Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

31.03.2014
poniedziałek

GMO Box Office – Marzec

31 marca 2014, poniedziałek,

Top 3 wydarzenia miesiąca

1. Wielka Brytania. Council for Science and Technology – grupa wybitnych naukowców doradzająca Rządowi, opublikowała Raport, zalecając zdecydowaną reformę regulacji prawnych obowiązujące w UE dotyczących uprawy roślin GM, które według ekspertów nie mają racjonalnych podstaw. Twierdzą, że blokują one i szkodzą rozwojowi sektora rolnego w Wlk. Brytanii KLIK. Naukowcy przypominają, że mija kolejne dziesięciolecie upraw roślin GM i dotychczas nie stwierdzono, by stanowiły one dodatkowe zagrożenie dla środowiska czy zdrowia.

2. Światowa Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała raport, w którym stwierdza, że coraz większej produkcji roślin GM towarzyszy wzrost liczby przypadków wykrycia niewielkich ilości nieautoryzowanych odmian w transportach ziaren KLIK. Tego typu incydenty powodują zaburzenia w handlu. W latach 2002-2012 doszło do 198 przypadków wykrycia nieautoryzowanych GMO.

3. Głos w dyskusji o znakowaniu żywności GM w USA zabrała organizacja Crop Science Society of America (CSSA), zrzeszająca ponad 6000 naukowców specjalizujących się w uprawie i hodowli zbóż. CSSA sprzeciwia się znakowaniu żywności, twierdząc iż ograniczy to rozwój i wykorzystanie pożytecznej technologii KLIK. Organizacja potwierdza bezpieczeństwo roślin GM: „Przytłaczająca większość doniesień naukowych i badań potwierdzają, że GMO są bezpieczne i nie stanowią dodatkowego ryzyka dla zdrowia czy środowiska”.

Doniesienia naukowe/Publikacje/Raporty:

1. Rośliny transgeniczne, ryzyko utraty plonu i bioróżnorodność w rolnictwie. Czy uprawa bawełny Bt w Indiach przyczyniła się do spadku liczby odmian na rynku? KLIK. Dane empiryczne nie potwierdzają tezy o tym by uprawa bawełny Bt przyczyniła się do spadku liczby odmian tego gatunku. W chwili obecnej ich liczba odpowiada tej z okresu przed erą upraw roślin GM. Z innych wniosków: uprawa bawełny Bt znacznie podwyższyła produktywność i zmniejszyła ryzyko utraty plonu.

2. Opinie ekspertów vs. dowody empiryczne: GMO a zastosowanie zasady przezorności KLIK.

3. Panel naukowy GMO Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), na prośbę Komisji Europejskiej, uaktualnił opinię naukową nt. oceny bezpieczeństwa genetycznie modyfikowanej bawełny MON88913 KLIK. Eksperci EFSA stwierdzili, iż bawełna GM jest tak samo bezpieczna jak jej konwencjonalny odpowiednik i nie stanowi dodatkowego ryzyka dla zdrowia.

4. Flamandzki Instytut Biotechnologii (VIB) opublikował kolejny raport z cyklu Facts Seriest pt.: Odporna na wirusy papaja na Hawajach KLIK. Kompendium wiedzy o tej roślinie GM.

5. Ryż Bt produkujący białko Cry1C nie powoduje negatywnego oddziaływania na drapieżne owady Chrysoperla sinica KLIK.

6. Bawełna GM i samobójstwa rolników w Indiach KLIK. Żadne dane nie wspierają tezy o tym, że uprawa genetycznie modyfikowanej bawełny spowodowała falę samobójstw wśród rolników hinduskich.

7. Biologia syntetyczna roślin: nowa platforma dla biotechnologii przemysłowej KLIK.

8. Najnowsze osiągnięcia w biotechnologii drzew leśnych KLIK.

9. Drapieżne owady opóźniają wykształcenie odporności przez szkodniki na genetycznie modyfikowane rośliny z genem Bt KLIK.

Polska

1. Poznaliśmy kandydatów organizacji ekologicznych w wyborach do Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska KLIK.

Europa

1. Niemcy:

– Naukowcom renomowanego instytutu IPK w Gatersleben udało się uzyskać transgeniczną pszenicę o zwiększonej produktywności oraz ulepszonym składzie odżywczym KLIK. Rośliny wykazują zwiększoną produktywność średnio o 28% w stosunku do konwencjonalnych odmian. Rośliny charakteryzują się zmienionym składem odżywczym, wyrażonym zwiększoną zawartością mikroelementów – żelaza i cynku;

– Powstały niedawno nowy Rząd nie ustalił jeszcze wspólnej polityki odnośnie uprawy roślin genetycznie modyfikowanych – poinformował Minister Rolnictwa KLIK.

