Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

31.10.2013
czwartek

GMO Box Office – Październik

31 października 2013, czwartek,

Top 3 wydarzenia miesiąca

1. Wielka Brytania. „Postępowanie organizacji zwalczających GMO w krajach afrykańskich i azjatyckich jest niegodziwością, i najprawdopodobniej skazuje miliony istnień na śmierć i cierpienie” – słowa sekretarza ds. środowiska w Rządzie brytyjskim – Owena Patersona KLIK. W ten sposób minister zaatakował lobby anty-GMO z organizacją Greenpeace i Friends of the Earth na czele. Odnosząc się do kwestii zwalczania przez te organizacji humanitarnego projektu Golden Rice stwierdził: „to obrzydliwe, że pozwalamy na to by małe dzieci cierpiały z powodu ślepoty i ginęły tylko dlatego, że niewielka grupka osób rozpętała antynaukową kampanię przeciw technologii”.

2. Międzynarodowy Instytut Badawczy Polityki Żywnościowej (IFPRI) wydał monografię (dostęp bezpłatny) pt.: Genetycznie Modyfikowane rośliny użytkowe w Afryce: ekonomiczne i polityczne aspekty na podstawie doświadczeń krajów na południe od Sahary KLIK. Publikacja ta jest przeglądem doniesień naukowych o socjo-ekonomicznych skutkach uprawy GMO w wybranych krajach. Autorzy konkludują, iż uprawa odmian GM ma pozytywny wpływ na gospodarkę i dochody rolników. Omawiane są również kwestie polityczne, które wymagają zdecydowanych reform.

3. USA. W stanie Waszyngton wzrastają emocje przed listopadowym referendum ws. znakowania żywności zawierającej GMO (Innitiative 522). Kilka artykułów na ten temat:

– Amerykańskie Stowarzyszenie Fitopatologów (zrzesza 5000 naukowców) opublikowało oficjalne stanowisko, w którym sprzeciwia się znakowaniu żywności zawierającej GMO KLIK. „Uprawa odmian GM skutkuje licznymi korzyściami takimi jak wzrost plonów, obniżenie kosztów produkcji czy poprawą stanu gleby (…) Do dziś, nie odnotowano żadnego przypadku negatywnego oddziaływania żywności zawierającej GMO na zdrowie ludzi czy zwierząt. Znakowanie tego typu żywności jest nieuzasadnione i przyczynić się może jedynie do ograniczenia rozwoju biotechnologii rolniczej.”

– Nauka – brakujący element w debacie na temat znakowania żywności GM KLIK;

– Znakowanie żyzności będzie powodować dodatkowe koszty jednak trudno oszacować jak wysokie – takie są wnioski z raportu naukowców z Waszyngtońskiej Akademii Nauk KLIK. W raporcie przypomniano o tym, iż dotychczas nie stwierdzono ani jednego przypadku negatywnego oddziaływania żywności zawierającej GMO na zdrowie ludzi;

– Nauka, GMO i Inicjatywa 522 KLIK. „GMO nie jest składnikiem żywności to nazwa procesu. Umieszczenie na żywności etykiety „genetycznie modyfikowane” ma taki sam sens jak etykieta „wyrosło na nawodnionej ziemi”. Ważne jest to co się znajduje w naszej żywności a nie w jaki sposób jest uzyskiwana.”

– Śmieciowa nauka ale świetna polityka? Dlaczego lobby anty-GMO wygrywa PR-ową walkę o znakowanie żywności GM KLIK;

– Infografika: Czy w kampaniach o znakowanie żywności GM naprawdę chodzi o „Prawo do wyboru” KLIK.

Doniesienia naukowe/Publikacje/Raporty:

1. Panel naukowy GMO – EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) opublikował opinię dotyczącą genetycznie modyfikowanej odmiany kukurydzy T-25 przeznaczonej do produkcji żywności i pasz KLIK. W podsumowaniu eksperci stwierdzają, że odmiana ta jest tak samo bezpieczna jak jej konwencjonalny odpowiednik i nie stanowi dodatkowego ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt.

