Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

30.09.2013
poniedziałek

GMO Box Office – Wrzesień

30 września 2013, poniedziałek,

Top 3 wydarzenia miesiąca

1. Organizacja AGRA (Alliance for Green Revolution in Africa) opublikowała raport pt.: African Agricultural Status Report 2013 o stanie rolnictwa afrykańskiego, w którym rozpatrywano problematykę wykorzystania biotechnologii rolniczej KLIK. Autorzy raportu dostrzegają nieuzasadniony strach krajów afrykańskich do GMO podsycany przez grupy anty-GMO. Kofi Annan (szef AGRA) stwierdził: „afrykański strach przed GMO jest farsą.”

2. Publikacja naukowa podsumowująca badania dotyczące bezpieczeństwa GMO za okres ostaniach 10-ciu lat KLIK. Dotychczas przeprowadzone badania nie przyniosły dowodów na istnienie bezpośredniego ryzyka wiążącego się z wykorzystaniem GMO.

3. Filipiny. Złoty Ryż był zdecydowanie w centrum uwagi w tym miesiącu. Komentarze i reakcje po akcji aktywistów, podczas której zniszczyli poletka doświadczalne Złotego Ryżu (Golden Rice):

-Testy Złotego Ryżu (Golden Rice) będą nadal kontynuowane. Tak brzmi oświadczenie naukowców prowadzących projekt wprowadzenia ulepszonych odmian ryżu do uprawy KLIK. Zniszczone w zeszłym miesiącu doświadczenie polowe było jednym z kilku prowadzonych na terenie kraju. Naukowcy ocenią czy utrata części danych będzie stanowić dużą przeszkodę w uzyskaniu pozwolenia na uprawę Złotego Ryżu w Filipinach;

– W oficjalnym oświadczeniu Narodowa Akademia Nauk (odpowiednik polskiego PAN) potępiła postępowanie aktywistów, wyrażając ubolewanie, że niszczy się eksperymenty będące częścią humanitarnego projektu KLIK;

– Amerykańskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki (AAAS), zrzeszające 262 towarzystwa naukowe i akademie oraz wielu wybitnych naukowców, potępiło atak na poletka doświadczalne Złotego Ryżu KLIK;

– Na stronach Międzynarodowego Instytutu Badań nad Ryżem (IRRI) umieszczony został film z podziękowaniami dla międzynarodowej społeczności naukowej, która w zdecydowany sposób potępiła akty wandalizmu dokonane na poletkach doświadczalnych Złotego Ryżu KLIK;

– Przypominam również o petycji skierowanej do środowiska naukowego, w której można wyrazić swój sprzeciw dla działań aktywistów KLIK. Dotychczas zebrano ponad 6000 podpisów.

– Wywiad z prof. Ingo Potrykusem, twórcą Złotego Ryżu KLIK.

Doniesienia naukowe/Publikacje/Raporty:

1. Wpływ karmienia szczurów laboratoryjnych ryżem Bt (TT51) na układ rozrodczy samców KLIK. Wśród wykonywanych pomiarów nie obserwowano negatywnych skutków karmienia ryżem Bt na układ rozrodczy samców w porównaniu do grupy kontrolnej.

2. Piramidowanie genów Bt cry1Ia8 i cry1Ba3 w kapuście zapewnia skuteczną odporność na szkodnika tantnisia krzyżowaczka KLIK.

3. Brytyjski Komitet Doradczy ds. Uwalniania do Środowiska (ACRE) opublikował trzy raporty na temat regulacji obejmujących organizmy genetycznie modyfikowane. W pierwszym (Towards an evidence-based regulatory system for GMOs) omawiany jest wpływ obecnych regulacji na przyszłość całej technologii. W drugim (Why a modern understanding of genomes demonstrates the need for a new regulatory system for GMOs) dyskutowana jest zasadność istnienia systemu autoryzacji nowych organizmów, który skupia się na technologii a nie na właściwościach nowego organizmu. W trzecim (Towards a more effective approach to environmental risk assessment under current GMO legislation) omawiane są sposoby na zwiększenie efektywności procesu oceny ryzyka dla środowiska.

4. Publikacja Panelu naukowego GMO Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA): Przegląd metod kompleksowej oceny ryzyka żywności GM uzyskanej z organizmów o zmienionym składzie odżywczym KLIK.

5. Brak negatywnego wpływu kukurydzy z genem Cry1F na biologię pasożyta Cotesia marginiventris KLIK.

6. Wpływ pyłku bawełny Bt z pojedynczym genem Bt lub odmiany typu „stack” na organizmy niedocelowe: pszczołę miodną i jedwabniki KLIK. Nie stwierdzono negatywnego wpływu pyłku transgenicznej bawełny na biologię obu gatunków.

7. Transgeniczna ciecierzyca (Bt): najbardziej pożądana roślina strączkowa GM w Indiach KLIK.

8. Biotechnologia rolnicza: ekonomika, ekologia, etyka i przyszłość KLIK.

9. Jak bezpieczna ma być żywność GM? Przegląd wyników badań bezpieczeństwa GMO – Nature Biotechnology KLIK. „Żywność GM nie odpowiada za żaden przypadek negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzkie”.