2. Wlk. Brytania. Naukowcy z instytutu John Innes Centre otrzymali nagrodę „Najbardziej Obiecujący Innowator 2014”. Wyróżnienie przyznano za genetycznie modyfikowane pomidory z antocyjanami o polepszonych właściwościach pro-zdrowotnych KLIK.

3. Szwajcaria/Niemcy. Naukowcy z Politechniki Federalnej w Zurychu (ETH) oraz Instytutu Juliusa Kühna uzyskali modyfikowane jabłonie odporne na zarazę ogniową. Pierwsze testy potwierdzają skuteczność nowych odmian w walce z patogenem KLIK. To nie jedyna jabłoń GM uzyskana przez badaczy. Wcześniej udało im się uzyskać odmiany odporne na parcha jabłoni.

4. Szwecja. Naukowcy otrzymali genetycznie modyfikowany tytoń produkujący owadzie feromony KLIK. Transgeniczny tytoń to rodzaj biofabryki, która może być alternatywą dla kosztownej i nieobojętnej środowisku produkcji syntetycznych feromonów.

5. Unia Europejska:

– Brytyjscy naukowcy szacują, że koszt regulacji prawnych związanych z wprowadzeniem na rynek europejski nowej odmiany GM to 16 do 33 mln $ KLIK;

– Na stronach internetowych Rejestru GMO Komisji Europejskiej opublikowano cztery zgłoszenia zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska w celach eksperymentalnych KLIK. Rośliny będą uprawiane na terenie Hiszpanii i Szwecji;

– Większość państw UE zgadza się na kompromis w sprawie zmiany sposobu ustanawiania zakazów upraw roślin GM. Nowa propozycja umożliwi członkom UE wprowadzanie zakazów uprawy danego GMO z przyczyn innych niż zagrożenie dla zdrowia lub środowiska KLIK. Nowe regulacje mają korzystnie wpłynąć na proces autoryzacji nowych odmian GM. Dotychczas nie udało się osiągnąć porozumienia w tej sprawie, głównie z powodu sprzeciwu Francji i Niemiec. Jednak minister środowiska naszych zachodnich sąsiadów powiedziała, że jej karaj obecnie przychyla się ku nowym rozwiązaniom KLIK;

– Nie możemy się porozumieć z USA. Poszło o GMO KLIK PL. Zniesienie ceł to tylko pierwszy i najłatwiejszy krok w negocjowanej warunków umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji ma też doprowadzić do ujednolicenia standardów i przepisów dotyczących produkcji. To rodzi problemy w rolnictwie, m.in. związane z żywnością genetycznie modyfikowaną.

6. Grecja. Minister ds. Środowiska, Energi i Zmian Klimatu tłumaczyła miejscowemu oddziałowi Greenpeace, że Grecja opowiada się stanowczo przeciw organizmom genetycznie modyfikowanym KLIK. Trochę to przypomina sytuację z naszego kraju, w którym Minister Rolnictwa swą politykę wobec GMO ustanawia pod dyktando aktywistów.

7. Francja:

– Minister Rolnictwa wprowadził kolejny raz zakaz sprzedaży, obrotu i uprawy genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON810 KLIK. To już trzecia próba zablokowania upraw kukurydzy MON810, wcześniejsze zostały uznane za nielegalne i w konsekwencji zniesione;

– Trzy dni po wprowadzeniu zakazu upraw kukurydzy MON810 organizacje rolnicze i producenci nasion zapowiadają zaskarżenie zakazu do najwyższych instancji sądowych KLIK.

– Trzy komitety Francuskiej Akademii Nauk (Rolnictwa, Technologii, Nauki) opublikowały wspólne stanowisko, w którym domagają się wolności prowadzenia badań nad roślinami GM KLIK.

8. Rosja. Jeśli władze wprowadzą na terenie kraju zakaz uprawy i stosowania ziarna GMO, to produkcja zwierzęca stanie się nieopłacalna a branża będzie zagrożona – to stanowisko organizacji Russian Grain Union KLIK.

