Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

31.05.2013
piątek

GMO Box Office – Maj

31 maja 2013, piątek,

Top 3 wydarzenia miesiąca

1. Rolnicy skarżą do KE bezprawny zakaz uprawy GMO KLIK PL. „W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dwóch rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 oraz w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka Amflora, organizacje rolnicze stanowczo protestują przeciwko łamaniu prawa Unii Europejskiej i ograniczenia ich swobody gospodarczej”

2. Na jednej z farm w stanie Oregon, inspektorzy USDA stwierdzili obecność nieautoryzowanej odmiany genetycznie modyfikowanej pszenicy odpornej na glifosat. Pszenica GMO pochodzi najprawdopodobniej z testów, prowadzonych w tym regionie w latach 1998-2005 KLIK. Sprawa ta może zachwiać eksportem pszenicy z USA. Japonia i Korea Południowa już zapowiedziały, że wstrzymują zamówienia pszenicy. Unia Europejska zapowiada dodatkowe kontrole transportów przychodzących z Ameryki.

3. Genetycznie Modyfikowane Organizmy: obietnice i rzeczywistość KLIK. Ukazało się specjalne wydanie magazynu Nature poświęcone tematyce wykorzystania GMO w rolnictwie.

Doniesienia naukowe/Publikacje/Raporty:

1. Biotechnologia rolnicza: wprowadzenie, regulacje prawne oraz kwestie polityczne KLIK. Raport Kongresowej Służby Badawczej.

2. Ocena wpływu białka Bt (Cry1AC) z transgenicznej bawełny na organizm niedocelowy – mszyce KLIK. Nie odnotowano negatywnego wpływu bawełny Bt na biologię tego szkodnika.

3. Bioróżnorodność a biotechnologia: przegląd KLIK. Bioróżnorodność jest ograniczana poprzez praktyki rolnicze, głównie konwencjonalne metody upraw. Rolnictwo oparte na wiedzy, nauce i nowoczesnych technologiach (jak GMO) może znacząco zredukować negatywny wpływ rolnictwa na bioróżnorodność.

4. Wpływ zastosowanego systemu zwalczania chwastów na ich skład gatunkowy w uprawie zbóż odpornych na glifosat KLIK.

5. Ocena wpływu barier handlowych na adopcję genetycznie modyfikowanych roślin użytkowych w krajach wschodniej Afryki KLIK.

6. Rozwój wydajnych regulacji prawnych związanych z biobezpieczeństwem genetycznie modyfikowanych organizmów w Etiopii KLIK.

7. Rozwój i otrzymywanie genetycznie modyfikowanej odmiany jako produktu na przykładzie kukurydzy KLIK.

8. Ocena potencjalnych zysków wynikających z adopcji genetycznie modyfikowanych odmian bawełny Bt w krajach grupy COMESA (Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej) KLIK.

9. Wykorzystanie narzędzi biologii molekularnej oraz długoterminowych badań na zwierzętach w celu oceny bezpieczeństwa żywności GMO. Czy przeprowadzanie tak skomplikowanych, długotrwałych i kosztownych badań jest uzasadnione? KLIK. Poddano analizie 60 prac porównujących odmiany GMO z non-GMO. Wykazano, iż transformacja genetyczna ma mniejszy wpływ na ekspresję genów i skład związków organicznych w porównaniu do konwencjonalnych metod hodowli. Przeanalizowano również 17 długotrwałych i 16 wielopokoleniowych badań na zwierzętach laboratoryjnych. Żadne nie wskazywały na niebezpieczeństwo spożywania GMO.

10. Psychologia GMO KLIK.

11. Wykorzystanie biotechnologii w celu otrzymania roślin o wzbogaconym składzie odżywczym KLIK.

12. Paradoks polityki Unii Europejskiej względem genetycznie modyfikowanych organizmów KLIK.

13. Rzeczywista wysokość plonów odmian GMO w USA na przykładzie kukurydzy i soi KLIK.

Polska

1. GMO może wrócić? KLIK PL. Zdaniem posła Jana Szyszki, ani tryb wprowadzenia, ani zakres obecnego uregulowania zakazu upraw roślin GMO nie jest zadowalający.

2. Były prezes Agros Novy sprzedaje jaja ‘wolne od GMO’ KLIK PL. Od kilku tygodni firma prezentuje telewidzom swoje najnowsze dziecko, kładąc nacisk na to, że pasze, którymi karmi swoje kury są „wolne od GMO”. Może ona zostać uznana za wprowadzającą w błąd i wywołującą lęk. Jest prawdopodobne, że jeśli wpłynie skarga, UOKiK uzna tę reklamę za praktykę naruszającą interesy konsumentów i czyn nieuczciwej konkurencji.