10. Panel naukowy GMO EFSA na wniosek Komisji Europejskiej, opracował opinię naukową dotyczącą wprowadzenia przez Luksemburg moratorium na uprawę kukurydzy MON810 KLIK. W uzasadnieniu czytamy, iż państwo to nie przedstawiło żadnych nowych dowodów naukowych, które mogłyby uzasadnić wprowadzenie moratorium.

11. Panel naukowy GMO EFSA na wniosek Komisji Europejskiej, opracował opinię naukową dotyczącą wprowadzenia przez Włochy moratorium na uprawę kukurydzy MON810 KLIK. W uzasadnieniu czytamy, iż państwo to nie przedstawiło żadnych nowych dowodów naukowych, które mogłyby uzasadnić wprowadzenie moratorium.

12. Wpływ uprawy bakłażana Bt (odporny na szkodniki) na skład mikroflory bakteryjnej ryzosfery KLIK. Nie stwierdzono negatywnego wpływu.

13. Okrągły stół dla zastosowania biotechnologii w uprawie bawełny – Raport z 72-go posiedzenia Międzynarodowej Rady ds. Bawełny KLIK. Sukcesy, stan obecny i wyzwania w uprawie bawełny Bt.

14. Odporność szkodników na białko Cry1Ab w uprawie kukurydzy: doświadczenia z RPA KLIK.

15. Obecność niewielkich ilości nieautoryzowanych odmian GM w produktach: stan obecny i metody detekcji KLIK.

16. Wpływ genetycznie modyfikowanych odmian na strukturę kosztów produkcji kukurydzy i soi w Kanadzie KLIK.

Polska

1. Polska wolna od upraw GMO? KLIK PL. Wśród ponad 9 tys. gospodarstw uprawiających w Polsce kukurydzę, które skontrolowała w ostatnich miesiącach Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod kątem obecności zakazanego u nas gatunku MON810 – wątpliwości wzbudziły tylko trzy przypadki. Dotyczą rolników z województw opolskiego i śląskiego.

Europa

1. Raport USDA nt. stanu biotechnologii rolniczej w Ukrainie, Węgrzech.

2. Wielka Brytania. Brytyjscy naukowcy chcą zmodyfikować genetycznie fasolę KLIK PL. Fasola należy do najbardziej popularnych produktów spożywczych w Wielkiej Brytanii. W kraju jednak panuje nieodpowiednie środowisko, przez co ziarna są uprawiane poza krajem oraz importowane głównie z Kanady. Z tych powodów naukowcy planują zmodyfikować genetycznie ziarna fasoli tak, aby można było je hodować na Wyspach Brytyjskich.

3. Poprzez zamykanie drzwi dla organizmów genetycznie modyfikowanych Unia Europejska stawia na politykę zamiast wsłuchać się w naukę, pozostawiając rolników europejskich daleko w tyle za światową konkurencją KLIK.

4. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) upomina Komisję Europejską by nie postępowała sprzecznie z własnymi dyrektywami, dotyczącymi deregulacji odmian GMO na terenie Unii Europejskiej KLIK. Komisja Europejska łamie własne ustawodawstwo nagminnie przekraczając dozwolony czas na podjęcie decyzji o autoryzacji nowych odmian GMO. Obecnie to łącznie 51 lat opóźnień w autoryzacji produktów GM. Skarga do ETS złożyła firma Pioneer, która czeka ponad 12 lat na dokończenie procesu autoryzacji genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON1507.

5. Włoscy rolnicy stojący na przegranej pozycji w walce ze szkodnikami słono płacą za strach polityków przed GMO KLIK. Włoscy rolnicy nie mogą uprawiać odmian GM odpornych na szkodniki. Z tego powodu ziarno konwencjonalnych roślin często jest zanieczyszczone rakotwórczymi mykotoksynami i nie nadaje się nawet do karmienia zwierząt. W związku z niedoborem ziaren wysokiej jakości, postanowiono importować materiał z … USA, czyli ziarno odmian GMO tyle, że uprawianych w Stanach Zjednoczonych.

6. Rosja. Rząd przyjął mapę drogową „Rozwój Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej”. Przyjęcie planu wytycznych to kolejny krok na drodze do wprowadzenia w życie wcześniej zapowiadanego programu strategicznego o nazwie Rozległy Plan Rozwoju Biotechnologii w Rosji do roku 2020 KLIK.

7. Estonia. Naukowcy uzyskali transgeniczne ciele. Do genomu zwierzęcia wstawiono kopię genu kodującego ludzki hormon wzrostu. Substancja ta ma być produkowana w mleku dorosłych osobników, a następnie z niego izolowana, a następnie stosowana w różnych terapiach KLIK.

Świat

1. Zmodyfikowane E. coli potrafią zidentyfikować i zneutralizować patogeny – sukces biologii syntetycznej KLIK PL. Zmodyfikowana genetycznie bakteria Escherichia coli może przyczynić się do przechylenia szali zwycięstwa w walce z patogenami na stronę ludzi. Stworzona z wykorzystaniem metod bioinżynierii bakteria potrafi je samodzielnie odnaleźć i zniszczyć.

2. Raport USDA nt. stanu biotechnologii rolniczej w Chinach, Tajwanie, Tajlandii, Japonii, Brazylii, Chile, Meksyku, Nowej Zelandii, RPA, Ghanie, Nigerii, Senegalu, Tunezji, Maroku, Arabii Saudyjskiej.