2. Panel naukowy GMO – EFSA opublikował opinię dotyczącą genetycznie modyfikowanej odmiany soi MON 87708 przeznaczonej do produkcji żywności i pasz KLIK. W podsumowaniu eksperci stwierdzają, że odmiana ta jest tak samo bezpieczna jak jej konwencjonalny odpowiednik i nie stanowi dodatkowego ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt.

3. GMO, środowisko i produkcja żywności w sposób zrównoważony KLIK.

4. Testy polowe słodkiej kukurydzy Bt i ocena skuteczności odporności na szkodnika Helicoverpa zea w kilku stanach USA KLIK. Badania przeprowadzone przez ekologów (entomolodzy) wykazały, iż w uprawie odmian kukurydzy Bt obserwuje się znaczną redukcję zużycia insektycydów w porównaniu do upraw z odmianami konwencjonalnymi.

5. Świat „wolny od GMO” KLIK. Skutki oraz problemy związane z potencjalną polityką polegającą na całkowitym wykluczeniu GMO z łańcucha żywieniowego.

6. Wpływ karmienia loch paszą zapierającą kukurydzę lub soję GMO na produktywność, wskaźniki hematologiczne oraz kondycję potomstwa – polskie nadania KLIK. Nie odnotowano negatywnego wpływu pasz zawierających GMO na zdrowie loch i prosiąt.

7. Specjalny numer Biotechnology Journal poświęcony tematyce biotechnologii roślin KLIK.

8. Ulepszanie roślin: w jaki sposób możemy wykorzystać biotechnologię do walki z niedoborem mikroelementów w diecie KLIK.

9. Biotechnologia i drobni rolnicy: analiza publikacji z krajów rozwijających się KLIK. Najnowszy raport FAO poddaje analizie 19 badań dotyczących doświadczeń drobnych rolników wykorzystujących osiągnięcia biotechnologii. Eksperci FAO wzywają społeczność międzynarodową do podjęcia wysiłków w celu zwiększenia dostępności produktów biotechnologicznych dla rolników z krajów rozwijających się.

10. Ocena wpływu uprawy odmian GM na środowisko na przykładzie rolnictwa brazylijskiego KLIK.

11. Nowoczesne technologie w produkcji żywności i rolnictwie a akceptacja konsumentów i producentów w Irlandii KLIK.

Polska

1. Większość Polaków słyszała o GMO i wie, co oznacza ten skrót KLIK PL. Zdecydowana większość respondentów przyznaje, że słyszała o GMO. Ponad 1/3 ma do niego ambiwalentny stosunek, a 26 proc. niewiele wie na ten temat. Badanie potwierdza, że Polacy nie znają treści regulacji prawnych związanych z uprawą i sprzedażą GMO w kraju. Ponadto ponad połowie trudno stwierdzić, czy artykuły spożywcze, które kupuje, zawierają w składzie organizmy modyfikowane genetycznie.

2. My głuptasy Europejczycy… KLIK PL. „W Europie jesteśmy głupi, ja nie mogę produkować GMO, a mogę nim swoje owce karmić od rana do wieczora …”

3. PIORiN (Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa) pod względem GMO bada tylko materiał siewny KLIK PL.

Europa

1. Cypr. Ioanna Panayiotou (sekretarz generalna Partii Zielonych) wraz z 18 organizacjami zapoczątkowała kampanię, której celem jest ustanowienie terytorium Cypru strefą wolną od GMO KLIK.

2. Francja. Firma nasienna Vilmorin poinformowała, iż jest blisko uzyskania pozwolenia na sprzedaż własnych odmian genetycznie modyfikowanych odmian kukurydzy na terenie Stanów Zjednoczonych KLIK. Firma od jakiegoś czasu oferuje nasiona odmian GM, jednak nie były to odmiany opracowane przez hodowców Vilmorin.

