Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

31.08.2013
sobota

GMO Box Office – Sierpień

31 sierpnia 2013, sobota,

Top 3 wydarzenia miesiąca

1. Francja. Rada Stanu zniosła moratorium na uprawę genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON810, uznając je za niezgodne z regulacjami prawnymi Unii Europejskiej KLIK PL.2. Filipiny. Grupa kilkudziesięciu aktywistów zniszczyła poletka doświadczalne genetycznie modyfikowanego ryżu (Golden Rice) wzbogaconego o beta-karoten KLIK PL. Prowadzone testy są częścią projektu humanitarnego, którego celem jest wprowadzenie do upraw ulepszonych odmian, które mogą pomóc milionom cierpiących z powodu niedoboru witaminy A w diecie (VAD),
– Departament rolnictwa poinformował, iż z ustaleń lokalnej policji wynika, że część osób biorących udział w zniszczeniu poletka doświadczalnego Złotego Ryżu (Golden Rice) to rezydenci, którym zapłacono za dokonanie aktów wandalizmu KLIK;
– „Cała prawda o zniszczeniu poletek Złotego Ryżu” KLIK. Czy doświadczalne poletka zniszczyli rolnicy? Okazuje się, że kilkadziesiąt osób biorących udział w zniszczeniu roślin to osoby z miasta, którzy nawet nie za bardzo wiedzieli jak poruszać się po błotnistych poletkach. Prawdziwy rolnik nigdy nie zniszczy rosnącego ryżu (nawet porażonego chorobami). W tym rejonie świata uważa się, że to przynosi pecha. Rolnicy, którzy brali udział w proteście podczas, którego zniszczono poletka stali i przyglądali się z boku.

3. UE-27. Raport USDA nt. stanu biotechnologii rolniczej w Unii Europejskiej. Zarówno poszczególne kraje członkowskie jak i cała Wspólnota rozwinęła skomplikowane i czasochłonne procedury dotyczące GMO. Restrykcyjne regulacje prawne wpływają na ograniczanie badań i rozwoju, produkcję oraz import. Areał upraw odmian GMO powoli acz sukcesywnie wzrasta. Mimo obostrzeń Unia Europejska pozostaje największym konsumentem produktów transgenicznych z importem soi i kukurydzy GMO sięgającym milionów ton rocznie.

Doniesienia naukowe/Publikacje/Raporty:

1. Brak negatywnego oddziaływania kukurydzy Bt na niedocelowe organizmy w południowej Europie: meta-analiza obejmująca 26 taksonów stawonogów KLIK. Hiszpańscy naukowcy przeprowadzili dużą meta-analizę z 13 doświadczeń polowych, których celem była ocena wpływu uprawy kukurydzy Bt na organizmy niedocelowe. Łącznie objęła ona 26 taksonów (grup) stawonogów. Nie odnotowano niekorzystnego wpływu uprawy kukurydzy Bt na badane gatunki roślinożernych, drapieżnych czy pasożytniczych stawonogów występujących na polach.

2. Nadekspresja genu Cry1Ie w transgenicznej kukurydzy zapewnia odporność na szkodniki odporne na białko Cry1Ac KLIK.

3. Potencjalne skutki ekonomiczne stosowanie progów 0% dla obecności nieautoryzowanych odmian GMO: przypadek Unii Europejskiej KLIK.

4. Obniżenie ekspresji genu CPB80 jako strategia w otrzymaniu ziemniaków o zwiększonej tolerancji na suszę. Badania polskich naukowców KLIK.

5. Analiza genomu transgenicznego ryżu produkującego szczepionkę przeciw alergiom na pyłek cydru KLIK. W wyniku porównania sekwencji genomu roślin linii transgenicznej (OSCR11) z jej konwencjonalnym odpowiednikiem (linia izogeniczna a123) wykazano, iż obserwowane różnice w sekwencji DNA (mutacje) były znacznie mniej liczne niż między linią a123, a jej „rodzicem” – odmianą Koshihikari.

