Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

31.08.2014
niedziela

GMO Box Office – Sierpień

31 sierpnia 2014, niedziela,

Top 3 wydarzenia miesiąca

1. Na prośbę Komisji Europejskiej panel ekspercki GMO – Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował naukowy komentarz do uzasadnienia wprowadzenia moratorium na uprawę kukurydzy MON810 przedstawionego przez rząd francuski. Eksperci EFSA stwierdzają, że rząd Francji nie przedstawił żadnych dowodów naukowych, które świadczyłyby o szkodliwym wpływie kukurydzy MON810 dla zdrowia ludzi i zwierząt lub środowiska i stanowiły uzasadnienie dla wprowadzenia moratorium na uprawę kukurydzy MON810 KLIK.

2. W Liberii pierwszy raz zastosowano eksperymentalny lek przeciw wirusowi Ebola. Produkt leczniczy jest wytwarzany z wykorzystaniem modyfikowanych wirusów i genetycznie modyfikowanych roślin tytoniu, w których produkowane są składniki leku (przeciwciała) KLIK. Eksperymentalna terapia najprawdopodobniej okazała się skuteczna. Lekarz, któremu podano lek, wyzdrowiał KLIK PL.

3. Sąd federalny unieważnił ustawę Bill2941 wprowadzoną przez władze okręgu Kauai (Hawaje), która zaostrzała procedury związane z uprawą roślin GM oraz stosowaniem pestycydów na terenie okręgu KLIK. Wspólny pozew przeciw władzom okręgu Kauai złożyły cztery firmy sektora agrobiotechnologicznego.

Doniesienia naukowe/Publikacje/Raporty:

1. Transgeniczny ryż Bt jest bezpieczniejszy dla środowisk wodnych od swego konwencjonalnego odpowiednika KLIK. Bogactwo zooplanktonu w warunkach polowych było o 80-90 proc. mniejsze w przypadku uprawy ryżu non-GM w porównaniu do upraw z ryżem GM. Powodem jest to, że w uprawie ryżu non-GM stosuje się większą liczbę oprysków (5 vs. 2), co powodowało większą koncentrację pozostałości środków ochrony roślin w wodzie.

2. Koniec mitu – kukurydza Bt nie szkodzi złotookom zwyczajnym KLIK. Przegląd literatury odnośnie do wpływu uprawy kukurydzy Bt na złotooki nie potwierdzają doniesień (Hillbeck i in. 1998) o rzekomej szkodliwości dla tej grupy owadów.

3. Badanie in vivo toksyczności i alergenności in vitro genetycznie modyfikowanego ryżu z ekspresją ludzkiej albuminy KLIK. Badania wskazują, że ryż GM jest tak samo bezpieczny jak konwencjonalne odpowiedniki. Nie stwierdzono dowodów na potencjalnie alergenne działanie ludzkiej albuminy produkowanej w transgenicznym ryżu.

4. Brak efektu wzmocnienia reakcji alergicznej u myszy karmionych kukurydzą Bt (MON810) KLIK.

5. Ocena alergenności genetycznie modyfikowanego tytoniu z ekspresją genu cbl KLIK. Badania wykazały, że dodanie do genomu rośliny genu cbl nie spowodowało dodatkowego zagrożenia alergią i nie powinno stanowić dodatkowego ryzyka dla zdrowia konsumentów.

6. Inżynieria genetyczna roślin, zmiany klimatu i bezpieczeństwo żywnościowe KLIK.

7. Genetycznie modyfikowane rośliny użytkowe odporne na herbicydy w USA – 20 lat po wprowadzeniu do uprawy KLIK.

8. Piramidowanie genów w celu zwiększenia skuteczności genetycznie modyfikowanych odmian odpornych na szkodniki KLIK.

9. Roślinne prebiotyki, a ludzkie zdrowie: biotechnologia jako narzędzie w uzyskiwaniu bogatych w prebiotyki roślin użytkowych KLIK.

