Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

31.03.2013
niedziela

GMO Box Office – Marzec

31 marca 2013, niedziela,

Top 3 wydarzenia miesiąca

1. Przedstawiciele PAN zostali zaproszeni do Kancelarii Prezydenta RP w celu przedstawienia stanowiska w sprawie postępu i dalszych prac w zakresie legislacji inżynierii genetycznej. Profesorowie przedstawili stanowisko środowisk naukowych w tej sprawie, wyrażone wcześniej uchwałą Prezydium PAN i złożyli stosowny list (czytaj w linku) poparty przez ponad 100 reprezentantów środowiska biotechnologicznego.

Jednakże należy sądzić, że Kancelaria prezentuje stanowisko nadrzędności opinii społeczeństwa obywatelskiego w relacji do ocen ekspertów. KLIK PL.Będąc specjalistami w dziedzinach genetyki, biologii molekularnej, rolnictwa, żywności i zdrowia chcielibyśmy zapewnić Pana, Panie Prezydencie, że z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że GMO nie są czymś szkodliwym i niebezpiecznym, lecz odwrotnie: są niezwykle pożytecznym narzędziem w walce z chorobami i głodem.”

2. Artykuł w The Guardian o Marku Lynasie i GMO KLIK. Mark Lynas latami walczył z genetycznie modyfikowanymi organizmami w imię ochrony przyrody. Dziś przyznał światu oraz swym kompanom, że się mylił. Dlaczego zmienił zdanie? I czy ma on jeszcze jakichkolwiek przyjaciół?
Ten były aktywista odsłania kulisy działalności grup zwalczających GMO, których sam był założycielem i aktywnym członkiem. Poruszająca lektura.

3. Od tego wszystko się zaczęło. Mija 60 lat od jednego z największych odkryć w historii nauki, czyli rozszyfrowania struktury podwójnej helisy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA). Dokonała tego trójka naukowców: Francis Crick, James D. Watson i ciut zapomniana Rosalind Franklin KLIK PL.

A żeby jeszcze bardziej nawiązać do tematyki bloga, zapoznajmy się z wypowiedziami tych wybitnych naukowców:
Francis Crick o wykorzystaniu inżynierii genetycznej do produkcji żywności,
James D. Watson o genetycznie modyfikowanych zbożach/roślinach.

Doniesienia naukowe/Publikacje/Raporty:

1. Zastosowanie biotechnologii w uprawie drzewek oliwnych KLIK. Otrzymywanie nowych odmian metodami konwencjonalnymi jest kosztowne i długotrwałe. Zastosowanie metod biotechnologicznych przyśpieszy rozwój odmian o podwyższonej tolerancji na stresy, zwiększonym plonowaniu, etc.

2. Najnowsze osiągnięcia oraz aspekty bezpieczeństwa w produkcji szczepionek pochodzenia roślinnego KLIK. W porównaniu do szczepionek tradycyjnych, te uzyskane w roślinach mają szereg zalet: tańsze koszty produkcji, większe bezpieczeństwo oraz zwiększona efektywność.

3. Ocena ryzyka i regulacje prawne dotyczące biotechnologii rolniczej – porównanie między Europą a USA KLIK.

4. Innowacje w rolnictwie, sukcesy w rozwijających się gospodarkach KLIK. Wydawnictwo Oxford Press opublikowało książkę o wpływie nowoczesnych technologii na współczesne rolnictwo.

5. Panel naukowy GMO Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował ocenę ryzyka genetycznie modyfikowanej odmiany kukurydzy 59122, przeznaczonej do produkcji żywności i żywienia oraz pod uprawę KLIK. W podsumowaniu czytamy, iż odmiana ta nie stanowi dodatkowego ryzyka dla zdrowia ludzi w porównaniu do konwencjonalnego odpowiednika, a jej uprawa nie niesie ze sobą ryzyka dla środowiska.

6. Wady i zalety stosowania GMO na przykładzie roślin odpornych na wirusy KLIK.

7. Wpływ pyłku genetycznie modyfikowanej kukurydzy typu „stack” (zawierającej trzy geny Cry), na kolonie pszczół pielęgniarek KLIK. Nie odnotowano negatywnego efektu.

8. Zasady oceny ryzyka genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów oraz żywności z nich uzyskiwanej na terenie Unii Europejskiej KLIK.

9. Ulepszanie odmian w celu zredukowania problemu ukrytego głodu na świecie KLIK. Ponad 60% ludzkości cierpi z powodu niedoboru żelaza, kolejne 30% z powodu niedoboru cynku. Zarówno konwencjonalne techniki jak i inżynieria genetyczna stosowane są w celu ograniczenia problemu niedożywienia.

10. Analiza porównawcza i przegląd regulacji prawnych obejmujących tzw. nowe techniki ulepszania odmian KLIK.

Polska

1. Konferencja prasowa ministra rolnictwa Stanisława Kalemby nt. GMO KLIK. Zapowiedziana została akcja informacyjna („Stop GMO”) mająca na celu poinformowanie rolników o wprowadzonym zakazie upraw transgenicznych odmian ziemniaka Amflora oraz kukurydzy MON810.

