Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

30.06.2014
poniedziałek

GMO Box Office – Czerwiec

30 czerwca 2014, poniedziałek,

Top 3 wydarzenia miesiąca

1. Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych. Posłowie w głosowaniu zadecydowali o przekazaniu go do Komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa KLIK PL.

2. Ministrowie ds. środowiska krajów UE osiągnęli polityczne porozumienie ws. przepisów, które mają pozwolić krajom UE na ograniczenie lub zakaz upraw GMO na części lub całym swoim terytorium. Gdy nowe przepisy wejdą w życie, kraje UE będą mogły zakazać upraw GMO także m.in. ze względów społeczno-ekonomicznych, urbanistycznych, wykorzystania gleby, ze względu na cele polityki rolnej czy publicznej. KLIK PL. „Dzisiejsze polityczne porozumienie odpowiada na powtarzane od 2009 r. apele krajów członkowskich o więcej elastyczności i prawnej pewności dla krajowych decyzji w sprawie upraw (GMO) na całym lub części swojego terytorium” – podkreślił komisarz Tonio Borg.

3. Przedziwna sprawa. Kontrowersyjna praca prof. Seraliniego, która w zeszłym roku została wycofana z czasopisma Food and Chemical Toxicology, została ponownie opublikowana w innym czasopiśmie: Environmental Sciences Europe. Naukowcy nie kryją zdziwienia KLIK. Badania prof. Seraliniego, w których nieudolnie starał się udowodnić szkodliwość kukurydzy GM (NK603), uznano za nierzetelnie przeprowadzone, przeanalizowane i zinterpretowane (co było powodem retrakcji). Więcej o kontrowersyjnej publikacji – TU, TU, TU, TU i TU TEŻ.

Doniesienia naukowe/Publikacje/Raporty:

1. Wpływ transgenicznej pszenicy odpornej na wirusa mozaiki na mikroorganizmy ryzosfery KLIK. Trwające 2 lata badania wskazują, że transgeniczna kukurydza nie ma negatywnego wpływu na populacje mikroorganizmów glebowych.

2. Analiza porównawcza regulacji dotyczących znakowania GMO w USA, Unii Europejskiej i Korei południowej KLIK.

3. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował raport z analizy wpływu uprawy kukurydzy MON810 w 2012 r. na środowisko i zdrowie ludzi i zwierząt. Nie stwierdzono negatywnego wpływu kukurydzy MON810 na środowisko czy zdrowie zwierząt i ludzi KLIK. Poprzednie raporty (za lata 2009-2011) kończyły się podobnymi wnioskami.

4. Najnowsze osiągnięcia w inżynierii genetycznej roślin owocowych KLIK.

5. Panel naukowy GMO Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował opinię naukową nt. oceny bezpieczeństwa genetycznie modyfikowanego rzepaku MON88302 KLIK. Eksperci EFSA stwierdzili, iż rzepak jest tak samo bezpieczny jak konwencjonalny odpowiednik.

6. Biotechnologia w Pakistanie: stan i perspektywy KLIK. Publikacja Pakistańskiej Akademii Nauk.

7. Wpływ bawełny Bt na szkodnika z gatunku Thrips tabaci i drapieżnika Orius insidiosus KLIK. Badania wykazały brak negatywnego wpływu bawełny Bt na drapieżniki z gatunku Orius insidiosus żywiących się Thrips tabaci.

8. Stopień, w jakim potencjalne korzyści z adopcji upraw GM przez rolników Unii Europejskiej są pomniejszane przez koszty przestrzegania prawa w zakresie współistnienia upraw KLIK.

