Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

30.06.2013
niedziela

GMO Box Office – Czerwiec

30 czerwca 2013, niedziela,

Top 3 wydarzenia miesiąca

1. KE pozywa Polskę przed Trybunał UE ws. GMO KLIK PL.

2. Trzech wybitnych naukowców-biotechnologów (Marc Van Montagu, Mary-Dell Chilton, Robert Fraley) zostało laureatami tegorocznej edycji nagrody World Food Prize KLIK. Wymienione osoby są pionierami w biotechnologii rolniczej i m.in. dzięki ich dokonaniom, genetycznie modyfikowane rośliny trafiły do upraw na szeroką skalę.

3. Najnowsza publikacja niemieckiego naukowca, Martina Qaima, pokazuje w jaki sposób uprawa odmian GMO może przyczynić się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa żywnościowego w krajach rozwijających się KLIK. Naukowcy poddali analizie poziom niedożywienia hinduskich rolników uprawiających bawełnę. Wśród farmerów, którzy zaczęli uprawiać genetycznie modyfikowane odmiany bawełny Bt, poziom niedożywienia spadł o 15-20%. Rodziny rolników spożywały większą ilość kalorii oraz żywność lepszej jakości, wzrastał dochód gospodarstw domowych.
Dodatkowe komentarze związane z tą publikacją – KLIK1, KLIK2.

Doniesienia naukowe/Publikacje/Raporty:

1. Odbiór przez konsumentów żywności genetycznie modyfikowanej w Europie: meta-analiza KLIK. Przeanalizowano 214 publikacji, obejmujących grupę 200 tys. respondentów z 58 regionów Europy. Jak twierdzą autorzy badań: „Europejczycy nie są ani mniej, ani bardziej sceptycznie nastawieni do wykorzystania biotechnologii w produkcji żywności, w porównaniu do mieszkańców krajów spoza Europy”. Ciekawą obserwacją było stwierdzenie negatywnego nacechowania pytań, których celem było nakierowanie respondentów na udzielenie negatywnych odpowiedzi.

2. Genetycznie modyfikowane zboża mogą skutkować znacznymi zyskami dla środowiska oraz sektora rolnego na Ukrainie KLIK. Według raportu PG Economics akceptacja przez Ukrainę genetycznie modyfikowanych zbóż, może przynieść jej bardzo duże korzyści (obniżenie kosztów, zwiększenie zysków, spadek zużycia pestycydów).

3. Panel naukowy GMO, Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował dwie opinie odnośnie autoryzacji nowych odmian GMO na rynek europejski:
– w wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka genetycznie modyfikowanej bawełny (T304-40) stwierdzono, że jest ona tak samo bezpieczna jak jej konwencjonalny odpowiednik KLIK. Ocena dotyczy importu, przetwarzania oraz produkcji żywności,
– z uwagi na niewystarczającą ilość danych przesłanych przez aplikanta (Syngenta), Panel naukowy GMO stwierdza, iż nie może przeprowadzić odpowiedniej oceny ryzyka genetycznie modyfikowanej kukurydzy 3272 KLIK.

4. Publikacja polskich naukowców badających wpływ pasz GMO na zdrowie zwierząt gospodarskich: Wpływ diety z genetycznie modyfikowanych składników na wybrane parametry immunologiczne świń, bydła i drobiu KLIK. Nie odnotowano negatywnego wpływu pasz GMO na wskaźniki immunologiczne u badanych zwierząt.

5. Wpływ paszy złożonej z genetycznie modyfikowanego ryżu Bt (T2A-1) na układ pokarmowy szczurów KLIK. Nie stwierdzono różnic pomiędzy grupami zwierząt karmionych ryżem Bt (GMO) a konwencjonalnym odpowiednikiem.

6. Odmiany kukurydzy GMO typu Bt a zawartość mykotoksyn w ziarnie – przegląd oraz rezultaty najnowszych eksperymentów z południowych stanów USA KLIK.

7. Karmienie rybek z gatunku Danio rerio kukurydzą Bt nie powodowało niekorzystnych efektów dla linii rodzicielskich oraz ich potomstwa KLIK.