3. Irlandia. W czasie dwudniowej konferencji dyskutowano o potencjalnych skutkach wprowadzenia do rolnictwa odmian GMO KLIK. Szef Stowarzyszenia Rolników Irlandzkich wezwał Unię Europejską do większego wykorzystania biotechnologii w rolnictwie w celu ograniczenia strat w plonach: „produktywność takich gatunków uprawnych jak ziemniaki czy pszenica jest w stagnacji od 20 lat. Istnieje potencjał do zwiększenia plonów nawet o 30% jeśli uzyskamy narzędzia do walki ze szkodnikami, chorobami czy zmianami klimatu.” KLIK.

4. Niemcy. Naukowcy opracowali odporny na szkodniki, genetycznie modyfikowany groszek z genem białka cry1Ac (Bt) KLIK. Pierwsze testy potwierdziły wysoką odporność nowych odmian.

5. Luksemburg. Politycy pod presją w sprawie moratorium na uprawę kukurydzy MON810 po niedawnej decyzji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, którego Panel naukowy GMO stwierdził, iż obowiązujący zakaz nie ma żadnego uzasadniania naukowego KLIK.

6. Serbia:

– Komisja Europejska upomniała Rząd serbski, że jeśli myśli o wstąpieniu do WTO to musi zmienić swe prawo dotyczące genetycznie modyfikowanych organizmów KLIK;

– Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Zasobów Wodnych poinformował w Brukseli, że jego kraj zniesie obowiązujący zakaz importu i handlu produktami GM KLIK.

7. Z okazji światowego Dnia Żywności organizacja PRRI oraz kilka europejskich stowarzyszeń rolniczych wystosowało list otwarty skierowany do instytucji Unii Europejskiej, w którym wyrażają zaniepokojenie polityką wobec GMO i regulacjami prawnymi obowiązującymi we Wspólnocie, które utrudniają rozwój i wykorzystanie nowoczesnych technologii w rolnictwie. Domagają się również zwiększenia dostępności do nowych odmian genetycznie modyfikowanych KLIK.

8. Wielka Brytania. Paul Temple – rolnik, który uprawiał odmiany GMO zanim Unia Europejska wprowadziła ograniczenia i zakazy stwierdził, iż polityka Wspólnoty uniemożliwia rolnikom prawo wyboru KLIK. „Europa jest silnie uzależniona od importu zbóż, które w większości są GMO. My, rolnicy odbieramy to jako najwyższy akt hipokryzji, widząc jak tego typu produkty są do nas sprowadzane, a jednocześnie odbiera się nam prawo do ich uprawy.”

9. Raport USDA nt stanu biotechnologii rolniczej w Grecji KLIK.

10. Hiszpania/Portugalia. Kolejny rok wzrasta powierzchnia uprawy genetycznie modyfikowanej kukurydzy Bt w Hiszpanii (obecnie 136962 ha). W roku 2013 areał upraw odmian GMO był większy o 17% w stosunku do roku 2012. W Portugalii areał upraw odmian GM spadł o 12% w stosunku do roku 2012 i wyniósł 8171 ha KLIK.

11. Unia Europejska. Czy do końca roku Komisja Europejska zezwoli na uprawę kolejnej odmiany genetycznie modyfikowanej kukurydzy? KLIK. KE podjęła temat autoryzacji kukurydzy GM firmy DuPont po tym, jak we wrześniu Europejski Trybunał Sprawiedliwości upomniał Komisję za nieuzasadnione przedłużanie procedur i postępowanie niezgodnie z prawem Unii.

Świat

1. Korea Pd. Pierwsza na świecie biobenzyna z hodowli bakteryjnej! KLIK PL. Inżynieria metaboliczna pozwala biotechnologom tak modyfikować naturalne enzymy i szlaki metaboliczne zachodzące w organizmach żywych, by przemysł mógł czerpać z nich jak największe korzyści. W ostatnim czasie dzięki technikom inżynierii metabolizmu udało się wytworzyć pierwszą biobenzynę w hodowli bakteryjnej.

