Reklama
Polityka_blog_top_bill_desktop
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot1
Polityka_blog_top_bill_mobile_Adslot2
GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego GMObiektywnie - Blog Wojciecha Zalewskiego

31.05.2012
czwartek

GMO Box Office – Maj

31 maja 2012, czwartek,

Przegląd wydarzeń.

TOP 3 wydarzeń miesiąca:

1. W Polsce prowadzone są pierwsze doświadczenia nad oddziaływaniem kukurydzy GMO – MON 810 na organizmy niedocelowe. Oceniono w nich też tzw. bezpieczną odległość dla uprawy kukurydzy GMO KLIK.
„Z naszych badań wynika (3 letnie badania), że jest to około 20-30 metrów od źródła pyłku MON 810, ale dla praktyki rolniczej rekomendowana będzie większa odległość między uprawami MON 810, a kukurydzą konwencjonalną.”
– dr. Roman Warzecha.
„…kukurydza MON 810 nie redukuje bioróżnorodności owadów określonych w badaniach jako organizmy niedocelowe.”

2. W Wielkiej Brytanii rozgorzała dyskusja o badaniach nad genetycznie modyfikowaną pszenicą z ośrodka Rothamsted. Naukowcy odpowiadali na pytania dotyczące transgenicznej pszenicy oraz testów polowych, które są prowadzone w ich instytucie KLIK. BBC2 zorganizowała w swoim studiu debatę, na którą zaproszeni zostali aktywiści zamierzający zniszczyć doświadczenia polowe nowej odmiany KLIK. Kolejne dni to atak rolnika organicznego na poletka doświadczalne, szczęśliwie mało skuteczny. Sprawca został ujęty i postawiono mu zarzuty KLIK. Tuż przed dniem protestu aktywistów, naukowcy zapowiedzieli, że nawet jeśli uda się im zniszczyć doświadczenia to i tak postarają się je kontynuować KLIK. W dniu protestu obyło się bez ekscesów. Było spokojnie a doświadczenia nie zostały uszkodzone KLIK. Kolejnego dnia hakerzy grupy Anonymous zaatakowali stronę internetową instytutu KLIK, a Sąd Najwyższy wydał zakaz zbliżania się do doświadczalnych poletek nieuprawnionym osobom, pod groźbą więzienia oraz wysokiej grzywny KLIK. CDN.

3. Raport PG Economics: „Globalne, ekonomiczne i środowiskowe korzyści płynące z uprawy GMO stale rosną”, taki jest tytuł ich raportu oraz główny wniosek z niego wypływający. Kolejny, bo już siódmy raport na ten temat, pokazuje że uprawy genetycznie modyfikowanych zbóż przynoszą wymierne korzyści dla rolników ale również dla środowiska. KLIK

Przegląd wydarzeń miesiąca z podziałem na kategorie:

Badania naukowe/Raporty/Doniesienia naukowe:

1. Publikacja. Uprawa genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 88017 nie wpływa negatywnie na populacje pająków. KLIK. Publiczne źródło finansowania.

2. Badania finansowane przez Unię Europejską dowodzą, że karmienie świń kukurydzą MON810 (odmiana dopuszczona do uprawy na terenie Unii Europejskiej) nie wywołuje żadnych zmian w układzie immunologicznym. W doświadczeniu sprawdzano również los transgenów oraz toksyn Bt (białko Bt) w organizmach świń. Nie stwierdzono obecności transgenów ani toksyn Bt w organach świni poza przewodem pokarmowym. KLIK

3. Białko Cry3Bb1, obecne w transgenicznej kukurydzy MON88017, nie stwarza żadnego zagrożenia dla organizmów niedocelowych KLIK. Badania EFSA i finansowanie publiczne.

4. Badania stosunku społeczeństwa do genetycznie modyfikowanej żywności w Korei Południowej. KLIK.

5. Genetycznie modyfikowane bakłażany zawierające geny białka Bt są bezpieczne dla ludzi i środowiska KLIK. Finansowanie publiczne.