8. Jak wpłynie na system oceny ryzyka odmian GMO, wprowadzony we Francji zakaz uprawy genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON810? KLIK.

9. W jaki sposób inżynieria genetyczna roślin przyczynia się do opracowania opłacalnych metod produkcji szczepionek dla zrównoważonego rozwoju akwakultury KLIK.

10. Asynchroniczna autoryzacja odmian genetycznie modyfikowanych odmian soi – wpływ na rynek oraz
zaburzenie handlu międzynarodowego KLIK.

11. Nowe ustawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące oceny bezpieczeństwa GMO: brak naukowego uzasadnienia dla wymogu prowadzenie testów na zwierzętach doświadczalnych KLIK.

12. Raport EASAC (Rada Doradcza Europejskich Akademii Naukowych): Nasiona przyszłości: szanse i wyzwania ulepszania roślin za pomocą inżynierii genetycznej w rozwoju zrównoważonego rolnictwa KLIK.

13. Wykształcanie się odporności szkodników w uprawach roślin typu Bt: obserwacje z pierwszych 15 lat upraw KLIK. Pojawiają się pierwsze szkodniki, na które nie działają już odmiany GMO. Biorąc pod uwagę areał upraw liczba tego typu przypadków jest niewielka i związane są one głównie z niewłaściwą praktyką rolniczą. Na polach, na których farmerzy stosowali się do zaleceń, jak do tej pory odporne szkodniki nie pojawiają się.

Polska

1. Nasiona GMO nie są w Polsce oferowane, ustawa o nasiennictwie jest skuteczna – ocenia MRiRW KLIK.

2. Reakcje naszych włodarzy na skierowanie przez KE sprawy do Trybunału Sprawiedliwości KLIK PL
„Resort rolnictwa zaznaczył, że nie prowadzi rejestru upraw, gdyż nie ma takiego obowiązku. Ustawa z czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych nie reguluje tej kwestii. Do wdrożenia unijnej dyrektywy w części dotyczącej zasad prowadzenia publicznie dostępnych rejestrów upraw został zobowiązany minister środowiska (…)”
„(…) Rzecznik prasowy resortu środowiska Paweł Mikusek powiedział, że ministerstwo pracuje nad projektem nowej ustawy o GMO; ma być gotowy w ciągu dwóch miesięcy. Nowe przepisy mają uwzględniać rozwiązania zawarte w unijnej dyrektywie.”

3. Kontrole upraw kukurydzy pod kątem GMO rozpoczyna Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa KLIK PL. Inspekcja planowo przeprowadzi 9 tys. kontroli, ale zapowiada też kontrole interwencyjne – wszczęte po zgłoszeniach od obywateli o podejrzeniu, że jest uprawiana kukurydza GMO. Kto zapłaci za przeprowadzane kontrole? Pan, Pani …

Europa

1. Odkrycie nieautoryzowanej odmiany pszenicy na farmie rolnika w Oregonie, wznieciło dyskusje odnośnie bezpieczeństwa uprawy odmian GMO w Europie KLIK.

2. Wbrew doniesieniom aktywistów anty-GMO firma Monsanto nie wycofuje się z Europy z testami polowymi odmian GMO czy sprzedażą nasion. Zakomunikowała jedynie, że swe produkty GMO będzie reklamować i sprzedawać na terenie krajów, w których panuje racjonalne podejście do tematu uprawy GMO (poparcie polityczne, poparcie organizacji rolniczych oraz sprzyjające regulacje prawne) KLIK.

3. Rosja. Od niedawna kraj ten jest członkiem WTO, które zabrania dyskryminowania technologii i produktów GMO. Polityka WTO odnośnie GMO wznieca liczne niepokoje w Rosji KLIK.

4. Irlandia. W ciągu dwóch tygodni rozpocznie się druga seria doświadczeń polowych transgenicznego ziemniaka odpornego na zarazę KLIK. Badania finansowane są w ramach europejskiego projektu Amiga, w który zaangażowane są instytucje z 15 krajów członkowskich.