2. Bangladesz dołącza do listy krajów, w których uprawiane będą rośliny GMO. Narodowy Komitet Bezpieczeństwa Biologicznego (NCB) zezwolił na uprawę genetycznie modyfikowanego bakłażana odpornego na szkodniki KLIK.

3. Pakistan. Naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu Formana uzyskali genetycznie modyfikowaną pszenicę o zwiększonej zawartości żelaza i cynku KLIK.

4. Wietnam. Zielone światło dla GMO KLIK. Wietnam od niemal dekady importuje genetycznie modyfikowaną soję i kukurydzę. Władze postanowiły opracować odpowiednie regulacje prawne umożliwiające uprawę GMO.

5. Filipiny:

– Jeden z najwybitniejszych naukowców w kraju – Emil Javier, były rektor Uniwersytetu Filipińskiego, wspiera rozwój i badania w dziedzinie biotechnologii rolniczej KLIK. Jak zaznacza należy wspierać naukę, która mierzy się ostatnimi czasy z zorganizowanymi kampaniami anty-GMO,

– Dzięki wprowadzeniu w 2002 roku do upraw genetycznie modyfikowanych odmian kukurydzy Bt (odporna na szkodniki) produkcja tego zboża znacząco wzrosła, dzięki czemu Filipiny z importera (ok 1 mln ton rocznie) stały się eksporterem (do 100 tys ton) KLIK. „Uprawa kukurydzy Bt przynosi duże korzyści dla rolników jak i konsumentów. Wpływa na pozytywna transformację całego sektora rolnego oraz zwiększa jego konkurencyjności dzięki możliwości oferowania produktu lepszej jakości od konwencjonalnych odmian.”

6. Indie. Sąd Najwyższy zlecił przygotowanie dodatkowego raportu na temat wprowadzenia w kraju moratorium na prowadzenie doświadczeń polowych odmian GMO KLIK.

7. Chiny:

– Naukowcy i eksperci ostrzegają: Jeśli nie chcemy by kraj pogrążył się w kryzysie żywnościowym należy zacząć uprawiać odmiany GMO KLIK. Chiny importują ok. 80 mln ton zbóż każdego roku. Jeśli chcielibyśmy wyprodukować taką ilość ziarna na terenie kraju, potrzebowalibyśmy dodatkowych 53 mln ha gruntów rolnych, to o 44% więcej niż posiadamy obecnie. Tylko nowoczesne technologie mogą pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego;

– 260 ochotników spotkało się na Uniwersytecie Rolniczym Huazhong w celu konsumpcji ciastek i owsianki przyrządzonych z genetycznie modyfikowanego ryżu o nazwie Golden Rice (Złoty Ryż) KLIK. Złoty Ryż został wzbogacony o beta-karoten – substancję prekursorową witaminy A. Podobne spotkania zorganizowano dotychczas już w 26 różnych miastach, w których łącznie wzięło udział ok. 1000 ochotników. Kampania ma na celu zwiększenie akceptacji społeczeństwa dla GMO;

– Około 60-ciu naukowców z Chińskiej Akademii Nauk wystosowało petycję do władz centralnych domagając się większego wsparcia dla wykorzystania roślin GM w rolnictwie KLIK.

8. Nowa Zelandia. Firma Monsanto złożyła wniosek do krajowej agencji ds bezpieczeństwa żywności (FSANZ) z wnioskiem o dopuszczenie na rynek nowej odmiany genetycznie modyfikowanej lucerny KLIK. Wniosek obejmuje również zezwolenie na sprzedaż odmiany do konsumpcji przez ludzi.