6. Uprawa genetycznie modyfikowanej odmiany kukurydzy Bt nie ma żadnego wpływu na dżdżownice KLIK. Badania Finansowane przez Niemieckie Ministerstwo Badań i Rozwoju.

7. Uprawa genetycznie modyfikowanej odmiany kukurydzy Bt nie ma żadnego wpływu na skład populacji insektów żyjących na kukurydzy KLIK. Badania Finansowane przez Niemieckie Ministerstwo Badań i Rozwoju.

8. Genetycznie modyfikowane warzywa zawierające geny białka Bt – sukcesy, rozczarowania i wyzwania na przyszłość KLIK.

9. Uprawa genetycznie modyfikowanego ziemniaka nie powoduje negatywnego oddziaływania na dżdżownice KLIK

Polska

1. Stanowisko krajowych organizacji drobiarskich oraz Izby Zbożowo-Paszowej w sprawie pasz GMO i ewentualnego zakazu ich stosowania KLIK.
„Największym zagrożeniem dla rozwoju branży drobiarskiej jest wzrost cen pasz” – uważa prezes Krajowej Rady Drobiarstwa Rajmund Paczkowski KLIK.

2. Cykl „Debata o GMO” na kanale TVR. W każdym kolejnym odcinku spotka się dwóch rozmówców – zwolennik oraz przeciwnik genetycznych modyfikacji. KLIK. Jest też ankieta, w której wyrazić można swój stosunek do GMO KLIK.

3. W Polsce gościli przedstawiciele organizacji United Soybean Board. Celem wizyty było przybliżenie technologii uprawy genetycznie zmodyfikowanej soi oraz pomoc w lepszym zrozumieniu biotechnologii rolnej KLIK

4. Uprawy GMO i tak będą zakazane KLIK. „Z takich zapowiedzi bardzo niezadowoleni są rolnicy, którzy mieli nadzieję, że uprawa GMO będzie możliwa i da im szansę na pewniejsze dochody.”

5. Resort rolnictwa chce przedłużenia memorandum na zakaz stosowania pasz z transgeniczną soją, które kończy się 31 grudnia 2012 r. KLIK. „Nie ma żadnych naukowych dowodów, w żadnym ośrodku na świecie, że powoduje to jakiekolwiek zaburzenia w zdrowiu ludzi lub zwierząt.” Taka deklaracja!? Dziwne te nasze Ministerstwo Rolnictwa.

6. Na stronie internetowej Komitetu Biotechnologii PAN ukazały się materiały z organizowanej przez tą instytucję konferencji „GMO szansą polskiej biogospodarki” KLIK. Do pobrania są wykłady w formie dokumentów pdf.

7. Brak kontroli GMO w Polsce KLIK. Jak to się dzieje, że mimo wymienienia aż 8 instytucji administracji publicznej powołanych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o organizmach genetycznie zmodyfikowanych w Polsce nadal nie ma wystarczającej i skutecznej kontroli GMO, a ściślej rzecz ujmując, nad uprawami roślin transgenicznych?

8. Instytut Zootechniki PIB zaprasza na konferencję „PASZE GMO A PRODUKCYJNOŚĆ I ZDROWOTNOŚĆ ZWIERZĄT” KLIK. Kraków, 26 czerwca 2012 zaprezentowane zostaną wyniki wieloletnich badań przeprowadzonych przez polskich naukowców z Instytutu Zootechniki PAN oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego PIB. Mam nadzieję, że wśród zgromadzonych pojawią się oponenci GMO.

Europa

1. Komisja Europejska: Obecne przepisy dostatecznie chronią uprawy ekologiczne przed zanieczyszczeniem GMO KLIK.

2. Opieszałość Komisji Europejskiej w dopuszczaniu nowych odmian GMO na rynek europejski. KLIK. Kukurydza 1507 czeka na decyzję już ponad 7 lat, podczas gdy powinna 5 miesięcy.