6. Naukowa działalność EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) i osiągnięcia w zakresie oceny ryzyka organizmów genetycznie modyfikowanych podczas pierwszych dziesięciu lat istnienia KLIK.

Polska

1. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykryła pierwsze dwie uprawy kukurydzy GMO. Ale prawdopodobniej będzie ich więcej, bo podejrzenia co do kilku plantatorów są, ale trzeba je jeszcze potwierdzić KLIK PL. To prawdopodobnie ostateczny bilans kontroli, jakie przeprowadziła inspekcja. Bo przebadano blisko 9 tysięcy rolników, a więc wszystkich wytypowanych plantatorów. Wygląda na to, że kukurydza GMO na polach jest, choć nie są to wielkie ilości.

2. Ukraińskie Stowarzyszenie Producentów i Przetwórców Soi zainteresowane jest współpracą polsko-ukraińską w zakresie importu soi niemodyfikowanej genetycznie KLIK PL.

3. W Mazowieckiem nie wykryto dotychczas zasiewów kukurydzy genetycznie modyfikowanej – powiedziała Inspektor Wojewódzki Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Teresa Nowakowska KLIK PL. W woj. mazowieckim zostało skontrolowanych 1200 plantacji kukurydzy, czyli ok. 3 proc. wszystkich plantacji. Pobrano 120 próbek, dotychczas przebadanych zostało 86. W żadnej nie wykryto organizmów genetycznie modyfikowanych.

4. Resort rolnictwa spodziewa się, że decyzja Komisji Europejskiej w sprawie zakazu upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych w Polsce, nadejdzie przed końcem tego roku. Kazimierz Plocke, wiceminister rolnictwa, zapewnia, że nie ma obaw, że krajowe przepisy nadal są niezgodne z unijnym prawem, a zakaz upraw GMO zostanie cofnięty. Tym bardziej, że kontrole roślin przynoszą pierwsze efekty KLIK PL.

Europa

1. Raport USDA nt. stanu biotechnologii rolniczej w Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie i Rosji;

2. Francja. Reakcje po zniesieniu przez Radę Stanu moratorium na uprawę kukurydzy MON810:

– prezydent Hollande idzie w ślady ministra środowiska oraz ministra rolnictwa i zapowiada, że zakaz uprawy transgenicznej kukurydzy zostanie utrzymany KLIK;

– Grupa wybitnych naukowców francuskich (ponad 30 nazwisk) wystosowała list otwarty do prezydenta Hollandea, by przychylił się do decyzji Rady Stanu i zniósł zakaz uprawy kukurydzy MON810 KLIK. Wśród sygnatariuszy są przedstawiciele najważniejszych/najlepszych instytutów naukowych w kraju: CNRS (National Center for Scientific Research), INRA (National Institute for Agricultural Research) i innych.

3. Niemcy:

– Na wniosek parlamentarzystów partii Zielonych, Rząd udzielił odpowiedzi dotyczącej publicznego finansowania badań nad genetycznie modyfikowanymi organizmami KLIK,

– Najnowsze badania opinii publicznej nie potwierdzają informacji rozpowszechnianych przez ruchy anty-GMO, które twierdzą, że 80% społeczeństwa jest przeciwna biotechnologii rolniczej KLIK. Rzeczywiście większość społeczeństwa jest przeciw, jednak nie są to tak duże różnice. Szczególnie młodsze osoby są pozytywnie nastawione do najnowszych zdobyczy nauki,

4. Rosja. Regulacje prawne dotyczące GMO nie funkcjonują dobrze. Od 2007 roku obowiązuje wymóg znakowania żywności GM, jednak z powodu braku instrumentów kontroli są podejrzenia, że wielu producentów nie znakuje żywności. W Rosji nie autoryzowano dotychczas żadnej odmiany GMO do uprawy, jednak brak jest kontroli tego czy na polach nie pojawiają się nieautoryzowane odmiany KLIK.

