30.06.2016
czwartek

GMO Box Office – Czerwiec

30 czerwca 2016, czwartek,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. 110 laureatów Nagrody Nobla podpisało się pod listem skierowanym do Greenpeace, w którym proszą liderów tej organizacji o zaprzestanie blokowania wykorzystania organizmów genetycznie modyfikowanych w rolnictwie, krytykując ich skrajną postawę anty-GMO i prosząc o rewizję stanowiska w odniesieniu do roślin GM KLIK. Wątpię, by liderzy Greenpeace przejęli się prośbą wybitnych naukowców.

2. Eksperci od ekonomiki rolnictwa – Graham Brookes i Peter Barfoot – opublikowali raport nt. korzyści z upraw GMO w okresie 1996-2014 KLIK. Z analizy wynika jednoznacznie, że dzięki uprawie roślin GM: wzrasta produktywność rolnictwa, zwiększają się zyski rolników – przede wszystkim w państwach rozwijających się; zmniejsza się zużycie pestycydów – 581 mln kg. w okresie 1996-2014; uprawa GMO prowadzi do znacznej redukcji niekorzystnego oddziaływania rolnictwa na środowisko – zmniejszenie zużycia pestycydów, mniejsza emisja CO2, mniejsza presja na przekształcanie naturalnych ekosystemów na grunty rolne (dla zapewnienia obecnego poziomu produkcji rolniczej bez GMO należałoby wykarczować dodatkowo ok. 21 mln ha lasów).

3. USA. Członkowie Senackiej Komisji ds. Rolnictwa (zarówno Republikanie jak i Demokraci) osiągnęli porozumienie co do projektu ustawy wprowadzającej wymóg znakowania żywności GM na terenie całego kraju KLIK.

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. Wyzwania w komercjalizacji roślin transgenicznych w Chinach KLIK.

2. Rosnąca konieczność wykorzystania GMO w rolnictwie KLIK.

3. Jak być ostrożnym ale otwartym na nowe idee: czas na aktualizację regulacji dotyczących biotechnologii i organizmów genetycznie modyfikowanych KLIK.

4. Ocena efektów eksperymentalnej uprawy bakłażana Bt w Filipinach KLIK.

5. Ocena efektu spillover związanego z uprawą transgenicznej kukurydzy Bt w Filipinach KLIK.

6. Proponowane kryteria oceny jakości naukowej badań skarmiania zwierząt doświadczalnych z wykorzystaniem żywności GM lub jej pochodnych KLIK.

Polska

1. W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi z inicjatywy ministra Krzysztofa Jurgiel, rozpoczęte zostały prace legislacyjne w kierunku utworzenia w Polsce systemu znakowania produktów wolnych od GMO lub wyprodukowanych bez wykorzystania GMO KLIK PL.

Europa

1. Unia Europejska:

– Amerykańskie Stowarzyszenie Plantatorów Soi naciska władze Unii Europejskiej by przyśpieszyły i tak już znacząco opóźniony proces autoryzacji trzech nowych odmian soi GM KLIK;

– Unijny komisarz ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa żywności – Vytenis Andriukaitis: „Jestem rozczarowany widząc jak duża część europejskiego społeczeństwa nie ufa nowoczesnym technologiom w produkcji żywności – co najlepiej widać na przykładzie organizmów genetycznie modyfikowanych” KLIK.

2. Ukraina. Szef holdingu Astarta, zajmującego się przetwórstwem i produkcją cukru uważa. że doniesienia o tym, że aż 80% soi uprawianej na Ukrainie to nielegalne odmiany GM są wiarygodne KLIK.

3. Niemcy. Szef koncernu Bayer zaprasza aktywistów i ekologistów do rozmowy nt. planów przejęcia amerykańskiego koncernu agrochemicznego – Monsanto, w celu wyjaśnienia mitów związanych z tym tematem KLIK.

4. Rosja:

– Duma państwowa przyjęła projekt ustawy o zakazie uprawy roślin GMO KLIK PL;

– Rosyjska Akademia Nauk nakłania parlamentarzystów, by nie wprowadzali zbyt rygorystycznych regulacji prawnych i chociaż w części zezwolili na komercyjne wykorzystywanie roślin GM w produkcji roślinnej KLIK.