3. Opinie ekspertów i praktyków o agrobiotechnologii KLIK PL. „Zdaniem ekspertów bardzo silny sprzeciw społeczny oraz niesprzyjająca legislacja regulująca kwestie organizmów transgenicznych przekładają się na ograniczone finansowanie badań naukowych z wykorzystaniem organizmów transgenicznych: warto zadać pytanie, czy akcja anty-GMO nie jest akcją antynaukową, która rykoszetem odbija się na badaczach. Zdaniem naukowców stanowisko rządu stwierdzające, że Polska powinna być krajem wolnym od GMO podważa zasadność prowadzenia badań naukowych z potencjałem aplikacyjnym w tym zakresie.”

4. Koegzystencja kukurydzy KLIK PL. Straty spowodowane przez omacnicę prosowiankę mogły osiągnąć w 2012 r. gigantyczną kwotę ok. 850 mln złotych. Kukurydza MON 810 stanowi jedną z metod walki z bardzo groźnym szkodnikiem – eksperci/naukowcy z zakresu agronomii Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin piszą o zagadnieniach związanych z uprawą genetycznie modyfikowanej kukurydzy.

5. Jak polityka Unii Europejskiej wpływa na handel i rozwój upraw biotechnologicznych? KLIK PL. „Unijny import surowców białkowych szacuje się łącznie na powyżej 60 kg na mieszkańca Unii rocznie (500 mln), z których większość to GMO. Jednak europejski system autoryzacji dla produktów GMO nie działa sprawnie, co zaburza handel między importującą Unią Europejską oraz krajami eksportującymi (…) Jeśli Europa nie przyśpieszy obecnego procesu portfel produktów oczekujących wzrośnie do 106 w 2020 r., co będzie miało poważne konsekwencje ekonomiczne dla rynków żywności i paszy w Unii Europejskiej.”

Europa

1. Wielka Brytania:

– Naukowcy zmodyfikowali krowy by nie rosły im rogi, co ma zapewnić bezpieczniejsze obchodzenie się ze zwierzętami KLIK,

– Firma Oxitec poinformowała o rezultatach testów transgenicznych komarów, powodujących groźna chorobę – dengę KLIK. W wyniku uwalniania do środowiska zmodyfikowanych owadów udało się obniżyć liczebność komarów odpowiedzialnych za dengę o ok. 96%,

– W instytucie John Inese Centre opracowano genetycznie modyfikowane pomidory, zawierające geny odpowiedzialne za syntezę antocyjanów KLIK. Pomidory dłużej zachowują świeżość i mogą być później zbierane w porównaniu do konwencjonalnych pomidorów. Dzięki temu są smaczniejsze. Pomidory zawierają więcej związków przeciwutleniającymi w związku z czym zapobiegają rozwojowi np. nowotworów (co potwierdzono w badaniach na gryzoniach).

2. Restrykcyjne przepisy w Unii Europejskiej mówią, iż po tym jak dana odmiana uzyskała naukowa decyzję potwierdzające jej bezpieczeństwo, powinna być w krótkim czasie dopuszczona na rynek. Komisja Europejska nagminnie opóźnia podjęcie decyzji łamiąc własne przepisy KLIK. Łącznie, Komisja Europejska ma już 49 lat opóźnienia w deregulacji odmian GMO.

3. Przemyśl temat GMO KLIK PL. Europejski przemysł biotechnologiczny chce zachęcić Europejczyków do otwartej dyskusji na temat GMO. W 2012 roku znacząco wzrosło poparcie dla roślin GMO.

4. Na stronach internetowych Rejestru GMO Komisji Europejskiej opublikowana została lista dwóch nowych zgłoszeń zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska w celach eksperymentalnych KLIK. Rośliny będą uprawiane na terenie Hiszpanii.

5. W Turcji zapanowała mała panika po tym jak na podstawie błędnych analiz stwierdzono obecność genetycznie modyfikowanego, importowanego ryżu. Panikę podsycali również przedstawiciele Greenpeace, którzy szybko zorganizowali akcję przeciw ryżowi GMO. Informacje o rzekomej obecności ryżu w jednym z transportów szybko zdementowali najwyżsi rangą politycy. W sprawie wypowiedział się również rektorat Politechniki Stambulskiej (ITU), który oświadczył, iż laboratorium przeprowadzające testy ryżu popełniło szereg błędów, a wynik analiz nie jest wiarygodny KLIK.