3. Indie:

– Naukowcy zachęcają do większej akceptacji roślin gm w rolnictwie, w których upatrują rozwiązania problemu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego KLIK;

– Przedstawiciele Monsanto zachęcają by w kwestii GMO Rząd podejmował decyzje na podstawie dowodów naukowych KLIK;

– Biedni potrzebują GMO KLIK;

– Minister rolnictwa – Sharad Pawar: „nasz kraj powinien skorzystać z GMO w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego” KLIK.

4. Chiny:

– Rozgorzała debata na temat GMO po tym jak jeden z generałów Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej zakwestionował politykę władz, które coraz szerzej otwierają swój rynek dla handlu i uprawy modyfikowanych roślin KLIK;

– Chiny na rozdrożu KLIK. Niezdecydowanie decydentów co do organizmów genetycznie modyfikowanych może doprowadzić do upadku branży agrobiotechnologicznej. Badania i rozwój w międzynarodowych koncernach nie zostaną ograniczone tylko dlatego, że Chiny będą sprzeciwiać się tej technologii. To tylko wzmocni zagraniczne firmy;

– W Chinach oficjalnie dopuszczono do produkcji tylko dwa gatunki roślin genetycznie modyfikowanych: papaję oraz bawełnę KLIK.

5. Indonezja. Rolnicy oczekują szerszego wykorzystania biotechnologii w opracowywaniu nowych odmian roślin KLIK.

6. Filipiny:

– Czego najbardziej obawia się Greenpeace. Aktywiści na ścieżce wojennej z naukowcami KLIK. Dla Greenpeace Filipiny stały się ważnym celem ataków anty-GMO. Powodem są starania naukowców o wprowadzenie na rynek bakłażana odpornego na szkodniki oraz trwające doświadczenia Złotego Ryżu. Greenpeace obawia się, że nowe odmiany okażą się dużym sukcesem, a to byłoby dużą porażką ich dezinformacyjnej kampanii;

– Filipiny stały się linią frontu w walce o GMO KLIK;

– Organizacja rolnicza Stowarzyszenie Rolników i Rybków domaga się od rządu by wsparł rolników poprzez dostęp do produktów biotechnologicznych KLIK. Prezes stowarzyszenia stwierdził, że genetycznie modyfikowane rośliny są imperatywem w celu ograniczenia skutków niedoborów wody, zmian klimatu, walki ze szkodnikami oraz zwiększonego zapotrzebowania na żywność.

7. Bangladesz:

– Naukowcy z Narodowego Instytutu Badań Rolniczych (BARI) są coraz bliżej uzyskania zgody na dopuszczenie bakłażana Bt do uprawy KLIK. W lipcu badacze złożyli do komitetu eksperckiego (NTCCB) wyniki z 7 lat badań polowych, eksperymentów toksykologicznych, etc. NTCCB stwierdził, że bakłażan Bt nie stanowi ryzyka dla zdrowia i środowiska. Pozostała jeszcze decyzja Narodowego Komitetu Bezpieczeństwa Biologicznego (NCB) i rolnicy będą mogli korzystać z nowej odmiany bakłażana odpornego na szkodniki;

– W międzyczasie Sąd Najwyższy oddalił dwie skargi organizacji anty-GMO, domagających się zakazu uprawy bakłażana Bt KLIK.

8. Afryka. GMO – strach przed nieznanym KLIK.

9. Ghana:

– W trzech nowych lokalizacja rozpoczęły się testy polowe transgenicznego ryżu Bt, bawełny Bt oraz wspięgi Bt KLIK. Geny Bt zapewniają roślinom odporność na szkodniki;

– Widoczny postęp w rozwoju nowych odmian GM KLIK.

10. Kenia:

– Czas najwyższy skończyć z tą propagandą i znieść zakaz importu GMO KLIK. To godne pożałowania, że mimo dobrze udokumentowanych zysków jakie przynosi uprawa odmian GMO na całym świecie, aktywiści anty-GMO nie mają najmniejszego zamiaru porzucić swych dezinformacyjnych kampanii, które prowadzą przeciw pożytecznej technologii;

– Genetycznie modyfikowana kukurydza o zwiększonej tolerancji na suszę będzie dostępna dla rolników od 2017 roku? KLIK.

11. Tanzania. Hodowcy oczekują pozytywnej decyzji Rządu w sprawie pozwolenia na przeprowadzenie pierwszych doświadczeń polowych transgenicznej kukurydzy KLIK.

12. Uganda:

– Zakończył się pierwszy rok doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanej kukurydzy (Bt) odpornej na szkodniki. Transgeniczne odmiany wykazywały niemal 100% odporność co uznać należy za duży sukces KLIK. Jeśli pozostałe eksperymenty będą równie pomyślnie, nowa odmiana może pojawić się na polach już w 2017 roku;

– Trwa debata o genetycznie modyfikowanych bananach odpornych na wirusową chorobę zwaną czarna sigatoka KLIK.