5. Szwajcaria. Rząd przygotował nowelizację prawa, kóra wydłuży obowiązujące moratorium na uprawy roślin GM do roku 2021. Obecne regulacje (zakaz upraw) ma obowiązywać do 2017 r. KLIK.

6. Wielka Brytania:

– Czy Brexit będzie dobry czy zły z punktu widzenia przyszłości upraw roślin GM w Wielkiej Brytanii? KLIK;

– Naukowcy z John Innes Centre uzyskali odmiany ryżu o zwiększonej produktywności, o 50% KLIK;

– Badacze z The Sainsbury Laboratory uzyskali pozwolenie na wykonywanie testów polowych ziemniaka odpornego na zarazę ziemniaka KLIK;

– Prof. Anne Glover (była główna doradczyni naukowa szefa Komisji Europejskiej) podczas spotkania ze szkockimi organizacjami rolniczymi zachęcała ich członków do większego zaangażowania w debatę nt. roślin GM, jeśli chcą by w przyszłości można było uprawiać GMO w Szkocji KLIK.

7. Raport nt. stanu biotechnologii rolniczej w Turcji.

Świat

1. Argentyna. Firma Monsanto i Rząd podpisały porozumienie ws. efektywniejszego egzekwowania należnych opłat licencyjnych za wysiewane przez rolników argentyńskich genetycznie modyfikowane odmiany soi KLIK.

2. Australia. Z okazji rocznicy 20-tu lat uprawy roślin GM, w kraju trwają debaty nt. skutków i korzyści wynikających uprawy GMO KLIK.

3. Indie:

– Interwencjonizm rządu ws. regulacji cen i opłat licencyjnych za nasiona bawełny GM może w dłuższej perspektywie znacząco ograniczyć rozwój tego sektora z uwagi na niechęć firm nasiennych do inwestowania w opracowywanie nowych odmian bawełny KLIK.

4. Izrael. Badacze opracowali transgeniczne banany o zwiększonym okresie przydatności do spożycia KLIK.

5. Japonia. Naukowcy otrzymali super rośliny – o zwiększonej produkcji biomasy i znacząco polepszonej tolerancji na stresy abiotyczne (susza, zasolenie) poprzez modyfikację genów regulujących biologiczny zegar roślin KLIK.

6. Kenia jest coraz bliżej zatwierdzenia pierwszych komercyjnych upraw kukurydzy GM KLIK.

7. Nigeria. Narodowa Agencja ds. Rozwoju Biotechnologii twierdzi, że uprawa roślin GM przyczynia się do zwiększenia efektywności produkcji roślinnej oraz wzrostu dochodów rolników KLIK.

8. USA:

– Firma Coca-Cola zapowiedziała wycofanie swoich produktów ze sklepów w stanie Vermont. To reakcja władz koncernu na wejście w życie regulacji, które wprowadzają wymóg znakowania produktów powstałych z wykorzystaniem GMO KLIK;

– Hawaje. Po tym jak sąd federalny unieważnił zakazy upraw roślin GM wprowadzone przez władze trzech okręgów, lokalne władze skierowały odwołanie od decyzji do sądu apelacyjnego KLIK;

– Senator i kandydat na Prezydenta – Bernie Sanders, deklaruje próbę zablokowania senackiej ustawy ws. znakowania żywności zawierającej GMO KLIK.

Poczynania przeciwników

1. Nigeria. Grupka lokalnych organizacji anty-GMO domaga się od władz unieważnienia pozwolenia na przeprowadzenie na terenie kraju szeregu doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanych odmian kukurydzy KLIK.

2. Tego można było się spodziewać. W Europie pojawiły się pierwsze zorganizowane kampanie przeciw wykorzystaniu techniki CRISPR/Cas9 do edytowania genów w ludzkich komórkach KLIK.

Inne

1. Australijskie i europejskie regulacje prawne w znaczący sposób utrudniają rozwój nowych roślin GM dla rolnictwa KLIK.

2. FAQ: Czym jest CRISPR/Cas9 i inne nowe techniki hodowli (NBT) KLIK.

3. Pełny raport Amerykańskiej Akademii Nauk poświęcony roślinom GM już dostępny w internecie (Open Access) KLIK.

4. Niespodzianka! GMO są wykorzystywane nie tylko w produkcji żywności. Wykorzystywane są także w produkcji leków, środków czystości i wielu innych dziedzinach gospodarki KLIK.