6. W kwestii GMO europejscy rolnicy ignorują naukę na rzecz przesądów KLIK.

7. Raport USDA dotyczący stanu biotechnologii rolniczej w Wielkiej Brytanii KLIK.

8. Panel naukowy GMO Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował wytyczne mające służyć ocenie bezpieczeństwa wpływu genetycznie modyfikowanych zwierząt na środowisko KLIK. Każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie wg. zasady case-by case. Ocena ryzyka przeprowadzana ma być w sposób transparentny oraz w oparciu o wiedzę i dowody/dane naukowe.

Świat

1. USA:

– Organizacja BIO nakłania FDA do wydania ostatecznej opinii w sprawie deregulacji genetycznie modyfikowanego łososia AquAdvantage KLIK,

– Żarówki to wynalazek XIX wieku. Naukowcy z doktoratami Stanfordu chcą je zastąpić… roślinami KLIK PL. Chcą stworzyć geny, które będzie się dało wszczepić roślinom. Wszystko jest kwestią odpowiednich środków, zapewniają. Celem jest przemiana roślin w naturalne żarówki, które będą oświetlały nasze życie, nie zanieczyszczając powietrza,

– Zmodyfikowane genetycznie sinice, zdolne do fotosyntezy bez dostępu światła KLIK PL. Grupa badawcza będąca częścią laboratorium Shota Atsumi na Uniwersytecie koncentruje się na tworzeniu sztucznych organizmów zdolnych do przekształcania dwutlenku węgla bezpośrednio do biopaliw,

– USDA wydłużyła okres deregulacji nowej odmiany genetycznie modyfikowanej kukurydzy „Enlist” (odporna na herbicyd 2,4-D) firmy DowAgroscience KLIK. To najprawdopodobniej opóźni wprowadzenie nowej odmiany na rynek o rok lub dwa,

– Firma J.R. Simplot złożyła wniosek o deregulację genetycznie modyfikowanego ziemniaka – „Innate” KLIK. W wyniku przetwarzania modyfikowanego ziemniaka powstają znacznie mniejsze ilości akrylamidu – związku powodującego powstawanie nowotworów (powszechnie występującego związku w „naturalnych”/konwencjonalnych ziemniakach),

– Debata o genetycznie modyfikowanym łososiu nadal trwa: Ryba Frankensteina czy Ryba Cud? KLIK,

– Zdecydowaną większością głosów (71-27) Senat odrzucił poprawkę umożliwiającą władzom stanowym wprowadzanie wymogu znakowania żywności zawierającej GMO KLIK,

– Sąd apelacyjny wydał wyrok w sprawie genetycznie modyfikowanej odmiany lucerny. Organizacje anty-GMO oskarżały władze o to, iż proces deregulacyjny nowej odmiany naruszał ustawy o ochronie środowiska. Sąd apelacyjny nie podzielił opinii aktywistów KLIK,

– Naukowcy z Uniwersytetu Rockefellera stworzyli genetycznie modyfikowane komary, które nie potrafią wyczuwać zapachu człowieka KLIK. Komary GMO maja pomóc w opracowaniu skutecznych repelentów odstraszających owady.

2. Nepal. Rząd odrzucił wniosek organizacji rolniczych, które domagały się zakazu importu GMO oraz uniemożliwienia firmom zagranicznym inwestowania w sektor rolny KLIK.

3. Kenia. Opinia wysokiej rangą urzędnika ministerstwa rolnictwa: wprowadzony w listopadzie zakaz importu GMO był decyzją polityczną, a nie merytoryczną oraz nie spełnia wymogów formalnych KLIK.

4. Australia. Organizacja CropLife informuje: dzięki adopcji genetycznie modyfikowanych zbóż dochody australijskich rolników wzrosły o 595 milionów dolarów KLIK.

5. Nigeria. Minister rolnictwa zapowiada, iż kraj zamierza zwiększyć inwestycje w biotechnologię rolniczą celem zwiększenia produkcji i zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego KLIK.

6. Chiny. Naukowcy opracowali genetycznie modyfikowaną kukurydzę o zmienionych właściwościach odżywczych (zwiększona ilość białka i lizyny) oraz o zwiększonej tolerancji na stres zasolenia KLIK.

7. Indie. Minister rolnictwa stanu Karnataka stwierdził, iż jego region jest otwarty na kwestię upraw GMO. „Musimy dać farmerom wybór. Niech sami zdecydują co chcą uprawiać” KLIK.

8. Ghana. W sześciu lokalizacjach na północy kraju prowadzone będą testy transgenicznej bawełny Bt (odpornej na szkodniki) KLIK.