Świat

1. Raport Departamentu Rolnictwa USA (USDA) nt. stanu biotechnologii rolniczej w Australii KLIK.

2. USA:

– Naukowcy z Purdue University scharakteryzowali ważny gen regulujący proces transformacji roślin za pomocą Agrobacterium tumefaciens. Badacze uważają, że ich odkrycie może przyczynić się do znacznego ułatwienia i zwiększenia wydajności technik transformacyjnych KLIK;

– Według danych Departamentu Rolnictwa (USDA), w USA stale zwiększa się liczba eksperymentów, których celem jest zamierzone uwolnienie roślin GM do środowiska KLIK. W roku 1985 były tylko 4 zamierzone uwolnienia, w 2002 już 1194. Dominują rośliny odporne na herbicydy (6,772) i szkodniki (4,809). Pojawia się dużo roślin o cennych cechach agronomicznych, np. zwiększona tolerancja na suszę (5,190). Prowadzi się uwolnienia roślin o zmienionym składzie odżywczym (4,896) czy odpornych na choroby wirusowe (2,616);

– Naukowcy z laboratoriów firmy DuPont opracowali ulepszone odmiany sorga przeznaczonego dla krajów Afryki KLIK. Badacze wykorzystali techniki tradycyjne i inżynierię genetyczną, by zwiększyć zawartość mikroelementów i witamin w roślinie. Badania realizowane są w ramach humanitarnego projektu African Biofortified Sorghum (ABS). Firma DuPont została niedawno wyróżniona nagrodą o nazwie Patent dla Ludzkości ustanowionej przez biuro Patentowe USA;

– Firma Agrivida pracuje nad otrzymaniem genetycznie modyfikowanych roślin, które będą łatwiej trawione przez zwierzęta gospodarskie, co zwiększy wydajność przyswajania i wykorzystania pokarmu KLIK. Dotychczas naukowcy otrzymali kukurydzę GM, dzięki której zwierzęta znacznie efektywniej wykorzystują fosfor roślinny;

– Washington State University planuje rozpocząć uprawę genetycznie modyfikowanych topoli, które syntetyzują w komórkach 2-fenyloetanol. Substancja o aromacie róży jest feromonem roślinnym, mającym szerokie zastosowanie w przemyśle kosmetycznym. Topole GM mogłyby zastąpić kosztowny proces produkcji syntetycznych feromonów KLIK;

– Naukowcy Sanford Applied Biosciences uzyskali genetycznie modyfikowane krowy, produkujące ludzkie przeciwciała. Przeciwciała będą służyły do np. produkcji szczepionek. Obecne stado krów GM liczy 60 osobników KLIK. Badania nad uzyskaniem krów GM trwały 12 lat. Firma planuje rozpocząć pierwsze testy kliniczne na ludziach w połowie przyszłego roku;

– Genetycznie modyfikowany łosoś – AquAdvantage już niedługo może trafić na półki sklepowe (proces autoryzacji trwa już 20 lat). Czy jednak znajdą się chętni by go kupić? KLIK;

– Największa organizacja rolnicza w USA – Farm Bureau, w odpowiedzi na zarzuty rolników organicznych (więcej w dziale „Poczynania przeciwników”) stwierdziła, że możliwa jest koegzystencja rolnictwa organicznego i wykorzystującego GMO, o czym świadczy prawie 20 lat współistnienia obu systemów w USA KLIK;

– Z okazji Narodowego Dnia Rolnictwa – Amerykańska Rada ds. Nauki i Zdrowia (American Council on Science and Health) opublikowała raport pt.: „Przewodnik po współczesnej biotechnologii rolniczej” KLIK. Jak twierdzi prezydent ACSH: „Biotechnologia ma potencjał do zredukowania problemu głodu na świecie (…) powinniśmy wykorzystać te możliwości zamiast ich się obawiać”. Wśród innych zalet roślin GM wymieniane są: rośliny GM zwiększają wydajność produkcji z jednostki powierzchni; niektóre typy GMO radzą sobie lepiej w warunkach suszy; rośliny GM są bezpieczne;

– Koncern General Mills (producent znanych na całym świecie płatków Cheerios) w wyniku nacisków grup anty-GMO (Green America), zapowiedział w styczniu, że nie będzie stosować składników GMO do produkcji płatków śniadaniowych. Dyrektor generalny koncernu poinformował, że ruch firmy nie odniósł oczekiwanego efektu w postaci wzrostu sprzedaży KLIK;