5. Jak wykarmić 10 miliardów ludzi – artykuł w The Economist KLIK.

23.06.2016
czwartek

16867623617_cd51247faa_b

„Wolne od GMO” – czyli system dezinformacji konsumenta

23 czerwca 2016, czwartek,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wychodzi z inicjatywą wprowadzenia dobrowolnego systemu znakowania żywności „wolnej od GMO” – niezawierającej GMO oraz powstałej bez użycia GMO (np. pasz GMO). Jak uzasadnia resort, to spełnienie oczekiwań społeczeństwa oraz uregulowanie nieuregulowanej prawnie kwestii znakowania żywności GM.
Czytaj całość »

31.05.2016
wtorek

GMO Box Office – Maj

31 maja 2016, wtorek,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. Amerykańska Akademia Nauk – najbardziej prestiżowe stowarzyszenie naukowe w USA – opublikowała raport poświęcony roślinom genetycznie modyfikowanym. Ponad 20-tu ekspertów przez dwa lata przeanalizowało ok. 1000 publikacji naukowych z ostatnich 20-tu lat. W raporcie uwzględniono wnioski z serii publicznych wysłuchań ponad 80-ciu ekspertów oraz ok. 700 opinii zgromadzonych w ramach konsultacji społecznych KLIK. Autorzy raportu jednoznacznie wskazują, że genetycznie modyfikowane organizmy – w tym przypadku rośliny GM i żywność z nich uzyskiwana – nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. Nie znaleziono dowodów na to by spożywanie żywności GM uzyskiwanej z roślin GM przyczyniało się do zwiększenia ryzyka zachorowalności m.in. na raka, powodowało alergie, autyzm, wpływało negatywnie na rozrodczość czy powodowało otyłość.

2. Połączona komisja ekspertów FAO i WHO ds. zawartości pestycydów w żywności (JMPR) stwierdziła, że „glifosat obecny w diecie nie niesie ryzyka powodowania nowotworów u człowieka” KLIK.

3. Rząd Prawa i Sprawiedliwości składa projekt nowelizacji ustawy o paszach dotyczący GMO. W uzasadnieniu zapewnia o bezpieczeństwie GMO jak i kluczowej roli jaką pełnią w polskiej gospodarce KLIK PL.

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. Naukowy Panel GMO Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował raport z oceny ryzyka bawełny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Dow Agrosciences). W podsumowaniu czytamy, że bawełna GM jest tak samo bezpieczna jak konwencjonalny odpowiednik KLIK.

2. Białko Cry1Ie nie wpływa negatywnie na pszczołę miodną – wyniki badań chińskich naukowców KLIK.

3. Ocena nastawienia chińskich rolników do uprawy genetycznie modyfikowanego ryżu odpornego na szkodniki KLIK.

4. Nastawienie Polaków do genetycznie modyfikowanych organizmów – wyniki badań opinii społecznej KLIK.

5. Czego konsumenci nie wiedzą o GMO i jak wpływa to na kształtowanie ich poglądów KLIK.

6. Analiza wyników głosowań państw członkowskich ws. autoryzacji organizmów GM w Unii Europejskiej KLIK.

7. Legalne lecz bardzo kosztowne: analiza regulacji Unii Europejskiej w odniesieniu do GMO w kontekście sporu pomiędzy UE a USA w ramach WTO KLIK.

Polska

1. Unijny Komisarz ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności – pan Vytenis Andriukaitis, podczas wizyty w Polsce zapewniał o bezpieczeństwie GMO. „Nie ma dowodów na to, że GMO jest niebezpieczne, szczególnie jeżeli chodzi o pasze dla zwierząt. Rozumiem, że są różne publikacje na ten temat. Są na przykład naukowcy, którzy twierdzą że szczepionki dla dzieci powodują autyzm. Na pewno trzeba czytać, ale to nie oznacza, że wszystko co przeczytamy w Internecie jest prawdą. My musimy opierać się na danych naukowych, a te są jednoznaczne …” KLIK PL.