9. Indonezja:

– Instytucje rządowe zezwolily na komercjalizację genetycznie modyfikowanej odmiany trzciny cukrowej o zwiększonej tolerancji na suszę KLIK. Pierwsze uprawy rozpoczną się najprawdopodobniej w przyszłym roku. Nowa odmiana jest własnością rodzimej firmy hodowlanej i powstała w kolaboracji z indonezyjskimi naukowcami,

– Decyzją sądu apelacyjnego wprowadzono na terenie całego kraju zakaz prowadzenia testów polowych transgenicznego bakłażana Bt (odporny na szkodniki) KLIK.

10. Brazylia. Naukowcy opracowują genetycznie modyfikowana soję, która produkuje białko wykorzystywane do walki z wirusem HIV KLIK. Wykorzystanie transgenicznych soi to tani i wydajny sposób na uzyskanie rekombinowanego białka.

Poczynania przeciwników GMO

1. Książę Karol zamknął sklep z żywnością wolną od GMO KLIK PL. Spadający popyt i rosnące ceny zmusiły brytyjskiego następcę tronu do zamknięcia sklepu z organicznymi warzywami i owocami.

2. Indie. Grupy aktywistów zapowiedziały rozpoczęcie kampanii przeciw genetycznie modyfikowanym bananom. Banany zawierające zwiększone ilości żelaza mają pomóc w walce z anemią wśród kobiet KLIK.

3. Absurd goni absurd. Firma Himalania przyłączyła się do akcji „Non-GMO Project”, sprzedając sól z certyfikatem: „Wolna od GMO”. W ten sposób udało się udowodnić, iż sól nie jest genetycznie modyfikowanym organizmem KLIK.

4. 25 maja około dwóch milionów osób wzięło udział w marszach przeciwko genetycznie modyfikowanej żywności i korporacji Monsanto. Protesty odbyły się w 436 miastach 52 krajach KLIK.
Nasi rodzimi aktywiści też protestowali przeciw GMO/Monsanto. Wzięli udział w Marszu Wyzwolenia Konopi KLIK PL.
Polecam również relację z protestu przeciw Monsanto w Los Angeles oraz wypowiedzi protestujących KLIK. Można się dowiedzieć m.in., że „prawdziwa kukurydza jest lepsza niż seks”.

Inne

1. Opinie ekspertów:

– „Strach się bać – czyli jeszcze raz o GMO” – rozmowa z dr. hab. Marcinem Filipeckim (Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, SGGW) KLIK PL. „Od czasu do czasu pojawiają się publikacje, które pokazują, że GMO jest szkodliwe. W każdym z tych badań niestety są duże zaniedbania metodyczne, przez co tracą na wiarygodności. Trudno zatem z nimi dyskutować.”

– Robert Wagner (Vancouver Island University): „Nauka nie potwierdza obaw związanych z genetycznie modyfikowanymi organizmami” KLIK.

2. Do obejrzenia:

– GMO – Przemyślmy to jeszcze raz KLIK PL,

– Film o testach polowych transgenicznych ziemniaków odpornych na zarazę ziemniaka. Badania prowadzone są w Belgii, uczestniczą w nim cztery publiczne jednostki naukowe KLIK.

3. Czy amerykańskie Matki będą nową, tajną bronią przemysłu biotechnologicznego w walce z ruchem anty-GMO? KLIK.

4. Dwa ciekawe wpisy o bezpieczeństwie GMO na blogu lekarza dr Terrego Simpsona. Pisze o sobie, że jest kucharzem, naukowcem, chirurgiem oraz publicystą. Polecam. KLIK1 i KLIK2.

5. Obalamy mity na temat GMO KLIK. Tekst dwóch szwedzkich naukowców.

6. 10 odpowiedzi na tekst pt.: „10 powodów dla których nie potrzebujemy GMO” KLIK. Naukowiec – Cami Ryan (rolnictwo, agronomia) wyjaśnia przekłamania w w/w artykule.

7. Ciekawy wpis o „wybitnym ekspercie” ruchów anty-GMO: Jeffreyu M. Smith KLIK. Ten instruktor tańca oraz jogin bez jakiegokolwiek wykształcenia przyrodniczego/medycznego/rolniczego/(wpisać dowolne), rozpowszechnia kompletne bzdury na temat GMO. Ale za to nieźle zarabia na swych pseudonaukowych książkach o GMO.

8. Zawsze uważałem opinie praktyków (rolników) uprawiających GMO za bezcenne. Jakie są doświadczenia rolniczki z USA, która uprawia bawełnę Bt (odporną na szkodniki)? KLIK:
„Dzięki genetycznie modyfikowanej bawełnie odpornej na szkodniki w tym roku nie użyliśmy nawet jednej kropli insektycydu do walki ze szkodnikami. Organizmy pożytecznie rozwijają się na naszym polu znakomicie, zwalczając inne szkodniki. Gdybyśmy wrócili do uprawy bawełny non-GMO, musielibyśmy spryskać insektycydami nasze pole około 13 razy (…)”.
Warto przeczytać resztę wpisu.