– Firma Monsanto przekazała 750 tys. $ na budowę i wyposażenie laboratorium biotechnologii roślin w Tuskegee University College of Agriculture, Environment and Nutrition Sciences KLIK;

– Oregon, okręg Jackson. Koszt wprowadzenia zakazu upraw GMO będzie generować koszty rzędu 200 tys. $. Takie są wnioski opracowania zamówionego przez władze okręgowe KLIK;

– Connecticut. Senator Donald E. Williams domaga się wprowadzenia zakazu stosowania niektórych rodzajów herbicydów oraz uprawy traw GM odpornych na glifosat KLIK;

– Hawaje:
Po wprowadzeniu kontrowersyjnych ustaw ograniczających wykorzystanie roślin GM na terenie okręgu Hawaii (rolnik uprawiający rośliny GM musi je zgłosić władzom, jeśli tego nie zrobi płaci grzywnę – 1000 $/dzień i może być pozbawiony wolności), rolnicy zaczynają przeciwstawiać się, ich zdaniem, krzywdzącemu prawu: Pan Delan Perry odmawia zarejestrowania upraw papai GM (zgodnie z wymogiem nowych przepisów). Jak twierdzi, nie chce by poprzez upublicznienie lokalizacji jego farmy, narażona ona była na akty wandalizmu, do których dochodziło na Hawajach KLIK.
Inny rolnik (który zachowuje anonimowość) odmówił rejestracji swych upraw zgodnie z nowymi wymogami i wytoczył miejscowym władzom proces, twierdząc że nowe prawo zagraża jego działalności i ogranicza jego konkurencyjność na rynku KLIK. W tej sprawie sąd czasowo wstrzymał nakaz rejestrowania upraw GMO KLIK;

3. USA (debata o znakowaniu żywności zawierającej GMO):

– Czy rolnicy organiczni stali się ofiarą własnego sukcesu? W sklepach pojawia się coraz więcej produktów oznaczonych etykietą „non-GMO”. Jest to konwencjonalna żywność, ale nie zawierająca GMO. Stała się ona tańszą alternatywą dla ekologicznych produktów. Organizacje rolników organicznych bardzo niepokoi wzrost zainteresowania klientów produktami konkurencji. Konflikt zdaje się przybierać na sile KLIK;

– Floryda. W Senacie będzie rozpatrywana poprawka, której celem jest wprowadzenie na terenie stanu wymogu znakowania żywności GM KLIK;

– Maryland. Izba Reprezentantów zajmie się projektem poprawki, która ma wprowadzić wymóg znakowania żywności GM KLIK;

– Kolorado. Trwa zbieranie podpisów pod propozycją przeprowadzenia w listopadzie referendum w sprawie wprowadzenia wymogu znakowania żywności zawierającej GMO KLIK;

– Massachusetts. Trwa gorąca dyskusja nt. wprowadzenia znakowania produktów GM na terenie stanu. Pojawiają się kolejne projekty ustaw. Sprzeciw wyrażają producenci żywności KLIK;

– Teksas. Również w tym stanie, zdominowanym przez Republikanów, organizacje rolników organicznych próbują wprowadzić wymóg znakowania żywności GM KLIK;

– Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) finalizuje prace nad wytycznymi dla producentów w ramach dobrowolnego znakowania żywności GM KLIK.

4. Kanada:

– Firma Syngenta zapowiedziała, że wstrzymuje dystrybucję i sprzedaż nasion kukurydzy MIR162. Powodem jest brak autoryzacji odmiany w niektórych państwach – importerach (np. Chiny) KLIK.

– Ponad połowa mieszkańców stanu British Columbia opowiada się za zakazem stosowania GMO w żywności. Takie są wyniki sondażu KLIK. Helth Canada (rządowa agencja zajmująca się zdrowiem publicznym) odniosła się do obaw Kanadyjczyków: „Po 12 latach wnikliwej analizy bezpieczeństwa produktów GM, Health Canada nie znalazła żadnych dowodów naukowych, świadczących o tym, że mogą one stanowić dodatkowe ryzyko dla zdrowia.”