2. Bonduelle: Nie używamy do produkcji warzyw GMO KLIK PL. Sprzeciwiamy się praktykom modyfikacji genetycznej i nie używamy w naszych produktach warzyw GMO.

3. GMO – przyszłość czy zagrożenie? KLIK PL. Polski Greenpeace odtrąbił wielki sukces po przyjęciu przez rząd rozporządzeń do nowej ustawy o nasiennictwie , zakazującej w naszym kraju uprawy roślin genetycznie modyfikowanych. Protestują producenci tych roślin, a niektórzy zamierzają oddać sprawę do sadu o odszkodowania za poniesione straty.

4. KE chce zmienić unijne prawo dotyczące upraw genetycznie modyfikowanych, zapewniając krajom unijnym większą swobodę podejmowania decyzji KLIK PL. Niektóre kraje UE wprowadziły u siebie zakaz uprawy GMO, powołując się na klauzulę bezpieczeństwa i wskazując szkodliwość danej modyfikacji genetycznej dla zdrowia ludzi i środowiska. We wszystkich jednak przypadkach UE wykazywała, że zakazy te były prawnie nieuzasadnione.

5. Badania nad genami organizmów, które rozwinęły się w skażonej pestycydami glebie, mogą pomóc w opracowaniu specjalnych białek. Te białka mogłyby oczyścić środowisko z zanieczyszczeń. Prace w tym kierunku prowadzi polski zespół badaczy KLIK PL.

6. Rząd nadal czeka na odpowiedź Komisji Europejskiej w sprawie wprowadzenia zakazu upraw roślin GMO w Polsce KLIK PL. „Rozporządzenie zostało wydane przez Radę Ministrów, zawiadomiono także Komisję Europejską o zakazie upraw GMO w Polsce. Czekamy na odpowiedź, mam nadzieję, że zostanie przesłana w ciągu najbliższych tygodni. Nie spodziewamy się, żeby KE ten zakaz uchyliła” – mówi wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke.

7. J. Uchańska: Operacje na GMO a ochrona prawno karna. Szczegółowa analiza prawna dotycząca zakazów uprawy dwór odmian GMO na terenie Polski, wprowadzonych na początku roku KLIK PL. „Dokonano koniecznej implementacji w ustawie w zakresie zezwolenia na stosowanie genetycznie modyfikowanego materiału siewnego, zakazano jego uprawy aktem niższego rzędu (co budzi konstytucyjne wątpliwości). W ten sposób polski ustawodawca celem zagwarantowania zgodności z prawem UE, przy jednoczesnym oportunizmie wobec „opinii publicznej”, wprowadził wspomniane zakazy, zupełnie nie zważając na ewentualne konsekwencje gospodarcze w tym zakresie, poprzez grzech zaniechania (równie szkodliwym jak grzech lekkomyślności) – zwłaszcza w kontekście zmniejszenia szans na prowadzenie prac badawczo rozwojowych, a dalej ich ekonomicznej eksploatacji z pozycji wprowadzenia na rynek.”

Europa

1. Wielka Brytania:

– Brytyjska firma Oxitech stworzyła komara, który może uwolnić świat od dengi. Może. Tylko musimy przestać się go bać KLIK PL.

– Rolnicy „zablokowani” przez restrykcyjne przepisy Unii Europejskiej KLIK. Obecny system prawny regulujący kwestię GMO w UE jest wadliwy i uniemożliwia brytyjskim rolnikom korzystanie z najnowszych technologii rolniczych, które mogą przynieść korzyści rolnikom, konsumentom oraz środowisku.

– Minister Rolnictwa stwierdził, iż panuje wiele hipokryzji w regulacjach dotyczących genetycznie modyfikowanych organizmów KLIK,

– Naukowcy z ośrodka Rothamsted Research oczekują na decyzję Defra w sprawie wydłużenia trwania testów polowych transgenicznej pszenicy odstraszającej mszyce KLIK,

– Minister Środowiska – Owen Paterson, wzywa Unię Europejską by pozwoliła rolnikom uprawiać większą ilość genetycznie modyfikowanych zbóż KLIK. „Najwyższy czas by Unia pozwoliła rolnikom brytyjskim uprawiać GMO”
Stanowisko pana Patersona poparła pozarządowa organizacja – PRRI (Public Research & Regulation Initiative), zrzeszająca naukowców z sektora publicznego KLIK.

2. Niemcy. Syngenta oraz BayerCrop Science zapowiadają wprowadzenie na rynek nowej odmiany soi odpornej na trzy herbicydy KLIK. Procedura deregulacyjna prowadzona jest w kilku krajach, również w Unii Europejskiej. Przewidywane dopuszczenie na rynek nowych odmian to lata 2015-2020.

3. W Parlamencie Europejskim partia „Zielonych” zorganizowała konferencję, na której domagano się wprowadzenia znakowania produktów etykietą „Wolne od GMO” oraz wprowadzenia znakowania produktów żywnościowych uzyskanych ze zwierząt karmionych paszami GMO KLIK.