5. Węgry. Minister rolnictwa wszczął śledztwo mające na celu wyjaśnić doniesienia o przedostaniu się do kraju nielegalnych nasion kukurydzy GMO KLIK. W dotychczas przeprowadzonych kontrolach nie znaleziono żadnych nasion GMO.

6. Możliwe uproszczenia przy rejestracji GMO w UE po zawarciu umowy z USA KLIK PL. Po podpisaniu umowy o wolnym handlu z USA, niewykluczone jest uproszczenie pewnych procedur związanych z wnioskami o rejestrację GMO w UE. Nie wpłynie to jednak na wysokie unijne standardy stosowane przy dopuszczaniu GMO na rynek – zapewnia KE.

7. Są powody do świętowania. Komisja Europejska przyznała, że regularnie przekraczane są terminy autoryzacji produktów genetycznie modyfikowanych (GM). Obecnie suma opóźnień dla wszystkich produktów GM wynosi co najmniej 51 lat KLIK PL. WTO orzekło, że w Unii Europejskiej „procedura autoryzacji obarczona jest zbędną zwłoką” oraz „Unia Europejska narusza umowy zawarte w ramach WTO”.

8. Raport USDA dotyczący stanu biotechnologii rolniczej w Niemczech KLIK.

8. Wielka Brytania:

– Ośrodek badawczy Rothamsted Research uzyskał zgodę na kontynuowanie doświadczeń polowych transgenicznej pszenicy odstraszającej mszyce KLIK,

– Wyniki sondażu przeprowadzonego wśród rolników brytyjskich wskazują, że 61% z nich chciałoby uprawiać odmiany GMO gdyby mieli taką możliwość KLIK.

9. Ukraina:

– Na terenie kraju przeprowadzane będą testy GMO KLIK. Minister rolnictwa poinformował o planach rozpoczęcia pilotażowych upraw zbóż genetycznie modyfikowanych przeznaczonych do produkcji pasz. Ma to służyć ocenie wpływu upraw GMO na środowisko, analizie wydajności upraw oraz reakcji rynku.

10. Rumunia. Senat odrzucił projekt ustawy jednego z parlamentarzystów, mający na celu wprowadzenie całkowitego zakazu importu, sprzedaży oraz uprawy organizmów genetycznie modyfikowanych na terenie kraju KLIK. Negatywnie o propozycji wypowiedział się również Rząd, który zaznaczył, iż proponowane przepisy byłyby w całkowitej sprzeczności prawem Unii Europejskiej.

11. Kanclerz Niemiec – Angela Merkel zapowiedziała, że Unia Europejska utrzyma restrykcyjne regulacje prawne odnośnie GMO i nie będzie ich łagodzić ze względu na toczące się rozmowy z USA o powołaniu strefy wolnego handlu KLIK.

12. Włochy. Minister rolnictwa i leśnictwa – Nunzia De Girolamo (z wykształcenia prawniczka), głośno domaga się wprowadzenia zakazu upraw GMO na terenie całego kraju KLIK.

Świat

1. Indie:

– Genetycznie modyfikowane zboża a eksport KLIK. Według najnowszych badań Centrum Rozwoju Socjalnego w Deli wprowadzenie do upraw genetycznie modyfikowanych odmian bawełny Bt przyczyniło się do wzrostu zysków netto rolników o 375%,

– Były prezydent Indii – A.P.J. Abdul Kalam (inżynier i naukowiec) popiera wykorzystanie GMO w rolnictwie KLIK. Według pana Kalama, transgeniczne rośliny są kluczem w walce z kryzysem żywnościowym,

– Władze stanu Uttar Pradesh złożyły wniosek do miejscowego Urzędu ds. Inżynierii Genetycznej o umożliwienie uprawy genetycznie modyfikowanej bawełny Bt KLIK. Jak twierdzą oficjele, zgoda urzędu jest tylko formalnością i już trwają przygotowania do pierwszych zasiewów. Dotychczas oficjalnie nie można było uprawiać transgenicznej bawełny na terenie stanu Uttar Pradesh, niemniej rolnicy sprowadzali nasiona odmian GMO z sąsiadujących stanów i nielegalnie wysiewali bawełnę Bt na swych polach.

