Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

30.04.2014
środa

GMO Box Office – Kwiecień

30 kwietnia 2014, środa,

Top 3 wydarzenia miesiąca

1. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o GMO KLIK PL. Naukowcy i rolnicy wypowiadają się negatywnie o projekcie ustawy: „zahamuje postęp w pracach badawczych stosujących techniki inżynierii genetycznej, prowadzonych na rzecz zdrowia i medycyny, rolnictwa oraz innych działów gospodarki, w oparciu o nowoczesne biotechnologie. Będzie również silnie ograniczało rozwój i konkurencyjność rodzimej biogospodarki, uznanej wcześniej przez Rząd RP za jeden z głównych kluczy do postępu”.

2. Prezydent USA Barack Obama wyraził stanowcze poparcie dla wykorzystania i rozwoju biotechnologii rolniczej KLIK. W liście adresowanym do wnuczki Normana Borlauga Julie Borlaug prezydent USA napisał: „Podzielam przekonanie, że inwestycje w rozwój biotechnologii jest istotnym elementem rozwiązania najbardziej palących problemów współczesnego rolnictwa”.

3. Dnia 22 kwietnia obchodziliśmy Dzień ziemi. Krótki artykuł o tym jak biotechnologia rolnicza (uprawa roślin GM) przyczynia się do poprawy kondycji środowiska naturalnego KLIK.

Doniesienia naukowe/Publikacje/Raporty:

1. Zakazy upraw roślin GM w Europie: jak z tym trudnym problemem radzi sobie przemysł KLIK.

2. Socjoekonomiczne skutki upraw genetycznie modyfikowanych roślin – przegląd literatury KLIK. Rolnicy (szczególnie z krajów rozwijających się) uprawiający rośliny GM uzyskują cały szereg profitów: wzrost dochodów, poprawę zdrowia, wzrost bezpieczeństwa żywnościowego. Korzystają również konsumenci, ponieważ uprawa roślin GM jest mniej kosztowana, co przekłada się na mniejsze ceny żywności.

3. Uprawa roślin GM w Unii Europejskiej: niezbędny kompromis? KLIK. Analiza propozycji Komisji Europejskiej ws. zmiany zasad wprowadzania zakazów upraw roślin GM na terenie UE.

4. Jadalne szczepionki uzyskiwane z roślin GM: dokonania i perspektywy KLIK.

5. Przewidywane skutki socjoekonomiczne i środowiskowe wprowadzenia do upraw roślin GM odpornych na herbicydy w Europie KLIK.

6. Czy poziom ekspresji białka Bt w bawełnie ma wpływ na ilość stosowanych pestycydów? KLIK. Pomimo szerokiej adopcji upraw bawełny Bt w Chinach, pojawiają się doniesienia o tym, że niektórzy rolnicy nadużywają insektycydów. Powodem mogą być obecne na rynku odmiany słabej jakości (o mniejszej ekspresji białek Bt).

7. 10 lekcji na podstawie doświadczenia wykorzystania biotechnologii w produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej i rybołówstwie przez mało-obszarowych rolników z krajów rozwijających się KLIK.

8. Biotechnologia rolnicza w krajach Europy wschodniej i centralnej: determinanty stosowania zakazów upraw GMO KLIK.

9. Ocena ryzyka roślin GM o zmienionym składzie odżywczym KLIK.

10. Rola biotechnologii środowiskowej w badaniu, eksploatacji, monitorowaniu, zachowaniu, ochronie i usuwaniu skażeń środowiska morskiego KLIK.

11. Innowacyjne metody rozwoju roślin modyfikowanych nowej generacji odpornych na szkodniki KLIK.

12. Wpływ uprawy soi GM z genem odporności na herbicyd (glifosat) na skład mikroflory bakteryjnej ryzosfery KLIK. Nie stwierdzono negatywnego wpływu obecności transgenu i stosowania glifosatu na mikroflorę gleby. Obserwowane różnice przypisywano różnicom geograficznym lub typie uprawianej odmiany.