3. Armenia. Rząd zaproponował nowelizację ustawy o genetycznie modyfikowanych organizmach, tak by spełniała międzynarodowe standardy KLIK

4. Naukowcy z John Innes Centre (Wielka Brytania) otrzymali grant od fundacji Billa i Melindy Gates, którego celem jest wynalezienie odmian zbóż odpornych na szkodnika Mączlika ostroskrzydłego. Owad ten jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych szkodników na całym świecie, który jest odporny na większość insektycydów. KLIK

5. Doradca naukowy Rządu Wielkiej Brytanii, Prof. Sir John Beddington, mówi: „Świat potrzebuje zbóż genetycznie modyfikowanych” KLIK.

6. Naukowcy z 23 Państw uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, które poświęcone były alergenom oraz ocenie GMO pod kątem zawartości takich substancji KLIK.

7. Debatująca Europa. „Czy GMO powinno zostać zakazane?” KLIK. Można wyrazić swoją opinię na ten temat.

8. Od roku 2009 turecki sektor gospodarki związany z produkcją żywności stracił ok. 800 mln $ KLIK. Wszystko przez to, że Turcja nie aprobowała wielu nowych odmian GMO w produkcji żywności.

9. Są duże szanse na to, że Czechy staną się liderem rozwoju przemysłu biotechnologicznego KLIK. Czesi nie mają problemów z akceptacją GMO w swym kraju. Jak tak dalej pójdzie to trzeba będzie chyba wypowiedzieć im wojnę i zneutralizować zagrożenie czające się za naszą południową granicą.

10. Nie jest dobrze. W Europie stale spada ilość badań nad genetycznie modyfikowanymi odmianami zbóż KLIK. Czy tak mamy walczyć z monopolem korporacji z USA, a w przyszłości pewnie i Chin?

11. Raport – Sytuacja biotechnologii rolniczej w Szwecji KLIK.

Świat

1. W tym miesiącu kenijscy rolnicy zaczną uprawiać genetycznie modyfikowane zboża. To trzeci kraj w Afryce, po Burkina Faso oraz RPA, który zdecydował się na ten krok, po trwającej dziesięć lat debacie. KLIK

2. USA. Trwa debata dotycząca znakowania żywności GMO. Znakować czy nie nad tym zastanawiają się amerykanie KLIK1, KLIK2.

3. Brazylia. Kończą się testy polowe genetycznie modyfikowanych drzew eukaliptusowych zapoczątkowane w roku 2006 KLIK

4. Chińskie media drukowane publikują przychylne artykuły dotyczące genetycznie modyfikowanych organizmów KLIK. Chiński Rząd mocno wspiera badania nad rozwojem transgenicznych organizmów.

5. Australia. Firma Bayer CropScience otrzymała zgodę na przeprowadzenie testów 11 nowych odmian genetycznie modyfikowanej bawełny w latach 2012-2015 KLIK

6. Filipiny. Grupa naukowców, rolników i osób prywatnych skierowała do Sądu Najwyższego petycję w której domagają się powstrzymania testów polowych genetycznie modyfikowanego bakłażana Bt KLIK. W odpowiedzi Filipińska Akademia Nauk wyraziła nadzieję, że testy jednak nie zostaną zatrzymane, a Sąd Najwyższy swoją decyzję będzie opierać na faktach naukowych. KLIK. Podobną opinię wyraził Rektor Uniwersytetu Filipińskiego Victor Cruz (który jest specjalistą od ochrony środowiska) KLIK. Naukowcy zachęcają do korzystania z bardziej przyjaznych środowisku technologii zwalczania szkodników, które zmniejszają zużycie insektycydów KLIK. „Zadajmy sobie pytanie co jest bezpieczniejsze? Uprawa, przebadanych i podlegającym surowym regulacjom transgenicznych bakłażanów Bt, czy może pryskanie upraw i wszystkiego dookoła środkami chemicznymi, które następnie trafiają na nasze stoły.”