9. Otchłań niezrozumienia. Powiększająca się przepaść pomiędzy konsensusem naukowym a odbiorem spoleczeństwa KLIK.

Polska

1. Dr Roman Warzecha (IHAR-PIB, Polski Związek Producentów Kukurydzy): „Związek i kilka innych organizacji branżowych opowiadają się za uprawą kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej. Obecnie dotyczy to kukurydzy MON 810, odpornej na omacnicę prosowiankę, najgroźniejszego szkodnika w Polsce. Straty z powodu jego żerowania corocznie mogą wynosić nawet 1 mld zł (…) Głównym problemem jest zapewnienie opłacalności produkcji. Chodzi o to, aby ten wspomniany miliard złotych pozostawał w kieszeni producentów kukurydzy. Kukurydza MON 810 zapewnia nie tylko uprawy bez strat, ale również wytwarza produkt pozbawiony szkodliwych dla zdrowia człowieka i zwierząt mikotoksyn.” KLIK PL;

2. W Turku otwarto pierwszy w Polsce Instytut Technologii Mikrobiologicznych KLIK PL. „Każdy obywatel będzie miał możliwość zapytania, czy np. w jego jabłku jest resztka GMO czy ślady jakichś toksyn, albo ślady wysokiego przetworzenia.” Resztka GMO w jabłku? Ciekawe.

3. Badania nad rybami transgenicznymi (modyfikowanymi genetycznie) zamierzają prowadzić naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie KLIK PL. Chodzi o ryby z gatunku danio pręgowany. Tematyka możliwych badań jest szeroka – od chorób układu nerwowego poprzez nowotworowe, do wszystkich schorzeń nękających człowieka. Wspomniane ryby w odróżnieniu od tradycyjnych zwierząt laboratoryjnych, jak myszy czy szczury, są tańsze w hodowli, łatwiejsze jest także ich rozmnażanie.

4. 5 „kandydatów” do zastąpienia transgenicznej soi KLIK PL. Jeśli przez najbliższe 2,5 roku nie znajdziemy rozsądnej alternatywy dla soi pochodzącej z upraw GMO, krajowe rolnictwo może stanąć przed ogromnym problemem.

Europa

1. Unia Europejska:

– EuropaBIO – stowarzyszenie firm z sektora biotechnologicznego nie kryje rozczarowania osiągniętym przez ministrów środowiska porozumieniu w sprawie ułatwień we wprowadzaniu zakazów upraw roślin GM na terenie państw członkowskich KLIK. „Renacjonalizacja polityki Unii Europejskiej, nie poparta obiektywnymi przesłankami, jest szkodliwym precedensem, sprzecznym z ideą wspólnego rynku. Porozumienie zezwala poszczególnym państwom na wprowadzenie zakazu stosowania danej technologii, w oparciu o pozanaukowe przesłanki. Stanowi to niebezpieczny precedens, który jest negatywnym sygnałem dla firm sektora innowacyjnego, które rozważają czy inwestować w Europie czy nie.”

– Na prośbę Komisji Europejskiej, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował opinię naukową odnośnie moratorium na uprawy kukurydzy MON810 przez Grecję. Eksperci EFSA stwierdzają, że nie ma żadnego uzasadnienia naukowego odnoszącego się do zagrożeń dla zdrowia czy środowiska, wspierającego wprowadzenie moratorium na uprawę kukurydzy MON810 KLIK;

– Rozmowy handlowe UE-USA: spór o GMO i wołowinę z hormonami KLIK PL. Umowa o wolnym handlu między UE a USA powinna znieść nie poparte dowodami naukowymi bariery m.in. w handlu uprawami GMO – uważa sekretarz stanu USA ds. rolnictwa Tom Vilsack.

2. Raport USDA nt. stanu biotechnologii rolniczej w Belgii KLIK.

2. Włochy. Pan Giorgio Fidenato walczy o prawo do uprawy kukurydzy GM KLIK. „Walczę o możliwość uprawy GMO, bo chcę by jadła ją moja rodzina. Uważam, że żywność GM jest zdrowsza i bardziej odżywcza od konwencjonalnej.” Pomimo tego, że uprawa modyfikowanej kukurydzy jest zakazana, włoski rolnik w tym roku ponownie wysiał nasiona odmian GM. „Będę nadal walczył, prawo Unii Europejskiej pozwala na uprawę kukurydzy GMO.”.