4. Na stronach internetowych Rejestru GMO Komisji Europejskiej opublikowana została lista ośmiu nowych zgłoszeń zamierzonego uwolnienia GMO do środowiska w celach eksperymentalnych KLIK. Rośliny będą uprawiane na terenie Hiszpanii, Belgii oraz Finlandii.

5. Irlandia. Trwają prace nad genetycznie modyfikowanym ziemniakiem odpornych na zarazę ziemniaka KLIK. Badania wzbudzą wiele kontrowersji.

6. Szwecja. Naukowcy uzyskali genetycznie modyfikowane cyjanobakterie, które wykorzystywane są w produkcji biopaliw KLIK. Dzięki zmianom w metabolizmie, produkcja biopaliw może być 20-to krotnie bardziej wydajna niż w przypadku produkcji bioetanolu z roślin takich jak kukurydza czy trzcina cukrowa.

7. Firma Monsanto w oficjalnym liście do Europejskiego urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywnosci wyraziła swój sprzeciw dla publikacji oficjalnych danych, które przekazała agencji celem procesu deregulacyjnego odmiany kukurydzy NK603 KLIK. Przypomnijmy, że EFSA w ramach polityki zwiększania transparentności, opublikowała dane dotyczące kukurydzy NK603. W odpowiedzi Monsanto przypomniało, iż w wyniku oceny naukowej EFSA stwierdziła, iż kukurydza NK603 jest bezpieczna. Firma wystosowała również komentarz: „… mocno wspieramy politykę transparentności EFSA, jednak stanowczo sprzeciwiamy się jednostronnie podejmowanym decyzjom publikacji danych firmy Monsanto”.

8. Za 20-30 lat może się okazać, że Unia Europejska nie będzie samowystarczalna i będziemy zmuszeni importować żywność – mówi dr hab. Grochowska KLIK PL. „Wśród czynników, które mogą przyczynić się do spadku produkcji żywności w Europie w przyszłości można wymienić spadek wydajności jednostkowej roślin i zwierząt gospodarskich, opór przeciwko wykorzystaniu biotechnologii, np. GMO, …”

9. Unia Europejska rozpoczęła rozmowy z USA na temat powołania wspólnej strefy wolnego handlu. Obu partnerom, którzy szukają sposobów na pobudzenie gospodarki, bardzo zależy na porozumieniu. Kwestią sporną, przez którą owe porozumienie najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku są genetycznie modyfikowane organizmy KLIK.
Francuski Rząd zażądał wyłączenia kwestii GMO z rozmów nt. wspólnej strefy wolnego handlu KLIK.

Świat

1. USA:

– DuPont pracuje nad pszenicą GMO KLIK PL. Koncern szerzej ma zająć się możliwościami pozyskania zmodyfikowanej genetycznie pszenicy. Celem badań jest otrzymanie rośliny, która będzie odporniejsza na choroby, da wyższe plony, a także będzie bardziej wytrzymała na warunki pogodowe, zwłaszcza suszę,

– Na terenie hrabstwa San Juan (stan Waszyngton) wprowadzono zakaz upraw genetycznie modyfikowanych roślin KLIK,

– ciąg dalszy debaty o znakowaniu GMO: a) Połączone komisje senatu stanu Hawaje (rolnictwa, zdrowia oraz spraw konsumentów) odrzuciły ustawę, która zakładała wprowadzenie znakowania żywności zawierającej GMO KLIK; b) Jedna z największych sieci sklepów z żywnością w USA – Whole Foods, zapowiedziała, że do roku 2018 wszystkie produkty w ich sklepach zawierające GMO będą specjalnie oznakowane KLIK; c) Czy Pensylwania będzie pierwszym stanem z wymogiem znakowania GMO? W kolejnym regionie ruszyła kolejna kampania aktywistów KLIK; d) Aktywiści już w 20 stanach USA rozpoczęli swe kampanie mające na celu wprowadzenie ustaw dotyczących znakowania produktów zawierających GMO KLIK.

– Zakończył się spór pomiędzy gigantami – firmą Monsanto a DuPont KLIK. W ramach porozumienia druga z firm w ciągu 10 lat wypłaci na rzecz Monsanto 1,75 miliarda $ opłat licencyjnych za możliwość wykorzystywania technologii RoundupReady do uzyskiwania własnych nasion. Tym samym kończy się spór o naruszenie prawa patentowego przez firmę DuPont,

– Największe organizacje rolnicze w USA oraz przedstawiciele przemysłu agrobiotechnologicznego podpisały porozumienie Accord KLIK. Umożliwi to korzystanie rolnikom oraz firmom hodowlanym z odmian, którym już niedługo wygasa ochrona patentowa KLIK PL,

– Badaczom udało się stworzyć rośliny, które wytwarzają oleje roślinne w liściach KLIK. Takie rośliny mogą być wykorzystane w produkcji biopaliw oraz w żywieniu zwierząt.