7. Azerbejdżan. Minister Rolnictwa zapowiada, że jego kraj nie będzie importować produktów zawierających GMO KLIK

8. Tanzania. Przedstawiciele przemysłu „bawełnianego” domagają się zniesienia niektórych, restrykcyjnych zapisów dotyczących GMO, obecnych w krajowym ustawodawstwie KLIK

9. Indie. Sąd Najwyższy powołał panel ekspercki, który ma wydać opinię czy powinno zakazać się testów polowych transgenicznych roślin. A wszystko dlatego, że aktywiści złożyli pozew do sądu, w którym domagają się całkowitego zakazu prowadzenia tego typu doświadczeń na terenie Indii. KLIK

10. Genetycznie modyfikowane pieczarki mogą pełnić rolę bio-fabryk, produkujących leki KLIK

11. Malawi. Nowo wybrana Prezydent tego kraju, jej ekscelencja Joyce Banda, wyraziła poparcie dla upraw genetycznie modyfikowanych zbóż KLIK

12. Brazylia. Firma Dow zaprezentowała nową odmianę kukurydzy typu „stack” KLIK. Do nowej odmiany wprowadzono pięć genów, które zapewniają odporność na główne szkodniki kukurydzy oraz dwa herbicydy. Kukurydza będzie dostępna w sprzedaży na jesieni 2012 roku.

13. Filipiny. Pakistańscy rolnicy są pod dużym wrażeniem wydajności upraw genetycznie modyfikowanej zbóż, takie wnioski płyną z ich wizyty na Filipinach. KLIK

14. Indie. Ustanowiono nowy rekord wysokości plonu w uprawie genetycznie modyfikowanej odmiany bawełny Bt o nazwie Pratik KLIK. W regionie Vidarbha zebrano średnio 25 kwintali bawełny na akr, podczas gdy do tej pory zbierano 17-19 q/akr.

15. Singapur. Firma JOiL specjalizująca się w bioenergetyce, otrzymała genetycznie modyfikowaną odmianę jatrofy, która wykorzystana zostanie do produkcji biopaliw o wysokiej jakości KLIK.

16. Genetycznie modyfikowane zboża są uprawiane w Wietnamie, pomimo tego, że Rząd nie autoryzował jak do tej pory żadnej transgenicznej odmiany KLIK.

Poczynania przeciwników GMO:

1. Wywiad z prof. Leszkiem Woźniakiem, cytat: „GMO zabije najpierw nasze rolnictwo, a potem nas.” KLIK. To na kim wtedy będą zarabiać te straszne korporacje?

2. Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC otrzymała prestiżową nagrodę Energy Globe National Award 2012 za projekt: ”TRADYCYJNE NASIONA – NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne i ekologiczne rolnictwo zamiast GMO – projekt pilotażowy regionu Małopolska‘’ KLIK. Tradycyjne nasiona? Bardzo ciekawe, szczególnie w świetle ostatniej informacji przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa, który powiedział, że do tej pory w polskim katalogu odmian nie zarejestrowano ani jednej odmiany regionalnej KLIK.

3. W ramach Uniwersytetu Greenpeace zostało zorganizowane spotkanie pt.: „GMO z czym to się je?” KLIK. Miałem przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu i mam nadzieję, że udało się choć w minimalnym stopniu rozjaśnić pewne kwestie dotyczące GMO. Dziękuję za zaproszenie.

4. Doniesienie z portalu NaturalNews (czyli najważniejszego źródła wiedzy po GMwatch, dla każdego szanującego się przeciwnika GMO). „Polscy pszczelarze wykopali kukurydzę Monsanto z Polski” KLIK. A ile w tym prawdy.
1. Uprawa kukurydzy MON810 w Polsce nie została oficjalnie zakazana. 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa nie był skutkiem protestów pszczelarzy. 3. W proteście nie brało udziału „tysiące” pszczelarzy. 4. Minister Sawicki nie stwierdził, że pyłek kukurydzy jest odpowiedzialny za wymieranie pszczół, było wręcz na odwrót. 5. Polski projekt rozporządzenia nie wiąże zjawiska wymierania pszczół (CCD) z kukurydzą MON810. A wszystkie te nieprawdziwe informacje są zawarte w czterech pierwszych zdaniach!
Nie dziwcie się, że nie umieszczam na Blogu informacji z portali tego typu.