3. Wielka Brytania:

– Naukowcy chcą hodować komary, które mogą płodzić tylko samce, co naturalnie ma prowadzić do unicestwienia całych populacji KLIK PL. „… genetycznie zmodyfikowane insekty produkują enzym zwany endonukleazą. W charakterystyczny sposób tnie on nić DNA, dzięki czemu niemal wszystkie powstające plemniki prowadzą do zrodzenia się samców (…) taka genetyczna manipulacja może pomóc nie tylko w walce z malarią, ale także z innymi chorobami czy szkodnikami.”

– Przedstawiciele władz z entuzjazmem odnoszą się do osiągniętego porozumienia ministrów ds. środowiska państw członkowskich ws. zakazów uprawy roślin GM. Minister środowiska, pan Owen Paterson komentuje: „To duży krok naprzód w kierunku odblokowania sparaliżowanego procesu autoryzacji nowych roślin GM w Unii Europejskiej” KLIK.

4. Litwa. Parlamentarzyści pracują nad nowelizacją ustawy o GMO, która zaostrzy nadzór nad produktami GM KLIK.

5. Rosja:

– Dlaczego Rosja planuje zakazać importu i uprawy roślin GM? Czy państwo to chce stać się liderem produkcji non-GM? Analitycy wskazują, że to po prostu polityczna gra wymierzona w USA. KLIK;

– Rosja nie tylko stara się ograniczyć stosowanie i sprzedaż GMO na swoim rynku, ale apeluje do państw ONZ by poszły w jej ślady KLIK.

6. Cypr. Minister środowiska uspokaja opinię publiczną i zapewnia: Cypr pozostanie krajem wolnym od GMO KLIK.

7. Niemcy:

– Naukowcom z Heinrich Heine University udało się po raz pierwszy uzyskać genetycznie modyfikowane pszczoły miodne. Przełomowe dokonanie może mieć duży wpływ na rozwój badań na tych owadach KLIK;

– W ślad za porozumieniem ministrów środowiska państw członkowskich UE, ministerstwo rolnictwa zapowiada zamiany w prawie związane z uprawą roślin GM KLIK.

8. Bułgaria. Rada Ministrów przegłosowała przyjęcie poprawki, która wprowadza na terenie państwa zakaz upraw genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON810 KLIK.

Świat

1. Australia/Kanada/USA. 16 organizacji rolniczych opublikowało wspólne stanowisko, w którym wyrażają swe poparcie dla wykorzystania biotechnologii w rozwoju nowych odmian pszenicy KLIK.

2. USA:

– Genetycznie modyfikowane banany o zwiększonej zawartości beta-karotenu, prekursora witaminy A będą testowane na ludziach. Naukowcy liczą, że ulepszone banany przyczynią się do poprawy sytuacji w regionach świata zagrożonych niedoborem witaminy A KLIK. Banany GM pojawią się na rynku najprawdopodobniej ok. 2020 roku w Ugandzie;

– Firma DelMonte prowadzi testy genetycznie modyfikowanych ananasów KLIK;

– Genetycznie modyfikowana soja o zwiększonej zawartości kwasów oleinowych jest uprawiana na powierzchni ponad 80 tys. ha. Wysokooleinowa soja nie zawiera kwasów tłuszczowych trans, ma o 20% mniejszą zawartość tłuszczów nasyconych oraz charakteryzuje się cennymi cechami dla przemysłu spożywczego, np.: większą stabilnością w wysokich temperaturach KLIK. W zeszłym roku areał zasiewów wynosił ok. 20 tys. ha. Szacuje się, że w roku 2023 powierzchnia upraw osiągnie ponad 7 mln ha;

– Firma biotechnologiczna CERES poinformowała o rozpoczęciu serii doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanej trzciny cukrowej. Liczne odmiany charakteryzują się zwiększoną zawartością cukrów lub zwiększoną tolerancją na suszę KLIK;

– Departament Rolnictwa USA poinformował o rozpoczęciu konsultacji społecznych ws. genetycznie modyfikowanych ziemniaków Innate o zmniejszonej zawartości akrylamidu KLIK,

– Naukowcy informują o pozytywnych wynikach doświadczeń na genetycznie modyfikowanych kasztanowcach. Modyfikowane drzewa wykazują zwiększoną odporność na patogennego grzyba, który doprowadził niemal do wymarcia tego gatunku w USA. Badacze chcą za pomocą modyfikowanych drzew odtworzyć lasy kasztanowe KLIK;

