Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

31.07.2014
czwartek

GMO Box Office – Lipiec

31 lipca 2014, czwartek,

Top 3 wydarzenia miesiąca

1. Rada UE przyjęła stanowisko, w którym popiera reformę dyrektywy 2001/18/EC, liberalizującą zasady wprowadzania zakazu upraw roślin GM na terenie państw członkowskich KLIK. Wczesną wiosną, włoska prezydencja w UE będzie negocjować z Parlamentem Europejskim przyjęcie zmian.

2. Gdzieś na terenie stanu Iowa trwają pierwsze testy genetycznie modyfikowanych bananów na ludziach. Ochotnicy spożywają ulepszone banany, zawierające zwiększone ilości prekursora wit. A. Naukowcy pobierają próbki krwi i mierzą stężenie wit. A KLIK

3. Organizacja CropLife udostępniła bazę danych BioTradeStatus. Cenne źródło informacji o wszystkich autoryzowanych genetycznie modyfikowanych roślinach przeznaczonych do uprawy oraz produkcji żywności i pasz. Dane obejmują cały świat KLIK.

Doniesienia naukowe/Publikacje/Raporty:

1. Wpływ diety zawierającej mięso transgenicznych świń wzbogaconych o kwasy omega-3 na zdrowie myszy laboratoryjnych KLIK. Nie stwierdzono negatywnego wpływu mięsa ze świń GM na zdrowie zwierząt doświadczalnych. Stwierdzono natomiast pozytywne zmiany w układzie immunologicznym wątroby, co przypisuje się korzystnemu wpływowi kwasów omega-3.

2. Wpływ biotechnologii na zasoby rolnicze i wykorzystanie gruntów rolnych KLIK. Uprawa roślin GM zwiększa plony soi o 3%, bawełny o 34% i kukurydzy o 12%. Dzięki temu zwiększyły się zapasy co miało pozytywny wpływ na zmniejszenie presji wzrostu cen zbóż. W samym roku 2010 uniknięto przekształcenia prawie 13 mln ha ziemi na cele rolnicze dzięki uprawie roślin GM. Znacznie zredukowano emisję gazów cieplarnianych.

3. Bawełna Bt w Pakistanie – zużycie pestycydów i wpływ na środowisko KLIK. Rolnicy uprawiający bawełnę Bt uzyskują większe plony, zużywając przy tym mniejsze ilości pestycydów co ma pozytywny wpływ na środowisko.

4. Genetycznie modyfikowane odmiany bawełny, soi i kukurydzy w USA – 2000-2014 KLIK. Raport Departamentu rolnictwa USA potwierdza popularność odmian GM wśród rolników amerykańskich. 94% soi, 93% kukurydzy i 96% bawełny uprawianej na terenie USA stanowią odmiany genetycznie modyfikowane.

5. Biotechnologia rolnicza w Afryce KLIK.

6. Spojrzenie na światową branżę produkcji nasion roślin GM: rynek, udziałowcy i ceny nasion KLIK.

7. Genetycznie modyfikowane organizmy a bezpieczeństwo żywnościowe KLIK.

Polska

1. Sejmowa podkomisja nadzwyczajna ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa po raz kolejny opiniowała poprawki zgłoszone do projektu noweli ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych KLIK PL. Podkomisja negatywnie odniosła się do wszystkich kilkunastu poprawek, wniesionych przez posłów PiS.

2. Poselskie zmiany w projekcie ustawy o GMO nie podobają się Zielonym KLIK PL. Wprowadzone przez sejmową komisję środowiska zmiany do projektu noweli o GMO mogą zagrozić tradycyjnym uprawom roślin – uważa Partia Zieloni.

Europa

1. Unia Europejska:

– Unia Europejska notorycznie opóźnia proces autoryzacji nowych GMO. Rekordzista oczekuje na decyzję Komisji Europejskiej od 14 lat KLIK;

– Pan Jean-Claude Juncker – nowy szef Komisji Europejskiej, zapowiada przegląd ustawodawstwa UE dotyczącego GMO. Celem jest takie doprecyzowanie prawa UE, aby w większym stopniu uwzględniane było zdanie państw przeciwnych GMO KLIK. Zastanawiam się czy nadejdą takie czasy, gdy prawo UE będzie uwzględniać głos państw, które chcą uprawiać rośliny GM?