5. Indie:

– Grupa najznamienitszych naukowców – członków Indyjskiej Akademii Nauk przyjęła rezolucję, w której nakłaniają Rząd do wspierania rozwoju roślin GM w kraju. Eksperci największych instytutów naukowych w Indiach, twierdzą, że GMO jest kluczem w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego KLIK;

– Departament Biotechnologii przy Ministerstwie Nauki i Technologii opracował Narodową strategię rozwoju biotechnologii KLIK. Strategia zaleca ulepszenie i unowocześnienie regulacji prawnych związanych z wykorzystaniem biotechnologii. Zaznaczono istotną rolę roślin GM w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego;

– Krajowa agencja ds. organizmów GM (Genetic Engineering Appraisal Committee – GEAC), zezwoliła na uwolnienie do środowiska 10 odmian roślin GM w celach eksperymentalnych KLIK. W kolejce na decyzję GEAC oczekuje kolejnych 70 odmian;

– Przedstawiciele władz stanu Kerala zapowiedziały, że nie zgodzą się na prowadzenie doświadczeń polowych GMO KLIK. To reakcja na decyzję Ministra Środowiska Indii, który zezwolił na prowadzenie doświadczeń nowych odmian GM;

– Minister środowiska Indii – Veerappa Moily, broni swej decyzji z zeszłego miesiąca o pozwoleniu na prowadzenie doświadczeń polowych roślin GM: „pozwolenie nie zostało wydane przeze mnie ale przez ekspertów z uwzględnieniem potencjalnych wątpliwości co do bezpieczeństwa i zagrożeń dla środowiska” KLIK;

– Szefowa rządu stanowego Tamil Nadu, pani Jayaram Jayalalithaa powiedziała, że jej stan nie podda się decyzji ministra środowiska Indii i nie zezwoli na prowadzenie doświadczeń polowych roślin GM KLIK;

– Zbliżają się wybory do Parlamentu. Lider jednej z partii i najprawdopodobniej przyszły premier – Narendra Modi, podczas spotkania z rolnikami zapowiedział, że popiera wykorzystanie roślin GM w rolnictwie KLIK.

6. Chiny:

– Zespół naukowców otrzymał pszenicę GM odporną na grzyba – Gaeumannomyces graminis. Patogen ten powoduje chorobę o nazwie zgorzel podstawy źdźbła, która skutkuje stratami w plonie rzędu 40-60% KLIK;

– Rządzący wspierają rozwój i wykorzystanie roślin GM w rolnictwie. W niedawnym wywiadzie minister rolnictwa stwierdził, że GMO jest bezpieczne, na potwierdzenie swych słów przyznał, że sam spożywa żywność zawierającą GMO KLIK;

– Chiny odrzuciły w okresie 5 miesięcy już ponad 900 tys. ton transportów kukurydzy z USA, z powodu wykrycia nieautoryzowanej odmiany MIR162 KLIK;

– Vice-minister rolnictwa poinformował, że najprawdopodobniej w pierwszej połowie 2014 roku zakończy się proces autoryzacji kukurydzy GM – MIR162. Rozwiąże to problem odrzucania transportów ziarna kukurydzy z USA KLIK;

– W sprawie zamieszania wokół kukurydzy MIR162 głos zabrali przedstawiciele koncernu Syngenta (właściciel odmiany). Firma twierdzi, że działania Chin to sposób na wycofanie się z zapłaty za zakontraktowane ziarno. W ostatnim czasie mocno spadły ceny kukurydzy na rynkach światowych (ok. 50 %). Potwierdzeniem tej tezy może być również fakt, iż kukurydza MIR162 jest eksportowana do Chin od 2011 i dotychczas była akceptowana KLIK;

– W prowincji Hainan zlikwidowano nielegalne doświadczenia polowe genetycznie modyfikowanej kukurydzy i bawełny KLIK.

7. Bangladesz:

– W styczniu wprowadzono do upraw pierwszą roślinę GM – bakłażana Bt (KLIK PL). Obecnie trwają przygotowania i badania, których celem będzie wprowadzenie do upraw kolejnej rośliny genetycznie modyfikowanej – bawełny Bt KLIK;

– Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego BARI pracują nad genetycznie modyfikowanymi ziemniakami odpornymi na zarazę ziemniaka KLIK.

8. Pakistan. Komitet ds. Bezpieczeństwa Biologicznego zezwolił na komercjalizację i uprawę 15 nowych odmian genetycznie modyfikowanej bawełny KLIK.

9. Tajwan. Władze wprowadziły nowe przepisy dotyczące znakowania żywności zawierającej GMO KLIK.

10. Filipiny. Według najnowszych badań aż 96% rolników uprawiających bakłażany jest zainteresowanych skorzystaniem z odmian genetycznie modyfikowanych odpornych na szkodniki KLIK.