10. Rozwój wzbogaconej o żelazo wysokoplennej odmiany ryżu Indica poprzez introgresję cechy zwiększonej zawartości żelaza z ulepszonego, transgenicznego ryżu KLIK.

Polska

1. Zacna idea. W Klubotece Dojrzałego Człowieka (Ursynów/Warszawa) odbył się wykład absolwenta wydziału Biotechnologii na SGGW, który przybliżył nam tajemnice kontrowersyjnego w Polsce tematu, czyli GMO KLIK. „Od 25 lat nad zjawiskiem GMO prowadzone są skrupulatne i międzynarodowe badania pod kątem wywoływanych przez nie chorób i alergii. Po takim czasie naukowcy wydali oficjale oświadczenie o braku większej szkodliwości modyfikowanych organizmów nad naturalnymi. GMO zostało oficjalnie zaakceptowane przez większość renomowanych placówek naukowych, m.in. Polską Akademię Nauk”.

2. Opozycja: nowelizacja ustawy o GMO wprowadza je „tylnymi drzwiami”. Projekt nowelizacji ustawy o GMO, choć dotyczy laboratoryjnego wykorzystania zmodyfikowanych mikroorganizmów, zezwala na uprawy roślin GMO – uważają opozycyjne kluby w Sejmie, przeciwne projektowi. Koalicja zaprzecza, mówiąc, że ustawa zwiększy bezpieczeństwo KLIK PL.

Europa

1. Raport Departamentu rolnictwa USA (USDA) nt. stanu biotechnologii rolniczej w Polsce i na Ukrainie.

2. Wielka Brytania:

– Brytyjscy naukowcy przygotowują się do żniw genetycznie modyfikowanych roślin o zwiększonej zawartości kawsów Omega-3 KLIK.

– Czołowi naukowcy brytyjscy wyrażają poparcie dla pani prof. Anne Glover, pełniącej funkcję głównego doradcy naukowego przewodniczącego Komisji Europejskiej KLIK. To reakcja na żądania grup ekologistów (m.in. Greenpeace, GM Watch), które domagają się usunięcia pani Glover ze stanowiska.

3. Ukraina:

Rolnicy korzystają na histerii anty-GMO panującej w Europie zachodniej. Stale zwiększa się zapotrzebowanie na soję non-GMO, a to przekłada się na znaczny wzrost produkcji (3,3 mln ton w 2013 r, dekadę wcześniej ok. 330 tys. ton). Problemem stanowią nielegalne uprawy odmian GM, stale wykrywane są duże ilości nieautoryzowanych odmian soi GM KLIK.

4. Rosja:

Rząd zaakceptował prawo wprowadzające restrykcyjne grzywny za niewłaściwe znakowanie produktów zawierających GMO KLIK. Przedsiębiorcy błędnie znakujący żywność muszą liczyć się z karami w wysokości od 555 do 4150 dol. i konfiskatą partii produktu.

5. Francja:

Naukowcy uzyskali genetycznie modyfikowane bakterie zdolne do zwiększonej akumulacji kobaltu i niklu ze środowisk wodnych. Bakterie GM mogłyby służyć do usuwania ze środowiska zanieczyszczeń np. metalami ciężkimi KLIK.

6. Włochy:

We współpracy z naukowcami z Chile udało się uzyskać genetycznie modyfikowane winorośle (odmiana Thompson Seedless) o zwiększonej tolerancji na choroby grzybowe – mączniaka prawdziwego i szarą pleśń KLIK.

Świat

1. Raport Departamentu rolnictwa USA (USDA) nt. stanu biotechnologii rolniczej w Ghanie, Kenii, Egipcie, RPA, Kanadzie, Kazachstanie, Malezji, Chile, Meksyku, Tunezji i Indonezji.

2. Chiny:

– Naukowcy uzyskali genetycznie modyfikowaną szałwię czerwoną do genomu, której wprowadzono gen kodujący ludzki czynnik wzrostu fibroblastów 1 (FGF-1). Ekstrakt uzyskany z transgenicznych roślin stymulował proliferację mysich i kurzych fibroblastów, przyspieszając proces angiogenezy. Szałwia GM mogłaby być wykorzystywana do leczenia trudno gojących się ran i oparzeń u ludzi KLIK.