2. Rozmowa z Prof. Janem Krzysztofem Ludwickim, kierownikiem Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie.
GMO też wielu uznaje za samo zło.
– Nikt mnie nie przekonał, że produkty inżynierii genetycznej, mówię o żywności, są szkodliwe. (…)
Nie popiera pan hasła: „Polska wolna od GMO”.
– Jest szkodliwe. Na jednym ze spotkań z poprzednim ministrem rolnictwa, który tak głosił, wstałem i powiedziałem: „Panie ministrze, ja się wstydzę za nasz kraj”. Bo to dowód ciemnoty i hołdowania niskim populizmom – z tej samej półki co walka z in vitro. Powinniśmy mieć wzgląd na naukę, która mówi, że nie ma dowodów, iż GMO jest szkodliwe.” KLIK PL.

3. Rzad rozpoczął procedurę legislacyjną, której celem jest wydłużenie obowiązywania moratorium na zakaz stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt gospodarskich. Pasze będą mogły być stosowane do końca 2020 r. KLIK PL.

4. Krajowa Rada Izb Rolniczych popiera projekt ustawy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakładający przesunięcie wejścia w życie zakazu stosowania pasz z genetycznie modyfikowanych organizmów KLIK PL.

5. Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa na apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie pasz GMO KLIK PL.

Europa

1. Unia Europejska:

– Z powodu braku regulacji ws. klasyfikacji organizmów uzyskanych za pomocą najnowocześniejszych technik inżynierii genetycznej, produkt firmy Cibus – rzepak odporny na herbicyd, nie może wejść na rynek KLIK. Kolejny przykład jak kampanie eko-aktywistów i upolitycznienie tematu GMO prowadzi do wyhamowania rozwoju nowoczesnych technologii w rolnictwie;

– Komitet ds. Rozwoju Parlamentu Europejskiego wezwał w niewiążącym raporcie członków państw G8 (Francja, Włochy, Niemcy, Japonia, Wielka Brytania, USA oraz zawieszona Rosja) do rezygnacji z wysiłków mających na celu promowanie upraw GMO w Afryce KLIK PL;

– Na stronach Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC) pojawiło się zgłoszenie wniosku o zamierzone uwolnienie do środowiska eksperymentalnej soi GM. Uwolnienie ma być wykonywane na terenie Czech KLIK.

2. Niemcy:

– Bayer zamierza przejąć koncern biotechnologiczny Monsanto. Niemiecki producent chemikaliów oferuje za niego 62 mld dolarów – 122 dol. za jedną akcję. Jeśli dojdzie do transakcji, Bayer stanie się największym na świecie producentem chemii i nasion dla rolnictwa. KLIK PL;

– Propozycja Bayer ws. przejęcia Monsanto wywołała w kraju silne reakcje aktywistów anty-GMO, którzy jednoznacznie sprzeciwiają się połączeniu obu koncernów KLIK.

3. Ukraina. Według urzędników amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, ok. 80% soi uprawianej na Ukrainie to odmiany GM – nielegalnie wysiewane przez rolników. W przypadku kukurydzy, szacuje się, że 10% to GMO KLIK.

4. Wielka Brytania:

– The Royal Society – jedno z najbardziej prestiżowych gremiów naukowych – opublikowało przewodnik o roślinach genetycznie modyfikowanych. The Royal Society zapewnia o bezpieczeństwie roślin GM dla zdrowia człowieka. Przeczytamy także, że nie stanowią zagrożenia dla środowiska KLIK;

– Departament Środowiska i Rolnictwa wydał zgodę na przeprowadzenie doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanych ziemniaków uzyskanych przez badaczy z The Sainsbury Laboratory;

– Szkocja. Rolnicy oczekują, że władze wezmą pod uwagę najnowszy raport Amerykańskiej Akademii Nauk i rozważą zniesienie zakazu uprawy roślin GM KLIK.

Świat

1. Argentyna:

– Władze poinformowały, że firma Monsanto będzie musiała poczekać jeszcze kilka miesięcy zanim jej nowa odmiana soi – Intacta, uzyska pełną ochronę patentową KLIK;

– Władze Monsanto zapowiedziały, że wstrzymują proces wprowadzania na rynek argentyński nowych odmian soi GM. Decyzja została podjęta, po bezskutecznych próbach osiągnięcia porozumienia z władzami ws. zapewnienia ochrony patentowej odmian soi należących do Monasnto KLIK.