13. Wpływ karmienia kiszonkami i ziarnem wytworzonym z genetycznie modyfikowanej kukurydzy odpornej na szkodniki (MON89034) na wydajność krów mlecznych KLIK. Kondycja krów, których dieta opierała się o kukurydzę GM nie różniła się od krów karmionych konwencjonalną kukurydzą.

Polska

1. Trwa kampania przedwyborcza. Niektórzy politycy starają się wykorzystać GMO do zdobycia głosów wyborców. Pan Jarosław Rzepa (PSL) zapowiada walkę z żywnością GM: „Jestem całkowicie przeciwny wprowadzaniu roślin genetycznie modyfikowanych” KLIK PL.

2. W Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie otwarto Laboratoria Centrum Medycyny Doświadczalnej, wśród nich Środowiskowe Laboratorium Hodowli Zwierząt Genetycznie Modyfikowanych KLIK PL. „Prognozy dotyczące wykorzystywania zwierząt w badaniach biomedycznych wskazują, że udział zwierząt modyfikowanych genetycznie będzie w nadchodzących latach dynamicznie wzrastał (np. w Wielkiej Brytanii już w tej chwili wynosi 40%).”

3. Znamy wyniki głosowania na kandydatów do Komisji ds. GMO reprezentujących organizacje ekologiczne KLIK. Największą liczbę głosów otrzymali: dr hab. Piotr Skubała oraz dr inż. Roman Andrzej Śniady. Poglądy przedstawicieli są znane – anty-GMO.

Europa

1. Unia Europejska. Franz Fischler, były komisarz ds. polityki rolnej powiedział, że wprowadzenie zakazu stosowania pasz GMO w karmieniu zwierząt skończyłoby się katastrofą dla producentów jaj KLIK.

2. Hiszpania/Francja. Dzięki zastosowaniu technik inżynierii genetycznej naukowcom udało się odkryć mechanizm wydłużania żywotności nasion KLIK.

3. Hiszpania. Genetycznie modyfikowany tytoń jako alternatywa dla produkcji bioetanolu KLIK. Naukowcom udało się zwiększyć wydajność produkcji bioetanolu o 20-40%.

4. Niemcy:

– W kraju rozgorzała dyskusja po tym jak zrzeszenie producentów drobiu (ZDF) zdecydowało o wycofaniu się ze zobowiązania do nie stosowania pasz zawierających GMO do karmienia kur KLIK. Na decyzję miały wpływ m.in. znaczna różnica w cenie pomiędzy soją GM a non-GM, która w przypadku stosowania tej drugiej znacznie podwyższała koszty hodowli oraz coraz mniejsza dostępność odpowiedników non-GM na rynku;

– Władze landów popierają propozycję Komisji Europejskiej, która ma zmienić zasady wprowadzania zakazów upraw roślin GM, dającej więcej swobody w tym zakresie poszczególnym państwom członkowskim KLIK.

5. Wlk. Brytania:

– Naukowcy z ośrodka Rothamsted Research otrzymali pozwolenie na uprawę eksperymentalnych roślin GM o zwiększonej zawartości kwasów omega-3 KLIK;

– Księżniczka Anna (w przeciwieństwie do swego brata – księcia Karola) popiera wykorzystanie roślin GM w rolnictwie w celu ograniczenia problemu głodu na świecie KLIK.

6. Francja:

– Izba niższa parlamentu przegłosowała przyjęcie prawa wprowadzającego w życie zakaz uprawy genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON810 KLIK. Przyjęte regulacje będą obejmować także rośliny GM, które zostaną dopuszczone do uprawy w przyszłości (np. kontrowersyjna kukurydza TC1507);

– Francuskim naukowcom z Narodowego Instytutu Badań Rolniczych (INRA) udało się opracować metodę dostarczania do ludzkiego organizmu białka elafiny, która łagodzi objawy choroby celiakii. Obiecująca metoda wykorzystuje zmodyfikowane bakterie (czyli GMO), którym dodano gen kodujący elafinę. Badacze obawiają się tylko jednego, że rozwój metody terapeutycznej zostanie najprawdopodobniej utrudniony (lub powstrzymany) przez obowiązujące na terenie UE restrykcyjne prawo dotyczące GMO KLIK.