– Władze zniszczyły nielegalne uprawy (ok. 6 ha) ryżu GM w prowincji Hubei KLIK. Ryż BT63 (GMO) jest odporny na szkodniki.

– Krajowe agencje ostrzegają, że będą srogo karać za przypadki sprzedaży i uprawy nieautoryzowanego ryżu GM. Media informują o wielu przypadkach wykrycia ryżu GM w produktach dostępnych na rynku.

– Dużym zaskoczeniem dla naukowców była decyzja ministra rolnictwa, który nie przedłużył pozwolenia na kontynuowanie doświadczeń nad genetycznie modyfikowaną kukurydzą i ryżem prowadzonych na uniwersytecie rolniczym w Huazhong KLIK.

– Chiny mogą mieć problem z uzyskaniem samowystarczalności przez fobię anty-GMO KLIK. Chińscy naukowcy mieli dotychczas szczęście. Rząd wspierał ich badania nad rozwojem genetycznie modyfikowanych roślin użytkowych, co stawiało ich na pozycji jednego z liderów w dziedzinie agrobiotechnologii. Sytuacja zaczyna wyglądać niepokojąco, bo do głosu dochodzą emocje i polityka. Generał Peng Guangqian – sekretarz generalny Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego – otwarcie krytykuje wykorzystanie roślin GM w rolnictwie.

3. Ghana:

Naukowcy naciskają na szybszą akceptację roślin GM w rolnictwie KLIK.

4. USA:

– Medycyna z nadzieją patrzy na genetycznie modyfikowane organizmy jako źródło organów wykorzystywanych w ksenotransplantacjach. Mija rok od wszczepienia w jamę brzuszną pawiana serca pochodzącego od świni GM. Zwierzę czuje się dobrze, a organ funkcjonuje prawidłowo KLIK. Rezultaty eksperymentu zostaną opublikowane we wrześniu w The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery.

– Stworzono bakterie, które pożrą raka KLIK PL. Amerykańscy naukowcy zmodyfikowali bakterie Clostridium novyi tak, że te dosłownie pożerają komórki nowotworowe. Czy dzięki temu czeka nas przełom w onkologii?

– Firma DuPont opracowała genetycznie modyfikowane drożdże wytwarzające zwiększone ilości kwasów omega-3. Drożdże GM będą wykorzystywane jako karma w hodowli łososi. Stanowić będą substytut tłuszczy rybich, obecnie pozyskiwanych poprzez odławianie dzikich gatunków ryb, co coraz bardziej zagraża naturalnym populacjom KLIK.

– Narodowa Akademia Nauk rozpoczęła dwuletni projekt, którego celem jest przeprowadzenie badań naukowych roślin GM. Naukowcy przejrzą dostępną literaturę naukową dotyczącą wpływu upraw roślin GM na środowisko oraz zajmą się analizą bezpieczeństwa produktów GM na zdrowie KLIK. Projekt rozpoczął się w marcu, a końcowy raport z wnioskami będzie opublikowany na wiosnę 2016 r.

– Inspekcja sanitarna Departamentu Rolnictwa (APHIS) pozytywnie zaopiniowała wniosek firmy Monsanto o dopuszczenie do uprawy genetycznie modyfikowanej soi i bawełny GM odpornych na nowy rodzaj herbicydu KLIK.

– Niewielka firma Glowing Plant stara się opracować genetycznie modyfikowane, świecące w ciemnościach rośliny, które mogłyby być używane do oświetlenia ulic miejskich czy domów KLIK;

– Jak genetycznie modyfikowane rośliny podbiły Amerykę KLIK. W USA odmiany GM stanowią 94 proc. całkowitego areału upraw soi, 93 proc. kukurydzy i 96 proc. bawełny.

– Organizacje zrzeszające plantatorów soi apelują o zmiany umożliwiające przyśpieszenie komercjalizacji nowych odmian roślin GM KLIK.