13. USA:

– Firmy agrobiotechnologiczne pracują nad nowymi odmianami roślin odpornych na herbicydy KLIK. DuPont zamierza wprowadzić na rynek sorgo (Inzen Z) odporne na inhibitory ALS. DowAgrosciences opracowuje linie odporne na 2,4-D o nazwie Enlist. Monsanto tworzy odmiany odporne na Dicamba – soja i bawełna Xtend. Syngenta i Bayer tworzą odmiany odporne na inhibitor HPPD;

– W stanie Waszyngton rozgorzała gorąca debata przed zbliżającym się referendum w sprawie znakowania żywności GM KLIK Jak się szacuje koszt wprowadzenia wymogu znakowania będzie oznaczać wzrost wydatków na żywność od 200 do 520$ na gospodarstwo domowe rocznie KLIK;

– Na Hawajach co jakiś czas grupki mieszkańców protestują przeciw GMO oraz firmom agrobiotechnologicznym, które zadomowiły się na wyspach (45 firm nasiennych), na których prowadzą doświadczenia polowe. Protestujący zapominają jednak, że są one jednymi z największych pracodawców na Hawajach oraz wnoszą wymierne korzyści dla lokalnej gospodarki KLIK;

– Ponad 200 ekspertów i rolników z 16-tu krajów uczestniczyło w sympozjum poświęconemu stanowi regulacji prawnych obejmujących organizmy genetycznie modyfikowane KLIK. Specjaliści są zgodni, iż przepisy dotyczące dopuszczania nowych roślin GM na rynek muszą być ulepszone, tak by nie dochodziło do asynchronicznej autoryzacji odmian;

14. Kanada. Rząd zapowiada wzrost inwestycji w sektor agrobiotechnologii w celu zwiększenia konkurencyjności prowincji Saskatchewan KLIK.

15. Meksyk. Wystartowała kampania informacyjno-edukacyjna na temat biotechnologii rolniczej KLIK.

16. Australia – Tasmania. Lokalne władze rozpoczęły dyskusję nt. utrzymania zakazu upraw odmian GMO na terenie stanu, który kończy się w przyszłym roku. Producenci z branży spożywczej są podzieleni KLIK.

Poczynania przeciwników GMO

1. Organizacja Feriends of the Earth rozpoczęła kampanią wymierzoną w producentów lodów. Powodem jest wykorzystywanie przez producentów syntetycznej wanilii uzyskanej dzięki inżynierii genetycznej KLIK. Ciekaw jestem kiedy aktywiści zaczną domagać się wycofania z rynku rekombinowanej insuliny, która stanowi obecnie podstawę leczenia cukrzycy na całym świecie.

2. Wandale znów dali o sobie znać tym razem na Hawajach. Nieznani sprawcy wycięli maczetami około setki genetycznie modyfikowanych drzewek papai. Właściciele prywatnej plantacji ocenili straty na 3000 $. Policja poszukuje sprawców KLIK.

Inne

1. GMO a skażenie kukurydzy mykotoksynami KLIK. Ziarna kukurydzy często skażone są groźnymi dla zdrowia mykotoksynami (naturalne toksyny produkowane przez grzyby). Żerujące na roślinach szkodniki zwiększają ryzyko i stopień porażenia grzybami. Liczne badania polowe potwierdziły, iż genetycznie modyfikowane odmiany kukurydzy odporne na szkodniki (z genami białek Bt) zawierają znacznie mniejsze ilości aflatoksyn i fumonizyn w ziarnie, w porównaniu do konwencjonalnych odmian.

2. Od kilku lat jesteśmy informowani o tym, że sytuacja pszczół miodnych jest dramatyczna z powodu zjawiska masowego wymierania pszczół (CCD). Niektóre organizacje anty-GMO (np. Greepeace) twierdzą, że przyczynia się do tego uprawa GMO (co jest nieprawdą). Niemniej informacjom prasowym o CCD przeczą liczne informacje płynące np. od pszczelarzy: „Warmińsko-mazurscy pszczelarze oceniają ten sezon jako wyjątkowo udany (…) – poinformował prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Olsztynie Józef Zysk.” KLIK PL. „Zysk przyznał w rozmowie z PAP, że w jego ponad 40-letniej karierze pszczelarskiej tak udanego sezonu jeszcze nie było.”

3. Czy drzewa GMO ocalą nasze lasy? KLIK. Eksperci dyskutują o socjoekonomicznych oraz środowiskowych skutkach sadzenia drzew genetycznie modyfikowanych. Ciekawy artykuł.

4. Czynniki historyczne i kulturowe leżące u źródła podziałów występujących pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w podejściu do organizmów genetycznie modyfikowanych KLIK. Artykuł w The Economist.

5. Dlaczego Fundacja Billa i Melindy Gates wspiera projekt Złotego Ryżu KLIK.

6. Afryka powinna z ostrożnością korzystać z GMO, jednak w obliczu sytuacji panującej na kontynencie nie może sobie pozwolić na całkowite ignorowanie tej technologii KLIK.

7. Polska znalazła się dopiero w trzeciej dziesiątce państw UE pod względem poziomu innowacyjności KLIK PL.

8. Powróćmy na chwilę do tematu genetycznie modyfikowanego łososia AquaAdvantage. Ciekawa dyskusja założyciela firmy AquaBounty – Elliot Entisa z dziennikarzem i krytykiem inżynierii genetycznej Poulem Greenbergiem KLIK.

9. Polak potrafi! Wywiad z zespołem naukowym z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed przed europejskim finałem iGEM (International Genetically Engineered Machine) KLIK PL. Trzymamy kciuki.

10. Europejczycy są znacznie mniej sceptyczni do GMO niż stara się nam to przedstawiać KLIK. Tak przynajmniej wynika z badań socjologicznych.