– Przeprowadzony przez naukowców Cornell University sondaż wskazuje, że respondentom bardziej zależy na środowisku naturalnym niż pomocy głodującym KLIK;

– Hawaje. Czy wprowadzony niedawno zakaz upraw GMO na terenie okręgu Hawaii zagraża badaniom nad nowymi odmianami roślin użytkowych? KLIK. „To zmusza nas do rezygnacji z wykorzystania biotechnologii w uzyskiwaniu ulepszonych odmian” – komentują przedstawiciele departamentu badań rolniczych lokalnego uniwersytetu;

– Hawaje. Niektórzy mieszkańcy okręgu Muai domagają się wprowadzenia całkowitego zakazu uprawy roślin GM. skutkiem mogą być wielomilionowe straty oraz wzrost bezrobocia KLIK;

– Hawaje. Kilka organizacji rolniczych oraz firmy agrobiotechnologiczne złożyły wspólny pozew przeciw decyzji władz okręgu Muai, które wprowadziły zakaz upraw roślin GM KLIK;

– Oregon. Wprowadzone w pośpiechu zakazy upraw roślin GM na terenie dwóch okręgów otwierają drogę do wszczynania pozwów przeciw rolnikom nie uprawiającym roślin GM. Wszystko z powodu niejednoznacznego brzmienia definicji organizmu genetycznie modyfikowanego KLIK;

– Władze Oregonu planują stworzyć mapę upraw roślin GM KLIK;

– Znakowanie żywności GM:
Najnowsze wyniki badań opinii publicznej potwierdzają, że większość obywateli jest zadowolonych z polityki Agencji ds. Żywności i Leków odnośnie znakowania produktów powstałych z wykorzystaniem biotechnologii KLIK.
Cztery znaczące organizacje zrzeszające producentów żywności skierowały do sądu federalnego pozew przeciw stanowi Vermont. To efekt działań władz, które wprowadziły ustawę (Act 120) nakładającą wymóg znakowania żywności zawierającej GMO KLIK.
Stan Vermont ma nie lada problem. Władze wprowadziły w maju wymóg znakowania żywności GM. Do sądu trafiły z tego powodu pierwsze pozwy. Szacuje się, że może to kosztować władze ok. 8 mln $. Problem w tym, że w budżecie jest deficyt rzędu 70 mln $ KLIK.
Czy stan Nowy York będzie kolejnym, który wprowadzi wymóg znakowania żywności zawierającej GMO? KLIK.

3. Zimbabwe. Przedstawiciele organizacji rolniczej Narodowa Unia Rolnicza wzywają Rząd do zmiany polityki wobec GMO i by umożliwił uprawę roślin transgenicznych KLIK.

4. Kenia. Szefowa delegacji UE przekazała informację rolnikom kenijskim, że jeśli zdecydują się uprawiać rośliny GM, będą musieli liczyć się z tym, że mogą wystąpić problemy z ich importem do państw Wspólnoty: „powiedzieliśmy to jasno rolnikom z RPA, mówimy to samo Wam. Import produktów GM do Unii będzie praktycznie niemożliwy” KLIK. W międzyczasie UE importuje ogromne ilości produktów GM z Ameryki Pd. i Pn, a nawet Azji. Jak widać UE zrobi wiele by powstrzymać adopcję obiecującej technologii w Afryce.

5. Bangladesz:

– Aktywiści anty-GMO prowadzą kampanię opartą na dezinformacji i kłamstwach wśród rolników, którzy prowadzą pilotażowe uprawy bakłażana Bt (odpornego na szkodniki). Wmawiają rolnikom, że rośliny zagrażają ich zdrowiu oraz nakłaniają do składania fałszywych oświadczeń co do rzekomego niepowodzenia upraw. Niektórzy z farmerów czują się zastraszeni KLIK. Komentatorzy twierdzą, że aktywiści anty-GMO obawiają się, że pilotażowe uprawy bakłażana Bt okażą się sukcesem, co mogłoby stanowić przełom w akceptacji roślin GM w tym kraju;

– Rząd planuje w najszybszym możliwym terminie wprowadzić do upraw genetycznie modyfikowane odmiany bawełny Bt KLIK.