– Znakowanie żywności GM:

Oregon. Niezależny komitet złożony z mieszkańców stanu negatywnie zaopiniował propozycję ustawy, mającej wprowadzić wymóg znakowania żywności GM na terenie stanu KLIK.
Rolnicy twierdzą, że wszyscy stracą na znakowaniu żywności GM (firmy, rolnicy i konsumenci) KLIK.

5. Zimbabwe:

– Dyrektor Narodowego Urzędu ds. Biotechnologii zachęca rząd do akceptacji uprawy genetycznie modyfikowanej bawełny Bt KLIK. Powołując się na wyniki badań, dr Jonathan Mufandaedza twierdzi, że odmiany Bt (odporne na szkodniki) wykazują większą produktywność o ok. 24 proc.

– W okresie od lutego do lipca tego roku do kraju importowano nielegalnie ok. 121 tys. kukurydzy GM pochodzącej z RPA KLIK. W związku z powyższym władze zapowiadają zwiększenie nadzoru nad importem GMO do kraju KLIK.

6. Brazylia:

– Rządy Brazylii i USA informują o finiszu prac związanych z dopuszczeniem do uprawy i komercjalizacji genetycznie modyfikowanych eukaliptusów KLIK. Oponenci twierdzą, że drzewa GM przyczynią się do wzmożonej wycinki drzew. Naukowcy twierdzą, że wręcz przeciwnie: dzięki temu, że eukaliptusy znacznie szybciej rosną, problem wycinki drzew może być ograniczany KLIK.

– Grupa Cereles informuje o tym, że w sezonie 2014/2015 areał upraw roślin GM wzrośnie o minimum 3,9 proc. KLIK.

7. Wietnam:

Ministerstwo rolnictwa zezwoliło na wykorzystanie czterech nowych odmian kukurydzy GM (Bt11, MIR162, NK603 i MON 89034) do produkcji żywności i pasz KLIK.

8. Nowa Zelandia:

Minister środowiska odrzuca naciski grup producentów żywności organicznej na ustanowienie regionu Hawke’s Bay jako strefy wolną od GMO KLIK. Minister środowiska przypomniała, że w Nowej Zelandii nie prowadzi się upraw roślin GM, więc ustanawianie takich stref jest bezcelowe.

9. Indie:

– W ramach finansowanego z publicznych środków projektu brytyjska firma Oxitec opracuje genetycznie modyfikowane, sterylne komary, które mają pomóc w walce z groźnymi chorobami roznoszonymi przez te owady – dengą i malarią KLIK.

– W kraju zapanowało polityczne zamieszanie w związku z udzielaniem pozwoleń na prowadzenie testów genetycznie modyfikowanych roślin. Niektóre stronnictwa polityczne domagają się wprowadzenia zakazu wykonywania eksperymentów polowych czemu poddają się niektórzy członkowie Rządu. Naukowcy wystosowali do premiera apel o nieblokowanie prowadzenia badań polowych roślin GM i proszą społeczność międzynarodową o wsparcie poprzez podpis pod internetową petycją skierowaną do szefa Rządu Indii KLIK.

10. Australia:

– Naukowcy z CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) złożyli wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie doświadczeń polowych transgenicznego szafranu o zwiększonej zawartości kwasów oleinowych KLIK. Doświadczenia mają być przeprowadzone w rożnych lokalizacjach (45) na terenie całego kraju i potrwać 4 lata.

– Tasmania pozostanie regionem wolnym od GMO do roku 2019 KLIK.

– Zachodnia Australia. Złożono poprawkę w celu uchylenia restrykcyjnej ustawy z 2003 r. dotyczącej uprawy roślin GM na terenie stanu KLIK.

11. Filipiny:

Agrobiotechnologia przyczyniła się do zwiększenia możliwości eksportowych dzięki większej wydajności produkcji kukurydzy GM. Tak twierdzi podsekretarz ds. rolnictwa, pan dr Segfredo Serrano KLIK.