5. Koalicja Polska Wolna od GMO popiera aktywistów z organizacji „Take the Flour Back”, którzy grożą zniszczeniem badań naukowych w ośrodku Rothamsted KLIK. Jak piszą: „Bez wątpienia istnieje możliwość przekrzyżowania się doświadczalnych odmian pszenicy z odmianami uprawianymi w okolicach ośrodka, bo… wcześniejsze badania polowe na kukurydzy wykazały, że pyłek może być przenoszony na większe odległości.” Nigdy nie przestaną mnie zaskakiwać.

Inne

1. Ludzkość konsumuje dziś o 50% więcej, niż Ziemia może nam zapewnić KLIK. „Jeżeli ten trend zostanie utrzymany, w 2030 roku będziemy potrzebować więcej niż dwóch planet, aby ludzkość mogła przetrwać”.

2. Miliony osób na świecie głodują, żywność GMO (która wg. WHO jest bezpieczna) może pomóc ich wyżywić. „Zieloni” mówią, że nie, kimże jednak oni są? KLIK. Artykuł w CatholicHerald.

3. Ludzie na Ziemi będą głodować jeśli nie adoptujemy upraw GMO KLIK. Nieżyjący już ojciec Zielonej Rewolucji oraz laureat Pokojowej Nagrody Nobla – Norman Borlaug, w 2004 roku stwierdził, iż ewentualny sukces lobby anti-GMO byłby dla Świata katastrofą.

4. Zniszczone w kwietniu doświadczenia polowe transgenicznych drzewek zostaną wznowione, zapowiadają naukowcy KLIK. Straty oszacowano ostatecznie na ok. 1 mln $.

5. Indie. Rząd zaprzecza informacjom, jakoby samobójstwa wśród rolników uprawiających bawełnę w tym kraju, były wynikiem stosowania hybryd genetycznie modyfikowanej bawełny Bt KLIK

6. Kenia otrzymała wart 3 mln $ grant na cele upowszechniania wiedzy o biotechnologii. Grant przyznany został przez Fundację Billa i Melindy Gates KLIK

7. „Genetycznie modyfikowane zboża są potrzebą chwili, w celu zapewnienia wzrostu produkcji rolniczej w krajach rozwijających się” – mówią naukowcy i eksperci KLIK

8. Naukowcy z Chińskiej Akademii Nauk (CAS) oraz instytutu John Innes Centre (Wielka Brytania) porozumieli się w sprawie stworzenia w Chinach ośrodka doskonalenia w zakresie badań nad roślinami KLIK

9. List otwarty rolnika amerykańskiego skierowany do Oprah Winfrey: „Przyjedź na moją farmę i sprawdź sama dlaczego uprawa transgenicznych zbóż ma sens. „ KLIK To odpowiedź na krytyczny artykuł o GMO zamieszczony na łamach jej czasopisma.

10. „Biotechnologia – niewidzialna rewolucja” KLIK. Krótki film organizacji EuropaBio, ukazujący zastosowanie technik biotechnologicznych w codziennym życiu.

11. List otwarty do Zuzanny Ziomeckiej w sprawie jej felietonu z “Wysokich Obcasów” z dnia 3 maja 2012 KLIK. Szczególnie polecam kobietom dla których „od pokochania do troski jest blisko…”.
I jeszcze jeden „list od czytelnika” w sprawie felietonu Pani Zuzanny KLIK

12. Organizacja ISAAA opublikowała broszurkę edukacyjną skierowana do uczniów szkół podstawowych informującej o biotechnologii rolniczej KLIK.