2. Nowa Zelandia. Czy stać nas na ignorowanie GMO? KLIK.

3. Australia:

– Naukowcy z ośrodka CSIRO uzyskali genetycznie modyfikowane kurczęta odporne na wirusa ptasiej grypy KLIK,

– Technologia genetycznej modyfikacji bananów o zwiększonej zawartości witamin oraz żelaza opracowana przez australijskich naukowców, zostanie przekazana hodowcom z Indii, które są światowym liderem w uprawie tej rośliny KLIK,

– W zaledwie trzy lata podwoił się areał upraw genetycznie modyfikowanego rzepaku odpornego na herbicyd – glifosat KLIK. Główne czynniki przyciągające rolników do modyfikowanych odmian to: spadek kosztów w walce z chwastami, mniejsze zyski z upraw odmian non-GMO oraz wydajniejsze odmiany GMO.

4. Kostaryka. W wyniku sprzeciwu części polityków oraz organizacji „ekologicznych” wycofano pozwolenie na prowadzenie przez firmę Monsanto hodowli kukurydzy GMO, w celu produkcji materiału nasiennego KLIK.

5. Brazylia. Monsanto zapowiada wprowadzenie na rynek nowej odmiany soi o nazwie Intracta RR2 Pro, dedykowanej do klimatu Ameryki Południowej. Wyczekiwana przez producentów brazylijskich odmiana nie jest uprawiana, ponieważ przedłużają się procedury deregulacji nowej odmiany w Chinach, które kupują 70% soi produkowanej w Brazylii KLIK.

6. Paragwaj. W wyniku porozumienia z organizacjami rolniczymi, firma Monsanto zgodziła się od przyszłego roku odstąpić od pobierania opłat licencyjnych za wysiewania soi RoundupReady KLIK.

7. Uganda:

– Strach przed GMO jest bezpodstawny KLIK,

– Ugandyjscy naukowcy starają się uzyskać „złote banany”, o zwiększonej zawartości beta-karotenu. W ten sposób chcą pomóc w walce z niedoborem witaminy A KLIK. Krotki materiał BBC.

8. Tanzania. Prezydent kraju – Jakaya Mrisho Kikwete, wzywa do zmiany negatywnego nastawienia do GMO, wyrażając w ten sposób swe poparcie dla wykorzystania biotechnologii w rolnictwie KLIK.

9. Nigeria. UNESCO zachęca kraje afrykańskie do inwestowania w biotechnologię, szczególnie w obszarze rolnictwa KLIK.

10. Zimbabwe. Niedobory żywności nakręcające spiralę wzrostu cen, przyczyniły się do wznowienia debaty wykorzystania GMO w produkcji żywności KLIK. W Zimbabwe obowiązuje całkowity zakaz importu GMO.

11. Wietnam:

– Eksperci podkreślają, że genetycznie modyfikowane rośliny są kluczem w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego kraju KLIK. Trwające w ostatnich latach testy polowe transgenicznych odmian przynosiły obiecujące rezultaty. W przypadku kukurydzy otrzymywano plony wyższe o 30-40%,

– Artykuł o stanie sektora biotechnologii rolniczej w Wietnamie KLIK.

12. Chiny:

– Władze opóźniają wprowadzenie na rynek transgenicznych odmian kukurydzy i ryżu, na uzyskanie których wydano miliardy juanów. Wszystko z powodu negatywnego nastawienia opinii publicznej do GMO KLIK. Chiny są największym eksporterem zbóż GMO oraz największym producentem transgenicznej bawełny Bt,

– Przedstawiciele władz zapowiedzieli, iż Chiny nadal będą importować soję GMO w celu zapewnienia własnych potrzeb KLIK. W roku 2012 chiński import soi GMO wyniósł 58,38 mln ton (z USA, Argentyny i Brazylii),

– Władze Hong Kongu zapowiadają wprowadzenie nowych regulacji prawnych dotyczących dopuszczania na rynek żywności GMO KLIK.

13. Tajlandia. W kraju będą przeprowadzone pierwsze testy polowe transgenicznej kukurydzy odpornej na glifosat (NK603) KLIK.

14. Korea Południowa. W roku 2012 importowano do Korei 7,5 miliona ton genetycznie modyfikowanych zbóż, głownie kukurydzy i soi KLIK.

Poczynania przeciwników GMO

1. Aktywiści skazani za niszczenie upraw GMO KLIK PL. 12 lutego 2013 belgijski sąd wydał orzeczenie w sprawie zniszczenia prób polowych uprawy ziemniaka genetycznie modyfikowanego … Sąd orzekł, że 11 działaczy było winnych wszystkim stawianym im zarzutom … Dwoje działaczy skazano na 8 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę, a trzech zostało skazanych na 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sześciu działaczy otrzymało wyrok sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Dodatkowo sąd przyznał odszkodowanie za zniszczenie prób polowych w wysokości około 25.000 Euro.

2. Siódemka całkiem przystojnych dziewcząt działających w grupie Babies Against Biotech, leżąc w strojach kąpielowych na oblanej promieniami słońca hawajskiej plaży nawołuje do głosowania przeciw partii liberałów (popierającej GMO) podczas wyborów parlamentarnych w Zachodniej Australii KLIK. Co wspólnego mają hawajskie dziewczęta z Zachodnią Australią to trudno zrozumieć, niemniej widoczki są miłe dla oka (mam tu na myśli piękną plażę).
Warto dodać, że „argumenty” dziewcząt chyba nie przemówiły do Australijczyków. Liberałowie wygrali wybory.