12. RPA:

Minister środowiska i turystyki zachęca rolników do uprawy roślin GM w celu zwiększenia produkcji rolnej KLIK.

13. Japonia:

– Pierwszy raz od 70 lat stwierdzono wystąpienie groźnej choroby roznoszonej przez komary – dengi. W związku z brakiem dostępnych leków czy szczepionek przeciw chorobie naukowcy myślą o wykorzystaniu genetycznie modyfikowanych komarów uzyskanych w laboratoriach firmy Oxitec KLIK.

– Naukowcy uzyskali genetycznie modyfikowane jedwabniki produkujące superwytrzymały „pajęczy” jedwab. Ulepszony jedwab mógłby posłużyć do produkcji wyrobów medycznych czy produktów do ochrony ciała KLIK.

14. Mozambik:

Coraz bliżej rozpoczęcia pierwszych, eksperymentalnych upraw roślin GM. Nowe prawo umożliwiające prowadzenie tego typu doświadczeń ma wejść w życie październiku 2014 r KLIK.

Poczynania przeciwników GMO

1. Hawaje:

Arywiści anty-GMO, rolnicy organiczni i sprzedawcy żywności organicznej protestowali przeciw prowadzeniu eksperymentalnych upraw roślin GM oraz sprzedaży żywności zawierającej GMO KLIK.

2. „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!” – kampanię pod takim hasłem prowadzi Instytut Spraw Obywatelskich, przy współpracy m.in. z Zielonym Instytutem KLIK PL.

3. Znany amerykański popularyzator nauki, Neil deGrasse Tyson, stał się obiektem ataków po tym, jak stanął w obronie GMO KLIK PL. Aktywiści anty-GMO rozpoczęli zbieranie głosów pod petycją, w której zwracają się do p. Tysona z prośbą o to, by nie wypowiadał się już w temacie roślin GM KLIK.

4. Włochy:

Wielka radość zapanowała wśród polityków, aktywistów, ekologistów i grup rolników organicznych. Mówi się o ogromnym sukcesie i „zwycięstwie z Monsanto”. Dlaczego? Media informują, ze firma ta wycofuje się z upraw kukurydzy GM na terytorium Włoch. Fakt jest jednak taki, że firma Monsanto nigdy nie sprzedawała nasion odmian GM na terenie Włoch, więc nie za bardzo ma się z czego wycofywać KLIK.

5. Koalicja Polska Wolna od GMO protestuje przeciwko kontynuowaniu prac parlamentu nad wersją projektu zmian do ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych przedłożoną obecnie przez Rząd RP (druk nr 2349), ponieważ projekt ten nie był konsultowany społecznie, jest obarczony wadami merytorycznymi i formalnymi oraz jest sprzeczny z Ramowym Stanowiskiem Polski w sprawie GMO przyjętym w 2009 r., w którym obecny Rząd zadeklarował, że będzie dążyć do tego, aby Rzeczpospolita Polska uzyskała status „kraju wolnego od GMO” i opowiada się przeciwko prowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamierzonego uwalniania GMO do środowiska w celach doświadczalnych KLIK.

Inne

1. Opinie naukowców/ekspertów:

– Prof. Alan Reilly (szef irlandzkiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności) uważa, że czas najwyższy porzucić uprzedzenia i obawy związane ze spożywaniem żywności GM: „nikt nie zmarł lub rozchorował się po spożyciu żywności zawierającej GMO” KLIK.

– „Konsumenci nie powinni obawiać się żywności GM (…) należy im dać prawo do wyboru i decydowania” – to opinia pana Alana Laceya – nowego szefa Towarzystwa Technologii i Higieny Żywności (SOFHT) KLIK. „Korzyści wynikające z wykorzystania GMO przewyższają wady”.

– Dr Florence Wambugu (Africa Harvest Biotech Foundation International): „biotechnologia pomoże zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe oraz przyczyni się do polepszenia wartości odżywczej żywności” KLIK.