7. Irlandia. Na konferencji ASSET 2014 w Belfaście poświęconej polityce żywnościowej odbyła się debata o organizmach genetycznie modyfikowanych KLIK.

8. Holandia. Rada ministrów debatowała o polityce Rządu względem wykorzystania organizmów GM w hodowli roślin i zwierząt KLIK. W dużym skrócie: poparcie dla uprawy roślin GM i sprzeciw wobec zwierząt GM.

9. Rosja. Premier – Dmitrij Miedwiediew zapowiedział, że zablokowany zostanie import produktów GM KLIK. Z kolei podczas innej konferencji powiedział, że na trzy lata odłożono obowiązywanie dekretu, który miał zezwolić na uprawę roślin GM na terenie kraju KLIK.

Świat

1. Afryka:

– Czy rośliny GM uratują Afrykę? KLIK. W Etiopii rozpoczęto uprawę bawełny Bt. W Ugandzie planuje się wprowadzenie do uprawy bananów GM. W Beninie, Tanzanii, Zambii i Senegalu trwają doświadczenia polowe transgenicznych odmian;

– Czy rośliny GM są szansą dla Afryki subsaharyjskiej? KLIK. Zielona rewolucja ominęła Afrykę. Eksperci upatrują szansę w biotechnologii rolniczej na zniwelowanie różnic pomiędzy krajami z czarnego lądu a pozostałymi kontynentami;

– Na międzynarodowej konferencji dyskutowano o potrzebie harmonizacji prawa obejmującego organizmy GM KLIK.

2. Zimbabwe. Rolnicy naciskają władze by zezwoliły na uprawę bawełny Bt KLIK.

3. Uganda. Naukowcy kilka lat temu opracowali genetycznie modyfikowane banany odporne na groźną chorobę – czarną sigatokę. Ulepszone odmiany nie mogą być uprawiane przez rolników (bo to tzw. GMO). Jak obliczają eksperci, każdy rok opóźnienia wprowadzenia na rynek bananów GM to koszt rzędu 200 mln $ KLIK.

4. Ghana. Rada ds. Nauki i Rozwoju Technologicznego (CSIR) popiera wykorzystanie roślin GM w rolnictwie KLIK.

5. Zambia. Plantatorzy bawełny domagają się od Rządu by zezwolił na uprawy genetycznie modyfikowanych odmian bawełny KLIK.

6. USA:

– Biochemicy z University of Wisconsin–Madison opracowali zmodyfikowane genetycznie topole mogące znacznie obniżyć koszty produkcji papieru oraz biopaliw KLIK PL. Dzięki manipulacji materiałem genetycznym drzewa włączają do struktury ligniny sztuczny monomer powodujący powstawanie łatwiej rozkładalnego polimeru;

– Firma DowAgrosciences przygotowuje się do wprowadzenia nowych odmian roślin GM na rynek. Opracowana przez koncern technologia Enlist, to rośliny odporne na herbicyd 2,4-D KLIK;

– Przedstawiciele Departamentu rolnictwa USA (USDA) obiecują przyśpieszenie procedur autoryzacji nowych odmian roślin GM KLIK;

– Czy okręg Jackson (Oregon) będzie pierwszym, który wprowadzi zakaz upraw roślin GM? KLIK. Wprowadzeniu zakazu upraw roślin GM zdecydowanie sprzeciwiają się organizacje rolnicze (co ciekawe są wśród nich rolnicy organiczni) KLIK;

– Senat stanu Connecticut zagłosował za poprawką mającą na celu wprowadzenie zakazu uprawy genetycznie modyfikowanych odmian traw odpornych na herbicyd (glifosat) KLIK. Następnego dnia Izba reprezentantów odrzuciła propozycję Senatu KLIK;

– Organizacje producentów zbóż twierdzą, że straty wynikające z odrzucania przez Chiny transportów kukurydzy z USA sięgają ok. 2,9 mld dolarów KLIK;