– Spór o GMO utrudnia negocjacje największej na świecie umowy o wolnym handlu KLIK PL. UE i USA negocjują największą na świecie umowę o wolnym handlu. Dzięki niej przedsiębiorcy mają mieć łatwiejszy dostęp do rynków, zniesiona ma być większość barier i ceł. Ale jest problem – GMO. Różnice w podejściu do sprawy po obu stronach Atlantyku są ogromne;

– Dystrybutorzy pasz naciskają na Komisję Europejską by zakończyła proces autoryzacji 8 roślin GM, tak by można było legalnie importować je na teren państw EU. Kukurydza, soja i bawełna GM przeznaczone są do produkcji pasz KLIK. Producenci pasz twierdzą, że kolejne opóźnienia KE mogą zagrozić produkcji mięsa, co w konsekwencji skutkować będzie wzrostem cen.

2. Belgia. Naukowcy przeanalizowali odbiór społeczny GMO. Belgowie okazują się być narodem stosunkowo dobrze zorientowanym w korzyściach wynikających ze stosowania roślin GM w rolnictwie KLIK.

3. Litwa. Litewska Państwowa Służba Żywności i Weterynarii dokonała rewizji prawie 3 tys. zakładów zbiorowego żywienia i przedsiębiorstw produkcyjnych, w ramach której sprawdzający nie stwierdzili żadnego przypadku stosowania GMO bez odpowiedniego oznakowania KLIK PL.

4. Wielka Brytania:

– Grupa wybitnych naukowców ponawia apel skierowany do polityków europejskich, by zreformowali prawo UE odnośnie stosowania upraw roślin GM, tak by możliwe stało się wykorzystanie najnowocześniejszych technik modyfikacji roślin. Bez reformy prawa potencjał drzemiący w nowoczesnych technologiach może nie zostać odpowiednio wykorzystany KLIK. Naukowcy uznają prawodawstwo Wspólnoty za niespójne. Skupia się ono na metodach modyfikacji genomu, a nie efektach wprowadzonych zmian. Współczesne techniki są dużo bardziej precyzyjne od konwencjonalnych – powszechnie uważanych za bezpieczne;

– W wyniku rekonstrukcji rządu, pan Owen Paterson został usunięty ze stanowiska sekretarza ds. środowiska. Pan Paterson był krytykowany przez wiele organizacji anty-GMO za popieranie wykorzystania roślin GM w środowisku KLIK. Nową minister środowiska została pani Liz Truss;

– Minister rolnictwa, pan George Eustice twierdzi, że obecna rekonstrukcja gabinetu nie będzie miała wpływu na stanowisko Rządu ws. poparcia wykorzystania roślin GM w rolnictwie brytyjskim KLIK.

5. Raport Departamentu rolnictwa USA (USDA) nt. stanu biotechnologii rolniczej w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Włoszech, Holandii, Turcji, Rosji, Czechach, Rumunii, Serbii.

6. Rosja. Rząd odroczył o 3 lata (do 1.07.2017) termin, w którym będzie można rozpocząć rejestrację roślin GM przeznaczonych do uprawy. Uwzględniając to, że proces rejestracji trwa 5-6 lat, to pierwsze rośliny GM będą mogły być uprawiane najwcześniej ok. 2023-2014 r. KLIK.