3. I znów Hawaje. Setki osób przeszły w marszu, protestując przeciw GMO KLIK.

4. „Prosimy, pomóżcie prof. Seraliniemu kontynuować badania”. Ten dramatyczny apel zespołu prof. Seraliniego pojawił się na stronie GM Watch. Jest to prośba o wsparcie finansowe jego badań nad nowotworami u zwierząt karmionych kukurydzą GMO (widocznie wparcie firm produkujących leki homeopatyczne czy tantiemy z książek o GMO już nie wystarczają) KLIK. Naukowiec ten specjalizuje się w „udowadnianiu” szkodliwości GMO. Świat nauki oraz liczne instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo żywności zdyskredytowały jednak ostatnie dokonania zespołu prof. Seraliniego.

5. Grupy aktywistów oraz naukowców zwalczających GMO złożyły wspólną skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w której zaskarżają decyzję Komisji Europejskiej zezwalającą na import nowej odmiany transgenicznej soi Intracta w celu produkcji pasz i żywności KLIK.

6. Filipiny. Członkowie organizacji Resistance and Solidarity against Agrochemical TNCs, sprzeciwiają się wprowadzeniu do upraw genetycznie modyfikowanej odmiany ryżu o nazwie Złoty Ryż KLIK. Obawiają się, iż Złoty Ryż może okazać się sukcesem, twierdząc: „… ma on być koniem trojańskim dla pozostałych organizmów genetycznie modyfikowanych„.

7. Organizacje zwalczające GMO zainicjowały w Brukseli kampanię pt. „Stop the Crop”, mającą na celu powstrzymanie procesu deregulacyjnego kolejnych 25 odmian GMO KLIK.

Inne

1. Opinie ekspertów:

– Doradca Rządu USA ds. biotechnologii: „Prawdopodobnie kryzys żywnościowy sprawi, iż Europa zaakceptuje GMO” KLIK. „Inżynieria genetyczne może zapewnić odmiany o zwiększonym plonie czy zmienionym/korzystnym składzie odżywczym, jednocześnie przyczyniając się do zmniejszenia zużycia pestycydów, zasobów wody, redukcji emisji gazów cieplarnianych czy ograniczenia erozji gleby.

– Prof. Ryszard Górecki (vice-prezes PAN, rektor UWM): „Uważam, że nie wolno blokować badań w kierunku tworzenia w przyszłości genetycznie modyfikowanych organizmów, które często są wolne od chemii. Źle się również stało, że nie możemy uprawiać roślin przemysłowych dla przemysłu, nie dla żywienia człowieka i zwierząt …” KLIK PL.

Inżynieria genetyczna służy ludzkości od ponad 30 lat. W tym czasie nie odnotowano żadnego przypadku niekorzystnego oddziaływanie tego typu organizmów na zdrowie ludzkie, co potwierdzają takie organizacje jak Narodowa Akademia Nauk USA czy Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne (AMA). Artykuł Alana McHughen – naukowca, biologa molekularnego, specjalisty od biotechnologii rolniczej KLIK.

– Prof. Mohammed Ishiyaku: „Żadne z dotychczasowych badań naukowych nie potwierdzają tezy o szkodliwości genetycznie modyfikowanych organizmów” KLIK,

2. Jest 8 milionów powodów dla których organizacja Greenpeace powinna zostać oskarżona o zbrodnie przeciwko ludzkości KLIK. To liczba osób, głównie dzieci, które zmarły z powodu niedoboru witaminy A. Być może udałoby się je uratować gdyby organizacja ta nie zablokowała prac nad Złotym Ryżem.

3. Stale spada ilość produkcji soi non-GMO na świecie. Różnica w cenie, w porównaniu do soi GMO wynosi 90-100 funtów KLIK.

4. Jakie są konsekwencje odrzucenia biotechnologii w Europie? Przykład produkcji tradycyjnej, włoskiej polenty jest odpowiedzią KLIK.

5. GMO to nie zło KLIK PL. Mity niemające naukowego uzasadnienia całkowicie zdominowały dyskusje o organizmach modyfikowanych genetycznie. Artykuł w czasopiśmie Focus.

6. Projekt „Złoty Ryż” trwa już prawie 30 lat i stale wzbudza kontrowersje choć roślina ta nie jest nigdzie na świecie uprawiana (głównie z powodu działań organizacji Greenpeace). Wydaje się, że wszystko zakończy się Happy Endem. Oby KLIK.

7. Nie bójmy się GMO. Rzecz o transgenicznych łososiach AquAdvantage KLIK. Artykuł w The New York Times.

8. Politycy i przedstawiciele nauki powinni wkładać więcej wysiłku w informowanie społeczeństwa o korzyściach wynikających z genetycznej modyfikacji organizmów KLIK.