– Hawaje:
Organizacje anty-GMO działają bardzo aktywnie na Hawajach, nie bez powodu. Na archipelagu swe stacje doświadczalne prowadzą chyba wszystkie większe firmy sektora agrobiotechnologicznego KLIK.
Stowarzyszenie plantatorów papai sprzeciwia się działaniom miejscowych władz, które wprowadzają restrykcyjne regulacje dotyczące wykorzystania roślin GM w rolnictwie KLIK. „Reprezentujemy grupę ponad 2000 rolników oraz niemal wszystkich producentów na wyspach (…). Papaje GMO są uprawiane na wyspach od 15-tu lat i każdy o tym wie. My nie mamy wyboru, bez GMO nie ma produkcji papai na Hawajach”.

– Znakowanie żywności GM:
Rada ds. Badań i Postępu w Rolnictwie (CAST) opublikowała raport pt.: Potencjalne skutki wprowadzenia na terenie USA wymogu znakowania żywności zawierającej GMO KLIK.
Stowarzyszenia rolnicze z zadowoleniem przyjęły wiadomość o zapowiadanych zmianach legislacyjnych dotyczących zasady dobrowolnego znakowania żywności GM przez producentów żywności. Stanowisko producentów soi (American Soybean Association) KLIK oraz producentów pszenicy (The National Association of Wheat Growers) KLIK.
Senat stanu Vermont przegłosował stosunkiem głosów 26-2 poprawkę, która wprowadzi wymóg znakowania żywności GM KLIK. Poprawka przyjęta została również przez Izbę Reprezentantów (114-30) KLIK. Ze strony producentów żywności pojawiają się zapowiedzi wytoczenia procesów władzom stanowym. W przypadku przegranej stan Vermont musi liczyć się z kosztami rzędu 8 mln dolarów KLIK.

7. Chiny:

– Krowy GM odporne na mastitis KLIK PL. Naukowcy z chińskiego Northwest Agriculture and Forestry University od 7 lat prowadzą badania nad genetycznie modyfikowanymi krowami, odpornymi na zapalenie wymienia.

– W marcu poinformowano o likwidacji nielegalnych upraw, doświadczalnych roślin GM. Kontrowersje wołał fakt poinformowania opinii publicznej o tym fakcie dopiero po 4 miesiącach od incydentu KLIK.

8. Indie:

– Uniwersytet Kolkata University spodziewa się uzyskać zgodę na komercjalizację genetycznie modyfikowanej juty w ciągu najbliższego miesiąca. Jeśli krajowa agencja ds. oceny ryzyka organizmów GM (GEAC) przychyli się do wniosku uczelni, to roślina ta będzie drugim gatunkiem po bawełnie jaki będzie można uprawiać na terenie Indii KLIK;

– Firma nasienna Msrs Maharashtra Hybrid Seeds Company Limited skierowała do sądu najwyższego stanu Maharashtra skargę na lokalne władze, które wprowadziły zakaz sprzedaży nasion genetycznie modyfikowanych odmian bawełny Bt KLIK;

– Bakłażan Bt w Indiach: 4 lata straconych szans KLIK;

– Przedstawiciele partii Lok Satta popierają wykorzystanie GMO w rolnictwie KLIK.

9. Wietnam: Minister rolnictwa: „rośliny GM to duże osiągniecie w dziejach ludzkości i nie powinniśmy ignorować tej technologii” KLIK.

10. Bangladesz. Naukowcy z wizytą u rolnika uprawiającego bakłażany Bt (odporne na szkodniki) KLIK. Pan Islam z zadowoleniem pokazuje swe wolne od szkodników uprawy. Dotychczas nie musiał stosować żadnych oprysków pestycydami, co przy uprawie odmian konwencjonalnych byłoby niemożliwe.

11. Filipiny. Rolnicy wnieśli do Sądu Najwyższego skargę na decyzję sądu apelacyjnego, który pod koniec zeszłego roku wprowadził zakaz prowadzenia doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanego bakłażana Bt KLIK.