Świat

1. USA:

– Naukowcy z Uniwersytetu na Florydzie uważają, że panujące w społeczeństwie negatywne nastawienie do GMO szkodzi badaniom nad rozwojem ulepszonych odmian roślin użytkowych KLIK. Na uniwersytecie opracowano truskawki, pomidory czy papaje odporne na choroby, ale najprawdopodobniej nie zostaną skomercjalizowane z powodu kosztów jakie należy ponieść w związku z wprowadzeniem na rynek roślin GM;

– Hawaje. Plantatorzy papai i bananów wraz z hodowcami bydła oraz hodowcami kwiatów złożyły do sądu federalnego pozew przeciw władzom okręgu Hawaii, które wprowadziły zakaz prowadzenia doświadczeń polowych nowych odmian roślin GM (Bill 113) KLIK. Plantatorzy twierdzą, że wprowadzony zakaz stoi w sprzeczności z prawem stanowym, federalnym oraz jest niekonstytucyjny;

– W trakcie spotkania władz okręgu Muai (Hawaje) z ekpertami Agencji ds. Ochrony Środowiska (EPA), oficjele EPA zapewniali, iż dotychczas nie stwierdzono ani jednego negatywnego przypadku oddziaływania papai GM na zdrowie ludzi KLIK;

– Hawaje. Sędzia sądu okręgowego zabroniła władzom okręgu Hawaii upubliczniania informacji na temat rolników oraz lokalizacji upraw genetycznie modyfikowanych odmian papai GM KLIK. Skargę na władze okręgu złożyli dwaj plantatorzy papai, którzy obawiali się, że przez upublicznienie informacji o ich uprawach staną się one celem ataków wandali (aktywistów anty-GMO);

– Hawaje. Pełnomocnik okręgu Kuai poprosił władze o dodatkowe środki pieniężne (50 tys. $) na opłacenie prawników, którzy broniliby w sądzie decyzji władz, które wprowadziły zakaz upraw genetycznie modyfikowanych roślin. Zabezpieczona w lutym suma 75 tys. $ na ten cel okazała się być zbyt mała. KLIK;

– Hawaje. W listopadowym referendum, mieszkańcy okręgu Muai będą głosować w sprawie wprowadzenia całkowitego zakazu uprawy roślin GM KLIK;

– Podczas konferencji w San Diego, Hillary Clinton poparła wykorzystanie organizmów GM w rolnictwie KLIK;

– Najnowszy sondaż pokazuje, że tylko 2% społeczeństwa obawia się spoczywania żywności GM KLIK. 71% respondentów zaznacza, że żywność GM powinna być oznakowana;

– Znakowanie produktów zawierających GMO:
Jak wygląda w poszczególnych regionach USA stan wprowadzania zmian dotyczących wymogu znakowania żywności zawierającej GMO KLIK.
Arizona. Nie będzie referendum ws. znakowania żywności zawierającej GMO. Członkom akcji „Right to know” nie udało się zebrać odpowiedniej liczby podpisów wspierających inicjatywę KLIK.
Oregon. W listopadzie odbędzie się referendum ws. znakowania żywności zawierającej GMO KLIK.
Firmy branży produkcji żywności wydały w pierwszym kwartale 2014 r. ponad 9 mln $ na lobbing w Kongresie przeciw wprowadzeniu wymogu znakowania żywności zawierającej GMO KLIK.
Władzom stanu Vermont udało się uzyskać od osób indywidualnych i organizacji ok. 160 tys. $ wsparcia na obronę ustawy wprowadzającej wymogu znakowania żywności GM. Szacuje się, że na spory sądowe władze stanowe będą musiały wydać ok. 8 mln $ KLIK.
Inicjatywom wprowadzenia wymogu znakowania żywności GM brakuje naukowego uzasadnienia KLIK.

2. Meksyk:

– Kukurydza GM podzieliła naukowców. Kukurydza pełni w Meksyku ważną rolę ekonomiczną, jest podstawą żywienia, a nawet stanowi element lokalnej kultury. Do niedawna samowystarczalny kraj, musi dziś importować kukurydzę z innych państw. Sposobem na zwiększenie produkcji mogłaby być uprawa odmian GM, to jednak budzi duże kontrowersje KLIK;

– Jednostki badawcze oraz firmy nasienne planują przeprowadzenie licznych doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanych roślin (pszenica, kukurydza, fasola, soja, bawełna). Niektóre grupy rolników oraz organizacje pozarządowe protestują przeciw prowadzeniu tego typu badań KLIK.

