wykorzystania roślin GM KLIK.

Inne

1. Opinie naukowców/ekspertów:

– Peter Singer, bioetyk i filozof, ostrzega przed zbytnią ostrożnością w stosowaniu najnowocześniejszych technologii (np. inżynierii genetycznej w uzyskiwaniu roślin GM): „Bądźmy ostrożni, ale nie kierujmy się ideologicznym sprzeciwem do wszystkiego co jest genetycznie modyfikowane” KLIK.

– Prof. Sir mark Walport (główny doradca naukowy rządu Wielkiej Brytanii) stwierdził, że zakaz uprawy roślin GM jest bardziej szkodliwy dla środowiska niż uprawa roślin GM: „Konsekwencje są takie, że uniemożliwiamy wykorzystanie technologii, dzięki której możemy produkować większe ilości żywności w bardziej przyjazny sposób dla środowiska” KLIK.

– Prof. Mohammad Faguji Ishiyaku (Ahmadu Bello University): „Międzynarodowe organizacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności zajęły się naukową oceną bezpieczeństwa żywności GM i nie znalazły powodów, dla których można by uznać tego typu żywność za niebezpieczną” KLIK.

2. Termin GMO, z punktu widzenia nauki, jest bez sensu KLIK.

3. Czy możliwy jest świat „bez GMO”? KLIK. Nawet nie zdajemy sprawy, jak wiele produktów obecnie wytwarzanych powstaje dzięki organizmom GM – sery, alkohol, pieczywo, leki, żywność, kosmetyki, biopaliwa, plastiki, tekstylia, ubrania etc. Lista jest naprawdę długa.

4. „Nie uciszajcie nauki” -apel! Portal Biofortified.org prowadzony przez naukowców i ekspertów, poświęcony przekazywaniu faktów o GMO, stał się celem ataku hakerów, którzy starają się storpedować jego działanie. Naukowcy apelują do osób stojącymi za atakami, by zaprzestały swych działań skierowanych przeciw Biofortified.org. Proszą też społeczność internetową o wsparcie KLIK.

5. Na portalu Genetic Literacy Project pojawiło się kilka tekstów naukowców i ekspertów dotyczących roślin GM:
Ekonomiczne skutki restrykcyjnych regulacji prawnych dotyczących roślin GM (Peter W.B. Phillips) KLIK
GMO a bezpieczeństwo żywnościowe (dr David Zilberman) KLIK
Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa GMO (Alan McHughen) KLIK
Aktywizm anty-GMO i wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe (dr Kevin M. Folta) KLIK,
Globalne zagrożenia wynikające z odrzucenia biotechnologii rolniczej (prof. Calestous Juma) KLIK.

6. 10 sposobów, w jaki biotechnologia ulepsza nasze życie KLIK.

7. Produkcja kakao jest zagrożona z powodu coraz trudniejszej uprawy kakaowców. Czy genetycznie modyfikowane kakaowce rozwiążą problem? KLIK.

8. Magazyn „TIME” opublikował zestawienie najlepszych wynalazków 2015 roku. Wśród nich banany GM o zwiększonej zawartości beta-karotenu, które mają posłużyć w walce z niedoborem witaminy A KLIK.

9. Według raportu Transparency Market Research globalna wartość rynku biotechnologii rolniczej osiągnie w roku 2019 wartość prawie 29 mld. dol KLIK. W roku 2012 szacunkowa wartość tego sektora oceniano na 15 mld dol.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 12

Dodaj komentarz »
 1. Bardzo „bezstronne ” kalendarium bezinteresownego bojownika a prawa do GMO.
  Niedlugo w POLITYCE pojawi sie wkladka o wiekopomnych zaslugach MONSATO

 2. Anglicy wyliczyli, ze polowa dobrej zywnosci na swiecie jest wyrzucana do kosza lub marnowana z najrozniejszych powodow jak np. ” bo ogorek jest krzywy.”
  Bynajmniej nie potrzeba GMO by nakarmic glodnych
  ..

  Dzieki GMO bedzie mozna wyrzucac jeszcze wiecej.

 3. Strasznie długie ale rzeczowe. Brak zaufania naukowców i nauki. Skąd to się wzięło?
  Naukowcy mają prawo błądzić i szukać nowych rozwiązać, ale fałszowanie wyników badań (japoński naukowiec) jest destrukcyjne dla całego środowiska i NAUKI.
  Myślę że GM ma dużo więcej plusów niż ewentualnych minusów i że wprowadzenie jego jest koniecznością.

  @Andrzej Falicz
  GM food jest odporny na szkodniki a wiec sa mniejsze straty w produkcji.
  Jeżeli ktoś zamawia wielką piccę w restauracji, zje połowę a reszta idzie do smieci to nie jest winą GMO.

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. Swojego czasu trwala kampania przeciw jedzeniu masla

  Byla”naukowo” uzasadniona

  Niektorym do dzis odbija sie „zdrowa” margaryna.

