Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

30.04.2013
wtorek

GMO Box Office – Kwiecień

30 kwietnia 2013, wtorek,

Top 3 wydarzenia miesiąca

1. Opublikowano raport pt.: „Uprawy GMO 1996-2012: Skutki agronomiczne, socjoekonomiczne oraz ekologiczne – przegląd.” Naukowcy z dziedziny ekologii/ochrony środowiska konkludują, iż uprawy GMO przyczyniają się do poprawy stanu środowiska oraz zdrowia i dochodów rolników KLIK PL.

2. PG Economics zaprezentowało raport opracowany przez specjalistów z dziedziny ekonomiki rolnictwa o tytule: „Uprawy GMO: Globalne skutki socjoekonomiczne i środowiskowe, lata 1996-2011.” Wnioski? Oddajmy głos autorom: „W szesnastym roku od rozpoczęcia upraw odmian GMO, biotechnologia rolnicza przyczyniła się do niespotykanego wzrostu dochodów rolników, jak również skutkowała poprawą kondycji środowiska oraz poziomu życia społeczeństw krajów które zaakceptowały tą technologię.” KLIK PL.

3. Z okazji Dnia Ziemi, organizacja BIO, zorganizowała konferencję, na której rozmawiano o tym jak GMO przyczynia się do zmiany oblicza rolnictwa i poprawy kondycji środowiska KLIK.

Doniesienia naukowe/Publikacje/Raporty:

1. Genetycznie modyfikowana żywność, nowotwory i dieta: mity i rzeczywistość KLIK.

2. Wyżywienie ludzkości w warunkach ocieplenia klimatu KLIK. Organizacja pozarzadowa ITIF (The Information Technology & Innovation Foundation) opublikowała raport o wyzwaniach stojących przed współczesnym rolnictwem. Autorzy rekomendują wykorzystanie innowacyjnych technologii (w tym inżynierii genetycznej) w celu uzyskania nowych odmian o zwiększonej tolerancji na suszę, stresy biotyczne i abiotyczne, zwiększonym plonie czy zmienionym składzie odżywczym.

3. Nadzieje i kwestie związane z genetycznie modyfikowanymi roślinami KLIK.

4. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował informację, iż nie jest w stanie dokonać oceny ryzyka w sprawie genetycznie modyfikowanej odmiany kukurydzy 98140 KLIK. EFSA stwierdziła, iż w testach polowych transgenicznej kukurydzy wybrano nieodpowiednią odmianę konwencjonalną do porównań.

5. Uprawa bezorkowa, zużycie herbicydów i genetycznie modyfikowana soja w USA KLIK. Uprawa soi odpornej na glifosat wpływa korzystnie na środowisko bezpośrednio, dzięki używaniu herbicydu mniej toksycznego oraz pośrednio, dzięki przestawieniu się na uprawy bezorkowe.

6. Na wniosek Komisji Europejskiej, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował dwie opinie naukowe dotyczące wydłużenia obowiązywania w Austrii moratorium na import genetycznie modyfikowanych odmian rzepaku (GT73, Ms8, Rf3 oraz Ms8 x Rf3). Panel naukowy GMO stwierdził, iż uzasadnienie oraz dokumentacja przedstawiona przez Austrię nie potwierdza zagrożenia dla środowiska. Jednym słowem obowiązujące moratoria są nieuzasadnione – KLIK1, KLIK2.

7. Globalna wartość ryżu GMO: przegląd możliwych korzyści dla rolnictwa i konsumentów KLIK.

Polska

1. PiS: GMO może być rakotwórcze KLIK PL. „Jan Krzysztof Ardanowski i Barbara Bubula zaapelowali w środę o debatę na temat szkodliwości żywności modyfikowanej genetycznie (GMO). Powoływali się na najnowsze badania francuskich specjalistów, z których wynika, że może być rakotwórcza.” Oczywiście posłowie z PiS powołali się na publikację p. Serainiego.

2. Precyzyjnie zmodyfikowane genetycznie myszy, badane w Instytucie Nenckiego w Warszawie, już wkrótce pomogą naukowcom lepiej zrozumieć m.in. mechanizmy odpowiedzialne za zaburzenia czynności metabolicznych prowadzące do otyłości KLIK PL.

Europa

1. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie zwiększające wymagania w stosunku do firm aplikujących o zatwierdzenie w UE odmian roślin GMO przeznaczonych na cele żywnościowe, czy pasze KLIK PL.

