Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

28.02.2014
piątek

GMO Box Office – Luty

28 lutego 2014, piątek,

Top 3 wydarzenia miesiąca

1. Organizacja ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications) opublikowała raport przedstawiający globalne dane o uprawach roślin GM w roku 2013. To był już 18 rok upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Ponad 18 mln rolników uprawiało odmiany GMO na łącznej powierzchni 175 mln ha KLIK PL. Szacuje się, że dzięki uprawom roślin genetycznie modyfikowanych zredukowano zużycie pestycydów o prawie 500 mln kg. W samym roku 2012 zmniejszyła się emisja gazów cieplarnianych o 26,7 mld kg CO2. To tak jakby zdjąć z ulic 11,8 mln samochodów na rok. Dzięki uprawom GMO nie trzeba było karczować 123 mln ha lasów, by zapewnić obecny poziom produkcji roślinnej.

2. Rada Unii Europejskiej ds. Ogólnych głosowała ws. dopuszczenia do uprawy na terenie Wspólnoty kukurydzy GM 1507. Większość państw była przeciwna dopuszczeniu do uprawy w UE genetycznie modyfikowanej kukurydzy. Nie była to większość wystarczająca by odrzucić wniosek o jej autoryzację KLIK PL. Komisja Europejska nie ma wyboru i powinna automatycznie zatwierdzić uprawę kukurydzy TC1507.

3. Firma doradcza PG Economics zaprezentowała raport pt. „Ekonomiczne skutki upraw genetycznie modyfikowanych roślin: wpływ na globalną gospodarkę i produkcję roślinną w latach 1996-2012” KLIK. Dzięki uprawom GM dodatkowy zysk rolników za ostatnie 17 lat wyniósł ok. 117 mld $. Aż 50% z tej sumy trafiło bezpośrednio do kieszeni rolników. GMO przyczyniły się do znacznego wzrostu produkcji roślinnej. W latach 1996-2012 wyprodukowano dodatkowe 112 mln ton soi, w przypadku kukurydzy – 230 mln ton.

Doniesienia naukowe/Publikacje/Raporty:

1. Porównanie bioróżnorodności stawonogów pomiędzy dwoma systemami rolniczymi: z kukurydzą Bt (GMO) i kukurydzą konwencjonalną KLIK. Nie stwierdzono negatywnego wpływu upraw odmian GM na bioróżnorodność stawonogów (zróżnicowanie i liczebność).

2. Kukurydza i bawełna Bt zawierające toksyny Bt (Cry1Ac, Cry2Ab i Cry1F) nie mają negatywnego wpływu na pożyteczne, drapieżne gatunki owadów (Geocoris punctipes i Orius insidiosus) polujące na szkodniki żywiące się roślinami GM KLIK.

3. Toksyna Bt Cry1Ac nie ma negatywnego wpływu na pożyteczny gatunek nicieni – Heterorhabditis bacteriophora, który jest pasożytem szkodnika żywiącego się roślinami GM KLIK.

4. Odporność szkodników na genetycznie modyfikowane odmiany roślin: sukcesy i porażki KLIK.

5. Postrzeganie GMO przez naukowców i praktyków – kluczowa rola sposobu przepływu informacji o organizmach transgenicznych KLIK.

6. Biotechnologia rolnicza: obietnice i perspektywy genetycznie modyfikowanych roślin KLIK.

7. Bezpieczeństwo biologiczne i komercyjne wykorzystanie roślin GM w Chinach KLIK. W ostatnich latach naukowcy chińscy opracowują wiele odmian roślin GM. Chiny są światowym liderem w rozwoju genetycznie modyfikowanego ryżu odpornego na szkodniki. Obecnie uprawiana jest tylko bawełna Bt i papaja odporna na wirusy.

8. Raport Departamentu Rolnictwa USA (USDA) pt: „Genetycznie modyfikowane rośliny w Stanach Zjednoczonych” KLIK. „W roku 2013 rośliny GM (głównie kukurydza, soja, bawełna) były uprawiane na powierzchni ponad 68 mln ha co stanowi połowę areału upraw roślin użytkowych w USA. Uprawa roślin GM pozwoliła rolnikom na zaoszczędzenie czasu, zmniejszyło się zużycie insektycydów oraz zastąpiono herbicydy związkami mniej toksycznymi.”