9. USA:

– Genetycznie modyfikowana papaja w centrum debaty o GMO na Hawajach KLIK;

– DowAgrosciences opracował nową odmianę soi typu „stack” z dwoma genami białek Bt, zapewniającymi odporność na szkodniki. Firma rozpoczęła właśnie procedurę autoryzacji nowej odmiany KLIK;

– Hawaje. Rada hrabstwa Kauai przegłosowała stosunkiem głosów 6-1 kontrowersyjną ustawę nazywana anty-GMO i anty-pestycydową KLIK. Nowe przepisy wprowadzają wymóg ujawniania przez firmy rolnicze wszelkich informacji odnośnie używanych przez nie pestycydów (lokalizacja, ilość, etc.). Wprowadza również wymóg stosowania stref buforowych pomiędzy miejscem stosowania pestycydów a parkami, szkołami, szpitalami, itp. Ustawa wprowadza również wymóg informowania przez farmerów o lokalizacji i ilości uprawianych przez nich odmian GMO.

10. Meksyk. Sąd federalny wprowadził czasowy zakaz prowadzenia doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanych roślin na terenie kraju KLIK. Firmy nasienne liczą na to, że zostanie on jednak zniesiony.

11. Afryka. Niewielka produktywność zbóż wymusi na całym regionie akceptację GMO KLIK. „Rolnicy z Ugandy, Tanzanii, Kenii, Rwandy i Burundi powinni zacząć uprawiać odmiany GM jeśli kraje te chcą zapewnić sobie odpowiedni poziom bezpieczeństwa żywnościowego” – taki apel wygłosili eksperci i naukowcy podczas spotkania z okazji 10-cio lecia Afrykańskiej Fundacji Agronomicznej (AATF).

12. Kostaryka. Wszystko co powinieneś wiedzieć o GMO w Kostaryce KLIK. Trzy czwarte obywateli nie potrafi wytłumaczyć czym są genetycznie modyfikowane organizmy, nie przeszkadza im to jednak by przeciw nim protestować.

13. Tanzania:

– W obliczu nowych problemów w uprawie manioku należy wykorzystać biotechnologię KLIK;

– rolnicy powinni mieć prawo wyboru i sami decydować o tym czy będą uprawiać odmiany GMO KLIK;

– Rząd zapowiada zmiany w prawie umożliwiające uprawę genetycznie modyfikowanych odmian bawełny Bt (odpornej na szkodniki) KLIK. Rolnicy z niecierpliwością oczekują zmian.

Poczynania przeciwników GMO

1. Lokalni aktywiści anty-GMO działający na Hawajach są wspierani milionami dolarów płynących z kontynentu KLIK.

2. Kostaryka. Grupy aktywistów zapoczątkowały kampanię, której celem jest wprowadzenie na terenie całego kraju moratorium na uprawy GMO KLIK.

3. Członkowie Friends of the Earth ropoczęli wśród detalistów i handlowców kampanię, której celem jest nakłonienie ich do tego by nie prowadzili sprzedaży genetycznie modyfikowanego łososia AquAdvantage KLIK. „Naszym celem jest sprawienie by genetycznie modyfikowane owoce morza nie były dostępne na rynku” – mówią aktywiści. Argumentują, iż konsumenci nie chcą łososia GMO w sklepach, więc wychodzą na przeciw oczekiwaniom społeczeństwa.

4. Indie. Kilka grup aktywistów walczących z GMO protestowało w Bangalore przeciw firmie Monsanto KLIK.

Inne

1. Ponad 2000 powodów świadczących o bezpieczeństwie GMO dla zdrowia i środowiska KLIK PL. „Najpopularniejszą bronią krytyków biotechnologii w rolnictwie jest twierdzenie, że przeprowadzono zbyt mało badań nad bezpieczeństwem genetycznie modyfikowanej żywności i że wśród naukowców brak konsensusu w tej kwestii. Te twierdzenia są po prostu nieprawdziwe. (…) zespół włoskich naukowców skatalogował i opracował podsumowanie osłupiającej liczby 1783 badań nad bezpieczeństwem oraz wpływem na środowisko żywności GMO.”

2. Wpływ myślenia o spiskowej teorii dziejów na odrzucanie nauki KLIK. Najnowsza publikacja wskazuje, iż osoby akceptujące spiskowe teorie dziejów są bardziej skłonne uwierzyć, że szczepionki powodują autyzm, żywność GMO szkodzi.