2. Wenezuela. Rządzący zapowiadają wprowadzenie ustaw ograniczających możliwość uprawy odmian GMO KLIK.

3. USA:

– Stan Connecticut przyjął poprawkę wprowadzającą wymóg znakowania żywności zawierającej GMO sprzedawanej na jego terenie KLIK. Organizacje anty-GMO ogłosiły sukces. Ich radość może być jednak przedwczesna. Aby przepisy mogły wejść w życie takie samo prawo musi obowiązywać w czterech innych stanach północno-wschodnich, a jeden z nich musi graniczyć ze stanem Connecticut. Łączna populacja w tych stanach mus przekraczać 20 mln. Stan Nowy York odrzucił podobną ustawę w tym miesiącu. Nadzieja pozostaje w stanach Maine, Massachusetts, New Jersey i Pennsylvania,

– W roku 2012 88% kukurydzy oraz 94% soi uprawianej na terenie USA stanowiły odmiany GMO KLIK,

– Koszmar sadowników na Florydzie trwa. Drzewa cytrusowe są masowo porażane przez chorobę bakteryjną zwaną zielenieniem cytrusów (HLB). Na konferencji biotechnologicznej dyskutowano o możliwości wykorzystania transgenicznych drzew w celu uratowania sadów KLIK. O genetycznie modyfikowanych drzewkach przeczytają państwo więcej TU,

– Przedstawiciele producentów pszenicy zaznaczają, że uprawy genetycznie modyfikowanych odmian to tylko kwestia czasu KLIK. „Trwają liczne badania w obszarze ulepszania pszenicy za pomocą inżynierii genetycznej. Pytaniem nie jest kwestia czy takie odmiany będą uprawiane, tylko kiedy to się stanie”. Producenci szacują, że w ciągu 8-10 lat genetycznie modyfikowana pszenica pojawi się na polach,

– Trwa śledztwo inspektorów USDA w sprawie wykrycia nieautoryzowanej odmiany pszenicy na polu rolnika. Dotychczas nie ustalono źródła pochodzenia ziaren. Udało się jedynie ustalić, że incydent ograniczony był do pola jednego rolnika KLIK. Na efekt pracy inspektorów trzeba jeszcze zaczekać.

4. Filipiny:

– Dyrektor Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków (FDA) oświadczył, że obecna na rynku żywność GMO jest bezpieczna dla zdrowia ludzi KLIK.

– Matka oraz rolniczka -Rosalie Ellasus, uprawiająca bakłażany pisze o niezrozumiałej dla niej decyzji sądu apelacyjnego, zakazującego prowadzenia testów polowych transgenicznego bakłażana Bt KLIK. Bakłażan jest podstawowym warzywem uprawianym na Filipinach, a jego uprawa wiąże się z pewnymi trudnościami, które mogłyby zostać rozwiązane przez bakłażany Bt. Jak twierdzi pani Ellasus: „Intencją rolników nie jest chęć niszczenia środowiska, a jako matka nie chcę karmić swych dzieci żywnością niebezpieczną dla zdrowia mych dzieci.”

– I nadal o zakazie testów polowych bakłażana Bt. W odpowiedzi na decyzję sądu apelacyjnego, 16 stowarzyszeń naukowych z terenu całego kraju wyraziło swoje poparcie dla kontynuowania prowadzenia doświadczeń polowych i badań nad transgenicznym bakłażanem, w ten sposób wyrażając niezrozumienie dla orzeczeniu sądu KLIK.

– Dwójka doradców naukowych rządu zapewnia o bezpieczeństwie genetycznie modyfikowanych organizmów, twierdząc jednocześnie, że przyczyniają się do modernizacji rolnictwa oraz mogą złagodzić skutki zmian klimatycznych dotykających kraj KLIK.