2. Australia. Parlament stanu Zachodnia Australia rozpoczął pracę nad zniesieniem regulacji uniemożliwiających uprawę roślin GM na terenie stanu KLIK.

3. Bnagladesz. Zachęcone sukcesem uprawy bakłażana Bt, władze zdecydowały się na przeprowadzenie doświadczeń polowych trzech nowych roślin GM: ziemniaka odpornego na zarazę ziemniaka; bawełnę Bt (odporna na szkodniki) i ryż o zwiększonej zawartości pro-witaminy A KLIK.

3. Ghana. Rolnicy są zachęcani do uprawy roślin GM KLIK.

4. Indie:

– W obliczu coraz dotkliwszych niedoborów wody, Indyjska Rada ds. Badań Rolniczych proponuje zwiększenie intensywności badań nad uzyskaniem genetycznie modyfikowanej trzciny cukrowej o zwiększonej tolerancji na suszę KLIK;

– Minister środowiska poinformował, że na terenie całego kraju prowadzonych jest łącznie 18 doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanych roślin KLIK;

– Władze zaostrzają regulacje dotyczące ochrony własności intelektualnej hodowców. Zdecydowano, że opłaty licencyjne nie będą mogły stanowić więcej niż 10% całkowitej ceny nasion GM KLIK.

5. Kanada:

– Podsumowanie 20-tu lat uprawy GMO w Kanadzie. uprawa roślin GM przyniosła znaczące korzyści dla konsumentów, rolników, zdrowia, środowiska i zrównoważonego rozwoju rolnictwa KLIK;

– Stowarzyszenie producentów soi – Soy Canada – wysłało zapytanie do Komisji Europejskiej, celem uzyskania oficjalnego uzasadnienia powodów opóźniania autoryzacji nowych odmian soi GM na rynek EU KLIK.

6. Kolumbia. Dzięki uprawie roślin GM w latach 2014-2015 rolnicy uprawiający bawełnę i kukurydzę GM uzyskali o 55% większe dochody KLIK.

7. Pakistan. Pendżabska Rada Nasienna (PSC) zezwoliła na uprawę 27 nowych odmian genetycznie modyfikowanej bawełny Bt KLIK.

8. RPA. Stowarzyszenie przemysłu agrobiotechnologicznego Afryki Południowej (ABI) twierdzi, że bez GMO produkcja kukurydzy byłaby na znacznie niższym poziomie niż obecnie a kraj musiałaby się wspierać znaczącym importem kukurydzy z zagranicy KLIK.

9. USA:

– Naukowcy z Uniwersytetu na Florydzie opracowali genetycznie modyfikowane cytryny o zwiększonej zawartości pro-zdrowotnych antocyjanów KLIK;

– Nieoczekiwany skutek prawa ustanowionego przez niewielki stan Vermont – od lipca na terenie stanu będzie trzeba znakować żywność GM. Najwięksi producenci żywności bez rozgłosu wprowadzają dobrowolne, ogólnokrajowe znakowanie swych produktów wyprodukowanych w oparciu o GMO. KLIK;

– Oregon. Sąd okręgowy unieważnił obowiązujące na terenie dwóch okręgów regulacje prawne wprowadzające zakaz uprawy roślin GM KLIK;

– Największe firmy zajmujące się handlem zbożami poinformowały, że nie będą skupować ziaren nowych odmian roślin GM, które nie uzyskały autoryzacji na kluczowych rynkach światowych, m.in. w Unii Europejskiej KLIK.

Poczynania przeciwników

1. Unia Europejska. Aktywiści z grup: Testbiotech, European Network of Scientists for Social and Environmental Responsibility (ENSSER) i Sambucus, próbują storpedować proces autoryzacji nowej odmiany soi GM o nazwie Intacta (opracowana przez Monsanto). W Europejskim Trybunale Sprawiedliwości odbyło się wysłuchanie, ws. skargi wspomnianych organizacji na decyzję Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, którego eksperci stwierdzili, że soja Intacta nie stanowi dodatkowego ryzyka dla zdrowia ludzi i zwierząt KLIK.