3. Argentyna. Szwajcarska firma SGS otworzyła centrum badawcze, w którym prowadzone będą doświadczenia polowe genetycznie modyfikowanych roślin KLIK.

4. Brazylia. Genetycznie modyfikowane komary mają zostać zastosowane na szeroką skalę podczas zwalczania epidemii dengi w Brazylii KLIK PL.

5. Chiny. Firma Win-All High-Tech Seed łączy siły z Zhejiang University by ubiegać się o grant w ramach rzędowego programu, którego celem jest opracowanie kukurydzy GM odpornej na szkodniki KLIK.

6. Bangladesz. Naukowcy, eksperci, legislatorzy i dziennikarze rozmawiali o genetycznie modyfikowanym bakłażanie Bt KLIK. Podkreślono konieczność lepszej edukacji społeczeństwa i rolników o trwających w kraju doświadczeniach polowych modyfikowanego bakłażana.

7. Indie:

– Agencja ds. uwalniania organizmów GM (GEAC) wydała pozwolenia na przeprowadzenie doświadczeń polowych 25 nowych odmian GM KLIK;

– Liderzy partii Pattali Makkal Katchi domagają się wprowadzenia zakazu prowadzenia doświadczeń polowych roślin GM KLIK;

– Z uwagi na naciski polityczne Rząd poinformował, że zawiesza decyzję komitetu GEAC, powstrzymując w ten sposób przeprowadzenie doświadczeń polowych 13 nowych odmian roślin GM KLIK.

8. Malezja. Pomimo wzrostu zagrożenia groźną chorobą dengą, władze stanu Malakka nie zgodziły się na przeprowadzenie doświadczeń polegających na uwalnianiu do środowiska komarów GM redukujących liczbę osobników odpowiadających za rozprzestrzenianie się choroby KLIK.

9. Japonia. Rolnicy z wyspy Hokkaido z nadzieją oczekują rozpoczęcia pilotażowych upraw roślin GM KLIK.

10. Uganda. Uprawa bananów GM zawierających zwiększone ilości prekursora witaminy A może rozpocząć się w roku 2020 KLIK.

11. Kenia. Naukowcy domagają się zniesienia wprowadzonego w roku 2012 zakazu stosowania roślin GM KLIK.

12. Nigeria. Przyśpieszają prace nad wprowadzeniem organizmów GM do uprawy KLIK.

13. Raport Departamentu rolnictwa USA (USDA) nt. stanu biotechnologii rolniczej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Brazylii, Kostaryce, Ekwadorze, Hong Kongu, Tajwanie, Indiach, Korei Południowej, Gwatemali, Peru, Nowej Zelandii i Tajlandii.

14. Powstała Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Biotechnologicznych (ICBA) skupiająca stowarzyszenia przemysłu biotechnologicznego z całego świata KLIK.

15. Afryka. Najnowszy raport brytyjskiego think-thanku Chatham House wskazuje, że fobia państw afrykańskich przed akceptacją roślin GM szkodzi rozwojowi rolnictwa KLIK.

Poczynania przeciwników GMO

1. Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC zgromadziła już 3275 podpisów pod petycją Nie dla GMO: „WZYWAMY Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Posłów i Senatorów oraz Europarlamentarzystów do uszanowania głosu większości swoich wyborców poprzez wstrzymanie importu i sprzedaży żywności i pasz z GMO oraz natychmiastowe wprowadzenie bezwzględnego, ustawowego zakazu rejestracji odmian, obrotu i upraw genetycznie modyfikowanych nasion i roślin w Polsce.” KLIK PL.
Tłumacząc to na język polski: „domagamy się doprowadzenia branży produkcji i przetwórstwa mięsa na skraj bankructwa oraz chcemy doprowadzić do wyrzucenia na bruk tysięcy pracowników zatrudnionych w tej ważnej gałęzi naszej gospodarki. Nasze żądania doprowadzą do nagłego wzrostu cen żywności (ok. 20%). W efekcie zwiększy się import produktów wyprodukowanych w oparciu o GMO, ale wytworzonych w innych państwach.”