5. Hiszpania. Areał upraw genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON810 w roku 2013 wzrósł o 20% w stosunku do roku 2012. Kukurydza gm wysiana była na powierzchni 138543 ha i stanowi ok. 33% całkowitego areału upraw tej rośliny KLIK.

Świat

1. Naukowcy uzyskali genetycznie modyfikowaną odmianę ryżu wytwarzającą przeciwciała rotawirusa KLIK. Rotawirusy powodują przewlekłe biegunki u dzieci. Z pozoru łatwe do leczenia schorzenie powoduje śmierć 520000 dzieci rocznie (WHO), z czego 85% przypada na biedne kraje Afryki i Azji. Transgeniczny ryż może być uzupełnieniem dla standardowych szczepień, których efektywność w krajach rozwijających się jest często dużo niższa.

2. Raport USDA nt. stanu biotechnologii rolniczej w Kenii, Hong Kongu, Singapurze, Korei Południowej, Kazachstanie, Indiach, Indonezji, Malezji, Filipinach, Pakistanie, Nikaragui, Gwatemali, Kolumbii, Argentynie, Hondurasie i krajach basenu Morza Karaibskiego;

3. Argentyna. Naukowcy uzyskali transgenicznego ziemniaka odpornego na wirusa Y (PVY), który powoduje od 20 do 80% spadek plonów KLIK. Łącznie przetestowano ponad 2000 roślin z dwóch linii. Wszystkie wykazywały odporność na wirusa, podczas gdy rośliny kontrolne były zainfekowane w 60-80%. Badania finansowane są z publicznych środków.

4. USA:

– Niemiecka firma BASF rok temu poinformowała o przeniesieniu swojego centrum badawczego nad biotechnologią roślin z Europy do Ameryki Północnej. To efekt niechęci polityków i społeczeństw jaki panuje na naszym kontynencie wokół agrobiotechnologii. Koncern poinformował, że kosztem 33 milionów dolarów wybuduje nowe centrum w Kalifornii. Już trwa rekrutacja specjalistów – biotechnologów. W nowo powstałej jednostce pracę znajdzie ok. 400 osób KLIK;

– Na terenie stanu Waszyngton trwa kampania przed jesiennym referendum w sprawie znakowania żywności GMO. Kto i jakimi kwotami wspiera zwolenników i przeciwników znakowania? KLIK. Dane nieco zaskakują, ponieważ zwolennicy znakowania zostali wsparci jak do tej pory kwotą 3,5 mln dolarów, podczas gdy przeciwnicy dysponują obecnie kwotą 1 mln dolarów;

– Proces autoryzacji genetycznie modyfikowanej lucerny o zmniejszonej zawartości ligniny wkracza w kolejny etap (konsultacje społeczne). Ulepszona lucerna charakteryzuje się zwiększoną produktywnością oraz jest łatwiej trawiona przez zwierzęta KLIK. W wyniku konsultacji społecznych otrzymano 120 komentarzy, z których 100 wyrażała sprzeciw wprowadzeniu do upraw ulepszonej odmiany. Wśród komentarzy przeciw lucernie GM, tylko dwie zawierały słowo „lucerna”, większość z nich była wyrazem nienawiści do firmy Monsanto (która nie opracowała nowej odmiany);

– USDA zezwoliła na wprowadzenie do obrotu i uprawę genetycznie modyfikowanej soi odpornej na dwa herbicydy: glifosat oraz izoksaflutol (inhibitor HDDP). Właścicielem odmiany jest Bayer CropScience oraz firma MS Technologies KLIK.