6. Indie: państwowa agencja wywiadowcza informuje, że działalność organizacji pozarządowych (np. Greenpeace) w walce z GMO zagraża rozwojowi gospodarczemu kraju KLIK. Organizacje pozarządowe krytykują raport służb twierdząc, że są w ten sposób zastraszane KLIK.
Dzień po opublikowaniu raportu, rząd poinformował, że zamierza zablokować zagraniczne wpływy finansowe dla niektórych organizacji pozarządowych wymienionych w dokumencie służb wywiadowczych (m.in. Greenpeace czy organizacji Vandany Shivy) KLIK.

7. Kirgistan. Rząd wprowadził całkowity zakaz uprawy, importu i sprzedaży produktów GMO KLIK.

8. Australia:

– Boom na uprawę rzepaku GM. Jak informuje Monsanto sprzedaż nasion odmian GM wzrosła w stosunku do poprzedniego roku aż o 55% KLIK;

– Mieszkańcy stanu Zachodnia Australia są zaniepokojeni stanem zabezpieczeń w ośrodku badawczym w Merredin. Jednostka ta jest znana, z prowadzenia licznych doświadczeń polowych z roślinami GM. W lutym z powodu nawałnic zostały uszkodzone siatki znajdujące się nad polami. To niepokoi okolicznych mieszkańców, którzy uważają, że rośliny GM mogą wydostać się do środowiska KLIK. Przedstawiciele ośrodka tłumaczą, że obecnie nie są uprawiane żadne rośliny GM, a siatki nie zostały naprawione ponieważ ten system zabezpieczeń będzie przeprojektowany;

– Trwają prace nad genetycznie modyfikowanymi trawami pastewnymi. Naukowcy twierdzą, że ulepszone rośliny nie trafią na rynek wcześniej niż po roku 2020. Organizacje rolników organicznych protestują przeciw trawie GM KLIK.

9. Meksyk. Władze zamierzają znowelizować ustawy dotyczące znakowania produktów GM KLIK.

Poczynania przeciwników GMO

1. Greenpeace komentuje porozumienie osiągnięte przez państwa członkowskie UE ws. wprowadzania zakazów upraw roślin GM: Państwa UE powiedzą “tak” dziurawej propozycji zakazywania na poziomie krajowym upraw roślin GMO? KLIK PL. „Celem ministrów środowiska jest ułatwienie państwom członkowskim wprowadzenia zakazów upraw GMO na swoim terytorium. Niestety propozycja przedstawiona przez prezydencję grecką tylko pozornie im to zapewni. W rzeczywistości kraje, które zdecydują się na ich wprowadzanie, będą jeszcze bardziej narażone na pozwy sądowe ze strony przemysłu agrochemicznego” – powiedziała Joanna Miś, koordynatorka ds. polityki ekologicznej w Greenpeace Polska.

2. Brazylia. Aktywiści starają się storpedować proces autoryzacji genetycznie modyfikowanych eukaliptusów. Rozpoczęli kampanię zbierania głosów przeciw rozpoczęciu przez brazylijską firmę FuturaGene komercyjnej uprawy KLIK. Transgeniczne eukaliptusy charakteryzują się zwiększona produktywnością o 20%.

3. W USA mają rozpocząć się prowadzone na ludziach doświadczenia bananów GM wzbogaconych o prekursora wit. A. Organizacja GMOFreeUSA rozpoczęła kampanię dezinformacji przeciw ulepszonym bananom, które mogłyby pomóc milionom ludzi na świecie KLIK.

4. W Warszawie na konferencji zorganizowanej przez Zielony Instytut oraz Instytut Spraw Obywatelskich, spotkano się by porozmawiać o wprowadzeniu w naszym kraju sytemu znakowania żywności „bez GMO” KLIK PL.