13. Pani Diána Bánáti, zrezygnowała z członkostwa w Radzie Zarządzającej EFSA i podjęła pracę w Międzynarodowym Instytucie Nauk Przyrodniczych (ILSI) organizacji non-profit, która finansowana jest przez sektor prywatny KLIK. EFSA odpowiada na pytania dotyczące zaistniałej sytuacji KLIK.

14. Obrońcy praw zwierząt chcieliby adoptować Ekoświnki, które czeka prawdopodobnie przedwczesna śmierć, po tym jak projekt nie uzyskał finansowania na kolejne lata KLIK. „Świnie te urodziły się w laboratorium i zapewne jak do tej pory nie miały okazji zażyć prawdziwych kąpieli błotnych, wygrzać się na słonku, poryć w ziemi i po prostu być świnią. Naukowcy są im tego winni!”. Która świnia by tak nie chciała 🙂

15. Osoby spożywające żywność ekologiczną poświęcają mniej swego czasu na pomaganie obcym oraz bardziej surowo oceniają występki moralne innych ludzi KLIK. Takie oto są wnioski badań naukowych.

16. Złote plony – produkcja przeciwciał terapeutycznych w roślinach KLIK. Wyobraźcie sobie ogromną plantację tytoniu wartą miliony. Wyobraźcie ją sobie jako zieloną fabrykę, w której powstają ludzkie przeciwciała ratujące życie.

17. Paul David Hewson (Bono – U2) wspiera nowoczesne technologie w rolnictwie jako środek do walki z głodem w Afryce KLIK. Bill Gates, teraz Bono, kogo jeszcze przekupią te korporacje?

18. Czy Afryka potrzebuje upraw GMO? KLIK

Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_mobile
Reklama
Polityka_blog_bottom_rec_desktop

Komentarze: 5

Dodaj komentarz »
 1. Jak jeździłem na wakacje na wieś a było to sporo lat temu, to poznałem dość powszechną na wsi zasadę dotyczącą uprawy ziemniaków. Te „za stodołą” to dla nas a tamte dalej to na sprzedaż. Chodziło o to, że na sprzedaż były nawożone sztucznie a dla siebie naturalnie. przywiązanie do naturalności jest przeogromnie silne. czemu nie uruchamia się większych funduszy na propagowanie GMO by znalazło akceptację? Jestem przekonany, że to jest wykonalne i fundusze nie muszą być astronomiczne…

 2. „8. Od roku 2099 turecki sektor gospodarki związany z produkcją żywności stracił ok. 800 mln $ KLIK. Wszystko przez to, że Turcja nie aprobowała wielu nowych odmian GMO w produkcji żywności.”

  Świetny argument za stosowaniem GMO. Już wiemy, jakie będą skutki za 87 lat.

  PS.
  Zaczynam się cieszyć, że nie dożyję świata zmodyfikowanego genetycznie.

 3. „11. Malawi. Nowo wybrany Prezydenta tego kraju, jego ekscelencja Joyce Banda, wyraził poparcie dla upraw genetycznie modyfikowanych zbóż KLIK”

  Także się cieszę, ale nie jestem pewien czy płeć pani Prezydent została zbadana przez niezależnych naukowców.

 4. 14. „Obrońcy praw zwierząt chcieliby adoptować świnki”

  Nie widzę w tym nic śmiesznego – faktycznie wiele zwierząt laboratoryjnych wiedzie nudne i niezbyt szczęśliwe życie. Mam poważne wątpliwości czy tarzanie się w błocie to marzenie każdej świnki, ale idea adopcji zwierząt z eksperymentów to godna pochwały rzecz! (Choć w większości krajów chyba nadal nielegalna – zwierzęta po zakończeniu doświadczeń należy zwykle zabić i już.)

 5. Mam poważne wątpliwości czy tarzanie się w błocie to marzenie każdej świnki

  Marzenie może nie, na pewno konieczność: to najlepszy i chyba jednak dla wielu zwierząt przyjemny sposób regulowania temperatury ciała (zakładając, że na dworze jest ciepło) i pozbywania się pasożytów.

css.php