5. Uganda:

– W kraju trwa debata na temat dopuszczenia do upraw genetycznie modyfikowanego manioku odpornego na chorobę wirusową KLIK,

– Czy GMO pozwoli ugandyjskim rodzinom uniknąć głodu? KLIK.

6. Argentyna/Chiny. Ważny moment w stosunkach handlowych dwóch prężnie rozwijających się gospodarek. Argentyna wysłała do Chin pierwszy, duży transport genetycznie modyfikowanej kukurydzy KLIK. Pomimo tego, że Argentyna zajmuje 3 miejsce na liście największych eksporterów kukurydzy, do niedawna nie wysyłała ziaren do Chin.

7. Chiny:

– Autoryzowano trzy nowe odmiany soi GMO, zezwalając na ich konsumpcję KLIK,

– Hong Kong. Rada Konsumentów domaga się wprowadzenia wymogu znakowania żywności zawierającej GMO KLIK.

8. Australia:

– Krajowy urząd regulacji GMO opublikował notkę informacyjną o procesie deregulacji oraz testach polowych genetycznie modyfikowanych odmian pszenicy KLIK. Przy okazji można spojrzeć na mapę Australii wraz z naniesionymi informacjami o lokalizacji trwających doświadczeń MAPA,

– Sąd Najwyższy Zachodniej Australii odrzucił pozew rolnika organicznego, w którym domagał się uzyskania sadowego zakazu uprawy genetycznie modyfikowanego rzepaku dla jednego ze swych sąsiadów uprawiającego odmiany GMO, które w jego opinii naraziły go na straty finansowe KLIK.

9. Kenia:

– W roku 2014 rozpoczną się doświadczenia polowe transgenicznych bananów odpornych na chorobę bakteryjną KLIK.

10. Malezja. Ministerstwo zdrowia opublikowało wytyczne odnośnie znakowania żywności zawierającej GMO KLIK.

11. Tanzania. Naukowcy nawołują do intensywniejszego rozwoju sektora agrobiotechnologicznego KLIK.

12. Panama. Eksperci oceniają, że kraj zyska na dopuszczeniu do sprzedaży genetycznie modyfikowanego łososia AquAdvantage KLIK.

13. Paragwaj. Do sprzedaży trafiły nasiona nowej odmiany genetycznie modyfikowanej bawełny odpornej na herbicyd (glifosat) oraz odpornej na szkodniki (zawiera białko Bt) KLIK. W Paragwaju ponad połowa upraw bawełny to odmiany GMO.

14. Nigeria. Minister Nauki i Technologii zapowiedział, że od 2015 roku będzie można uprawiać na terenie kraju genetycznie modyfikowane odmiany zbóż KLIK. Według minister dotychczasowe doświadczenia krajów uprawiających modyfikowane odmiany dowodzą, iż GMO przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego oraz wzrostu produkcji roślinnej.

15. Belize. Miejscowe służby poinformowały o zidentyfikowaniu nielegalnych upraw genetycznie modyfikowanej soi KLIK. Na terenie państwa Belize obowiązuje zakaz uprawy GMO. Genetycznie modyfikowane nasiona pochodziły najprawdopodobniej z przemytu.

16 Iran. Prezydent elekt – Dr. Hasan Ruhani popiera wykorzystanie inżynierii genetycznej i biotechnologii w wielu dziedzinach życia, również w rolnictwie KLIK. W wywiadzie stwierdza: „produkty genetycznie modyfikowane są bezpieczniejsze i zawierają mniej pozostałości pestycydów. Bardziej sprzyjają rolnikom, konsumentom oraz irańskiej gospodarce.”

17. Brazylia. Narodowy Komitet Techniczny ds. Bio-bezpieczeństwa zezwolił na komercjalizację genetycznie modyfikowanej odmiany kukurydzy (TC1507 x DAS-59122-7), odpornej na szkodniki oraz herbicyd. Odmiana jest własnością firm DowAgroScience, DuPont Brazil oraz Biotechnology Brazil KLIK.