9. Koszty sprzeciwu wobec genetycznie modyfikowanej odmiany ryżu – Golden Rice KLIK. Naukowcy opracowali model według, którego blokowanie projektu Złotego Ryżu w Indiach kosztowało 2 mld $ i pociągnęło za sobą śmierć ok. 1,4 mln osób w okresie 10 lat.

10. Samobójstwa rolników w Indiach: Czy można winić bawełnę GM? KLIK. 1. Liczba samobójstw wśród rolników jest niższa niż w pozostałych grupach społeczeństwa; 2. Samobójstwa hinduskich rolników nie są wcale większym problemem społecznym w porównaniu do innych państw (np. Francji); 3. Nie odnotowano wzrostu liczby samobójstw w Indiach, który wiązać można by z uprawą bawełny Bt.

Polska

1. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ rozpatrzyła informację Ministra Środowiska o stanowisku rządu do przedstawionego przez Komisję Europejską państwom członkowskim wniosku w sprawie uprawy kukurydzy GM (odmiana Pioneer 1507) KLIK PL.

2. Wybory do Komisji ds. GMO KLIK PL. Ministerstwo Środowiska ogłosiło wybory przedstawicieli organizacji ekologicznych do Komisji ds. GMO, która jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Środowiska.

Europa

1. Rosja:

– Parlamentarzyści rosyjskiej Dumy (izba niższa parlamentu) opracowują projekt ustawy, której celem będzie wprowadzenie na terenie kraju całkowitego zakazu upraw GMO oraz znaczne zaostrzenie regulacji związanych z handlem produktami GM KLIK;

– Według badań sondażowych 80% społeczeństwa jest negatywnie nastawiona do GMO KLIK.

2. Komentarze po głosowaniu Rady EU ws. kukurydzy 1507:

– Gdy nauka przegrywa z polityką – ciekawy przypadek systemu autoryzacji organizmów GMO w Unii Europejskiej KLIK. Zazwyczaj decydenci słuchają ekspertów, naukowców i opinii niezależnych agencji Unii Europejskiej. W przypadku GMO sprawa ma się inaczej – zwycięża polityka.

– Jest mało prawdopodobne by kukurydza GMO 1507, która najpewniej będzie dopuszczona do uprawy w UE, była zasiana w Unii jeszcze w tym roku – ocenił rzecznik KE ds. rolnictwa Roger Waite KLIK PL;

– Frakcja Zielonych parlamentu EU zagroziła Komisji Europejskiej wnioskiem o wotum nieufności jeśli ta zdecyduje się na dopuszczenie do upraw kukurydzy 1507 KLIK;

– Węgry. Minister rolnictwa zapowiedział, że Rzad zrobi wszystko by uniemożliwić rolnikom wysiew kukurydzy 1507 w przypadku gdy Komisja Europejska wyda pozwolenie na jej uprawę KLIK,

– 12 państw, w tym Polska, Francja i Węgry, zaapelowało w liście do komisarza UE ds. zdrowia Tonio Borga o niedopuszczenie do uprawy w UE kukurydzy GMO 1507. Tymczasem KE przekonuje, powołując się na unijne zasady, że nie ma innego wyjścia niż dopuścić uprawę KLIK PL. Złośliwi twierdzą, że wzmożona aktywność polityków oznacza, że już niedługo wybory do europarlamentu;

– GBE chce zgody na uprawę kukurydzy GMO KLIK PL. „Zgodnie z prawem UE, Komisja musi wydać decyzję o autoryzacji kukurydzy 1507, na podstawie siedmiu pozytywnych opinii EFSA dotyczących jej bezpieczeństwa. Wniosek o autoryzację tej odmiany został przedłożony 12 lat temu.”