9. Rolnicy powinni mieć prawo wyboru KLIK. Wpis o GMO na blogu Fundacji Billa i Mellindy Gates, która wspiera finansowo wiele projektów mających na celu ulepszenie i dostarczanie nowych odmian krajom rozwijającym się.

10. Warzywa sprzyjają redukcji otyłości w społeczeństwach. Jak jednak zachęcić ludzi by zaczęli spożywać więcej warzyw? Można je zmodyfikować genetycznie! KLIK.

11. Nasiona niezgody KLIK. „Chwilę po północy, 9 lipca 2011 roku, sześć osób przekroczyło ogrodzenie pola testowego, niewielkiego ośrodka badawczego w Gross Lusewitz (północne Niemcy). Szybko przemieszczając się, okrążyli strażnika nocnego. Oślepiając światłem latarek grozili mu gazem pieprzowym oraz pałkami. Obszukali go, zabrali latarkę, klucze i zniszczyli telefon komórkowy. Potem ruszyli ku swemu celowi, niewielkiemu poletku wielkości kortu tenisowego, na którym rosły ziemniaki. Były one częścią projektu prowadzonego przez pobliski uniwersytet (…)” – Artykuł w magazynie Discovery.

12. Do obejrzenia:

– Wykład i polemika o GMO KLIK PL. Wykład prowadzi dr Piotr Adam Borsuk (wicedyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego),

– Mało popularne fakty dotyczące GMO KLIK.

13. GMO w rolnictwie szkodliwe dla człowieka? KLIK PL.„… prof. Andrzej Anioł z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie (IHAR – PIB) stwierdza, że produkty transgenezy – a więc również rośliny GM – które dopuszczono już do obrotu, są na razie najskrupulatniej badanymi roślinami w historii.”

14. Boisz się GMO? To zobacz, ile obcego DNA zjadasz co dnia KLIK PL. „Biotechnologię stosowano już u zarania dziejów ludzkości. Dobierano rośliny, który najlepiej owocowały, były najsmaczniej­sze, najwcześniej dawały plon. Później nauczyliśmy się je świadomie krzyżować i otrzymywać nowe odmiany. Teraz po prostu dostaliśmy nowe narzędzie: genetykę. To sprawiło, że proces wyhodowania nowej odmiany jest szybszy i tańszy”

15. Greenpeace – jak organizacja o dochodach rzędu 336 milionów $ walczy z energią atomową i GMO KLIK.

16. Kevin Folta – genetyk z Uniwersytetu na Florydzie odpowiada na pytania dotyczące GMO, rozwiewając przy okazji kilka najpowszechniejszych mitów KLIK.

17. Żywność zawierająca GMO zawsze zła, a organiczna zawsze zdrowa? KLIK. Ludzie kupujący droższą żywność organiczną wierzą, że jest ona zdrowsza lub bardziej odżywcza. Niestety, najczęściej tak nie jest.

18. Papież Franciszek a GMO KLIK. Wiele osób zastanawia się jaki będzie pontyfikat nowego papieża. Kilka rzeczy wiemy już na pewno. To nie tylko człowiek wiary ale również nauki – jest chemikiem, praktykiem. Pochodzi z Argentyny, gdzie wielu rolników uprawia GMO na szeroką skalę.

19. Lista 12 najdziwniejszych organizmów genetycznie modyfikowanych KLIK.

20. W obronie GMO – artykuł w THE LAND. Eksperci wypowiadają się m.in. o badaniach prof. Seraliniego oraz o tym jak działania tego naukowca wpływają na odbiór GMO KLIK. Prof. Wane Parrot (biotechnolog i hodowca) o publikacji prof. Seraliniego mówi: „Badanie to było najgorszym przykładem próby zdyskredytowania GMO z jakim kiedykolwiek się spotkałem w swej całej karierze naukowej”.

21. Dzień z życia rolnika uprawiającego GMO KLIK.

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 15

Dodaj komentarz »
 1. Popieram Gospodarza w podziwie dla pełnego zaangazowania w idee protestu grupy „Babies Against Biotech”. Bidulki sie naprawdę poświęciły i spracowały podczas tej akcji. Jestem pełen uznania. 🙂
  Ja sie doprawdy dziwię, że do tej pory aktywisci anty-GMO do walki o NATURĘ nie zaangazowali jeszcze naturystek. Brak już nam ułańskiej fantazji czy jak? Do takiej FORMY treści nie trudno byłoby dorobić: jakies wątki o prasłowianskich blond-rusałkach, matkach rodzicielkach natury, leśnych gajach i malinowych chruśniakach, rozbuchanej i wilgotenej zieleni łąk ojcowizny, transcendentalnej energii seksulanej przenikającej wszystko i wszystkich itd i itp. 😛 Ja nie mówię, ze na Marszałkowskiej, ale własnie gdzieś w okolicznościąch przyrody. A jaki taka akcja miałby wspaniały medialny odzew, jakie uznanie u meskiej polowy ludności! Może nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie akcja odbiłaby sie echem? Bębny dla ziemi, i zbliznowaciała Doda to przy tym wymiekają jako prowincjonalny folklor. No i wiosna może wreszcie by przyszła? Może nawet wojny polsko-polkskie choć na chwilę by ucichły? Pewnie i tutejsi zwolennicy GMO na taki protest spojrzeliby okiem pełnym uznania, i materiał na wpis na niejednym blogu by był. 😉 Aktywiści Koalicji, Greenpeacowcy do dzieła! 😉

 2. @MR
  Wow!
  Prawdziwi ideowcy! Radykalni i bezkompromisowi!
  Proszę Państwa czapki z głów! 😉
  Czego to człowiek nie zrobi w trosce o przyszłe pokolenia. 🙂

  Kiedy wreszcie u nas znajda sie odwazni młodzi aktywiści gotowi przekuwać tak piekne idee w tak piekny czyn !?!