5. Indie.

– Komentarze po decyzji panelu technicznego Sądu Najwyższego zalecającego wprowadzenie moratorium na prowadzenie doświadczeń polowych transgenicznych organizmów:
– Narodowa Akademia Nauk Rolniczych (NAAS), zrzeszająca ponad 500 naukowców, stanowczo sprzeciwia się wnioskom raportu panelu technicznego KLIK. „Wprowadźcie zakaz na produkty Monsanto, ale nie zakazujcie stosowania technologii (…) nie zabraniajcie nauki (badań i doświadczeń). Zakazywanie badań naukowych to zatrzymanie rozwoju”,
– Prof. Deepak Pental (genetyk): „decyzja panelu jest ideologiczna i nie poparta wiedzą naukową”,
– Zawiedziony prof. Swapan Datta (dyrektor Hinduskiej Rady Badań Rolniczych): „Nikt nie rozważa na poważnie danych naukowych” KLIK,
– Liczne organizacje rolnicze sprzeciwiają się rekomendacji panelu technicznego KLIK;

– Minister środowiska i leśnictwa poinformowała, że w kraju trwają liczne doświadczenia polowe transgenicznych roślin (m.in.: pszenica, trzcina cukrowa, bakłażan, sorgo, ziemniak, groch, gorczyca, orzechy ziemne, arbuz, piżmian jadalny, pomidory, kukurydza, bawełna, ryż oraz inne). Miejscowy Komitet ds. Oceny GMO (GEAC) rozpatruje obecnie kolejne 79 wniosków o uwolnienie eksperymentalnych odmian do środowiska KLIK. Jeśli Sąd Najwyższy podzieli opinię panelu technicznego, to najprawdopodobniej wszystkie trwające i planowane doświadczenia będą musiały zostać zakończone;

– Minister Rolnictwa – Sharad Pawar popiera wykorzystanie GMO w rolnictwie, które uważa za klucz do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego KLIK. Deklaracja nie spodobała się miejscowym grupom zwalczającym GMO KLIK. Ministra popiera za to środowisko naukowe KLIK.

– Minister rolnictwa zapowiedział, że rząd będzie dążyć do tego by autoryzacja nowych odmian GMO wprowadzanych na rynek odbywała się według zasady „case-by-case” KLIK.

6. Japonia. Naukowcy otrzymali transgeniczne rośliny ryżu o bardziej rozrośniętym systemie korzeniowym co skutkuje zwiększoną tolerancją na suszę KLIK.

7. Filipiny. Już tylko tygodnie dzielą naukowców od złożenia kompletnego wniosku o autoryzację genetycznie modyfikowanej odmiany ryżu wzbogaconego o beta-karoten (Złoty Ryż) KLIK. Specjaliści liczą, że nowa odmiana pomoże 1,6 mln filipińskich dzieci, cierpiących z powodu niedoboru witaminy A.

8. Pakistan. Organizacje rolnicze w superlatywach wypowiadają się o swych doświadczeniach z uprawą odmian GMO KLIK. „Musimy stawić czoła wielu wyzwaniom: wzrost kosztów pracy, szkodniki, choroby, chwasty, zaburzenia dostępności wody, itd. (…) Odmiany genetycznie modyfikowane mogą przynieść rozwiązanie tych problemów. Przykładem może być bawełna Bt dzięki której plony znacznie wzrosły, co przyniosło większe dochody rolnikom. Znacznie spadło zużycie pestycydów.”

9. Naukowcy z krajów wschodniej Afryki rozpoczęli kampanię w obronie swoich badań nad odmianami GM KLIK. Badacze twierdzą, że już czas najwyższy by przeciwstawić się kampaniom aktywistów anty-GMO.

Poczynania przeciwników GMO

1. W dniu rozpoczęcia Festiwalu Transatlantyk odbyło się Wielkie Dudnienie w proteście przeciwko GMO oraz masowemu wymieraniu pszczół KLIK.

2. Na kilku portalach demaskatorskich zajmujących się ujawnianiem „prawdziwej prawdy” pojawiły się straszliwe wiadomości: „Potworne GMO- superbyki to już rzeczywistość” KLIK PL. Czytamy: „Dzięki selekcji genetycznej i eksperymentom genetycznym belgijski „Błękitny Byk” jest napakowany muskułami i mięsem. (…) To co jest ukrywane przed szeroką opinią publiczną jest fakt, że te byki są genetycznie modyfikowane.
Prawda jest jednak taka, że te „straszliwe” byki to efekt wielu lat pracy hodowców bydła w latach 1950-1970 (rasa „Belgian Blue”). Nie są żadnym GMO.