12. Iran. Minister rolnictwa zapowiedział, że w tym roku rozpoczną się testy genetycznie modyfikowanej bawełny i ryżu odpornych na szkodniki KLIK.

13. Brazylia. Trwa nierówna walka z groźną chorobą – dengą. Naukowcy starają się ograniczyć rozprzestrzenianie choroby dzięki użyciu genetycznie modyfikowanych komarów KLIK.

14. Raport Departamentu Rolnictwa USA (USDA) nt. stanu biotechnologii rolniczej w Kanadzie KLIK.

Poczynania przeciwników GMO

1. Ghana. Aktywiści kilku organizacji anty-GMO protestowali przeciw wprowadzaniu do upraw roślin GM KLIK.

2. USA. Organizacje anty-GMO przyłączyły się do władz okręgu Kuai (Hawaje) w sporze sadowym z przedstawicielami firm agrobiotechnologicznych, które wytoczyły proces z powodu wprowadzenia dodatkowych restrykcji dla rolników i firmy stosujące w uprawie rośliny GM KLIK.

3. Aktywiści anty-GMO kochają autorytarną Rosję Putina? KLIK.

4. Filipiny. Aktywiści twierdzą, że uprawa Złotego Ryżu (ryż GM o zwiększonej zawartości beta-karotenu) stanowi zagrożenie dla upraw organicznych/ekologicznych KLIK.

5. Hawaje. Aktywiści zebrali 9500 podpisów pod petycją domagając się wprowadzenia zakazu stosowania GMO na terenie okręgu Muai KLIK.

Inne

1. Dziesięć najważniejszych faktów z roślinnej biotechnologii za rok 2013 KLIK PL.

2. Aktywiści ruchów związanych z rolnictwem organicznym potrzebują GMO bardziej niż kiedykolwiek KLIK.

3. Musimy wykorzystywać herbicydy, insektycydy oraz GMO jeśli chcemy sprostać wymaganiom ludzkości, która w niedługim czasie powiększy się o kolejne 2 miliardy KLIK.

4. Opinia praktyka. Dlaczego używam produktów firmy Monsanto? KLIK. „Tak nagły wzrost areału upraw roślin GM wynika z tego, że dają one rolnikowi wiele korzyści, a nie dlatego, że zmusza nas do tego Monsanto (…). Glifosat jest de facto jednym z bezpieczniejszych herbicydów na rynku. Dzięki uprawie roślin odpornych na glifosat spadło zużycie środków ochrony roślin.”

5. Sprzeciw wobec GMO nie ma podstaw naukowych KLIK. „W historii ludzkości osoby nastawione anty-naukowo zawsze odrzucały najbardziej przełomowe osiągnięcia technologiczne. Tak, więc mieliśmy osoby odrzucające szczepienia przeciw polio; osoby sprzeciwiające się testom DNA jako narzędzia w kryminalistyce, teraz mamy sprzeciw wobec wykorzystania biotechnologii w rolnictwie.”

6. Sukces upraw GM w Indiach – tekst Bjorna Lomborga. W zeszłym miesiącu już wspominałem, niemniej tym razem pojawiło się tłumaczenie tekstu na j. polski KLIK PL. „Jeśli chodzi o bawełnę Bt, szczegółowe badania pokazują, że jest ona dobrodziejstwem dla farmerów indyjskich, podnosząc wydajność z hektara o niemal jedną czwartą i podnosząc zyski farmerów małorolnych o połowę, jak również obniżając koszty opieki zdrowotnej przez pomoc w uniknięciu milionów przypadków zatrucia pestycydami.”

7. „Ekologiczny” papier dzięki inżynierii genetycznej KLIK. Produkcja papieru to wycinka drzew, co stanowi poważne zagrożenie da naturalnych siedlisk. Zapomina się jednak o tym, że przetwórstwo drewna, w celu produkcji papieru generuje nie tylko ogromne koszty ale jest również bardzo niekorzystne dla środowiska. Biotechnolodzy pracują nad drzewami, które ulegają znacznie łatwiejszej obróbce i rozkładowi podczas procesu produkcji papieru, co w efekcie może przyczynić się do mniejszego oddziaływania tej branży na środowisko.