11. Wietnam. Dyrektor Narodowego Instytutu Rolniczego – pan Nguyen Van Tuat, zachęca Rząd do szybszego działania w kierunku wprowadzenia do upraw roślin GM KLIK. Od 2007 roku trwały testy kukurydzy GM odpornej na szkodniki. Plon odmian genetycznie modyfikowanych był dwukrotnie wyższy przy jednoczesnej rezygnacji z wykonywania oprysków insektycydami.

12. Japonia. Trwają prace nad zmianami regulacji prawnych odnośnie dopuszczania na rynek GMO. Nowe regulacje mają być ułatwieniem dla przemysłu KLIK.

13. Kamerun. W kraju trwają testy genetycznie modyfikowanej bawełny odpornej na szkodniki. Władze liczą na to, że dzięki odmianom GM uda się zwiększyć produkcję KLIK.

14. Nigeria. Naukowcy ze stacji badawczej Uniwersytetu Ahmadu Bello zakończyli doświadczenia polowe transgenicznej wspięgi odpornej na ćmę Maruca vitrata. Rośliny GM wykazywały odporność na szkodnika i charakteryzowały się zwiększonym plonem do 70% w porównaniu do roślin konwencjonalnych KLIK.

15. Uganda. W roku 2015 rolnicy zaczną uprawiać kukurydzę GM o zwiększonej tolerancji na suszę. Odmiany opracowano w jednostce publicznej – National Crop Resources Research Institute KLIK. Rolnicy liczyli na to, że już w tym roku będą mogli skorzystać z nasion odmian GM, jednak nie udało się wytworzyć wystarczającej liczby nasion.

16. Australia:

– Uprawa genetycznie modyfikowanych odmian rzepaku przynosi znaczące korzyści dla środowiska naturalnego – takie są wnioski z największych badań przeprowadzone wśród rolników KLIK. Rolnicy twierdzą, że dzięki uprawę roślin GM zmniejszyło się zużycie benzyny/ropy oraz liczba oprysków herbicydami. Aż 86% rolników zrezygnowało z używania herbicydów należących do najbardziej toksycznej grupy (zastąpiły je substancje aktywne mniej szkodliwe);

– Firma Monsanto jest w trakcie procedury autoryzacji nowej odmiany bawełny Bt o nazwie Bollgard III. To już trzecia generacja bawełny Bt, która ma zastąpić odmiany z linii Bollgard II KLIK. Nowa bawełna zawiera dodatkowy gen kodujący białko Vip3A, która ma przyczynić się do tego, że szkodnikom będzie jeszcze trudniej przełamać odporne odmiany;

– Nowa odmiana rzepaku GM pojawi się na rynku najprawdopodobniej w przyszłym roku. To druga generacja roślin typu Roundup-ready (odporna na glifosat) KLIK;

– Organizacja Horticulture Australia Limited (HAL) wraz z Queensland University of Technology będzie realizować projekt, którego celem ma być opracowanie systemów i procedur transformacji roślin rozmnażających się wegetatywnie KLIK. W pierwszej kolejności naukowcy zajmą się bananami i ziemniakami;

– W stanie Zachodnia Australia doszło do wypadku drogowego ciężarówki wypełnionej ziarnem genetycznie modyfikowanego rzepaku. Przedstawiciele partii zielonych żądają by traktować ten incydent jako „poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa biologicznego kraju” KLIK.

17. Paragwaj. Minister rolnictwa wydał pozwolenie na komercjalizację nowej odmiany kukurydzy GM typu „stack” o nazwie Powercore KLIK.

Poczynania przeciwników GMO

1. Filipiny. Kilka organizacji pozarządowych z Greenpeace na czele naciskają Sekretarza ds. Rolnictwa by powstrzymał prowadzenie doświadczeń polowych, które są częścią humanitarnego projektu Golden Rice (Złoty Ryż). Projekt ma na celu pomoc ludziom (głównie dzieciom) dotkniętych problemem niedoboru witaminy A KLIK. Aktywiści twierdzą, że obietnice iż Złoty Ryż może pomóc dzieciom to iluzja.

2. Włochy. Niezidentyfikowana grupa aktywistów anty-GMO sforsowała i przez pół godziny okupowała wejście do siedziby Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). W ten sposób chcieli wyrazić sprzeciw wobec naukowej działalności jednostki w ocenie bezpieczeństwa organizmów genetycznie modyfikowanych KLIK.