  By wprowadzic nowe lekarstwo fda w USA wymaga przecietnie 12 lat szczegolowych badan a i tak zdarzaja sie wpadki.
  Jak to sie dzieje Jezeli chodzi o GMO, ktore trafia na nasze stoly?
  Czego dowiemy sie za 20 lat spozywania go przez miliony ludzi?

  Jak zareaguja ma dluzsza mete nasze organizmy i srodowisko… Oczywiscie narazie nie wiemy.

  Ewolucja (rowniez nas samych) trwala miliony lat – teraz sami probujemy ja zastapic ekperymentujac na ludziach.

  Dzis nie ma niedoboru zywnosci ale jest gigantyczne marnotrawstwo i tym nalezaloby sie zajac glownie a nie GMO
  Tak uwazam.

 6. Dodatkowo GMO jest patentowane i licencjonowane co ma bardzo dalekie i wieloplszczyznowe – niekorzystne nastepstwa spoleczne, ekonomiczne i polityczne.
  Przypomina to probowane gdzieniegdzie prywatyzowanie wody.

  Co do GMO odpornego na szkodniki, natura nie spi

  Coraz czesciej pojawiaja sie mutacje szkodnikow odpornych na wmutowana w GMO trucizne.

 7. GMO ma nas uratowac od swiatowego glodu.
  Tymczasem miedzynarodowe agencje ostrzegaja, ze juz za kilkanascie lat polowa ludzkosci bedzie zagrozona otyloscia…
  Narazie jest to 1/3.
  W samej Australii obzarstwo kosztuje panstwo 50 mliardow dolcow rocznie.
  Naprawde ostatnia rzecza jaka swiat potrzebuje jest wiecej zywnosci (polowe sie juz wyrzuca).

  Potrzebna jest zmiana nawykow zywieniowych, rozwoj transport, infrastruktury i radykalna zmiany postaw konsumenckich nastawionych na bezmyslna konsumpcje.

  GMO odwraca jedynie uwage od zrodla zla.

 8. Panie Zalewski,
  Spocznij!

  Mozna juz pisac o GMO subiektywnie.

  PO/PSL przepchnelo pare dni temu – tylna furtka – dopuszczenie GMO na polski rynek spozywczy.

 9. @Andrzej Falicz

  „PO/PSL przepchnelo pare dni temu – tylna furtka – dopuszczenie GMO na polski rynek spozywczy.”

  Bzdury. Pisać takie rzeczy może tylko osoba, która nie ma bladego pojęcia czego dotyczyła nowelizacja ustawy o GMO.
  Poza tym GMO na Polski rynek jest dopuszczone od dawna i nic nie wskazuje na to, że sytuacja ta kiedykolwiek się zmieni (chyba, że wystąpimy z UE).

 10. Panie Zalewski,
  Proponuje wykluczyc slowo BZDURA jako argument.
  To naprawde malo naukowe

  O tej ustawie mozna sobie poczytac I bynajmniej nie Wszyscy sie z Panem zgadzaja.

 11. Z projektu ustawy, ktora wlasnie zostala przwpchnieta w piatek posłowie wykreślili zapisy o zakazie rejestracji nasion GMO i obrotu nimi, co w opinii wielu środowisk, jest otwarciem bardzo niebezpiecznej furtki.

  Mozna Panie Zalewski nazwac ich glupkami wygadujacymi bzdury.
  Ale znacznie lepiej zrobic to GMObiektywnie – jezeli to mozliwe majac z gory wyrobiona opinie o GMO jak wydaje sie to w Panskim wypadku.

  Porownywanie GMO do nowych telefonow czy samochodow to populistyczne bzdury.
  Problem nie sprowadza sie do prymitywnie przedstawionej alternatywy postep albo zacofanie ale do zapewnienia 100% pewnosci co do bezpieczenstwa ekologicznego, zdrowotnego i wszystkich innych zlozonych potencjalnych konsekwencji spolecznych, ekonomicznych i POLITYCZNYCH wprowadzania do obrotu licencjonowanej i patentowanej zywnosci

 12. @Andzrzej Falicz

  Proszę o nie cytowanie cudzych tekstów w objętościach, które zdecydowanie utrudniają korzystanie z działu pt. Komentarze. Odsyłacz zdecydowanie wystarczy.

  „Z projektu ustawy, ktora wlasnie zostala przwpchnieta w piatek posłowie wykreślili zapisy o zakazie rejestracji nasion GMO i obrotu nimi, co w opinii wielu środowisk, jest otwarciem bardzo niebezpiecznej furtki. „

  Tego typu zapisy nie były przedmiotem owej ustawy.
  Ta kwestia została rozwiązana w ustawie o nasiennictwie (dwa lata temu). Wymóg rejestru odmian GM jak i obrotu materiałem nasiennym odmian GM to wymóg prawa Unii Europejskiej. Nie, nie otwiera to nas na uprawę roślin GM.

  „O tej ustawie mozna sobie poczytac „

  Ja raczej proponuję czytanie ustawy, a nie czytanie o ustawie.

css.php