2. USA. Aktywistki z organizacji Matki Ameryki, we wsparciu producentów żywności organicznej, rozpoczęły kampanie wymierzoną w GMO i stosowany w ich uprawie herbicyd – glifosat KLIK.

3. Maj to ważny miesiąc w kalendarzu każdego szanującego się aktywisty anty-GMO. Pod koniec miesiąca każdego roku odbywają się marsze pt.: Marsz Przeciw Monsanto. W tym roku frekwencja nie wszędzie dopisała, w Vancouver odwołano marsz z uwagi na niewielkie zainteresowanie KLIK.

Inne

1. Fotoreportaż: Historia genetycznie modyfikowanego Bakłażana Bt w Bangladeszu KLIK.

2. Spojrzenie na hodowlę roślin GM – wywiad z Surinderem Chopra, hodowcą kukurydzy z Penn State University KLIK.

3. Infografika: Blokowanie autoryzacji nowych GMO na rynek Unii Europejskiej będzie kosztowne dla jej gospodarki KLIK.

4. Mary-Dell Chilton – pionierka w tworzeniu roślin genetycznie modyfikowanych – mówi o przyszłości roślin GM w rolnictwie KLIK.

5. Przyjazna środowisku strona roślin genetycznie modyfikowanych KLIK.

30.04.2016
sobota

GMO Box Office – Kwiecień

30 kwietnia 2016, sobota,

Top 3 wydarzeń miesiąca

1. Zakaz produkcji i wprowadzania do obrotu pasz z genetycznie modyfikowanymi składnikami będzie przesunięty – poinformowało ministerstwo rolnictwa. Miał on wejść w życie w 2017 roku, ale ze względu na złą sytuację w polskim rolnictwie zostanie wprowadzony w 2021 roku KLIK PL. Okazuje się, że jednak bez GMO polskie rolnictwo ma ogromny problem.

2. Organizacja ISAAA opublikowała raport nt. stanu upraw roślin GM w roku 2015. W 20-tym roku uprawy GMO ich areał wyniósł 197,7 mln. ha (w stosunku do roku 2014 zmniejszył się o 1%) KLIK PL.

3. Francuski Sąd Najwyższy (Conseil d’Etat) stwierdził, że wprowadzony w 2014 zakaz uprawy kukurydzy MON810 jest nielegalny. Dlaczego? Władze Francji nie potrafiły przedstawić dowodów by odmiana ta stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt lub środowiska KLIK. To czwarty raz kiedy zakaz władz Francji zostaje uznany za nielegalny. W 2013 roku ten sam Sąd ocenił za nielegalny zakaz wprowadzony w 2011 r i go anulował. Wcześniej w 2011 r. Sąd Najwyższy uznał, że zakaz z 2008 roku był nielegalny i go anulował. W tym samym roku także Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że zakaz uprawy kukurydzy GM wprowadzony w 2011 roku był nielegalny.

Badania naukowe, publikacje, raporty

1. Ekonomiczne skutki wejścia w życie zakazu stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt w Polsce – raport Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej KLIK PL. „… egzekwowanie przepisów doprowadzi zatem do podwyżki cen mięsa i jaj spożywczych osłabiając polskich przedsiębiorców, nie realizując swojego podstawowego celu – wykluczenia produktów GMO z obrotu na naszym rynku spożywczym.”

2. Ekonomiczne skutki wprowadzenia do uprawy genetycznie modyfikowanej trzciny cukrowej odpornej na szkodniki KLIK. Wyniki badań wskazują, że uprawa trzciny GM przyczyni się do wzrostu produkcji, zmniejszenia zużycia pestycydów, skutkując znaczącymi korzyściami ekonomicznymi dla rolników ale także konsumentów.

3. Nowy paradygmat ws. regulacji prawnych obejmujących zwierzęta genetycznie modyfikowane wykorzystywane do produkcji żywności KLIK.

4. Rola biotechnologii w walce z ociepleniem klimatu – kwestia polityczna? KLIK.

5. Panel naukowy ds. GMO Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował raport nt. oceny bezpieczeństwa bawełny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Dow Agrosciences). W podsumowaniu eksperci stwierdzają, że bawełna GM jest tak samo bezpieczna jak konwencjonalny odpowiednik KLIK.