Poczynania przeciwników GMO

1. Żarty się skończyły. Chuck Norris zaangażował się w walkę z GMO KLIK. Z drżeniem ręki publikowałem niniejszy wpis 🙂

2. USA. Rolnicy organiczni kolejny raz przegrali starcie z firmą Monsanto. Tym razem sąd apelacyjny nawet nie chciał rozpatrywać ich nastawionego na wywołanie kontrowersji pozwu, odrzucając go KLIK. Rolnicy uważali, że Monsanto może ich pozywać do sądu za naruszenie praw patentowych. Głównym powodem odrzucenia pozwu był fakt, iż jak do tej pory firma ta nigdy nie pozwala do sądu żadnego rolnika organicznego z tytułu naruszenia prawa patentowego.

3. Indie. W ramach kampanii mającej na celu ideologiczną walkę z GMO, członkowie Greenpeace utworzyli ogromne znaki w zbożu, przedstawiające przekreślone litery GE KLIK. Nie poinformowano czy rolnik, któremu zniszczono część upraw popełnił samobójstwo.

4. USA. Sieć restauracji Chipotle wprowadza dobrowolne znakowanie produktów zawierających GMO, jednocześnie oświadczając, że będzie dążyć do całkowitego wyeliminowania tego typu żywności ze swego menu KLIK.

5. Filipiny. Po majowej decyzji sądu o wstrzymaniu doświadczeń polowych transgenicznych bakłażanów na terenie całego kraju, aktywiści anty-GMO nabrali wiatru w żagle. Obecnie skierowali swe wysiłki celem uniemożliwienia wprowadzenia do uprawy ryżu wzbogaconego o beta-karoten (prekursor wit. A) – odmiany o nazwie Złoty ryż KLIK.

6. USA. W wyniku dwóch aktów wandalizmu zniszczonych zostało 6,500 tysiąca genetycznie modyfikowanych buraków cukrowych na farmach w stanie Oregon, należących do firmy Syngenta. Dochodzenie w sprawie „sabotażu gospodarczego oraz naruszenia prawa federalnego” prowadzi FBI KLIK. Za pomoc w ujęciu sprawców, stowarzyszenie Oregonians for Food and Shelter wyznaczyło nagrodę wartości 10000$. Pojawiają się komentarze, że sprawcy dokonali aktów wandalizmu „w stylu europejskim”.

Inne

1. Kącik organiczny:

– 34 osoby chore, 11 hospitalizowanych w 5 stanach USA – to wstępny bilans (na dzień 03.06.2013) poszkodowanych w wyniku spożycia skażonych wirusem WZW typ A, organicznych/”ekologicznych”, mrożonych owców KLIK,
Aktualizacja (10.06.2013). Już 79 chorych i 30 hospitalizowanych w 7 stanach USA. Pierwsi pokrzywdzeni wnoszą sprawy o odszkodowania KLIK.
Aktualizacja (30.06.2013). Już 127 chorych, 55 hospitalizowanych w 8 stanach.
Aktualne dane o zakażeniach wirusem WZW odnajdą państwo na stronach Center for Diease Control oraz Food and Drug Administration.

– I komentarz w w/w sprawie: „Czy to nie najwyższa pora by wprowadzić obligatoryjne testy i badania bezpieczeństwa żywności organicznej?” KLIK.

– Porównanie zawartości fumonizyn (rakotwórcze mykotoksyny) w kukurydzy organicznej i konwencjonalnej – publikacja KLIK. Przeanalizowano 1250 próbek ziaren kukurydzy z Niemiec, Hiszpanii i Francji. W przypadku odmian „ekologicznych”/organicznych około 11,5% zawierało fumonizyny. W przypadku konwencjonalnych odmian jedynie 3,5% próbek zawierało te rakotwórcze substancje. Wniosek? „Ekologiczna” kukurydza zawiera znacznie większe ilości rakotwórczych fumonizyn w porównaniu do odmian konwencjonalnych.

– Walka o klienta trwa. Na półkach sklepowych w USA, coraz częściej spotkać można produkty oznaczone etykietą „Non-GMO”. Producenci żywności organicznej (z certyfikatem „Organic”) martwią się, że zagrozi to sprzedaży ich produktów KLIK.