2. Mike Adams aka Health Ranger – jedna z najbarwniejszych postaci ruchów anty-GMO i autor popularnej strony NaturalNews, w jednym ze swych najnowszych wpisów (pt.: Biotechnologiczne ludobójstwo, kolaboranci Monsanto i dziedzictwo nazistowskiej „nauki” jako usprawiedliwienie dla zabijania ludzi) porównuje działania firmy Monsanto do nazistów. Zarówno firmę Monsanto jak i osoby twierdzące, że GMO pomogą w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego światu (np. wielu naukowców), oskarża o popełnianie zbrodni przeciw ludzkości (równiej zbrodniom nazistów). Pan Mike Admas podsuwa również rozwiązanie „problemu” osób popełniających tą „zbrodnię przeciw ludzkości”. Cytuje słowa prezydenta Niemiec, który powiedział: „moralnym prawem, a wręcz obowiązkiem, każdej istoty ludzkiej na świecie jest prowadzenie aktywnego planowania i zabijania osób uczestniczących w potwornej zbrodni przeciw ludzkości” KLIK.

3. Skoro ważny naukowiec popiera wykorzystanie GMO w rolnictwie to należy go zaatakować. Kilka organizacji tzw. „ekologicznych” (m.in. Greenpeace, GM Freeze, Friends of the Earth, etc.) wystosowało do nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej prośbę, by zwolnił z funkcji głównego doradcy naukowego panią prof. Anne Glover, która otwarcie popiera wykorzystanie roślin GM w rolnictwie KLIK.

4. Relacja z „wykładu” pana Jeffreya M. Smitha, samozwańczego eksperta od GMO (w rzeczywistości jogin i instruktora tańca towarzyskiego). Jak sam autor relacji określa, „wykład” miał charakter raczej spotkania sekty anty-GMO z członkami grupy zapatrzonymi w swojego guru (pana Smitha) KLIK.

5. Jak bogate, międzynarodowe organizacje pozarządowe walcząc z GMO w Indiach blokują osiągnięcie przez ten kraj bezpieczeństwa żywnościowego KLIK. „Mieliśmy szczęście, że organizacje te nie działały w latach 60-tych ubiegłego wieku, wtedy Indie nie doświadczyłyby sukcesu „zielonej rewolucji””

6. Opłaca się być prominentnym aktywistą anty-GMO, szerzącym pseudonaukowe teorie. Jedna z najbardziej popularnych postaci ruchu anty-GMO – pani Vandana Shiva, zarabia ok. 40 tys. $ za każdy „wykład” udzielony studentom amerykańskich uczelni KLIK.

7. Stanowisko Greenpeace w sprawie nowelizacji ustawy o GMO KLIK PL.

Inne

1. Opinie naukowców/ekspertów:

– David Baulcombe (Cambridge University): „Czas najwyższy by Europa przemyślała zmianę przestarzałych regulacji prawnych dotyczących GMO (…) Dysfunkcyjny i kosztowny proces skutkuje tym, że średnie i małe przedsiębiorstwa oraz uniwersytety są wykluczone z udziału w rozwoju technologii” KLIK;

– Prof. Ciro Antonio Rosolem (Uniwersytet stanowy w Sao Paulo) : „rolnicy brazylijscy twierdzą, że nie wyobrażają sobie uprawy bawełny bez odmian GMO (…) Uprawa odpornej na szkodniki bawełny Bt doprowadziła do redukcji liczby oprysków z 12 (odmiany konwencjonalne) do 5 a nawet 2 (odmiany GM)” KLIK;

– Dr Ruth MacDonald (Departament nauk o żywności, Iowa State University): „Nie ma dowodów na szkodliwość żywności GM (.. ) jej spożywanie jest tak samo bezpieczne jak konwencjonalnej” KLIK;

– Prof. David Montgomery (geomorfolog, University of Washington): „Biotechnologia (rośliny GM) mogą odegrać znaczącą rolę w ulepszeniu żyzności gleby”;

– Dr David R. Just (Cornell University): „rezygnacja z GMO oznaczałoby powrót do praktyk rolniczych o bardziej szkodliwym wpływie na środowisko naturalne” KLIK;

– Prof. Mahammad Faguji Ishiyaku (Ahmadu Bello University): „rośliny GM są kluczem w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Nigerii” KLIK.