11. Opinie ekspertów:

„Sprzeciw wobec uprawy GMO w Europie jest rodzajem szaleństwa” – Ann Glover – główny doradca naukowy Jose Barosso (przewodniczący Komisji Europejskiej) KLIK W innym wywiadzie stwierdziła, że „nie korzystanie z GMO w obliczu klęsk głodu jest nieetyczne” KLIK;

– Prof. Solomon Bamidele (dyrektor Narodowej Agencji Rozwoju Agrobiotechnologii): „Biotechnologia jest kluczem dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego światu” KLIK;

– Wayne Parrott (University of Georgia): „żywność GMO jest bezpieczna i nie powoduje negatywnych skutków dla zdrowia” KLIK.

12. W sprawie GMO naukowcy osiągnęli konsensus: żywność GM jest bezpieczna KLIK. Teraz czas na zmianę sposobu prowadzenia debaty publicznej.

13. Hodowcy coraz szerzej wykorzystują jedno z najnowszych osiągnięć nauki jaką jest interferencja RNA (RNAi) w celu opracowania nowych odmian o polepszonych cechach agronomicznych FILM.

14. Żywność GMO i szczepionki: śmiercionośny wirus paniki KLIK.

15. Ankieta. Czy uprawa GMO zwiększa bioróżnorodność? KLIK. Już teraz ok. 40% lądów na Ziemi ludzkość przeznacza pod uprawę roślin użytkowych. Do roku 2050 zapotrzebowanie na żywność podwoi się. Jeśli chcemy sprostać temu wyzwaniu, a jednocześnie nie chcemy przeznaczać kolejnych połaci ziemi pod uprawy, należy zwiększyć plony. GMO może w tym pomóc KLIK.

16. Dlaczego winorośle GMO byłyby cool? KLIK. Biorąc pod uwagę, że w uprawie winorośli wymiana odmian następuje bardzo rzadko ich genetyczna modyfikacja narzuca się wręcz sama.

17. Świecące króliki – dlaczego są ważne KLIK. Genetycznie modyfikowane króliki to część projektu, którego celem jest opracowanie techniki produkcji leków w ciele zwierząt.

18. Historia dwóch pomidorów KLIK. Zacznijmy od tego, że produkty GMO okazały się niebywałym sukcesem. Dzięki biotechnologii rolniczej rolnicy zwiększyli plony, otrzymali nowe narzędzia do walki ze szkodnikami. Dzięki biotechnologii ulepszamy odmiany zmieniając ich wartości odżywcze (np. dodajemy witaminy). Rośliny genetycznie modyfikowane stały się najszybciej adoptowaną technologią w historii ludzkości, a dokonały tego w niecałe dwie dekady.

19. Prawda o GMO – debata na łamach Boston Review KLIK. Zachęcam do przeczytania dyskusji naukowców o genetycznie modyfikowanych organizmach, zarówno zwolenników jak i sceptyków.

20. Nie jestem złą matką tylko dlatego, że karmię swoje dziecko żywnością GMO i konwencjonalną KLIK. „Czy nie uważam siebie za kiepską matkę skoro nie karmię swego dziecka żywnością organiczną/ekologiczą? Nawet nie domyślacie się ile razy słyszałem takie pytania.” Ciekawy wpis naukowca z dziedziny nauk o żywności oraz szczęśliwej matki.

21. Strzykawki, maski gazowe, żywność Frankensteina: wizualizacja debaty o GMO KLIK.

22. Genetycznie modyfikowane zwierzęta: dlaczego ich potrzebujemy, aktualne projekty oraz ocena ryzyka KLIK.

23. Obrazek miesiąca: zniszczona plantacja genetycznie modyfikowanych papai w regionie Puna (Hawaje).

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 26

Dodaj komentarz »
 1. Aaaa….. „mapa drogowa”! Odkąd ktoś niebacznie wymyślił to słowo, ta kalka językowa rozpleniła się niczym chwast na niepryskanym polu 😛 A przecież mamy w języku polskim „plan”, „schemat”, „harmonogram”… Brońmy języka! 🙂

 2. Zgadzam się z Gronkowcem z kwestii „mapy drogowej”. To niezbyt ładny anglicyzm 🙂

 3. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 4. @MR, @Gronkowiec

  Miło czytać, że jednak potrafią panowie zgodzić się choć w jednej kwestii 😉
  Co do meritum, to również się z panami zgadzam.

 5. Pytanie do Gospodarza dot. pierwszego akapitu:
  – Czy To ten Kofi Annan (nie Anan), którego syn Kojo wraz ze szwajcarską firmą Cotecna znani są z korupcji związanej z ONZ-towskim programem „Ropa za żywność”?

  Nieśmiała uwaga do pytania Gospodarza – Ciekaw jestem kiedy aktywiści zaczną domagać się wycofania z rynku rekombinowanej insuliny, która stanowi obecnie podstawę leczenia cukrzycy na całym świecie.