6. Ocena ryzyka uwalniania organizmów transgenicznych do środowiska – raport grupy roboczej OECD KLIK.

7. Zasada przezorności – błędne rozumienie i niewłaściwe użycie w odniesieniu do GMO KLIK.

8. Transgerniczna sałata z genem Cry1Ac1 nie wpływa negatywnie na pająki z gatunku Pardosa astrigera KLIK.

9. Genetycznie modyfikowana kukurydza: mniej pracy dla Niej, więcej ziarna dla Niego. Doświadczenia uprawy kukurydzy GM przez drobnych rolników w RPA KLIK.

Polska

1. Czy pasze GM to konieczność? „Jesteśmy skazani na pasze z soją GMO – mówi prof. Franciszek Brzóska z Instytutu Zootechniki w Krakowie. – Nie ma innej możliwości zaspokojenia potrzeb paszowych hodowanych zwierząt niż pasze z dodatkiem importowanej soi GMO.” KLIK PL. „Jeśli zakażemy stosowania takich pasz w Polsce padnie drobiarstwo, a zamiast polskich kurczaków będziemy jeść kurczaki z zagranicy, oczywiście karmione paszą z dodatkiem soi GMO.”

2. 18 kwietnia 2016 r. odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa konferencja zorganizowania przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej nt. skutków wejścia w życie zakazu stosowania GMO w żywieniu zwierząt KLIK PL.

3. „Nasze rolnictwo jest rolnictwem czystym. Dzisiaj jest wielkie zapotrzebowanie na wysokiej jakości dobra, nazwijmy to ekologiczną żywność. Przede wszystkim taką, która jest pozbawiona elementów GMO. Być może tu należy upatrywać szansy dla przyszłych perspektyw – przekonywał w środę prezydent Andrzej Duda podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju” KLIK PL.

Europa

1. Unia Europejska:

– Kolejne opóźnienie w publikacji raportu Komisji Europejskiej ws. klasyfikacji organizmów żywych ulepszanych za pomocą tzw. nowych technik hodowli (przede wszystkim najnowszych metod inżynierii genetycznej). W chwili obecnej prawo UE w żaden sposób nie obejmuje tego typu organizmów co rodzi wiele problemów i niepewności co do możliwości ich wykorzystywania w praktyce KLIK. Początkowo raport miał ukazać się z końcem 2015 r;

– Komisja Europejska zamierza autoryzować import kolejnych trzech linii genetycznie modyfikowanych soi jako surowiec do produkcji pasz KLIK.

2. Litwa. Ministerstwo Środowiska proponuje do 10 razy zwiększyć kary za uprawianie i sprzedawanie na Litwie transgenicznych roślin jadalnych czy też innych genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO) KLIK PL.

3. Wielka Brytania. Badacze z ośrodka Rothamsted Research otrzymali zgodę krajowych agencji na prowadzenie doświadczeń polowych genetycznie modyfikowanego lnicznika siewnego o zwiększonej zawartości kwasów tłuszczowych Omega-3 KLIK.

Świat

1. Argentyna. Przez 20 lat uprawy roślin GM autoryzowano już 35 odmian GMO KLIK.

2. Birma. Naukowcy planują rozpoczęcie pierwszych doświadczeń polowych z genetycznie modyfikowanymi orzechami ziemnymi KLIK.

3. Ghana. Urząd ds. Biobezpieczeństwa dementuje informacje rozpowszechnianie przez organizacje anty-GMO, o tym by na rynku pojawiła się żywność genetycznie modyfikowana KLIK.

4. Indie:

– Czy Indie potrzebują genetycznie modyfikowanej gorczycy? KLIK;

– Władze krajowe oczekują, że w ciągu roku trafią do uprawy odmiany bawełny GM opracowane w lokalnych instytutach rolniczych KLIK;

– Sąd Najwyższy stanu Telangana odrzucił skargę firmy Mahyco (Monsanto) ws. decyzji władz stanu o zredukowaniu o74% opłaty licencyjnej za wykorzystywanie technologii Bolgard II (bawełna odporna na szkodniki) przez hinduskie firmy nasienne KLIK.