3. Nowa taktyka aktywistów w walce z GMO – podrabiane strony i fałszywe e-maile KLIK.

4. Profesor Seralini wybiera się w trasę objazdową po Wielkiej Brytanii by prezentować wyniki swych pseudonaukowych dokonań KLIK.

5. Jak się robi z ludzi idiotów. Co zrobić gdy już naraziliśmy się na to śmiertelne zagrożenie i zjedliśmy żywność zawierającą GMO? Można skorzystać z „naturalnego oczyszczania ciała z modyfikowanego jedzenia (GMO)” KLIK PL „Warto pomyśleć o znalezieniu czasu na regularną detoksykację z tych nienaturalnych trucizn, które mogą rosnąć w siłę wewnątrz ciała oraz powodować zmiany w naszych naturalnych genach. Reakcje na te zmiany mogą doprowadzić do przewlekłych chorób, a nawet śmierci.”
No comment.

6. Protesty w Chile przeciw wprowadzeniu w życie ustawy regulującej kwestie praw autorskich/patentowania roślin, którą protestujący nazywają „Ustawą Monsanto” KLIK.

7. Fundacja Billa i Melindy Gates milionami dolarów wspiera liczne projekty naukowe w biednych krajach, których celem jest opracowanie nowych odmian zbóż. Często wiąże się to z wykorzystaniem inżynierii genetycznej. To z kolei nie podoba się różnym grupom anty-GMO. Aby wyrazić swe niezadowolenie, aktywiści z Seattle (grupa Backbone Campaign) zorganizowali nocną projekcję napisu „Gates ♥ Monsanto” na ścianie głównej siedziby fundacji KLIK.

8. Ghana. Po kilku latach debat w kraju rozpoczną się testy polowe transgenicznych odmian czterech gatunków roślin. Sprzeciwiają się temu członkowie grupy Food Sovereignty Ghana, którzy oskarżają USA o agresywne promowanie GMO KLIK.

9. Rozweselają mnie takie informacje jak ta z Francji. Aktywiści twierdzą: „ukryte GMO” pod postacią zmodyfikowanych słoneczników i rzepaku, są nielegalnie przemycane na teren kraju KLIK. Okazuje się bowiem, że aktywiści dowiedzieli się, że odporne na herbicydy słoneczniki i rzepak uzyskano za pomocą mutagenezy, co jak słusznie zauważają jest rodzajem modyfikowania genów, jednak czego już nie zauważają, że nie jest to GMO (w rozumieniu definicji). Pomimo tego, że mutageneza jest znacznie mniej precyzyjną metodą ingerencji w genom organizmów od transgenezy (GMO), jest ona powszechnie uznawana za „naturalną” i tradycyjną metodę hodowli, w związku z czym nie trzeba takich organizmów badać czy znakować. Aktywistom wyjaśniam, że obecnie mamy na świecie tysiące odmian roślin użytkowych uprawianych i zjadanych przez człowieka. I jestem więcej niż pewien, że w samej Francji znajdzie się dużo więcej tego typu roślin, niż „nielegalny” słonecznik i rzepak.
– Temat „nielegalnych słoneczników GMO” podchwycili również aktywiści z Włoch KLIK. Teraz czekamy na jakąś polską grupkę, która na nowo zacznie odkrywać Amerykę.

10. Niemcy. 40-tu aktywistów zablokowało wjazd do portu w Brake, sprzeciwiając się importowi genetycznie modyfikowanej soi do Niemiec KLIK. Niemcy importują ok. 3,2 mln ton soi rocznie, głównie z Argentyny i Brazylii.

11. Dzieci są często instrumentalnie wykorzystywane przez aktywistów w różnych kampaniach zwalczających GMO. W Ameryce Północnej mamy nowego „eksperta” ruchów anty-GMO, jest nią 14-to letnia Rachel Parent, która swą pierwszą mowę przeciw GMO wygłosiła już w wieku 12 lat KLIK.