2. Newsletter OECD nt. aktywności organizacji odnośnie biotechnologii KLIK.

3. Obalono 10 najpowszechniejszych mitów nt. GMO KLIK.

4. Czy Jezus spożywałby żywność zawierającą GMO? KLIK.

5. Nawet Amisze uprawiają rośliny GM KLIK.

6. Dlaczego powinniśmy wykazywać ograniczone zaufanie do organizacji pozarządowych (NGO) w sporze o GMO? KLIK. W przeciwieństwie do rządów czy koncernów, organizacje pozarządowe cieszą się dużym zaufaniem społecznym. Jednak w kwestii GMO zwykle mijają się one z prawdą.

7. Obrazek miesiąca: procentowy udział odmian GM w całkowitym areale upraw danego gatunku w USA 1996-2014 (źródło Departament rolnictwa USA) KLIK. 94% soi, 93% kukurydzy i 96% bawełny uprawianej na terenie USA stanwowią odmiany genetycznie modyfikowane.

Rysunek. Procentowy udział odmian GM w całkowitym areale upraw danego gatunku w USA 1996-2014 (dane USDA).

Rysunek. Procentowy udział odmian GM w całkowitym areale upraw danego gatunku w USA 1996-2014 (dane USDA).

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 6

Dodaj komentarz »
 1. Tymczasem, Wydział Biologii UW organizuje poraz drugi Ogólnopolską Konferencję „GMO – szanse czy zagrożenia?”.

  Pierwszy potwierdzony prelegent – prof. dr hab. Piotr Skubała. Czyli będzie wesoło.

 2. „Dlaczego powinniśmy wykazywać ograniczone zaufanie do organizacji pozarządowych (NGO) w sporze o GMO? ”

  Do wszystkich organizacji pozarządowych powinniśmy wykazywać ograniczone zaufanie, są one bowiem w sposób szczególny narażone na amatorszczyznę, ideologiczne pobudki których źródło znajduje się w różnych światopoglądach ale nie z tej ziemi często pochodzących 🙂
  Na rynku ideii można naprawdę wszystko znaleźć, zorganizowanie się w NGO jest najprostszą droga do publicznych pieniędzy. Za publiczne uważam dobrowolne składki członków i sympatyków ale i budżetowe często.
  Ograniczone nie oznacza braku zaufania, każdy ma inne kryteria ograniczania 🙂

 3. „Istotne znaczenie miała głośna w Parlamencie Europejskim konferencja „Naukowcy dla Europy wolnej od GMO”, na którą udało się ściągnąć wybitne autorytety naukowe ze świata, (m.n Jeffreya Smitha z USA, dr. Jermakową z Rosji, profesora Perrino z Włoch, z Polski brał udział dr. Zbigniew Hałat) i uzyskać naukowe potwierdzenie zagrożenia, które wiąże się z GMO. Miałem zaszczyt być gospodarzem i jednym z referentów Tej Konferencji z ramienia Parlamentu Europejskiego. Konferencja odbyła się 12 czerwca 2007 roku, wzbudziła duże zainteresowanie europosłów i miała istotny wpływ na zmianę nastawienia eurodeputowanych do problemu GMO.”
  http://www.januszwojciechowski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1999:kropla-dry-ska-jest-sukces-w-walce-przeciw-gmo&catid=20:blog&Itemid=42

  A dla europosła Janusza Wojciechowskiego Jeffrey Smith z USA jest wybitnym autorytetem naukowym