2. Skoro GMO są szkodliwe to pokażcie nam na to dowody KLIK.

3. Kto boi się wielkiego, złego GMO? KLIK.

4. Alergia na wiedzę – białka i alergeny w żywności genetycznie modyfikowanej KLIK. Tekst immunologa polemizujący ze stwierdzeniami organizacji anty-GMO – Unia Zaniepokojonych Naukowców (UCS), którzy twierdzą, iż żywność GMO może być źródłem alergenów.

5. Dziesięć najważniejszych liczb na temat GMO KLIK PL. 50 lat nieuzasadnionych opóźnień autoryzacji odmian GMO w UE; 9,6 mld. € strat dla gospodarki UE; 300 mln € wydanych na badania potwierdzających bezpieczeństwo GMO; 2500 produktów GMO autoryzowanych na całym świecie; 170 mln. ha – areał upraw GMO na świecie; 443 mln. € strat rolników w UE; 10 mln aut – to ekwiwalent redukcji CO2 w wyniku upraw GMO; 108,7 mln ha – powierzchnia terenów, których nie trzeba było przeznaczać na uprawy dzięki GMO; Biliony zjedzonych posiłków zawierających GMO na całym świecie; 0 przypadków negatywnego oddziaływania żywności GMO na zdrowie ludzkie.

6. Na Filipinach sąd apelacyjny zakazał prowadzenia doświadczeń polowych transgenicznych bakłażanów Bt (odpornych na szkodniki). Jest to wielkie zwycięstwo aktywistów, którzy zwalczają wiele nowoczesnych technologii, które według nich „zagrażają Naturze”. Decyzja sądu jest jednocześnie złowieszczą porażką nauki i rozumu. W realny sposób decyzja ta zagraża również zdrowiu i życiu setek milionów ludzi na świecie KLIK. Artykuł na stronach Scientific American.

7. Echa marszów przeciw Monsanto. „Czy możecie w końcu wszyscy przestać się wypowiadać na temat GMO?” KLIK.

8. Zwiększenie produktywności, redukcja głodu, zmiany klimatyczne, to tylko niektóre wyzwania przed którymi stoją kraje afrykańskie. W celu opracowania odmian, które będą mogły sprostać tym wymaganiom, niektóre kraje zaczynają zmieniać swą polityką względem genetycznie modyfikowanych organizmów KLIK.

9. Opinie naukowców/ekspertów:

– Jon Entine (George Mason University in Virginia): „Biotechnologia odegra kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego światu” KLIK,

– Brian Heap, prezydent EASAC (Europejska Rada Akademii Naukowych – zrzesza akademie naukowe z krajów Unii Europejskiej): „Europa powinna przemyśleć swą politykę odnoście GMO” KLIK,

– Prof. Walter Sandow Alhassan (Konsultant ds. Biotechnologii w rządzie Ghany): „dzięki GMO rolnicy zredukują koszty produkcji oraz zwiększą swe dochody” KLIK,

– Prof. Calestous Juma (Harvard University): „polityka Unii Europejskiej odnośnie GMO zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu krajów afrykańskich” KLIK.

10. Skąd się bierze żywność? KLIK. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że żywność dostępna w naszych sklepach powstała z organizmów, które w jakiś sposób zostały zmodyfikowane.

11. Dodatkowa, nieobowiązkowa aczkolwiek zalecana lektura dotycząca kontrowersyjnych badań pani dr Carman:
From ‘I smell a rat’ to ‘when pigs fly’, bad science makes its rounds,
Scientists Shred Study That Says Genetically Modified Food Makes Pigs Sick,
Lack of care when choosing grains invalidates pig feeding study,
Ordinal logistic GM pigs,
More bad science in the service of anti-GMO activism,
GM study ‚poorly designed’.

12. W dniach 20 i 21 czerwca w Warszawie odbyła się II konferencja z cyklu „Mity i rzeczywistość XXI wieku” na temat GMO, w której brali udział parlamentarzyści, najwybitniejsi naukowcy i eksperci, przedstawiciele organizacji rolniczych i pozarządowych – relacja z konferencji KLIK PL1, KLIK PL2.