  Rekombinowana insulina, która stanowi obecnie podstawę leczenia cukrzycy, w odniesieniu do cukrzycy typu II w ogóle nie byłaby potrzebna, gdyby lobby węglowodanowe, a więc „cukrowe” producentów np. syropu glukozowo-fruktozowego z kukurydzy GMO, nie pilnowało interesu polegającego na groźnej dla nich, bo nie dla cukrzyków, zmianie zaleceń żywieniowych dla cukrzyków. Np. na dietę typu LCHF.
  Nie jest przypadkiem, że wszystkie ostatnie międzynarodowe kongresy dot. problemów cukrzycy są sponsorowane przez Coca-Colę, Pepsi, Krafta, Nestle, Danona i innych trucicieli.
  To wspólny interes tego kartelu z Merkami, Novartisami, Glaxo-Smith-Klainami i innymi.

  Proponuję, by zainteresował się Pan też ilu i kto z EFSA bierze szmal (jako zatrudnieni doradcy) w wymienionych przeze mnie firmach. Może się Pan zdziwić.

  Pozdrawiam, Nemer

 6. He, he, he, Kofi Annan, bożyszcze wszelakiej maści lewactwa, murzyński przywódca ONZ, bojownik o wolność wasza i naszą, teraz jest ojcem tego kryminalisty. Mówiłem arbuzy zawsze odwracaja kota ogonem. Ten kryminalista Nelson Mandela też popiera GMO. Może jednak słusznie spędził w więzieniu 27 lat?

 7. @Nemer
  „Lobby węglowodanowe”. Brawo, tego nie znałem! Jeśli dobrze rozumiem, Ty wspierasz lobby tłuszczowe (dieta LCHF, którą proponujesz, czyli nisko węglowodanowa, wysoko tłuszczowa). No i wszystko to jeden wielki (jak to teraz piszą na fejsbuku) „spiseg”. Tylko lobby tłuszczowe jest OK. Dałeś czadu, chłopie…

 8. @MR
  Bo niby skąd miałeś znać, skoro ja sobie to sam na własny użytek taki termin ukułem, by uprościć kwestię i np. uczynić w miarę zrozumiałą choćby dla takich indywiduów jak „HeheSam”.

  Ja tam niczego nie wspieram, bo nie jestem fachowcem więc nie czuję się upoważnionym. Nie mam nic przeciwko wegetarianom (ich cyrk, ich małpy), no może coś mam przeciwko weganom, fruktarianom i tym podobnym oszołomom, którzy krzywdzą swoje dzieci pozbawiając je żywności mającej istotny wpływ na rozwój fizyczny, w tym mózgu.

  Nie życzę Ci źle CHŁOPIE, na razie wyglądasz na zdrowego i silnego, dla którego sposób odżywiania to mało ważne bzdety, bo jeśli to nie błąd w oświetleniu, to zdaje się, że zaczynasz już siwieć a więc możliwe, że jednak niebawem zacznie już coś do Ciebie docierać gdy się przekonasz, że te wszystkie „piramidy żywieniowe” choć ostatnio nieco modyfikowane, to źródło nieszczęść znacznej części zachodnich populacji.

  Pewnie tego nie wiesz, bo niby po co Ci ta wiedza, że pod koniec lat dziewięćdziesiątych średnia życia lekarza w USA wynosiła 57 lat. W tym roku nasza Ślaska Izba Lekarska opublikowała dane dot. ostatnich 600 zgonów lekarzy z ich terenu. Czy wiesz, że ta średnia, to nowy wiek emerytalny? – Nie dożyją do emerytury! A lekarki żyją 11 lat krócej niż polska średnia życia kobiet. Zastanów się dlaczego.
  Moim zdaniem m.in. dlatego, że stosują się i wierzą w to, co sami doradzają pacjentom, szczególnie w kwestii sposobu odżywiania. Tak zostali wyuczeni i tak wyprano im mózgi, wygłaszają cudaczne porady i gdybym się do nich stosował, to już dawno przestałbym być utrapieniem dla płatnika mojej emerytury.
  Ja za niczym nie lobbuję, mam głęboko gdzieś jak żyją, jak się odżywiają osobnicy mojego gatunku. Ich brocha. Drażni mnie tylko, gdy są wprowadzani w błąd, oszukiwani, wpędzani w choroby i nieszczęście przy udziale całych stad użytecznych idiotów, czyli jak to twierdził klasyk Włłodzimierz Iljicz L. odpowiednio indoktrynowanych dziennikarzy.

  Poza tym, to żadnym fejsbukom, pejsbukom, ćwierkaczkom i innym szpiclom staram się nie ułatwiać roboty więc akurat odwoływanie się do nich w korespondencji do mnie jest nietrafne bo nie wiem co za idiotyzmy się tam wypisuje, chłopie.

  Pozdrawiam, Nemer

 9. Z pamiętnika młodej lekarki:
  Mortality rates and causes among U.S. physicians.
  Frank E, Biola H, Burnett CA.
  SourceEmory University School of Medicine, Atlanta, Georgia 30303-3219, USA. EFRANK@FPM.EUSHC.ORG
  Fragment:
  „Among both U.S. white and black men, physicians were, on average, older when they died, (73.0 years for white and 68.7 for black) than were lawyers (72.3 and 62.0), all examined professionals (70.9 and 65.3), and all men (70.3 and 63.6)….”
  Jak wiec widac lekarze w USA żyja DŁUŻEJ niż średni facet. To samo dla kobiet, he, he, he. Kiedyś sie mówiło papier przyjmie wszystko, internet jeszcze więcej.