12. Hipokryzja organizacji zwalczających GMO nie zna granic. Grupa Citizens of Health intensywnie uczestniczy w akcji mającej na celu wprowadzenie znakowania żywności GMO w USA (podważając argumenty przeciwników znakowania, mówiące o wzroście kosztów produkcji, stygmatyzacji produktów, etc.). Organizacja ta jest blisko związana z przemysłem produkcji suplementów diety i co ciekawe, rozpoczęła kampanię przeciw znakowaniu tego typu produktów (twierdząc, że to niepotrzebne i tylko zwiększy koszty produkcji). Przezabawna historia KLIK.

13. Członkowie organizacji anty-GMO – Testbiotech, rozpoczęli kampanię przeciw doświadczeniom na transgenicznych owadach firmy Oxitec KLIK.

Inne

1. „GMO nie zabije twoich dzieci, za to sprzeciwianie się GMO tak” – tekst Matta Ridleya KLIK.

2. Opinie ekspertów:

Żaden z organizmów, które obecnie powszechnie spożywamy nie występuje w „Naturze” – wszystko co jemy od dawna jest intensywnie modyfikowane genetycznie – dr Bruce Chassy KLIK;

– Prof. Ewa Bartnik (Uniwersytet Warszawski): „Krytyka idzie dziś daleko i straszy szkodliwością GMO dla człowieka oraz tym, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będzie miało konsekwencje za wiele pokoleń. (…) Z mojego punktu widzenia jako biologa nie bardzo widzę też, jakie konsekwencje dla naszego organizmu może mieć zjedzenie czegoś, czemu wprowadzono jakiś gen. Moim zdaniem to jest absolutny mit.” KLIK PL. Polecam cały wywiad z tym wybitnym naukowcem: „GMO nie gryzie”;

– Zhulieta Willbrand (USDA): „Produkty GMO są obecne na rynku od dawna. Jak do tej pory nie odnotowano żadnego przypadku negatywnego oddziaływania żywności GMO na zdrowie zwierząt i/lub ludzi” KLIK;

– Prof. Ruth MacDonald (nauki o żywności i żywieniu, Iowa State University): „żywność GMO jest nieszkodliwa” KLIK;

– Dr Matin Qaim (University of Goettingen)- „Debata nt. GMO jest zdominowana przez strach i uprzedzenia” KLIK. „Wraz ze swoją grupą badawczą przez okres ostatnich 15 lat analizowaliśmy wpływ upraw GMO na socjoekonomię w rożnych krajach. W Indiach gdzie bawełnę Bt uprawia 7 milionów rolników, plony wzrosły o 25%, podczas gdy zużycie insektycydów spadło o 50%. Zyski rolników są o 50% większe. Podobne rezultaty uzyskaliśmy w Chinach, Pakistanie, RPA oraz innych krajach.”;

– Dr Diana Horvath (Two Blades Foundation) : „Niektórzy twierdzą, że żywność GM jest szkodliwa lub może powodować różne choroby. Jednak osobiście nie znam ani jednego przypadku dowodzącego aby była to prawdaKLIK.

3. Kącik organiczny:

– Australijska Komisja ds. Konsumentów i Konkurencji (ACCC) nakazała kilku producentom zmianę nazw handlowych umieszczonych na butelkach z wodą mineralną, zawierające sformułowanie „organiczna” KLIK. ACCC stwierdza, że używanie w nazwie słowa „organic” to wprowadzanie klientów w błąd, ponieważ woda nie może być organiczna/ekologiczna;

– Firma Schulz Organic Farms jest zmuszona do wycofania ze sklepów swych produktów nabiałowych (konkretnie mleko), z powodu wykrycia w części z nich bakterii Listeria KLIK;

Alderman Farms Sales Corporation wycofuje z rynku swoje organiczne pomidory (Certified Organic Cherry Tomatoes), po tym jak w części z nich wyryto Salmonellę KLIK.