2. Włoska Gwardia Finansowa skonfiskowała w czwartek, w rezultacie dochodzenia prokuratorskiego prowadzonego w całym kraju, ponad 1500 ton genetycznie modyfikowanej i skażonej pestycydami, rzekomo ekologicznej soi, pszenicy i kukurydzy z Ukrainy KLIK PL.

3. Przedstawiciele włoskiego rządu domagają się wstrzymania trwającego w Komisji Europejskiej procesu autoryzacji kukurydzy MON810 KLIK.

4. Wielka Brytania:

– Dzięki genetycznie zmodyfikowanym bakteriom będzie można produkować syntetyczne paliwo – takiego zdania są wynalazcy z Wielkiej Brytanii KLIK PL,

– Naukowcy z instytutu Johne Innes Centre otrzymali od fundacji Billa i Melindy Gates 6,4 miliona funtów na rozwój odmian dla Afryki sub-saharyjskiej KLIK.

5. Białoruś. Białorusko-rosyjskie programy BelRosTransgen i BelRosTransgen 2 będą kontynuowane KLIK. Celem programów jest masowa produkcja laktoferyny w mleku genetycznie modyfikowanych kóz.

6. Centrum Techniczne ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich opublikowało informacje prasową o konsekwencjach wprowadzenia GMO dla handlu oraz gospodarki krajów rozwijających się KLIK.

7. Europa potrzebuje GMO aby przeżyć? KLIK PL. „Grupa naukowców, która przeprowadziła studia przypadku, opublikowała właśnie w magazynie Trends in Plant Science artykuł, z którego wynika, że jeśli Europa nie będzie produkować roślin GMO to nie będzie ona po prostu w stanie wypełnić swoich planów dotyczących rolnictwa, co oznacza po prostu, że będziemy zależni pod względem żywności od państw trzecich, które GMO powszechnie używają.”

Świat

1. USA:

– Stany Zjednoczone skrytykowały postawę Unii Europejskiej w odniesieniu do GMO, określając obowiązujące na terenie Wspólnoty regulacje prawne jako „nieuzasadnione” KLIK. To przedsmak rozpoczynających się rozmów o powołaniu wspólnej strefy ekonomicznej,

– Naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Georgii wpadli na pomysł, jak można przetworzyć dwutlenek węgla rozproszony w atmosferze na produkty będące użytecznymi związkami chemicznymi KLIK PL,

– Monasnto wraz z firmą DSM zapowiadają wprowadzenie na rynek genetycznie modyfikowanej soi zawierającej zwiększone ilości kwasów omega-3 KLIK,

– Monsanto i firma Bayer podpisały szereg umów licencyjnych umożliwiających korzystanie z technologii opracowanych z zakresu biotechnologii rolniczej KLIK,

– Międzynarodowa firma sadownicza – Del Monte otrzymała zgodę USDA na dostawy genetycznie modyfikowanego anansa na teren USA KLIK. Ananasy zawierają zwiększone ilości likopenu, substancji o właściwościach przeciwutleniających. Posiada właściwości chroniące przed chorobami układu krwionośnego oraz rozwojem nowotworów.

2. Australia. Zmiany klimatyczne spowodowały powrót do debaty o GMO KLIK. Należy wykorzystać biotechnologię jak również i inne narzędzia do opracowywania odmian, które sprostają zapowiadanym suszom.

3. Argentyna. Ministerstwo rolnictwa zapowiada wprowadzenie zmian w prawie, przyspieszających proces deregulacji nowych odmian genetycznie modyfikowanych zbóż KLIK.

4. Indie:

– Indie a GMO: Czy nadszedł czas na drugą zieloną rewolucję? KLIK. Rząd powinien rozwiać obawy związane z żywnością genetyczni modyfikowaną oraz zapewnić odpowiednie regulacje prawne do tego, by utrzymać produktywność i zwiększyć dochody rolników,

– Firma Mahyco (joint venture z Monsanto) otrzymała nagrodę z rąk ministra rolnictwa, za: „wybitny wkład w rozwój sektora agrobiotechnologicznego” KLIK.

5. Filipiny. Nasiona sukcesu: Dekada upraw genetycznie modyfikowanych roślin KLIK. Od roku 2002, kiedy to rozpoczęto uprawy GMO, areał upraw stale się zwiększa. Uprawa stała się łatwiejsza, mniej czasochłonna. Wzrosły dochody rolników co przełożyło się na poprawę poziomu życia.