3. Unia Europejska:

– Na stronach internetowych Rejestru GMO Komisji Europejskiej opublikowano cztery zgłoszenia zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska w celach eksperymentalnych KLIK. Rośliny będą uprawiane na terenie Hiszpanii, Anglii i Szwecji;

– Każdego roku w Unii Europejskiej coraz mniej odmian GM jest dopuszczanych na rynek, mimo stale napływających wniosków o autoryzację. Wydłuża się czas trwania procedury autoryzacji nowych GMO (obecnie to średnio 48 miesięcy). Komisja Europejska nagminnie opóźnia proces dopuszczania na rynek nowych GMO, co jest niezgodne z jej własnymi wytycznymi i prawem Wspólnoty. Obecnie opóźnienia osiągnęły łącznie prawie 48 lat KLIK;

– Eksperci ostrzegają: polityka Unii Europejskiej, czyli zero tolerancji dla niewielkich ilości nieautoryzowanych odmian GM oraz opóźnienia w procesie autoryzacji odmian będzie prowadzić do zaburzeń w międzynarodowym handlu co może spowodować dotkliwe konsekwencje ekonomiczne KLIK;

– Francja i Niemcy zaproponują nowe rozwiązania prawne, które mają umożliwić poszczególnym krajom wprowadzanie zakazów upraw odmian GM nawet jeśli te zostały autoryzowane przez Komisję Europejską KLIK;

– W dniu 11 lutego 2014 roku kilka państw Unii Europejskiej w tym: Wielka Brytania, Dania i Luksemburg poparło ponowne otwarcie debaty dotyczącej wprowadzenia większej wolności w zakresie możliwości zakazu bądź uprawy GMO na terytorium kraju Wspólnoty KLIK PL. Debata odbędzie się 3 marca.

4. Francja:

– Parlamentarzyści partii rządzącej przygotowali projekt ustawy, która przywróci (kolejny już raz) zakaz upraw genetycznie modyfikowanych odmian kukurydzy KLIK. To będzie już trzecia próba wprowadzenia moratorium na uprawę kukurydzy GM. Przypomnijmy, że w zeszłym roku zakaz uprawy kukurydzy MON810 został zniesiony przez Radę Stanu, która uznała go za niezgodny z prawem. Wcześniejszy zakaz (pierwszy) został unieważniony przez Sąd Najwyższy, który uznał go za naukowo nieuzasadniony;

– W kwestii GMO Francja staje się naukowym zaściankiem KLIK. „W roku 2007 Nicolas Sarkozy zorganizował „debatę” nt. GMO. Wśród zaproszonych było kilka organizacji ekologistów, naukowców nie zaproszono. Rząd zapowiedział, że wprowadzi zakaz upraw roślin GM. Niepisana umowa z zielonymi zakładała, że w zamian nie będzie protestów przeciw elektrowniom atomowym.”

5. Wielka Brytania:

– Komitet Nauki i Technologii brytyjskiego Parlamentu podejmie działania mające na celu przegląd procedur Unii Europejskiej dotyczących autoryzacji GMO. Według parlamentarzystów Komisja Europejska błędnie implementuje do prawa UE zasadę przezorności KLIK. Członkowie Komitetu uważają, że prawo Unii Europejskiej szkodzi rozwojowi sektora rolnego oraz zmniejsza konkurencyjność brytyjskiej gospodarki;

– Szkoccy naukowcy chcą zmodyfikować rośliny jęczmienia w celu uzyskania odmian odpornych na patogenne grzyby KLIK.

6. Irlandia. Dużym sukcesem zakończyły się, trwające trzy lata testy polowe transgenicznych ziemniaków odpornych na zarazę ziemniaka. Genetycznie modyfikowane rośliny przez cały okres pozostawały odporne na rodzime szczepy zarazy podczas gdy konwencjonalny odpowiednik był w 100% porażony. Odnotowano widoczną różnicę w plonie. Z uprawy odmian GM uzyskiwano 6-13 kg bulw, z odmian tradycyjnych 1,6-5 kg KLIK.

7. Niemcy. Niemieckie stowarzyszenie producentów drobiu (ZDG) po 14 latach poinformowało o wycofaniu się ze zobowiązania niestosowania pasz zawierających GMO w karmieniu zwierzą KLIK.

8. Gruzja. Rządzący zabiegają o to by kraj stał się wolny od GMO KLIK.

Świat

1. Indie:

– Premier Manmohan Singh stanowczo poparł wykorzystanie organizmów GM w rolnictwie. Powiedział, że Rząd nie podda się „antynaukowym uprzedzeniom” wobec organizmów genetycznie modyfikowanych KLIK;

– Minister środowiska i leśnictwa – Veerappa Moily poinformował, że jego resort popiera prowadzenie badań nad organizmami genetycznie modyfikowanymi KLIK. „Wykorzystujemy nowoczesne technologię i naukę w niemal każdym aspekcie naszego życia, dlaczego nie mielibyśmy tego robić w rolnictwie?”