4. Najwyższy czas zacząć ignorować aktywistów anty-GMO KLIK. Tekst Marka Lynasa, do niedawna czołowa postać ruchów zwalczających GMO.

5. Zapowiedź. Wszystkich zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie biotechnologii (szczególnie roślin) zachęcam do wzięcia udziału w chyba największej konferencji, w Polsce poświęconej tej tematyce – czyli Eurobiotech 2013. Kraków, 8-11 października 2013 KLIK PL. To świetna okazja by zapoznać się z najnowszymi dokonaniami polskich (ale nie tylko) naukowców.

6. Mieliśmy już sól wolną od GMO, jajka wolne od GMO, tym razem czas na nieco bardziej wyrafinowany produkt „bez GMO” – tampony. Jak pisze producent (Organyc) Tampony Super są: „(…) niebielone chlorem, całkowicie wolne od substancji syntetycznych i petrochemicznych poprawiających chłonność, wolne od GMO, biodegradowalne.” KLIK PL.

7. Dawno nie wspominałem o panu Seralinim. Warty obejrzenia materiał filmowy o jego pseudonaukowych dokonaniach: „Śmieciowa nauka w publikacji Long term toxicity of Roundup herbicide and a Roundup tolerant GM maize” FILM.

8. „GMO: uprawiać czy nie uprawiać – oto jest pytanie.” KLIK. Filipińscy aktywiści anty-GMO wspierani przez europejskie lobby Greenpeace toczą bój o nastawienie rolników przeciw roślinom GM. Greenpeace skierował do sądu skargę, w której domaga się powstrzymania prac nad genetycznie modyfikowanym bakłażanem odpornym na szkodniki, prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Filipinsiego.

9. Ukazało się specjalne wydanie czasopisma Scientific American poświecone żywności (także GMO) KLIK.

10. Infografika – „ABC’s GMO” KLIK.

12. Regulacje prawne nie nadążają za rozwojem nauki – artykuł w Nature KLIK. Naukowcy opracowują coraz to nowsze, często dokładniejsze techniki ulepszania odmian z wykorzystaniem inżynierii genetycznej (np. cis- i intrageneza, „palce cynkowe”, etc.). Regulacje prawne dotyczące organizmów genetycznie modyfikowanych nie obejmują nowych technik, co stanowi kłopot dla naukowców i firm hodowlanych.

13. Spędzając jeden dzień z matką chrzestną biotechnologii roślin KLIK. Pani Mary-Dell Chilton jest uważana za pionierkę agrobiotechnologii, za co została wyróżniona w tym roku prestiżową World Food Price.

14. Obrazek miesiąca: byk rasy Belgian Blue.

Byk rasy Belgian Blue

 

Wbrew rozpowszechnianym przez różnej maści portale demaskatorskie informacjom widoczny na zdjęciu byk, nie jest genetycznie modyfikowany (GMO). To całkowicie „naturalny” efekt pracy belgijskich hodowców.
Możemy przeczytać: „Ich przyspieszony wzrost masy mięśniowej stwarza wiele niebezpieczeństw dla zdrowia. Ich cielęta rozwijają się z powiększonymi językami i obrzękłymi nogami. Powoduje to trudności w ich poruszaniu się co jest także, z kolei, przyczyną przedwczesnej i bolesnej śmierci.”
Oczywiście nikt nie protestuje przeciwko hodowli tego typu „mutantów”. Nikt nie domaga się przeprowadzania wielopokoleniowych badań przez 50, 100 czy 1000 lat, zanim mięso z takich zwierząt trafi na nasze stoły.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 8

Dodaj komentarz »
 1. Małe pytanko. W GMO Box Office było już o problemach z kukurydzą Bt w USA, gdzie na pograniczy dwóch stanów szkodniki wytworzyły odporność i niszczą uprawy?