5. Kanada. Rolnicy ze stanu Alberta zaniepokojeni planami wprowadzenia do uprawy genetycznie modyfikowanych odmian lucerny KLIK.

6. Kenia. Genetycznie modyfikowane odmiany kukurydzy odporne na szkodniki będą dopuszczone do uprawy od 2018 roku KLIK.

7. Nigeria. Zrzeszenie firm branży tekstylnej twierdzi, że wprowadzenie do uprawy genetycznie modyfikowanych odmian bawełny wygeneruje 500 000 nowych miejsc pracy KLIK.

8. Nowa Zelandia powinna zaakceptować uprawę roślin GM jeśli chce być konkurencyjna w produkcji roślinnej KLIK.

9. USA:

– Firma Dow poinformowała, że zamyka produkcję pestycydu Lannate w Teksasie z powodu dramatycznego spadku popytu na środek, spowodowanego uprawą przez brazylijskich rolników odpornej na szkodniki soi GM Intacta (dzięki tej odmianie rolnicy wykonują 1 oprysk na szkodniki, zamiast 10 w przypadku konwencjonalnych odmian) KLIK;

– Wiele wskazuje, że już niedługo na archipelagu Floryda Keys będą uwalniane komary GM w celu walki z rozprzestrzeniającym się wirusem Zika KLIK;

– Ulepszone za pomocą techniki CRISPR pieczarki nie są GMO i nie wymagają nadzoru – taką decyzję podjęła Inspekcja ds. Fitosanitarnych Departamentu Rolnictwa (APHIS) KLIK. W pieczarkach zedytowano rodzinę genów PPO, w efekcie zredukowano niekorzystny efekt brązowienia grzybów;

– Mieszkańcy stanu Floryda będą pytani w referendum czy zgadzają się na uwalnianie genetycznie modyfikowanych komarów do środowiska KLIK;

– Firma DuPont zapowiada wprowadzenie na rynek nowej odmiany kukurydzy uzyskanej z wykorzystaniem techniki CRISPR. Inspekcja APHIS już stwierdziła, że nie będzie nowej odmiany traktować jako GMO KLIK.

10. Zambia. Urząd ds. Bio-bezpieczeństwa wydał zgodę na import produktów GMO KLIK.

Poczynania przeciwników

1. Bardzo wpływowa osoba w ruchu rolnictwa organicznego w Europie – pan Urs Niggli (od 25 latdyrektor szwajcarskiego Instytutu Rolnictwa Ekologicznego) – popiera wykorzystanie techniki CRISPR do ulepszania roślin użytkowych. Pan Niggli, swoim poparciem dla techniki CRISPR, przełamał panujący od lat w ruchu rolnictwa ekologicznego dogmat, że techniki inżynierii genetycznej – jako nienaturalne – z założenia nie powinny być wykorzystywane w hodowli roślin KLIK. Wypowiedzi pana Nigli niemal natychmiast spotkały się z ostrą krytyką z jego własnego środowiska. Według przedstawicieli rolnictwa organicznego, pan Niggli stanął po stronie lobbystów pro-GMO.

Inne

1. Cała nasza żywność jest w jakimś stopniu genetycznie modyfikowana. Jak wyznaczyć granicę pomiędzy tym co jest GMO a nim nie jest? KLIK.

2. „W Polsce nie ma genetycznie modyfikowanych organizmów, nie są dopuszczone do uprawy” – prof. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt o GMO w polskim radiu KLIK PL.

3. Chińczycy nie zwalniają tempa w modyfikowaniu zarodków ludzkich. Pojawiło się drugie doniesienie nt. wykorzystania techniki CRISPR do edycji genomu komórek zarodkowych. Celem było zwiększenie odporności na HIV KLIK.

4. Film dokumentalny BBC poświęcony roślinom GMO KLIK. Dokument został mocno oprotestowany przez aktywistów anty-GM z Wielkiej Brytanii.

5. Monsanto od wewnątrz – reporter Mother Jones z wizytą w kontrowersyjnej firmie KLIK.

6. O tym jak seria pomyłek sprawiła, że pierwszy GMO na rynku okazał się porażką – historia komercjalizacji genetycznie modyfikowanego pomidora Flavr Savr KLIK.

css.php