– Minister rolnictwa – Sharad Pawar: „Nie ma żadnych dowodów na to, że urawy roślin GM szkodzą środowisku czy zdrowiu ludzi i zwierząt” KLIK;

– Sekretarz ds. Biotechnologii – Vijay Raghavan pytany o GMO stwierdził: „zgromadzono bardzo dużą liczbę dowodów naukowych, które potwierdzają bezpieczeństwo roślin GM” KLIK;

– Rząd coraz bliższy pozwolenia na prowadzenie doświadczeń polowych transgenicznych roślin KLIK.

2. USA:

– Po ponad 20 lat badań firma Scotts Miracle-Gro przeprowadzi pierwsze testy genetycznie modyfikowanej trawy odpornej na glifosat (herbicyd). Nowe odmiany trawy będą testowane na … trawnikach pracowników firmy KLIK;

– Rdza trzciny cukrowej stale zagraża uprawom. Ponad 20 lat tradycyjnej hodowli odpornościowej nie dało efektu. Naukowcy zwrócili się ku inżynierii genetycznej dzięki której postarają się uzyskać rośliny odporne na rdzę. Wysiłki hodowców z nadzieję obserwują plantatorzy trzciny cukrowej KLIK;

– Arcadia Biosciences (firma z sektora agrobiotehnologicznego) poinformowała o pomyślnych wynikach eksperymentów polowych swych odmian GM. Firma opracowała odmiany ryżu GMO typu „stack” (więcej niż jeden rodzaj modyfikacji) o zwiększonej tolerancji na zasolenie (SE), zwiększonej wydajności przyswajania azotu z gleby (NUE) oraz zwiększonej wydajności pobierania wody (WUE). Doświadczenia polowe wykazały, iż odmiany GM cechują się zwiększoną produktywnością (plonem) w stosunku do odmian konwencjonalnych (w zależności od warunków od 12-18% do 42%) KLIK;

– Badania rynku potwierdzają, aż 67% konsumentów nie jest skłonna płacić więcej za produkty non-GMO KLIK;

– GMO a postępowanie konsumentów KLIK. Około 33% konsumentów stara się unikać produktów zawierających GM. Ciekawostką może być fakt, że 19% klientów szuka w sklepie produktów z etykietą „non-GMO”, podczas gdy produkty oznaczone jako „organic” poszukuje tylko 16%;

– Hawaje. Okręg Kuai:
Koncern BASF dołączył do trójki firm z sektora agrobiotechnologicznego, które skierowały do sądu skargę na władze okręgowe ws. wprowadzenia w życie tzw. ustawy pestycydowej (Bill 2491) KLIK. Wprowadza ona liczne restrykcje na rolników i firmy stosujące pestycydy i uprawiające GMO. Jak twierdzą koncerny poprawka jest sprzeczna z prawem federalnym.
W związku z powyższym władze okręgowe mają nie lada problem. Wprowadziły w życie przepisy niezgodne z regulacjami stanowymi i prawem federalnym. Teraz muszą bronić swej decyzji w sądzie. Wiąże się to z dużymi kosztami. Prawnik Rady okręgu już wystąpił z prośbą o przyznanie 570 tys. $ na prowadzenie sprawy i na tym raczej się nie skończy. Władze okręgowe duże nadzieje upatrywały w organizacjach anty-GMO jak Center for Food Safety (CFS), które aktywnie lobbowały radnych by wprowadzili w życie ustawę Bill 2491. Składały oficjalne deklaracje, że w razie pojawienia się ze strony koncernów pozwów sądowych, wyślą do sądu swych prawników by za darmo pomagali władzom. Jednak gdy wrzawa medialna się skończyła, a pozwy zaczęły spływać do sądów, organizacje takie jak CFS zapomniały o swych obietnicach KLIK;

– Hawaje. Okręg Muai:
Odbyło się czytanie projektu ustawy zgłoszonej przez lokalną radną. Ustawa (bliźniaczo podobna do Bill 2491 – z okręgu Kuai) wprowadzi liczne restrykcje dla rolników uprawiających GMO. W związku z tym lokalne organizacje rolnicze głośno wyrażają swe niezadowolenie i sprzeciw wobec proponowanych zmian w prawie KLIK.
Czy w listopadowym referendum mieszkańcy będą głosować ws. wprowadzenia czasowego moratorium na uprawy roślin genetycznie modyfikowanych? KLIK;