 2. Jeśli chodzi o nieszczęsne byki Belgian Blue (naprawdę straszny widok), to chciałbym zauważyć, że większość środowisk sceptycznych wobec GMO na naszych stołach, protestuje także przeciwko takim potwornościom jak ta rasa krów…

 3. Przeciwko potwornościom z powodów estetycznych?
  Jaki jest powód protestów?
  Gdzie można te protesty zobaczyć?
  Czy tez może raczej ci co protestują przeciwko takim potwornościom, też są przeciwko GMO zazwyczaj.
  Rozumiem, to to samo zgodnie z twoja logiką:)))

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. @Gronkowiec
  „chciałbym zauważyć, że większość środowisk sceptycznych wobec GMO na naszych stołach, protestuje także przeciwko takim potwornościom jak ta rasa krów…”
  Siła i moc logiczna tego argumentu mnie powaliła, muszę to przyznać…
  Ciekawostka: wdałem się kilka tygodni temu w internetową dyskusję z pewnym rolnikiem ekologicznym, który też mnie uraczył historią o strasznych krowach GMO rasy Belgian Blue oraz linkiem to bzdur na ten temat. Odesłałem go do Wikipedii, żeby sobie sprawdził, skąd ta rasa się wzięła i kiedy. Dyskusja zaś szybko się skończyła, gdy podesłałem linki świadczące o tym, że krowy Belgian Blue mogą być również… ekologiczne („organiczne”). Tak, tak: http://everythingnac.com/archives/12672 http://www.organiccentrewales.org.uk/advert-item.php?id=193
  A propos: przecież Gronkowiec pisał, że środowiska sceptyczne wobec GMO, a chyba do takich koniecznie należy zaliczyć rolników ekologicznych, protestują przeciw tego typu potwornościom…

 6. @MR

  Z tego, że pański ekologiczny rozmówca krytykował rasę Belgian Blue, wynika że jednak rolnicy organiczni są nastawieni niechętnie… Nikt nie twierdzi przecież ze KAŻDY bez wyjątku rolnik organiczny odrzuca krowy z przerostem mięśni…

 7. @Gronkowiec
  Mój rozmówca krytykował Belgian Blue przede wszystkim dlatego, że rasa ta wydawała mu się być dziełem inżynierii genetycznej, czyli złym GMO. Gdyby zaś rolnicy organiczni byli aż tak bardzo wyczuleni na los zwierząt, jak się Panu wydaje, to wprowadziliby do swojego „kanonu” zasady zabraniające chowu tego typu krzyżówek. Tym bardziej, że rasa Belgian Blue istnieje od XIX wieku…
  Ale wszystko to nie zmienia faktu, że Pański komentarz był dość… dziwny (delikatnie rzecz ujmując). Choć może już nie powinienem się dziwić mając w pamięci naszą dyskusję o trawieniu DNA.

 8. MR stosuje niezwykle naukowe argumenty „jedna babci powiedziała drugiej babci w tramwaju”. Gdzie jest link do rozmowy o tym rolnikiem? Przecież to wymyślona bujda bez resorów. Czyli przykład wielkiej naukowej dyskusji na tym blogu w stylu Rotkiewicza. Gil-Piątek nie miał racji?

 9. takie gmo obiekywne, ze raczej pro-gmo wszystko 🙂 nie rozumiem w ogole calego knceptu modyfikowania zywnosci – zle bylo wczesniej z natura? trudno byc na 100% za lub nie gdyz efekty potencjalnego syfu beda za kilka lat, ale to i tak zwali sie wtedy wine na cos innego, poza tym dla tych osob czy ich dzieci bedzie juz za pozno. wiadomo, ze politycy beda sponsorowali takie gadanie jak tutaj, pseudo-obiektywne, bo chodzi o to, zeby sankcjonowac swoje decyzje. skoro gmo takie zdrowe to dlaczego w kuchniach bialego domu, etc zakazane sa modyfikowane skladniki? nikt nie wie co to za syf tak do konca, ale kto wie co to moze byc to nie chce eksperymentowac na swoim ciele. rozumiem, ze autor bloga jesli ma do wyboru modyfikowane genetycznie jedzenie lub organiczne, to woli te przygotowane w laboratorium?

css.php