8. Świecące rośliny rodem z Avatar’a KLIK PL. „Naukowcy stworzyli genetycznie zmodyfikowane rośliny, które świecą w ciemności. (…) Co ciekawe, bardzo prawdopodobne, że rośliny te wkrótce mogą trafić do naszych domów.”

9. Historia pewnej paproci, czyli rośliny „naturalnie” genetycznie modyfikowane – KLIK. W dyskusji o organizmach GM jednym z koronnych argumentów przeciwników technologii jest to, że są one skrajnie nienaturalne. Jednak to Natura jest największym inżynierem genetycznym. Geny, w sposób całkowicie naturalny, przemieszczają się pomiędzy organizmami od tysięcy/milionów lat – zjawisko to nazywamy horyzontalnym transferem genów.

10. Obalamy mity związane z GMO KLIK. Dwójka naukowców – Norm Ellstrand i Alan McHughen (University of California) omawia kilka mitów związanych z genetycznie modyfikowanymi organizmami.

11. Masowe samobójstwa rolników w Indiach z powodu GMO to mit KLIK.

12. Zaczęto uprawiać 4 miliardowy akr roślin GM KLIK. Ile to jest 4 miliardy akrów? To mniej więcej powierzchnia Ameryki Południowej.

13. 15 pytań (i odpowiedzi) o GMO KLIK. Co to jest żywność GM; jak powstaje; czym różni się od konwencjonalnej; dlaczego ją się tworzy; jak bardzo jest rozpowszechniona; czy jest patentowana; kto na tym zarabia; czy jest potrzebna by wykarmić ludzkość; czy jest bezpieczna dla naszego zdrowia; co na ten temat mówią badania naukowe; czy rośliny GM są dobre czy złe dla środowiska; czy ktoś je kontroluje; o co chodzi w debacie o znakowaniu żywności GM?

14. Zmiany klimatu spowodują wzrost wykorzystania roślin GM w rolnictwie KLIK. Najnowszy raport panelu ds. Klimatu przy ONZ (IPCC) wskazuje, że globalne ocieplenie będzie negatywnie oddziaływać na plony wielu gatunków roślin użytkowych, np.: kukurydzy, pszenicy, ziemniaki. W rezultacie spowoduje to zahamowanie rozwoju gospodarczego, zmniejszy dostępność żywności oraz skutkować może falą głodu na świecie. Autorzy wskazują, że nastała potrzeba podjęcia poważnej debaty nad sposobami wykorzystania biotechnologii rolniczej w złagodzeniu negatywnych skutków ocieplania.

15. Inżynieria genetyczna rewolucjonizuje rolnictwo i przemysł spożywczy. Lista udoskonalonych organizmów wciąż się wydłuża KLIK PL.

16. Pseudonauka zabija KLIK PL. „Niedobory witaminy A zabijają blisko milion dzieci rocznie. (…) zmodyfikowany genetycznie Golden Rice ma jej w tej chwili wystarczająco dużo, by zastąpienie nim zwykłego ryżu w diecie prawdopodobnie całkowicie wyeliminowało problem niedoboru. Ale do tego nie mogą dopuścić zideologizowani obrońcy natury w rodzaju Greenpeace, dlatego z łatwością na ołtarzu sprawy składają życia milionów takich dzieci, byleby nie dopuścić do masowej uprawy znienawidzonego GMO.”

17. GMO w medycynie i produkcji żywności: przegląd KLIK.

18. Firmy tytoniowe zwracają się ku biotechnologii. Przedstawiciele koncernów produkujących papierosy poinformowali o tym, iż w swych laboratoriach pracują nad transgenicznymi roślinami, które nie zawierają lub zawierają znacznie mniejsze ilości substancji toksycznych KLIK.

19. Obrazek miesiąca: aktywiści anty-GMO, zainspirowani skutecznością poczynań Rosji na Ukrainie, nawołują do Putina.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 1

Dodaj komentarz »
  1. Jeżeli Marszałkiem/iną jest minister od homeopatii

css.php