Inne

1. Opinie naukowców/ekspertów:

– Dr Steven Novella (Yale University): „… to dosyć oczywiste, ulepszanie roślin z wykorzystaniem inżynierii genetycznej jest bezpieczne” KLIK;

– Prof. Krishnaswamy VijayRaghavan (b. dyrektor Narodowego Centrum Badań biologicznych, szef Departamentu Biotechnologii przy Ministerstwie nauki): „rośliny GM nie stanowią zagrożenie, a obawy, że „skażą” konwencjonalne uprawy są nieuzasadnione” KLIK;

– Prof. Adam Jaworski (Uniwersytet Łódzki): „Z punktu widzenia naukowego nie ma ani jednego dowodu, ani jednej uczciwej pracy , która wykazywałaby, że żywność genetycznie modyfikowana jest nebazpieczna dla zycia i zdrowia.” KLIK PL;

2. Opinie praktyków (rolników/farmerów):

– Czy inspirowane przez ruchy rolników organicznych inicjatywy wprowadzania zakazów upraw roślin GM nie obrócą się przeciw samym rolnikom organicznym? Tekst p. Mischy Popoff – rolniczki ekologicznej, obecnie inspektora Departamentu Rolnictwa ds. rolnictwa organicznego KLIK. „Wzrostowi areału upraw roślin GMO towarzyszył znaczny wzrost sprzedaż produktów BIO, co kładzie kłam twierdzeniom organizacji anty-GMO twierdzącym, iż rośliny GM zagrażają uprawom „ekologicznym” (…) Przez lata społeczność rolników organicznych walczyła o swoje miejsce w rolnictwie, domagając się prawa do swobodnego prowadzenia upraw organicznych. Obecnie sprzeniewierzamy się tym zasadom walcząc z GMO. Odmawiamy prawa naszym sąsiadom do decydowania o tym co chcieliby uprawiać (…) Konsumenci potrafią jednak dostrzegać, gdy ktoś zaczyna łamać gry fair play.”

– „Twierdzenia o tym, że rolnicy uprawiający rośliny GM niemal „kąpią” swe uprawy w herbicydach jest mitem” KLIK. „Twierdzenia te nie mają nic wspólnego z rzeczywistością (…) W przypadku uprawy kukurydzy ilość herbicydu aplikowana na powierzchni 1 m² odpowiada 3 kroplom. W przypadku soi to ok. 1,2 kropli herbicydu na m². (…) Możecie też wierzyć lub nie, ale rolnikom wcale nie zależy na stosowaniu dużych objętości herbicydów. Nie są one tanie, ich aplikacja zabiera dużo czasu i zużywa duże ilości paliwa. Zdajemy sobie też sprawę, że nie są one obojętne dla środowiska.”

3. Reakcje po re-publikacji nowej/starej publikacji zespołu prof. Seraliniego:

– Wydawniczy galimatias KLIK PL. „Ponowna publikacja pracy Seraliniego przysporzy wrzodów żołądka co najmniej kilku osobom (…) Naukowy impakt tej pracy jest i będzie jednak żaden”;
– Drugie życie badań prof. Seraliniego. Ale gdzie są nowe dane? KLIK;
Nature: Re-publikacja wyników badań łączących GMO z nowotworami – zmiana czasopisma nie przekonuje krytyków KLIK;
– Artykuł anty-GMO powraca z zaświatów KLIK;
– Reakcja naukowców na re-publikację badań prof. Seraliniego KLIK;
– Analiza czasopisma Environmelntal Sciences Europe, które opublikowało nową/starą pracę pana Seralniego KLIK. Jedną z kluczowych zasad jaką kieruje się redakcja jest: „artykuły nie powinny być publikowane wcześniej w żadnym innym czasopiśmie naukowym”. Ta zasada przestała być aktualna. Ciekawostką jest fakt, że jest to ulubione czasopismo naukowców nastawionych negatywnie do GMO KLIK.

4. Jabłka odporne na zarazę ogniową KLIK PL. Grupie badaczy z Politechniki Federalnej w Zurychu (ETH) oraz z niemieckiego Instytutu Juliusa Kühna udało się opracować odmianę jabłoni odporną na zarazę ogniową.