5. Tanzania:

– Rząd zmienia prawo tak by umożliwić naukowcom prowadzenie testów polowych transgenicznych roślin KLIK,

– Tanzania rozważa wprowadzenie do uprawy genetycznie modyfikowanych odmian bawełny w celu zwiększenia plonów KLIK. Jak się szacuje dochody ok. 40% społeczeństwa uzależnione są od produkcji bawełny.

6. Burkina Faso. Wpływy z eksportu bawełny w roku 2012 przekroczyły miliard dolarów, a produkcja bawełny potroiła się w okresie 10-ciu lat. To m.in. skutek zwiększenia areału upraw genetycznie modyfikowanej bawełny Bt KLIK.

7. Iran. W Instytucie Badań Biotechnologicznych urodziło się osiem transgenicznych kóz KLIK. Celem projektu jest opracowanie wydajnych metod transformacji zwierząt, które w przyszłości mogłyby być wykorzystywane w ksenotransplantacji.

8. Bangladesz. Raport USDA dotyczący stanu biotechnologii rolniczej KLIK.

9. Namibia. Trwają prace nad ustawą regulującą kwestie GMO KLIK.

Poczynania przeciwników GMO

1. Tajlandia. Aktywiści Greenpeace protestowali przeciw prowadzeniu testów polowych transgenicznej kukurydzy KLIK.

2. Dnia 8 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Opozycji Przeciw GMO (w skrócie MDO-GMO). Z tej okazji organizacje zwalczające GMO nie przygotowały żadnego protestu, pikiety, happeningu, czy choćby malutkiego banneru zawieszonego na jakimś ministerstwie. Czyżby zapomnieli o tym ważnym święcie?

3. Indie. Członkowie organizacji Greenpeace przebrani za warzywa pojawili się w siedzibie ministra rolnictwa, by przekazać wyniki internetowej ankiety, wyniki której dowodzą, że 97% społeczeństwa sprzeciwia się GMO KLIK.

4. Kanada. Protestowano przeciw genetycznie modyfikowanej lucernie KLIK.

5. Wielka Brytania. Niedawno rozpoczął się kolejny sezon testów polowych transgenicznej pszenicy odstraszającej mszyce, a już aktywiści próbowali zniszczyć trwające doświadczenia. Powstrzymała ich policja KLIK.

Inne

1. Opinie ekspertów:

– Dyrektor Narodowego Centrum Zasobów Genowych i Biotechnologii w Nigerii – „żywność genetycznie modyfikowana jest bezpieczna” KLIK,

– Prezydent Hinduskiego Stowarzyszenia Doskonalenia Bawełny: Rolnicy nadal chętnie uprawiają genetycznie modyfikowaną bawełnę dzięki licznym zaletom KLIK. Bawełna Bt to: większe plony, wyższe dochody, bezpieczniejsze uprawy dla rolnika, mniejsze zużycie pestycydów oraz redukcja kosztów upraw,

– Yanzhong Huang (członek organizacji Global Health): Przez ponad dwie dekady prowadzono liczne badania dotyczące bezpieczeństwa GMO, główny wniosek z nich płynący jest taki, iż żywność GMO nie jest bardziej niebezpieczna od konwencjonalnej żywności KLIK,

– Prof. Christopher Leaver (Uniwersytet Oxfordzki): „Genetycznie modyfikowane organizmy pełnią kluczową rolę w wyżywieniu stale zwiększającej się populacji ludzkiej” KLIK,

– Prof. Steven Strauss (Oregon State University): „Nie ma dowodów na szkodliwość GMO” KLIK,

– Prof. Calestous Juma (Harvard Kennedy School): Uprawa odmian GMO przyczynie się do wzrostu produkcji i bezpieczeństwa żywnościowego krajów afrykańskich KLIK.

– Paul Christou (University of Lleida-Agrotecnio Center): „Regulacje prawne dotyczące GMO w Unii Europejskiej doprowadzą nas do ekonomicznej zapaści” KLIK.

– Prof. Helen Sang i prof. Bruce Whitelaw (University of Edinburgh’s Roslin Institute): genetycznie modyfikowane zwierzęta mogą zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe Wielkiej Brytanii KLIK,

– Sir Mark Walport (szef doradców naukowych premiera Wlk. Brytanii): genetycznie modyfikowane organizmy są koniecznością dla wyżywienia stale zwiększającej się populacji ziemskiej KLIK.