2. Pan Seralini opublikował kolejną publikację, tym razem obiektem badań nie były organizmy GM a pestycydy. Starał się wykazać, że powszechnie stosowane środki ochrony roślin są znacznie bardziej toksyczne niż mówią o tym oficjalne dane KLIK. Pan Seralini ma jednak problem. Eksperci znów doszukali się całej serii błędów w jego pracy.

3. USA. Sporym echem w mediach odbiła się informacja o rzekomym problemie rolników organicznych, którym coraz trudniej jest wytrwać w koegzystencji z uprawami GMO. Takie są przynajmniej wnioski przedstawione w raporcie na ten temat (ciekawostka może być fakt, iż raport opracowała organizacja rolników organicznych – Organic Farmers’ Agency for Relationship Marketing – OFARM) KLIK.

4. Organizacja Center for Food Safety pozywa do sądu Departament Rolnictwa USA (USDA). CFS żąda, by agencja rządowa wytłumaczyła dlaczego zezwoliła na uprawę genetycznie modyfikowanej lucerny KLIK. Aktywiści twierdzą, że urzędnicy działali pod presją firmy Monsanto.

5. Starbucks na celowniku ruchów anty-GMO. Aktywiści organizacji Green America domagają się od znanej sieci, serwowania w swych lokalach tylko organicznego mleka pochodzącego od krów, które nie są karmione paszą zawierającą GMO KLIK.

6. Indie. Greenpeace zaskarżył decyzję krajowej agencji ds. organizmów GM, która zezwoliła na testy polowe nowych roślin GM. Aktywiści żądają unieważnienia decyzji, twierdząc że otwiera to drogę korporacjom do zdominowania sektora rolnego KLIK.

7. Wlk. Brytania:

– Jak można było się spodziewać, stanowisko niezależnych naukowców z Council for Science and Technology („Top 3 wydarzenia miesiąca”), doradzających Premierowi, nie znalazło zrozumienia u organizacji zwalczających GMO. Pojawiają się rożne teksty dowodzące tego, że niezależni naukowcy, nie są tacy niezależni. Aktywiści wykonali „dochodzenie” ws. ekspertów i okazało się, że nie można uznać ich za „niezależnych” ponieważ cała piątka ma … duże doświadczenie w pracach badawczych nad GMO KLIK;

– Największe organizacje anty-GMO (Greenpeace, Friends of the Earth, GeneWatch UK, GM Freeze i Soil Association), domagają się od Premiera powstrzymania zapędów Ministra Środowiska – Owena Patersona, który w ostatnim czasie wielokrotnie popierał wykorzystanie roślin GM w rolnictwie brytyjskim KLIK.

Inne

1. Opinie ekspertów/naukowców:

– prof. Iwona Kosieradzka (SGGW): „Jeśli chodzi o GMO, które zostało dopuszczone do wykorzystania na paszę i żywność, to możemy być pewni, że jest ono bezpieczne. Naprawdę są one bardzo szczegółowo przebadane nie tylko przez ośrodki amerykańskie, nie tylko przez firmy biotechnologiczne, które muszą udowodnić, że jest to GMO. Ale również przez polskie instytucje …” KLIK PL;

– Brian Ellis (Michael Smith Laboratories, University of British Columbia): „Panuje szeroki konsensus naukowy, że żywność zawierająca GMO nie stanowi dodatkowego zagrożenia dla zdrowia ludzi” KLIK;

– Shane C. Burgess (University of Arizona, College of Agriculture and Life Sciences): „żywność GM jest bezpieczna” KLIK;

– David Zilberman (Department of Agricultural and Resource Economics, University of California, Berkeley): „Narodowe Akademie Naukowe w USA jak i większości krajów Europy twierdzą, że rośliny GM są tak samo bezpieczne jak ich konwencjonalne odpowiedniki” KLIK. „Rośliny GM nadały nowy wymiar zwiększeniu produktywności i są istotnym elementem nowoczesnej, opartej na wiedzy biogospodarki. (…) Bez GMO ceny kukurydzy byłyby ok. 15-30% wyższe, a soi o 20-40%”.

2. Karl Haro van Mogel (naukowiec i założyciel bloga Biofortified) odwiedził Hawaje. Spotkał się z naukowcem (Dr Dennisem Gonsalvesem), który opracował genetycznie modyfikowane odmiany papai odpornej na wirusa (dzięki temu uratowano całą branżę na wyspach). Miał okazję zwiedzić farmę z papają GM i porozmawiać z rolnikami. Na swym blogu umieścił mini-reportaż z tej „wycieczki” KLIK.