5. Genetycznie modyfikowane rośliny mogą polepszyć los milionów ludzi na świecie – tekst w The Washington Post KLIK. „Nie ma żadnego dowodu naukowego na to, że żywność zawierająca GMO szkodzi zdrowiu ludzi. Jeśli kogoś to nie przekonuje, to zawsze może kupić sobie żywność nie zawierającą GMO (np. organiczną).”

6. Genetycznie modyfikowany … ser KLIK. Chemozyna, wykorzystywana w produkcji serów, jest pierwszym enzymem z bakterii GM, który dopuszczono do spożywania przez ludzi. Przed „erą GMO” enzym ten pozyskiwano z żołądków cieląt, co wiązało się z ich uśmiercaniem. „Czy przeciwnicy anty-GMO są przeciw spożywaniu serów powstałych z wykorzystaniem rekombinowanej chemozyny? (obecnie wykorzystywana w produkcji 80-90% serów w USA)”

7. Pięć „smacznych” powodów dla których warto rozważyć uprawę roślin GM. Winorośl, kawowce, kakaowce, banany, cytrusy – uprawy tych roślin są zagrożone z różnych powodów. Pomocą mogłaby być genetyczna modyfikacja KLIK. „Nie twierdzę, że dzięki inżynierii genetycznej udałoby się rozwiązać wszystkie problemy dotykające wymienionych gatunków roślin. Możemy tylko spekulować co udałoby się osiągnąć gdyby przez 15 lat nie powstrzymano wykorzystania inżynierii genetycznej w ich ulepszaniu.”

8. Paliwo z siana, słomy i liści? Potrafią to bakterie, które stworzyli naukowcy KLIK PL. Za pomocą genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów będziemy produkować ekologiczny etanol z celulozy znacznie łatwiej i taniej niż to było możliwe do tej pory.

9. Rośliny GM niezbędne dla zachowania produktywności zbóż KLIK. Inżynieria genetyczna jest postrzegana jako szansa w walce z chwastami i chorobami pszenicy.

10. Zapowiedzi:

– W dniach 2-6.02.2015 odbędzie się w Zakopanem konferencja pt.: „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”. Organizatorem jest Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie. Zakres tematyczny jest bardzo szeroki. Jedna z sesji poświęcona będzie biotechnologii i innym technikom innowacyjnym wykorzystywanym w hodowli KLIK PL;

– W dniach 24-26.10.2014 odbędzie się konferencja pt.: „GMO – szanse czy zagrożenia”. Organizatorem jest Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego KLIK PL.

11. Trwają prace nad pełnometrażowym thrillerem politycznym pt. : „Food”. Film poświęcony będzie żywności genetycznie modyfikowanej KLIK. „Obraz będzie składał się z trzech zaplatających się historii: poznamy m.in. losy kobiety, której syn zapada na tajemniczą chorobę, farmera zagrożonego utratą dorobku życia i prezesa korporacji zajmującej się genetycznie modyfikowaną żywnością, którego syn cierpi na autyzm.”

12. Ten cudowny len – audycja Radia Wrocław. O smutnej historii transgenicznego lnu – rozmowa z prof. Janem Szopą-SkórkowskimKLIK PL. O mitycznym GMO i alternatywnym antybiotyku. O niełatwym przebijaniu muru przepisów i obojętności urzędników, a przede wszystkim o odkryciach, które mogą pomóc w gojeniu najcięższych ran i radzeniu sobie z opornymi bakteriami. „Państwo polskie zafundowało nam dotacje na wykonanie tych opatrunków. Państwo polskie dało nam pieniądze na (…) maszyny, urządzenia, na linię technologiczną. I równocześnie to samo państwo zabroniło upraw. Przecież to jest kuriozalne.”

13. Genetycznie modyfikowany łosoś, który w niedługim czasie trafi na sklepowe półki, to dopiero początek ery zwierząt GM KLIK.

14. Jak wyglądałoby rolnictwo bez biotechnologii? Wywiad z Julie Borlaug, wnuczką Normana Borlauga KLIK.

15. Matt Ridley pisze w The Times o GMO KLIK. „Rośliny GM to niższe koszty produkcji, mniejsze zużycie pestycydów i zdrowsza żywność.”