– Temat znakowania produktów GM ciąg dalszy:
Amerykańscy rolnicy sprzeciwiają się wprowadzaniu wymogu znakowania żywności zawierającej GMO KLIK;
Przedstawiciele producentów rolniczych z American Soybean Association wzywają Rząd by kwestia znakowania żywności zawierającej GMO została uregulowana na poziomie federalnym KLIK.
Arizona. Czy aktywistom uda się doprowadzić w listopadzie do referendum w sprawie znakowania żywności zawierającej GMO? KLIK.
Nowy Jork. Trwa debata o tym czy wprowadzić wymóg znakowania żywności GM KLIK.
Kalifornia. Pomimo przegranego w listopadzie 2012 roku referendum w sprawie znakowania żywności GM, aktywiści anty-GMO starają się doprowadzić do przeprowadzenia ponownego głosowania w tym roku KLIK.

3. Raport USDA nt. stanu biotechnologii rolniczej w Panamie, Jamajce, Jordanie i Wenezueli.

4. Australia:

– CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) planuje przeprowadzenie doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanego szafranu. Testy miałyby być przeprowadzone na powierzchni 1 ha niedaleko miejscowości Kununurra (okręg Kimberley) KLIK,

– Sąd Najwyższy stanu Zachodnia Australia rozpatruje sprawę, w której rolnik organiczny domaga się zadośćuczynienia od sąsiada uprawiającego rzepak GM twierdząc, iż uprawy GMO spowodowały utratę przez niego certyfikatu „organic”. Sprawa wzbudza ogromne kontrowersje KLIK.
Ciekawy komentarz prof. Richarda Olivera (fitopatolog, Curtin University): „Sprawa w sądzie najwyszym pokazuje, że rośliny GM są nadal demonizowane” KLIK.
Dla zainteresowanych tą sprawą polecam śledzenie jej przebiegu w internet. Sąd Najwyższy zadecydował, że stenogramy z posiedzeń sądu będą udostępnione on-line KLIK.

5. Kenia. Minister edukacji, nauki i technologii -Jacob Kaimenyi zapowiedział, że Rząd zamierza znieść zakaz importu GMO oraz przygotowuje regulacje, które umożliwią komercjalizację genetycznie modyfikowanych odmian bawełny KLIK.

6. Wietnam. Demonizowane Monsanto jest witane z otwartymi rękami w kraju, który zmaga się z zapewnieniem sobie bezpieczeństwa żywnościowego KLIK. Sposobem na zwiększenie produkcji roślinnej ma być uprawa roślin GM. Rząd zaprosił do kraju kilka firm (w tym Monsanto), by przeprowadziły doświadczenia genetycznie modyfikowanych kukurydz.

7. Chiny:

– Rząd wspiera rozwój GMO. Decydenci opracowują szereg regulacji prawnych, które przyśpieszą badania i komercjalizację genetycznie modyfikowanych odmian kukurydzy, bawełny, soi czy nowych ras krów mlecznych KLIK;

– Od listopada zeszłego roku Chiny odrzuciły 887 tys. ton kukurydzy GM z USA. Wszystko z powodu wykrycia obecności nieautoryzowanych odmian w transportach z Ameryki KLIK.

8. Pakistan. Federalne ministerstwo regulacji prawnych naciska resort ds. zmian klimatu, by zwołało długo oczekiwane posiedzenie Komitetu ds. bezpieczeństwa biologicznego w celu autoryzacji 15 odmian genetycznie modyfikowanych odmian bawełny Bt KLIK.

9. Iran. Po zmianie na stanowisku prezydenta kraju nie tylko polityka nuklearna uległa zmianie, ale również podejście do biotechnologii rolniczej. Po 8 latach przerwy na stanowisko szefa Irańskiego Instytutu Biotechnologii Rolniczej powraca jego założyciel i zwolennik atosowania roślin GM w rolnictwie pan Behzad Ghareyazie KLIK.

10. Afryka. Ann Glover – główny doradca naukowy przewodniczącego KE wraz z naukowcami z Europy spotyka się z politykami afrykańskimi by promować rozwój biotechnologii rolniczej na kontynencie KLIK.