 3. Reklama
  Polityka_blog_komentarze_rec_mobile
  Polityka_blog_komentarze_rec_desktop
 4. nie pozwalam umilowanej ojczyznie ulepszania odmian zboz i ludzi, a bo to my niedoskonali, po co im bawic sie w boga a ile to zarazy zrobia te bioinzyniery Doda – prorokini pokazala, niech jest jak jest po co nam sie wychylac niech robia tak chinole i amerykance, ja chce miec slawojke kolo domu, swojska kapuste i truskawy, krowke co daje mleczko i co mi wiecej trza

 5. Proponuję jeszcze do klików dorzucić to, co mnie osobiście niepokoi od kilku lat: http://nt.interia.pl/raport-medycyna-przyszlosci/medycyna/news-twoje-geny-nie-naleza-do-ciebie,nId,951312, a nad czym autor „obiektywnego bloga” w ogóle się nie zatrzymuje.

 6. @Kasia S

  „Ustawa o Ochronie Monsanto” ?

  Dobre sobie. 🙂
  Jak zwykle organizacje zwalczające GMO manipulują faktami. Najważniejsze, aby pojawiła się nazwa zbrodniczej organizacji (tak, nie bójmy się tych słów) Monsanto i wystarczy.
  Może to Panią uspokoi?
  Monsanto Protection Act? Separating the facts from the fury,
  “Monsanto Protection Act”: Anti-GMO Conspiracy Theorists Lose It Over Minor Deregulation.

  @Stary Polak z PRL-u

  Może mi Pan wyjaśnić jaki to ma związek z GMO? Bo nie za bardzo rozumiem. Czy mam pisać o każdym artykule w którym pojawia się słowo „gen” oraz „patent”?
  Osobiście jestem przeciw patentowaniu genów ludzkich, tylko nie za bardzo wiem jaki to ma związek z GMO.

 7. Mysle ze gdyby tak J. Kaczynski przylaczyl sie do aktywistow anty-GMO to byloby po sprawie. No ale jak go namowic. Zreszta tych anty-aktywistow/bojownikow jakos nie martwi kolosalny problem roznych dopalaczy, suplementow i wszelakiego swinstwa ktore sie bez problemow sprzedaje w sklepach. Oczywiscie nie widza w tym zagrozenia bo wiadomo ze choroby powoduje tylko kukurydza GMO podlana soja. Pijcie wiec „power drinki” w hektolitrach, wyjdzie wam na zdrowie zdaja sie mowic. Nawet korporacja ktora to produkuje im nie przeszkadza. Wielkie korporacje tez tylko niektore sa diabelskie bo juz naprzyklad zaden aktywista/jihadista nie przestanie w ramach protestu anty korporacyjnego uzywac komputera (nie wspomne juz o wyrzucaniu za okno czy publiczne niszczenie). No ale hipokryzja i zaklamanie to ich natura.
  Ile to Greenpeace zarobil w zeszlym roku ? $300 paredziesiat milionow? Ciekawe na co je przeznaczyl? Trzeba jeszcze pamietac jak bardzo demokratyczna jest to organizacja w ktorej nie ma mozliwosci miec nawet troszke odmiennego zdania. Ostracyzm gwarantowany. To wszystko w imie milosci do tolerancji i zrozumienia odmiennosci 🙂 O nauce nie wspomne. Mamy to blogowych profesorow Googlow wiec kazdy widzi jaki kon jest.

 8. @WZ
  Niełatwy tekst dla mnie, ale przeczytałam oba linki wraz z przedmiotowym Sec.735. Dziękuję. I – niestety – nie przekonują mnie. Tzn., rzeczywiście, część mediów pisząc półprawdy zdemonizowało ten problem. Ale też…kto nie pracuje ten się nie myli;) Czyli w trakcie wieloletniej procedury prowadzącej do umożliwienia uprawy danej odmiany GMO można coś raz na wiele przypadków coś przeoczyć. I może to być coś ważnego. I – jako konsument – wolałabym, by jeśli sąd takie przeoczenie stwierdzi, to do jego wyjaśnienia, nie kupić na rynku danego produktu. Rozumiem, że straty rolników do czasu tego wyjaśnienia, mogą być duże. Rozumiem, że rozwiązaniem pewnie nie może być jakieś ubezpieczenie oferowane rolnikowi kupującymi nasiona GMO – choć może…? Ale, ja jako konsument, wolałabym by żadne tymczasowe pozwolenie na uprawę GMO, co do których sąd stwierdził, że nie wszystko na etapie sprawdzania czy one są bezpieczne zostało sprawdzone (oczywiście w ramach obowiązujących procedur a nie niekończącego wymyślania), nie były wydawane.