13. Amisze uprawiają GMO KLIK. Na roli zakazane jest stosowanie urządzeń mechanicznych, nie korzysta się z elektryczności. Mimo dużego konserwatyzmu, amisze chętnie wykorzystują najnowocześniejsze osiągnięcia nauki jakimi są odmiany genetycznie modyfikowane.

14. Sąd Najwyższy USA orzekł, iż naturalne sekwencje DNA/geny nie będą mogły być patentowane KLIK. Profesor prawa -Jason Rantanan (University of Iowa) twierdzi, że decyzja sądu nie będzie miała wpływu na rozwój i badania nad odmianami genetycznie modyfikowanych zbóż.

15. Richard Dawkins, wybitny naukowiec trzynaście lat temu napisał list do księcia Karola (zagorzały przeciwnik GMO), w którym starał się racjonalnie wytłumaczyć czym są genetycznie modyfikowane organizmy KLIK. Zaskakujące, a zarazem smutne jest to, że tekst ten nie stracił nic na aktualności.

16. Unia Europejska na rozdrożu KLIK.

17. GMO: błędne przekonania, korzyści i ryzyko, w opinii naukowca KLIK.

18. „Traktorów też się bano” – rozmowa z wybitnym polskim naukowcem, prof. Stanisławem Karpińskim (SGGW) na temat genetycznie modyfikowanych, polskich topoli, które uzyskał w swoim laboratorium oraz o kwestiach związanych z tym co dzieje się wokół GMO KLIK PL. „Z przeciwnikami GMO właściwie nie ma żadnej dyskusji, niemożliwa jest wymiana argumentów. Główną rolę grają tu wyłącznie emocje i ideologia niepoparta wiedzą.”

19. Co nauka mówi na temat GMO – jest bezpieczne KLIK.

20. Dwie duże firmy nasienne: KWS oraz Vilmorin & Cie, łączą siły poprzez stworzenie wspólnej spółki typu joint-venture – Genective, która zajmie się opracowywaniem nowych odmian genetycznie modyfikowanych zbóż, przeznaczonych na rynki otwarte na GMO KLIK.

21. Wzrost produkcji rolniczej jest stanowczo zbyt wolny by w roku 2050 zaspokoić potrzeby ludzkości na żywność KLIK. Aby w roku 2050 wyżywić populację ludzką produkcja rolna musi wzrosnąć o 60%.

22. Absolwent biologii molekularnej z Stanford University pisze o bezpieczeństwie GMO KLIK. Ciekawe kompendium wiedzy z odniesieniami do licznej literatury potwierdzającej bezpieczeństwo GMO oraz odsyłaczami do oficjalnych stanowisk organizacji naukowych i pozarządowych. Polecam.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 3

Dodaj komentarz »
 1. 1. O proszę, a w Szwecji owoce „normalne”, nie-organiczne, niedawno były skażone wirusem WZW A. To co, na „normalne” produkty też urządzić trzeba nagonkę?

  2. Czy ktoś wie czy w Polsce prowadzone są, prowadzone był albo planowane są jakieś próby polowe roślin GMO?

 2. @Gronkowiec

  „2.”

  Nie jestem pewien co ma pan na myśli pisząc „próby polowe roślin GMO”? Czy chodzi o zamierzone uwolnienie roślin eksperymentalnych czy doświadczenia odmian dopuszczonych do uprawy na terenie Unii (np. MON810).
  Jeśli chodzi o eksperymentalne rośliny to oczywiście były, są i miejmy nadzieję, że nadal będą prowadzone testy polowe, choć przyznać trzeba, że przedstawiciele organizacji anty-GMO w Komisji ds. GMO bardzo starają sie utrudnić życie naszym naukowcom, o czym przeczyta pan np.: w wywiadzie z prof. Karpińskim.

 3. @WZ

  Chodziło mi o próby polowe odmian eksperymentalnych. Dziękuję!

css.php