– Dr Steven Novella (James Randi Educational Foundation): „nauka potwierdza, że GMO w produkcji żywności i rolnictwie nie stanowią zagrożenia (…) spór o GMO ma podstawy kulturalne, a nie naukowe” KLIK.

2. Rozważmy korzyści wynikające ze stosowania roślin GM w rolnictwie KLIK.

3. Jak rośliny GM wpływają na poprawę kondycji środowiska – opracowanie naukowców Uniwersytetu Hawajskiego KLIK:
– większość rolników uprawiających GMO zaczęła używać większych ilości glifosatu (herbicyd). Zastąpił on wcześniej stosowane związki, najczęściej bardziej toksyczne.
– rolnicy uprawiający odmiany odporne na glifosat częściej stosują bezorkowe techniki upraw, co sprzyja utrzymaniu gleby w lepszej kondycji, oszczędza czas rolników i zmniejsza koszty oraz zużycie energii (paliw).
– w uprawie bawełny i kukurydzy znacznie spadło zużycie insektycydów dzięki stosowaniu odmian odpornych na szkodniki (Bt).

4. Wykorzystajmy GMO i rolnictwo organiczne dla zapewnienia odpowiedniej ilości pożywienia światu – tekst dr. Roberta T. Fraleya (szefa działu badan firmy Monsanto) KLIK.

5. „Tradycyjna” hodowla roślin nie jest wcale tak tradycyjna, jak się wszystkim wydaje KLIK.

6. Genetycznie modyfikowane owady ocalą zboża? KLIK. Brytyjska firma Oxitec specjalizuje się w wytwarzaniu genetycznie modyfikowanych owadów, które mają stać się narzędziem w walce ze szkodnikami upraw.

7. Czy uprawa roślin GM spowodowała powstanie monokultur na polach? KLIK. Analiza danych z rolniczych stanów USA dowodzi, że problemu tego nie należy wiązać z GMO, ponieważ monokultury rozwinęły się na długo przed wprowadzeniem roślin GM do upraw.

8. Vandana Shiva – kontrowersyjna aktywistka i jej krucjata przeciw genetycznie modyfikowanym organizmom KLIK.

9. „Rośliny GM są przyszłością” – taką opinię wyraża jeden z najznamienitszych współczesnych naukowców – pan Nicholas Negroponte, założyciel renomowanego MediaLab w Massachusetts Institute of Technology KLIK.

10. Po 20 latach walka o GMO trwa KLIK.

11. Autorzy najpoczytniejszego portalu popularnonaukowego – I Fucking Love Science – tym razem przeanalizowali temat genetycznie modyfikowanych organizmów: „Mity i kontrowersje związane z GMO” KLIK.

12. GMO, szczepionki, chemtrails (smugi chemiczne) i wiele innych – dlaczego wzrost popularności spiskowych teorii dziejów powinien martwić nas wszystkich KLIK.

13. Obrazek miesiąca: kolejny mit związany z GMO okazuje się mieć niewiele wspólnego z rzeczywistością. Ile to razy słyszę i czytam, że wszystkie lub zdecydowana większość badań dotyczących bezpieczeństwa GMO jest finansowana przez firmy sektora agrobiotechnologicznego. Okazuje się, że fakty tego nie potwierdzają. Grupa naukowców z Biofortified.org przeanalizowała ok. 400 publikacji naukowych. Około 50 proc. badań bezpieczeństwa roślin GM miała finansowanie ze źródeł publicznych.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 3

Dodaj komentarz »
  1. Świetny wpis – serdeczne podziękowania za mnóstwo ciekawych informacji i odsyłaczy.

    (Chciałbym tylko zauważyć, ze linki z „1. Raport Departamentu rolnictwa USA (USDA) nt. stanu biotechnologii rolniczej w Polsce i Ukrainie ” odsyłają do pustych stron…)

  2. @Andrzej

    Teraz linki powinny już działać.
    Pozdrawiam

  3. Ja też chcialam podziekować za wpis I ogolnie całego bloga. Czytam regularnie i zawsze znajduję ciekawe informacje.

css.php