9. Obalanie „Wielkiego Kłamstwa” o genetycznie modyfikowanych organizmach KLIK.

10. Technologie przyszłości, które będą miały największy wpływ na nasze życie, biznes oraz globalną gospodarkę KLIK. Wśród nich nie zabrakło genetycznie modyfikowanych organizmów.

11. Czy genetycznie modyfikowane rośliny pomogą w kolonizacji Marsa? KLIK.

12. Europo – nie bój się GMO! KLIK. Jeśli Unia Europejska chce być w przyszłości samowystarczalna żywnościowo musi pozbyć się swej nielogicznej awersji do genetycznie modyfikowanych organizmów.

13. Genetycznie modyfikowana żywność – nie ma czego się bać KLIK.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 13

Dodaj komentarz »
 1. „Naukowcy zmodyfikowali krowy by nie rosły im rogi”

  A byków nie zmodyfikowali? Szkoda. Jakaś antyrogowa mikstura przydałaby się niektórym paniom celem podawania czasami swoim mężom czy partnerom, no nie?

 2. A tutaj jeden link do artykulu na temat co pozostawila po sobie w stanie Oregon firma „Monsanto”:

  http://www.motherjones.com/tom-philpott/2013/05/rogue-monsanto-wheat-sprouts-oregon

  I dlaczego ludzie az tak nie lubia „Monsanto”? W niektorych krajach nawet organizuja marsze i protesty!

 3. „Ocena wpływu barier handlowych na adopcję genetycznie modyfikowanych roślin użytkowych w krajach wschodniej Afryki”

  To w Afryce rośliny GMO można adoptować? Coś takiego…

 4. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 5. @Jer-111
  Głównym „problemem” w tym przypadku nie jest sama pszenica odporna na glifosat, tylko masy ignorantów w Unii Europejskiej, które za namową aktywistów anty-GMO mogłyby zbojkotować import pszenicy z USA.

 6. GMObiektywnopedia:
  ignorant-to osobnik, który nie chce importować pszenicy z USA bo ta moze być GM”.

  Jasne.

 7. też mnie zaskoczyła informacja o „krowach bez rogów”. Ciekawe o jakich zwierzątkach będą się uczyły nasze dzieci w szkołach w przyszłości..:)
  no i reklama jaj, których kury nie jadły GMO. Mam nadzieję, że nawet jeśli coś jest nie tak w reklamie. to decyzja UOKiK nie sięgnie tak daleko, by producent nie mógł już nawet napisać na opakowaniu, że dane jaja są od kur nie karmionych GMO, bo może to spowodować strach przed GMO…a co z prawem klienta do wyboru, które jajka chce jeść?

 8. Wojtku, jak zwykle solidna dawka informacji ze źródłami, pięknie 🙂

 9. Przyłączam się do pochwał BaKoRo. Super!

 10. @Kaisa S

  W USA taka reklama by nie przeszla – koncerny wywalczyly, ze nie wolno podawac tego typu informacji. Pozostaje miec nadzieje, ze w Poslce wolnosc slowa trzyma sie lepiej niz w USA i wolno pisac co jadly kury ktorych jajka sie sprzedaje 🙂

 11. zła wiadomość dla Zalewskich w UE,
  staną się mniej agresywni bo Monsanto planuje wstrzymanie im kasy ze względu na małe zapotrzebowanie na produkty GMO przez farmerów w UE

  http://rinf.com/alt-news/breaking-news/monsanto-set-to-halt-gm-push-in-europe/37961/

 12. Klików a klików co niemiara, a i dyżurni klakierzy już dołożyli swoją porcyjkę miodu. Brawo, brawo 😉
  Weźmy jeden z tych klików pod lupę.
  For maize we find that GE varieties have increased realized yields, with a stronger gain in the Central Corn Belt (CCB). For soybeans, GE varieties appear to have slightly reduced yields.
  Aby przeczytać artykuł w Crop Science trzeba zapłacić 15 dolarów za 2 dni dostępu…
  Nikt tego nie zauważył, bo też i nikt tych klików nie czyta 🙄

 13. Aktywiści się uaktywnili. Od razu jakoś mało przyjemnie się zrobiło. Powietrze morowe, zaleciało arbuzem. Zaleje nas wiedza googlowa tych wzniosłych umysłów.

css.php