 10. No @Sam, nareszcie coś z sensem!
  Dziękuje za te dane. Nie mogę odnaleźć aktualnie strony, skąd wziąłem tę podaną przeze mnie informację. Nie archiwizowałem tego, bo nie przypuszczałem, że kiedykolwiek mi to może być potrzebne. Więc „odszczekuję” na razie to, co wcześniej napisałem w tej kwestii, w dobrej wierze zresztą.

  Przeglądając dane, by „podeprzeć” się źródłem znalazłem przypadkowo informację, że w USA, od 1987 do 2002 roku liczba zgonów na cukrzycę wzrosła o 45%. To też jest symptomatyczne i wskazuje jak istotną rolę odgrywa sposób odżywiania się Amerykanów.

  Pozdrawiam, Nemer

 11. Liczba zgonów na cukrzycę mogła wzrosnąć bo gdzieś spadła, a na coś trzeba umrzeć:)))
  Ale serio, o czym jest dyskusja? Że się bogate społeczeństwa niezdrowo odżywiają? Ano niezdrowo, na skutek słabego wykształcenia i względnego dobrobytu, tanie jedzenie, wysokokaloryczne smaczniejsze, bo tak skonstruowała człowieka Natura, że mu pączek najbardziej łechce pewne partie mózgu, a sałata mniej, pewnie kiedyś to pozwalało wybrać wysokokaloryczne i przetrwać.
  Ale co z tego i co to ma do GMO?

 12. Juz kiedys tu rozmawialismy o zywieniu 🙂 Ale powtorze niesmialo, ze ogolny konsensus jest taki ze najzdrowszym rodzajem jedzenia dla zdrowej osoby w kazdym wieku jest tzw „dieta srodziemnomorska” albo „dieta z Okinawy”. Takze np. jesli chodzi o wspomniana cukrzyce, to ten sposob odzywiania zmniejsza ryzyko zachorowania. To nie ejst jakis wymysl propagandowy, tylko obserwacje z wielkiej ilosci roznych badan.

  Oczywisice w indywidualnych przypadkach mozliwe jest, ze jakas diametralnie odmienna dieta (np. nawet i ta nieszczesna LCHF) bedzie tym czego dany czlowiek potrzebuje.

  Ach, i nie mylmy prostych weglowodanow (jak np w syropie glukozowo-fruktozowym) co do ktorych panuje zgoda, ze sa niezdrowe, z weglowodanami zlozonymi (skrobia, celuloza), ktore wrecz przeciwnie maja pozytywna role w diecie 🙂

 13. Eskimos z pomidorem w jednej i kieliszkiem bordeaux w drugiej dłoni. Pigmej zajadający się pesto popijając grappą.
  Aborygen pochłaniający tapas i madeirę.
  Sushi i sake w każdym tybetańskim szałasie
  Jaki piękny świat.

 14. @Gronkowiec
  Tak, pamiętam, ja np. napisałem Ci coś
  do Ciebie tutaj na ten temat. Jestem daleki też od demonizowania cukrów i twierdzenia, że węglowodany to samo zło. Chciałbym tylko, by wszyscy zabierający głos w kwestiach odżywiania uświadamiali sobie na początek jedno, że spożywane tłuszcze ze względu na to, że nie zawierają w sobie enzymu kinazy glicerolu nie mają szans by odłożyć się czy zostać przerobionymi na ludzką tkankę tłuszczową. Bez tej podstawowej informacji będziemy wysłuchiwać od ignorantów z pseudofachowcami mającymi się za dietetyków włącznie, pitolenia o kaloriach, ich spalaniu (np. że z małżonką to tylko 300 a z kochanką 3000) bieganiu, wąchaniu smrodu potu na siłowniach lub „cyklistowaniu” bez sensu.

  Nie chciałbym być źle zrozumiany w związku z tym, że na tym blogu panuje irytująca tendencja do szufladkowania blogo-wpisowiczów a ja jeszcze chyba na razie nie dorosłem, by mnie do którejś wciśnięto. Fakt, że widzę związek dostępności, obniżania się kosztów produkcji cukrów dzięki GMO, ze wzrostem problemów z chorobami cywilizacyjnymi to dowód czego? – że jestem wrogiem GMO?
  No nie, na początek to mam np. jakieś wątpliwości co do finalnych skutków tej technologii i o czym właśnie tu sobie czasami dywaguję. Tak ja nie mam nic przeciwko energii jądrowej ale z pytaniami – w jakim celu jest wykorzystywana? – jakie niesie ze sobą zagrożenia i w czyich jest rękach?
  Czy to takie pytania bez sensu są?

  Pozdrawiam, Nemer

 15. @Parker
  Oj Parker, Parker, piszesz: Liczba zgonów na cukrzycę mogła wzrosnąć bo gdzieś spadła
  No gdzie ci spadła? Wiesz coś, czy tak sobie pitolisz jak Michał herbu Topór?
  Dalej piszesz: pączek najbardziej łechce pewne partie mózgu, a sałata mniej, pewnie kiedyś to pozwalało wybrać wysokokaloryczne i przetrwać
  A wiesz coś może, że cukry działają jak narkotyk i że jak się od tych pączków wyzwolisz i nie dasz się złapać ponownie na darmowe cukiereczki w aptekach (co moim zdaniem powinno być karane jak rozdawanie przez dilerów darmo cukierków z amfą dzieciom przed szkołami), ciasteczka na różnych spędach i popitki typu cola, sprajty, fanty, bulle i inne trucizny, to na sam widok tych śmieci będzie Cię zbierać na rzygi?
  I pytasz: – Ale co z tego i co to ma do GMO?
  Ano trochę może mieć, wspomniałem o tym nieco we wpisie do Gronkowca. Jeśli nie potrafisz tego dostrzec, to chyba już nie mój problem.
  Pozdrawiam, Nemer

 16. @Nemer

  Pamietam tamta rozmowe, dlatego teraz nie chcialem sie rozpisywac. Po prostu uwazam, ze warto przypominac przy kazdej okazji jaka jest opinia wiekszosci naukowcow 🙂

  Zupelnie nie chcwytam o co Ci chodzi z ta kinaza glicerolu… mam wrazenie ze cos zle zrozumiales moze?