2. Kącik organiczny:

– Jak etykieta „żywność organiczna/ekologiczna” wpływa na percepcję klientów KLIK. Naukowcy przeprowadzili badanie wśród klientów, proponując im produkty z których część była oznakowana jako żywność organiczna, choć w rzeczywistości wszystkie były takie same. Rezultaty były dosyć ciekawe,

– Sześć powodów dla których rolnictwo organiczne NIE jest najbardziej przyjazną środowisku formą upraw KLIK.

3. Wiele osób martwi się, że jedząc GMO zjada jakieś geny bakterii, a być może i skorpiona. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że prawdopodobnie każdy z nas zjada DNA/geny ludzkie (jesteśmy kanibalami) KLIK PL. „… ostatnie badania pokazują, że w produktach mięsnych może znajdować się nie tylko konina, ale nawet ludzka tkanka. (…) Prawdopodobieństwo znalezienia śladów ludzkiego DNA w produktach mięsnych jest oceniana, jako „Wystarczająco Wysoka””.

4. W dniach 20-21 czerwca br. w Warszawie odbędzie się II konferencja organizowana w ramach cyklu „Mity i rzeczywistość XXI wieku” pn. „Żywność genetycznie modyfikowana 2013” KLIK PL.

5. Zalety genetycznej modyfikacji organizmów: dlaczego „zabawa w Boga” może pomóc ludzkości KLIK.

6. Konkurs na tekst popularnonaukowy „GMO – szanse czy zagrożenia?” KLIK PL. … inicjatywa mająca na celu popularyzowanie rzetelnej wiedzy o organizmach genetycznie modyfikowanych oraz propagowanie twórczości literackiej. Konkurs ma charakter otwarty, główną nagrodą będzie publikacja w okolicznościowym wydawnictwie.

7. Sieć sklepów TESCO, szczycąca się do tej pory tym, iż jej produkty drobiowe (mięso i jaja) pochodziły z ferm gdzie nie używało się pasz GMO w specjalnym oświadczeniu przyznaje, że nie jest w stanie obecnie tego zagwarantować KLIK. Wszystko to wina producentów, którzy używają do karmienia drobiu znacznie tańszych pasz GMO.

8. Do obejrzenia:

– Walka z niedoborem żelaza za pomocą genetycznie modyfikowanego ryżu KLIK. Ciekawy film, ukazujący nieco naszą (biotechnologów roślinnych) pracę „od kuchni”,

– Dyskusja o GMO w programie Miasto Kobiet (od 25 minuty) KLIK PL. Zaproszeni goście: prof. S. Kamiński (biotechnolog), dr. hab K. Lisowska (biolog molekularny), p. M. Rotkiewicz (dziennikarz naukowy) i p. K. Wojciechowicz (fotografka),

– Co z tym GMO? KLIK PL. W programie magazynu Hodowca o GMO – o tym jakie są korzyści i jakie zagrożenia niosą nam uprawy GMO w Polsce,

– Wywiad z Ronem Stotishem, dyrektorem generalnym firmy AquaBounty, na temat genetycznie modyfikowanego łososia AquaAdvantage KLIK.

9. Krytycy dezinformują społeczeństwo w sprawie GMO KLIK.

10. Firma DuPont otrzymała nagrodę „Patent dla ludzkości” za humanitarny projekt ulepszonej odmiany sorga dla Afryki KLIK.

11. Paradoks polityki Unii Europejskiej: Rolnicy nie mogą uprawiać kukurydzy GMO, ale może być ona importowana KLIK.

12. Prof. Węgleński: „Źle się dzieje, gdy do nauki miesza się religia i polityka” KLIK PL. Wybitny polski genetyk, w rozmowie z naTemat opowiada o strachu przed GMO (…).

13. GMO – przerażające, a jednak pełne nowych możliwości KLIK. Genetycznie modyfikowane organizmy smucą wiele osób, jednak dzięki nim najprawdopodobniej uda się zachować to co nazywamy naturą.

14. Po latach starań genetycznie modyfikowany łosoś AquAdvantage ma szansę pojawić się na rynku, ale czy rynek go zaakceptuje? KLIK.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop
css.php