3. Amisze uprawiają GMO KLIK. Nie używają prądu ani maszyn, ale nie mają obaw przed korzystaniem z najnowocześniejszych osiągnięć agrobiotechnologii.

4. W wojnie z insektycydami GMO stanowią siły Dobra KLIK. Panuje powszechny konsensus, że genetycznie modyfikowane odmiany odporne na szkodniki (Bt) przyczyniły się do zdecydowanego spadku zużycia insektycydów.

5. Wirtualne klonowanie, czyli jak zaprojektować własny transgeniczny organizm KLIK PL.

6. Ziemniako-pomidor zaprezentowany – to nie GMO KLIK PL. TomTato – to nowa roślina, która jest zarówno pomidorem, jak i ziemniakiem. Została pokazana w Wielkiej Brytanii przez jedną z firm ogrodniczych. Koszt jednej rośliny to około 75 złotych.

7. Opinie ekspertów:

– Dr Roman Warzecha (IHAR-PIB, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta) uważa, że przyszłość produkcji roślinnej należy do roślin GMO. Pojawią się różne modyfikacje związane m.in. z pobieraniem przez rośliny azotu. Sprawa GMO nie została przegrana dla polskiego i europejskiego rolnictwa KLIK PL;

– Prof. dr hab. Tadeusz Michalski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): „Tylko odmiany GMO „nie dają się” omacnicy prosowiance. Jeszcze dużo wody upłynie w Warcie zanim odmiany konwencjonalne im dorównają.” KLIK PL;

– Dr. Thomas Lumpkin – dyrektor Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Pszenicy i Kukurydzy (CIMMYT) – rolnicy potrzebują biotechnologii rolniczej w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego KLIK;

– Prof. Iqrar Ahmad Khan – (vice-rektor Uniwersytetu Rolniczego w Faisalabad, Pakistan) – świat, a w szczególności kraje rozwijające się potrzebują GMO w celu walki z głodem KLIK;

– Marc Von Montagu (Ghent University), laureat nagrody The World Food Prize 2013: „Opór wobec GMO ma podstawy główne emocjonalne. Nie znam choćby najmniejszego, racjonalnego argumentu przeciw tej technologii. Po tylu latach nikt nie potrafi przedstawić żadnego zagrożenia ze strony GMO dla zdrowia czy środowiska” KLIK.

8. Ciąg dalszy komentarzy w sprawie Złotego Ryżu:

– Patrick Moore – założyciel organizacji Greenpeace oraz jej były dyrektor zorganizował protest pod flagową jednostką floty morskiej tej organizacji Rainbow Warrior stacjonującą w Vancouver. W ten sposób chciał wyrazić swoje oburzenie postawą Greenpeace wobec Złotego Ryżu, oskarżając aktywistów o to, że ich walka z ulepszoną odmiana kosztowała życie tysięcy ludzi dotkniętych problemem niedoboru witaminy A KLIK,

– Co jakiś czas pojawiają się kolejne „argumenty” wytaczane przeciw Złotemu Ryżowi (a że za zółty, a że nie będzie działać, etc.). Na stronie GM Watch (czyli podstawowym źródle wiedzy o GMO każdego szanującego się aktywisty) pojawił się tekst pełny przekłamań i nieścisłości. Naukowcy z projektu Goleden Rice odpowiedzieli na nieprawdziwe zarzuty KLIK,

– Złoty Ryż i jego rola w walce z niedoborem witaminy A był tematem jednej z debat w brytyjskiej Izbie Lordów KLIK. Zastanawiam się kiedy i w naszym Parlamencie dojdzie do tak merytorycznej dyskusji o GMO?

– Działalność filipińskich aktywistów z grupy MASIPAG, którzy zniszczyli doświadczalne poletka Złotego Ryżu jest finansowana przez Szwedzkie Towarzystwo Ochrony Przyrody KLIK;

– Wywiad z twórcą Złotego Ryżu – prof. Ingo Potrykusem KLIK. Osiemdziesięcioletni emerytowany profesor ma nadzieję dożyć momentu, w którym będzie mógł być świadkiem tego jak Złoty Ryż pomaga dzieciom.