Poczynania przeciwników GMO

1. Aktywiści ruchów anty-GMO twierdzą, że organizmy GM powodują liczne choroby/schorzenia (lista jest naprawdę długa). Co ciekawe pozostałe organizacje anty-naukowe (np. antyszczepionkowcy) stosują tą samą socjotechniczną sztuczkę, powołując się niemal na te same choroby KLIK. Świat zmienia się w zawrotnym tempie. Wiele osób odrzuca korzyści wynikające z postępu technologicznego. Innowacje w medycynie, rolnictwie czy komunikacji są postrzegane jako zło i wiele organizacji stara swe stanowisko narzucać innym ludziom. Jedną z najskuteczniejszych metod walki z postępem technologicznym jest łączenie danej technologii z chorobami, nawet jeśli nie ma żadnych danych naukowych na to, że takowe powiązania występują. Celem takich działań jest przekonanie jak największej liczby osób do tego, że nauka/postęp technologiczny ich zabija (niestety akcje te są skuteczne).

2. Rosja. Ekologiści domagają się wprowadzenia całkowitego zakazu upraw roślin GM KLIK.

3. Wielu organizacjom zwalczającym GMO nie spodobało się to, iż Rada UE nie odrzuciła wniosku o autoryzacje kukurydzy 1507 KLIK. W chwili obecnej naciskają na Komisję Europejską by nie dopuszczała na rynek nowej odmiany GMO.

4. A gdy temat GMO trafia na nagłówki europejskich gazet i telewizji (tak jak to się stało po głosowaniu Rady UE), swoje 5 minut starają się wykorzystać aktywiści. Greenpeace zorganizowało protest pod wieżą Eiffla domagając się powstrzymania procesu autoryzacji kukurydzy 1507 KLIK.

Inne

1. Potrzebujemy pszenicy GMO KLIK. Tekst prof. Jasona Luska (Oklahoma State University) i Henry I Millera (Hoover Institution).

2. Purpurowe pomidory i ryby…wyrastające z ziemi? KLIK PL.

3. Firmy opierające się o biologię syntetyczną zmieniają swój profil działalności? KLIK. Czy tradycyjna wanilia zostanie zastąpiona syntetyczną pierwszym sztucznym dodatkiem wytworzonym za pomocą biologii syntetycznej? Jak zareagują konsumenci?

4. Biotechnologia opłaca się KLIK. Infografika PG Economics ukazującą korzyści wynikające z upraw roślin GM w latach 1996-2011. Rolnicy uzyskiwali większe dochody dzięki zwiększeniu plonów i redukcji kosztów upraw. Globalnie zysk rolników wynikający z upraw roślin GM oszacowano na 100 mld $. Dzięki odmianom GM zredukowano emisję CO2 do atmosfery o 23 mln ton. Ilość ta odpowiada emisji CO2 przez 10,2 mln samochodów przez rok czasu.

5. Co powinieneś wiedzieć o GMO i nowoczesnych technikach biotechnologicznych KLIK.

6. Opinie ekspertów:

– Gurdev Singh Khush (wybitny agronom i genetyk, laureat nagrody The World Food Prize): „sprzeciw wobec uprawy roślin genetycznie modyfikowanych jest nieuzasadniony” KLIK;

– Prof. Marc Van Montagu (Institute of Plant Biotechnology Outreach): „… akademie naukowe z całego świata potwierdzają, że organizmy GM nie są niebezpieczne” KLIK;

– Prof. Amitrajeeta Batabyal (Rochester Institute of Technology): „skoro GMO jest takie złe to gdzie są na to dowody?” KLIK;

– Dr. Steven Novella (Yale University): „Na dzień dzisiejszy nie ma dowodów na szkodliwość organizmów GM dla zdrowia ludzi” KLIK;

– Ronald J. Herring (Cornell University): „W kwestii GMO, podobnie jak w sprawie globalnego ocieplenia, panuje zgodny konsensus naukowy” KLIK.