 9. @Kasia S

  Ma Pani rację, zawsze można coś przeoczyć w procesie deregulacyjnym, tego nikt nie zagwarantuje. Uważam jednak, że gdyby rzeczywiście istniały jakieś dowody na szkodliwość danej odmiany GMO, to żadna agencja bezpieczeństwa żywnościowego w USA nie czekałaby na decyzję sądu, tylko sama wydała by stosowną decyzję o wycofaniu odmiany z upraw/sprzedaży.
  Uważam również, że prawo w tym momencie jest wykorzystywane przez przeciwników do ideologicznej walki z GMO i utrudniania uprawy GMO. Przykłady ukazane w tekście tylko to potwierdzają. Organizacje rolników organicznych nie przedstawiały żadnych dowodów na szkodliwość, a raczej szukały niedociągnięć formalnych, które ostatecznie nie zostały potwierdzone przez sądy. W ten sposób można latami blokować uprawę danej odmiany, bez przedstawienia jakichkolwiek dowodów na szkodliwość.

  Warto dodać na koniec, że oczywiście poprawce tej sprzeciwiają się głownie organizacje rolników organicznych, czyli Ci których ona nie dotyczy. Pozostałe organizacje rolnicze wręcz popierają wprowadzenie w życie nowej poprawki:
  A number of U.S. farm groups want to extend a law that allows farmers to grow a genetically modified crop while regulatory approval of the variety is still being challenged in court.

 10. Interesujące.
  Czy są podobne dane na temat organizacji konsumenckich domagających się wprowadzenia na rynek żywności, a może też nowych lekarstw w trakcie testowania?
  Rolnik-producent = świętość narodowa o większych prawach niż konsument?
  O ile wiem, to wielu producentów popiera też bateryjny chów kur, dodatek antybiotyków i hormonów wzrostu do paszy krów mlecznych i w produkcji wołowiny, dosypywanie soli wypadowej do wędlin, dodawanie padliny do kiełbas itp. Ogółem wszystko, co im oszczędzi kosztów i zwiększy dochody. Sami nie muszą tego konsumować.

 11. @nemo

  „Czy są podobne dane na temat organizacji konsumenckich domagających się wprowadzenia na rynek żywności, a może też nowych lekarstw w trakcie testowania?”

  A kto tu mówi o wprowadzaniu na rynek produktów w trakcie testowania? Myślę, że powinien Pan nieco bardziej wczytać się w poniższe teksty.

 12. @WZ

  Cytaty z linków od Pana:
  „Center for Food Safety contended that the government hadn’t adequately evaluated the potential environmental consequences. In 2007, in Monsanto Co. v. Geertson Seed Farms, a federal court agreed with the Center for Food Safety, prohibiting Monsanto from selling Roundup Ready Alfalfa pending yet another assessment.”
  „In August 2010, the Center for Food Safety and some organic farmers who may stand to gain by injuring their competition managed to convince a court to void the five-year-old approval of GE sugar beet seeds. This decision, in effect, reverted the sugar beets to “pest” status. ”
  i z samego Section 735 (bardzo trudny tekst dla mnie, więc może coś pokręciłam), ale:
  „In the event that a determination of non-regulated status made pursuant to section 411 of the Plant Protection Act is or has been invalidated or vacated, the Secretary of Agriculture shall, NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISION OF LAW, upon request by a farmer, grower, farm operator, or producer, immediately grant temporary permit(s) or temporary deregulation in part (…, reszta pod adresem: http://www.govtrack.us/congress/bills/113/hr933/text)
  Czyli z tego co zrozumiałam to, zgodnie z dwoma pierwszymi cytatami, zakaz uprawy został wprowadzony po tym jak sąd przyznał rację powodom, a nie w trakcie rozpatrywania ich zarzutów.
  A w trzecim z przytoczonych przeze mnie cytatow pojawia sie: NOTWITHSTANDING ANY PROVISION OF LAW.
  Stąd, podsumowując, jako konsument wolałabym, by po tym jak sąd przyznaje, że w trakcie procesu deregulacyjnego danej odmiany GMO czegoś nie uwzględniono, nie trafiła ona na mój stół.

 13. „… jako konsument wolałabym …”

  Ktoś już kiedyś dość trafnie zdefiniował współczesne znaczenie słowa konsument:

  http://www.youtube.com/watch?v=eRkcuRfXU24

 14. Uważam, że jest to jeden z najbardziej profesjonalnie prowadzonych blogów jakie widziałam. Gratuluję! Nigdy jakoś bardzo nie interesowałam się tym tematem ale potrafi Pan zaciekawić laików, zawsze można się dowiedzieć bardzo interesujących rzeczy, zwłaszcza, że są one opisane w sposób zrozumiały dla laika!

css.php