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. Trzymamy kciuki za prof. Anne Glover. To osoba naprawdę otwarta na dialog pragnąca wysłuchać obu stron, a to rzadkość w konflikcie dookoła GMO. Choć faktycznie niektóre jej wypowiedzi pro-GMO były co najmniej niezręczne… :/

 6. @Raptor

  Nie mam dostępu do pełnej publikacji. Postaram się ją zdobyć i być może uzupełnię ten komentarz. Po analizie samego abstraktu moją uwagę zwraca jedna, ale bardzo ważna, kwestia:
  – Badania były przeprowadzone w warunkach in vitro. To bardzo ważne, ponieważ warunki te w żadnym razie nie odpowiadają sytuacji, w której organizm jest eksponowany na dany środek w warunkach rzeczywistych stosowania herbicydu (= na polu). Ja nie mam wątpliwości, że w warunkach in vitro glifosat będzie powodował negatywne reakcje komórek/fragmentów tkanek (co dowiedziono wielokrotnie). Prawdopodobnie jak tysiące innych substancji, które powszechnie uważamy za całkowicie bezpieczne.
  Być może rzeczywiscie glifostat w warunkach in vitro negatywnie wpływa na właściwości motoryczne mięśni gładkich fragmentów jelita cienkiego (taki jest wniosek z abstraktu). Nie oznacza to jednak, że w żywym organizmie sytuacja będzie wyglądać tak samo. Wręcz przeciwnie. Przewód pokarmowy posiada liczne sposoby na to by różnorodne substancje nie wpływały nań negatywnie. W warunkach in vitro komórki/tkanki nie są w ten sam sposób zabezpieczone przed różnymi substancjami jak te same komórki/tkanki w organizmie.

  Moją uwagę zwraca również ostatnie zdanie abstraktu. Autorzy piszą, że stosowane przez nich dawki glifosatu odpowiadają tym na jakie narażony jest człowiek podczas stosowania oprysków. Jednak dawka na jaką narażony jest człowiek nie odpowiada dawce, która znajdować się będzie w jego jelicie cienkim (podczas transportu przez przewód pokarmowy ulegnie wielokrotnemu rozcieńczeniu).

  @Załamka

  Byłbym szczęśliwy gdyby pan Jeffrey M. Smith był idolem tylko polityków. Niestety, ale jego pseudonaukowe teorie i książki, są również inspiracją chyba dla większości znanych mi polskich naukowców będących przeciw stosowaniu GMO w rolnictwie. Nie zapomnę wykładu prof. Rembiałkowskiej (SGGW) sprzed roku, gdzie niemal co drugi slajd miał odnośnik brzmiący „Jeffrey M. Smith”.
  Na pana Jeffreya M. Smith powoływał się swego czasu także Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, w swym oficjalnym stanowisku sprzeciwiającym się wykorzystywaniu roślin GM w rolnictwie (tak często cytowane przez przeciwników GMO). Cytat:
  „Nie miejsce tu na referowanie szerokiego spektrum już znanych a przemilczanych zagrożeń. Dla polskiego czytelnika dostępna jest w tym względzie choćby książka J. Smitha „Nasiona kłamstwa” czy bogaty serwis internetowy [mowa o stronie gmwatch.org, również sterowanej przez pana Smitha].”
  Nieco żenujące, tym bardziej, że w tym kilkustronicowym stanowisku to jedyne (!) cytowane źródło wiedzy, na które powołują się naukowcy z tego wydawałoby się szacownego grona.
  Inna ciekawa publikacja bogato opatrzona odnośnikami do pana Jeffreya M. Smitha to książka prof. Stanisław K. Wiąckowskiego: „GENETYCZNIE MODYFIKOWANE ORGANIZMY OBIETNICE I FAKTY”. Bardzo często przywoływana w dyskusjach o GMO.
  O prof. Tomiałojciu, który w sejmie wymachiwał książką pana Smitha już nie będę się rozpisywać.
  Pan Smith był kiedyś w Polsce, a na specjalnie zwołanej konferencji z tej okazji wraz z nim przy stole zasiedli: prof. Żarski, prof. Szyszko i prof. Więckowski.

css.php