7. Rzecz o badaniach naukowych GMO finansowanych przez przemysł agrobiotechnologiczny KLIK. W świecie nauki panuje dosyć zgodny konsensus co do bezpieczeństwa GMO (nie stwierdzono negatywnych skutków). Organizacje zwalczające GMO twierdzą jednak, że naukowcy opierają swe tezy na badaniach finansowanych przez przemysł biotechnologiczny [co nie jest prawdą]. Potężne firmy sektora paliwowego: Exxon Mobil (wartość: 394.83 mld $), Chevron (215.45 mld $) and BP (150.07 mld $) nie były w stanie wpłynąć na naukowców, którzy zgodnie twierdzą, że globalne ocieplenie jest faktem. Natomiast średniej wielkości firmie – Monsanto (57.43 mld $) rzekomo udało się zmanipulować tysiące badań i naukowców w niecałe trzy dekady.

8. Częstym argumentem przeciw uprawom GMO jest to, że powodują one powstawanie superchwastów. Nie jest to prawda. Zjawisko wykształcania odporności na herbicydy jest doskonale znane również w systemach konwencjonalnych. Potwierdzeniem moich słów, może być doniesienie ze Szwajcarii. Rodzime jednostki naukowe potwierdziły pierwszy przypadek chwasta odpornego na glifosat (herbicyd stosowany m.in. w uprawach roślin GM). Ciekawostką może być fakt, że w Szwajcarii uprawia się 0 ha GMO (czyli w ogóle). KLIK. Chwasty odporne na glifosat znaleziono także w kliku krajach basenu morza śródziemnego oraz we Francji. Żaden kraj europejski nie uprawia odmian GM odpornych na glifosat.

9. Psychologia może pomóc nam w zrozumieniu dlaczego tak wielu ludzi obawia się roślin GM KLIK.

10. Dzięki genetycznie modyfikowanych papajom udało się uratować branżę producentów tego owocu. Czy GMO pomogą również branży producentów cytrusów na Florydzie, których plantacje są niszczone przez chorobę zwaną zielenieniem cytrusów KLIK.

11. Genetycznie modyfikowane buraki cukrowe odporne na herbicydy skutecznym narzędziem w walce z chwastami, najpoważniejszym zagrożeniem w uprawie tej rośliny KLIK.

12. Znany i szanowany bioetyk – Peter Singer (Princeton University) zabrał głos w dyskusji o Złotym Ryżu. Niegdyś sprzeciwiający się uprawom GMO, dziś wzywa do spojrzenia nieco przychylniej na takie odmiany jak Złoty Ryż KLIK.

13. Zmodyfikowano czy nie zmodyfikowano? Oto jest pytanie KLIK PL. Artykuł o metodach detekcji GMO w produktach spożywczych.

14. Obietnice GMO spełnione? KLIK. Czy GMO zawierają więcej składników odżywczych? Czy redukują zużycie pestycydów? Czy zawierają mniej rakotwórczych mykotoksyn? Dr Anastasia Bodnar (genetyk, Iowa State University) stara się znaleźć odpowiedzi na powyższe (oraz inne) pytania.

15. Głos w dyskusji o retrakcji publikacji pana Seraliniego – Niekompetencja to nie zbrodnia KLIK PL.

16. Mark Lynas – dlaczego GMO są „zielone”, przyczyniają się do poprawy kondycji środowiska i mogą być ważnym elementem zrównoważonego rolnictwa KLIK.

17. Jak GMO uratowało mi życie – tekst pani Amelii Jordan (entomolog) KLIK. „Do niedawna podchodziłam do kwestii GMO bez specjalnego zaangażowania. Sytuacja zmieniła się gdy omal nie straciłam życia (…) Obecnie produkt GMO utrzymuje mnie przy życiu każdego dnia. Bez rekombinowanej insuliny byłabym martwa.”

18. Kącik satyryczny. Szczerze polecam państwa uwadze najnowszy teledysk „punkrockowców z Sexbomby”. Panowie z Legionowa w piosence pt. „Era GMO” wyrażają swe zaniepokojenie zabawą z genami TELEDYSK PL. „Zatruje wodę, las i nas/Zmieni sekwencje DNA/I już nie będziesz sobą i nie będę ja/Będziemy na rozkazy głosu, który poprowadzi nas/To GMO„.

19. Mała reklama. Blog GMObiektywnie jest też na Facebooku KLIK. Zapraszam.

20. Obrazek miesiąca: co się dzieje ze składem płatków śniadaniowych gdy producent rezygnuje z używania GMO?
Waga produktu spada o 10%. Witamina A znika (z 15 % do 0%), a ilość witaminy B2 zmniejsza się z 25% do 4%. „Płacisz więcej – otrzymujesz mniej”.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop
css.php