9. Nowe odmiany GMO w rozwoju: ryż z witaminą A, jabłka które nie brązowieją, ananasy z likopenem, soja wzbogacona o kwasy omega-3, ziemniaki, drzewa i inne KLIK.

10. Nie ma związku pomiędzy występowaniem nowotworów u dzieci a GMO KLIK. Aktywiści anty-GMO zaczeli rozpowszechniać informacje jakoby spożywanie GMO powodowało nowotwory u dzieci. Naukowiec z Berkley rozprawia się z tą bzdurą: „To jest kolejny przykład bezczelnego kłamstwa organizacji anty-GMO, których celem jest przyciąganie uwagi społeczeństw poprzez wywoływanie kampanii strachu”.

11. Firma AquaBounty Technologies w 1995 roku złożyła wniosek do FDA (Agencja ds. Żywnsości i Leków) w celu dopuszczenia genetycznie modyfikowanego łasosia AquAdvantage na rynek. Mamy rok 2013 i przedsiębiorstwo nadal oczekuje na decyzję. Czym jest ten genetycznie modyfikowany łosoś i dlaczego od 18 lat czeka na opinię FDA? KLIK.

12. Farmerzy z Iowa (USA) zabrali głos w sprawie GMO, po tym jak aktywiści zapowiedzieli zorganizowanie protestów anty-GMO w tym stanie KLIK. „Jeśli spojrzysz na to co mówi nauka, na liczby, na to jak ważnym elementem zrównoważonego rolnictwa stają się odmiany GM i spotkasz kobiety i mężczyzn, którzy są rolnikami z trudnością przyjdzie Ci przełkniecie bzdur sprzedawanych przez grupki Anty. Młodzi rolnicy uważają, że może to wynikać z tego, iż Ci kolesie nie spotkali w swym życiu ani jednego rolnika.”

13. Biotechnologia imperatywem dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego światu. Tekst Julie Borlaug (wnuczki Normana Borlauga – ojca zielonej rewolucji) KLIK. „Zastanawiam się jak wielu Amerykanów czy Europejczyków walczących z biotechnologią rolniczą było np. w Afryce subsaharyjskiej i spotkało rolników zmagających się z suchym klimatem. Czy kiedykolwiek rozmawiali z tymi kobietami (głównie kobiety trudnią się rolnictwem), spędzającymi cenne godzina za godziną pieląc chwasty lub z tymi, które straciły plony z powodu szkodników czy chorób roślin? Myślę, że niewielu.”

14. Co 30 minut jakiś ubogi rolnik w Indiach odbiera sobie życie. A wszystko ponoć przez zmodyfikowaną genetycznie bawełnę KLIK PL.

15. Przywódcy katoliccy: Rośliny genetycznie modyfikowane muszą być wykorzystane w celu wyżywienia biednych ludzi na świecie KLIK. Tekst Williama Patenaude, autora bloga Katolicka Ekologia.

16. Amerykańskie rolnictwo, GMO i Europa KLIK. Rzecz o rozmowach w sprawie powołania strefy wolnego handlu.

17. Dzięki genetycznie modyfikowanym drożdżom możemy produkować syntetyczne substancje zapachowe i smakowe, dzięki czemu nie trzeba będzie izolować ich z roślin KLIK. Okazuje się jednak, że tego typu organizmy nie podobają się wielu aktywistom.