3. Galeria agencji Reuters: genetycznie modyfikowane zwierzęta KLIK.

4. Rolnik z Illinois odpowiada na pytania o uprawę roślin GM KLIK. Jakie są korzyści z uprawy roślin odpornych na szkodniki lub herbicydy? Czy korporacje „zmuszają” do upraw roślin GM?

5. Bardzo ciekawe wyniki badań naukowców z USA. Mają państwo trudności ze zrozumieniem przekazu o genetycznie modyfikowanych organizmach (dużo danych, liczb, statystyka, itd.). Naukowcy sugerują, że osoby, które są „mniej uzdolnione” z matematyki, mają więcej problemów z odbiorem informacji o GMO KLIK.

6. Czy krowy nie lubią kukurydzy GM? KLIK. Pewien rolnik z Iowa (USA) utrzymuje, że jego krowy są w stanie (węchem) odróżnić ziarno kukurydzy Bt (GMO) od konwencjonalnych ziaren. Oczywiście krowy kierowane swą mądrością, nie zamierzały owej kukurydzy Bt spożywać i odchodziły głodne. Informacji przytaczanych przez rolnika z Iowa nie potwierdzają natomiast wyniki badań naukowych.

7. Rośliny GM, hinduscy rolnicy i samobójstwa. Artykuł w The Economist KLIK.

8. O roślinach GM i Indiach pisze także Bjorn Lomborg: „wbrew sensacyjnym nagłówkom gazet i portali internetowych, genetycznie modyfikowana bawełna Bt okazała się wielkim dobrodziejstwem dla hinduskich rolników” KLIK;

9. Przeciwnicy humanitarnego projektu Golden Rice (Złoty Ryż) powinni być pociągnięci do odpowiedzialności karnej za skutki zdrowotne spowodowane niedoborem witaminy A KLIK.

10. Wywiad z Markiem Lynasem (aktywistą, twórcą ruchów anty-GMO w Europie) o GMO, denializmie naukowym, polityce opartej na wiedzy i ratowaniu planety KLIK.

11. 5 produktów, o których nie zdajecie sobie sprawy, że powstały dzięki GMO KLIK. Najbardziej wydajne baterie litowo-jonowe, insulina, wysokiej jakości włókna jedwabiu, olej rzepakowy, papaja.

12. Najważniejsze pytania o GMO: (Prawie) wszystko, co chciałbyś wiedzieć o GMO, ale nie miałeś kogo zapytać – artykuł z najnowszego Niezbędnika Inteligenta tygodnika POLITYKA KLIK PL.

13. Zwykły szary obywatel często nie dostrzega różnić pomiędzy nauką a pseudonauką KLIK. „Krytycy roślin GM i produktów żywnościowych z nich pochodzących często wskazują na niebezpieczeństwa związane ze spożywaniem GMO. Jednak po prawie 20 latach od wprowadzenia organizmów GM do uprawy nie udało się przedstawić choć jednego, udokumentowanego przypadku negatywnego wpływu żywności GM na zdrowie ludzi.”

14. Dlaczego Europa jest niechętna akceptacji GMO? KLIK. „Wiedza naukowa jest taka sama po obu stronach Atlantyku. Jednak dla konsumentów europejskich GMO to sprawa moralności i etyki.”

15. Co się dzieje gdy dziennikarz zaczyna wnikliwie analizować fakty związane z roślinami GM? Przykładem może być osoba pana Nathanaela Johnsona, który jest autorem 26-cio odcinkowego cyklu poświęconemu biotechnologii rolniczej w magazynie Grist (magazyn zajmującą się problematyką ochrony środowiska). Gdy pan Johnson zaczynał swój cykl był sceptykiem. Po dogłębnej analizie tematu oraz licznych spotkaniach z naukowcami i rolnikami stał się zwolennikiem wykorzystania roślin GM w rolnictwie KLIK.

16. Spojrzenie na GMO z perspektywy biologa KLIK PL. „Ta notka, mam nadzieję, da pojęcie czemu ktoś kto ma jako taką wiedzę o biologii i ewolucji, patrzy na histerię wokół GMO ze sceptycyzmem.”

17. Obrazek miesiąca: gdyby żył obchodziłby 100 urodziny – Norman Borlaug:

Norman Borlaug - człowiek, który ocalił miliard istnień ludzkich.

Norman Borlaug - człowiek, który ocalił miliard istnień ludzkich.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop
css.php