16. Edytowanie genomów. Artykuł w jasny sposób tłumaczący molekularne mechanizmy leżące u podstaw najnowszych technik inżynierii genetycznej – ZNF/TALENs i CRISPR/Cas KLIK.

17. Trzy organizmy GM, które sprawią, że nasza planeta stanie się lepszym miejscem do życia KLIK.

18. Czy genetycznie modyfikowana pszenica może być rozwiązaniem problemów osób z nietolerancją glutenu KLIK.

19. Obrazek miesiąca: Zambia. W kraju borykającym się z klęskami głodu oficjele z komisji zdrowia przy asyście pracowników sądu spalili 700 opakowań (ok. 500 kg) płatków śniadaniowych, w których znajdowały się śladowe ilości kukurydzy GM KLIK.

Płonące opakowania płatków śniadaniowych zawierających śladowe ilości kukurydzy GM

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 6

Dodaj komentarz »
 1. Ciekawa jestem jak to będzie dokładnie z tym GMO. Szczerze mówiąc człowiek już nie wie co jest dobre co jest złe. Najpierw nagonka na to, że coś jest złe, a później, że jednak nie.

  I tak szczerze, co robić? – Nie wiadomo.

 2. „I tak szczerze, co robić? – Nie wiadomo.”

  Wiadomo, myśleć. Wierzyć naukowcom jak się samemu tematu nie ogarnia albo się nie chce zagłębiać a nie oszołomom z kwiatami we włosach którzy wiarę w Boga zastąpili wiarą w boską moc natury. 99.99% ludzi którzy rozumieją na czym polega GMO w tym naukowcy nie widzą zagrożeń tylko wielkie szanse które niesie ze sobą technologia, w medycynie, rolnictwie i wszystkich dziedzinach życia, poza zbrojeniami oczywiście:)

 3. Skoro ,, bezstronni naukowcy ,,zarzucili prof. Seraliniemu błedy w badaniu ,nierzetelnosc itp to zroworozsadkowo sami powinni przeprowadzic ten sam eksperement ale juz ,,rzetelnie ,, . I go opublikowac. Niestety nic sie takiego nie stało za wyjatkiem wylewania pomyj i pustoslownym gadaniem. Eksperyment tak prosty ze moze go nawet wykonac grupa ucznniow 3 klasy LO w ramach rocznych zajec z biologi . 2xpo 10 szczurkow , jedne zywione GMO , drugi nie , codzienne obserwacje , foto zapiski , mija 10 – mcy roku szkolnego i bedzie widac czy sa guzy czy nie ma . Proste ? Proste , zbyt proste a w dodatku niepodwazalne. I nie potrzeba do tego ludzi z tytulami Prof dr , z dorobkime naukowym .

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. a co do 1 mld ,,oszczednosci ,, co to powinny zostac w kieszeni producentow . Powiem tak , 1 mld zysku producentow , 10 mld strat dla NFZ

 6. „I nie potrzeba do tego ludzi z tytulami Prof dr , z dorobkime naukowym .”

  Przeprowadź taki eksperyment, będziesz sławny jak Seralini, będzie was dwóch mądrych.
  Swoją drogą, nie masz zbyt dobrego zdania o Profesorze skoro tak dezawuujesz jego dokonania.
  Bo zgadzam się, to proste, żeby nie powiedzieć prostackie doświadczenie.
  A eksperyment jest powtarzany powszechnie na całym świecie od wielu lat, znajdź jedną osobę lub świnię której GMO zaszkodziło.

 7. Jak będziesz eksperymentował to proponuję taki test, na poziomie Profesora.
  Podawaj jednym szczurom roztwór Rundapu do picia a drugim inne pestycydy, te akceptowane przez ekologów.
  Podobnie zrób z nawozami sztucznymi, jednym „chemię” drugim gnojówkę.
  Co do pierwszego nie przewiduję rezultatu, co do drugiego założę się, że przy podobnym stężeniu nawozu po gnojówce szczury się szybciej wykończą, bakterie je zabiją zanim chemia to zrobi.

css.php