18. Obrazek miesiąca: TomTato – połączenie ziemniaka i pomidora. I to nie jest GMO.

TomTato

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 8

Dodaj komentarz »
 1. lektura uzupełeniająca w uzupełnieniu pisaniny p. Zalewskiego „na zlecenie”: WSZYSTKO CO POTRZEBUJESZ WIEDZIEĆ O GMO wg Washington Blog (http://www.washingtonsblog.com/2013/11/everything-you-need-to-know-about-gmo-laws.html)

 2. pod żaglami monsanto życie plynie jak w bajce…” 😉

 3. Jak zwykle zbyt duzo ciekawych rzecy by wszystko komentowac, ale…

  @Europa 2

  Gratulacje dla firmy Vilmorin.. i pytanie czy i kiedy sie doczekamy Polskich firm z takimi sukcesami? utalntowanych biotechnologow roslin nam nie brakuje, wiec? Warto o to sie zapytac politykow, jak sie nadarzy okazja :/

  @USA i znakowanie

  Nadal nie rozumiem dlaczego konsumentom odmawia sie prawa do swiadomego decydowania o tym, co laduje na ich talerzu. W Europie znakowanie jest obowiazkowe i jakos nikt od tego nie ucerpial. Mysle, ze w demokracji obywatele powinni miec prawo decydowac o sobie – i nie powinien jakis gigant przemyslowy decydowac za nich…

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. Niezle stronniczy artykul. Zadne badania nie potwierdzaja szkodliwosci… Ahem… Spojzmy na detale tych badan… Okres obserwacji badan Monsanto to do 90 dni… zadnych objawow… Jasne. I na bank to jedynie przypadek ze wszyscy kupujacy nasiona GMO od Monsanto musza podpisac klauzule ze nie udostepnia nasion do niezaleznych badan. Oto detale http://youtu.be/eeW5yUSqdhY
  A skoro mowa o lobby anty GMO, dlaczego nie wspomniec o mega lobby anty GMO labelling? Czy autor wogole zadal sobie trod sprawdzenia co to jest np. GMA? Grocery Manufacturers Association, to organizacja zrzeszajaca najwieksze swiatowe korporacje produkujace pestycedy oraz junk food. Miedzy innymi to: Monsanto, DuPont, Pepsi, Coke, Kraft, Kellogg’s oraz General Mills. W. wym. organizacja wpompowala miliony dolarow w kampanie propoagandowa przeciwko poprawce 522. Tyle ze zrobily to w sposob nie legalny bo utajony. Obecnie toczy sie proces w tej sprawie… Polityka zawsze byla gazeta na poziomie. Wojciech Zalewski wydaje sie jednak traktowac sprawe nadzwyczaj pobieznie… przypadek?

 6. O niskim poziomie mówi ktoś, kto wkleja uniwersytet Youtube, w dodatku Seralini. Serio, niech ktoś sfabrykuje jakieś nowe badania, bo od Seraliniego się już ziewa.

 7. To kto płaci. BASF czy Monstanto ?

 8. to jakby pisac o dobroczynnosci Auschwitz na rozwoj ludzkosci,
  zwlaszcza zydowskiej. Jesli pan Zalewski chce sie tym badziewiem odzywiac- jego sprawa. Ale won z Monsanto. Na dowod jakie to swinstwo, wystarczy kupic w Polsce produkty sztucznego miesa z amerykanskiej, modyfikowanej soi i sprobowac. Nie mowiac, ze to swinstwo i ze jest szkodliwe, to nawet w smaku jest gorzkie i nie da sie tego jesc. Pan Zalewski powinien byc skazany na dozywotnie jedzenie tego swinstwa, moze wowczas przestanie zawracac nam glowe glupotami i szkodliwa propaganda.

 9. @jajajoja
  Chyba będziesz musiał/a zacząć hodować własne rośliny bo Monsanto ma się całkiem dobrze na polskim rynku nasienniczym.
  Sztuczne mięso? To da się je już kupić? Nadal kosztuje 250 tysięcy euro za 100g? Tylko nie bardzo rozumiem co ma z tym wspólnego soja? Może po prostu nie bardzo wiesz o czym piszesz? Poza tym, jadłem modyfikowaną soję, smakuje jak każda inna, może zatem pora zmienić dostawcę kotletów sojowych?

  @Evil MoFu
  Spójrz może na detale wszystkich badań? Tutaj lista kilkuset:
  http://gmopundit.blogspot.com/p/450-published-safety-assessments.html

css.php