  Niedawno widzialem myszy karmionymi wysokokaloryczna dieta bogata w tluszcze nasycone. I wygladaja one okropnie :/ Dlatego sie jeszcze bardziej sceptyczny zrobilem do diet zawierajacych tluszcze zwierzece.

  Ale to blog o GMO, wszystko o dietach powiedzielismy sobie juz w poprzedniej dyskusji, wiec wrocmy do GMO:

  „Czy zwieksozne uzycie cukrow prostych ma zwiazek z latwiejsza uprawa organizmow GMO?” Zaryzykowalbym odpowiedz, ze jednak nie ma. Niewazne czy stosujemy kukurydze GMO, czy uprawiamy normalna ktora musimy pryskac – tak czy siak Coca-Cola i inne firmy beda ja skupowac w wielkich ilosciach zeby zrobic syrop glukozowo-fruktozowy i slodzic nim wszystko co sie da.

 17. @Gronkowiec
  No to tu się trochę nie zgadzamy, no bo weź pod uwagę taki oto mechanizm. Jesteś producentem kukurydzy. Proponują ci wydajniejszą odmianę i odporniejszą na szkodniki ale GMO. Korzystasz, twoi sąsiedzi-konkurenci też. Pojawia się nadpodaż. Ceny spadają. Co jest ratunkiem – znaleźć źródło zbytu.
  Producenci napojów odkrywają, że taniej słodzić syropem kukurydzianym, choć bardziej trującym niż zwykłym cukrem. Pojawia się popyt na twoją kukurydzę i interes się kręci kosztem zdrowia ludzi, bo sam mówiłeś, że jakość „słodyczy” jest różna i różnie wpływa na zdrowie. Masz więc produkt równie słodki , tańszy i dzięki GMO ale za to bardziej trujący i szkodliwy.
  Nie ma związku? Jeśli nie ma, to ja jakiś głupek jestem.
  Pozdrawiam, Nemer

  PS A z tą „kinazą” to chodzi mi po prostu o to, że ludzki organizm jest na tyle niedoskonały, że może odkładać tłuszcz tylko ten, który z pokarmu, głównie z węglowodanów wytworzy wątroba. Tłuszczu spożytego nie odłoży, bo „nie umie”, po prostu. Dobrze to wiedzieć.

 18. Średnia życia w krajach dopuszczajacych GMO (ogólnie panie i panowie), nie wspomnę już o truciznach w stylu coca coli i innych oranżad:
  Japan 83
  Hong Kong 82
  Australia 81
  Israel 81
  Singapore 81
  Canada 81
  I w krajach którym ojciec kryminalisty Kofi Annan chce narzucić GMO siłą:
  Mali 51
  Guinea Bissau 50
  Swaziland 50
  Somalia 50
  Lesotho 50
  Democratic Republic of the Congo 49
  Central African Republic 48
  Sierra Leone 47
  Jak widać powyżej GMO-UFO ZABIJA. Aktywiści wszystkich krajów łączcie się!

 19. @Gronkowiec
  Acha, zawsze mam wątpliwości, gdy o prawdzie decyduje głosowanie, np. „większość naukowców”. Kiedyś większość uczonych lekarzy Ludwika Pasteura mieli za idiotę.

 20. @Sam
  Znowu Cię porypało? Popytaj Gospodarza, może wie dlaczego np. Japończycy nie importują papai GMO z Hawajów. I co ten Twój wpis ma mówić? – że im więcej GMO, tym dłuższa średnia życia. A ktoś temu przeczy? A zadałeś sobie pytanie dlaczego tak jest?

 21. Jak to co ma mówić? Jak koń wygląda każdy widzi (ten koń taki modny ostatnio, nie mogłem sobie odmówić, he, he).
  Należy jeść zupę z żółwia.
  Zniszczyli papaje; u mnie w parku też poniszczyli drzewa.

 22. Idę spać. Jutro morze mi może zalać piwnice. Poziom sie zwiększył w Zawichoście. Buenas tardes amigos.

 23. @Nemer

  „Popytaj Gospodarza, może wie dlaczego np. Japończycy nie importują papai GMO z Hawajów.”

  Japończycy importują papaję gmo z Hawajów – KLIK.

 24. @Wojciech Zalewski.
  Dziękuję, znaczy moja wiedza już więcej niż rok była nieaktualna.
  Pozdrawiam, Nemer

 25. No gdzie ci spadła?

  Jak gdzieś wzrosła, gdzie indziej musiała spaść, liczba zgonów musi wynosić 100%.
  Czy to jest trudne?

css.php